Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning teknik, masterprogram

120 hp

Är du tekniker eller ingenjör och drivs av att skapa förändring för en hållbar utveckling? På denna master möter du studenter med både teknisk bakgrund och med design- och ekonomibakgrund. Tillsammans har ni en bredd av olika kompetenser och erfarenheter. Det skapar ett dynamiskt lärande och vidgat perspektiv vilket leder till fler innovativa lösningar, från såväl teoretiska som praktiska perspektiv.

Strävan mot en hållbar utveckling innebär både en industriell och social omställning av samhällen. Tekniker och ingenjörer med en utvecklad förståelse för andra kunskapsfält kommer att spela en viktig roll i förflyttningen.

Som student kommer du under masterprogrammet i Innovation genom ekonomi, teknik och design att utmanas med komplexa frågeställningar där du tvingas att tänka nytt och fundera över hur din unika kompetens kan göra skillnad. Genom mötet med andra kunskapsfält i gemensamma projekt får du fördjupade insikter i problemlösning som gör dig redo att möta framtidens hållbarhetsutmaningar.

Syftet med programmet är att ge dig möjlighet att tillsammans med andra utveckla förmågan att initiera, leda och verka för skapandet av innovationer. Du fördjupar din kunskap inom det tekniska området samtidigt som du samverkar och utbyter erfarenheter och kompetens med andra ämnesområden. Du lär dig också hur olika akademiska områden tar sig an specificerad kunskap och hur du utför vetenskapligt arbete. Dessa aspekter i utbildningen är utvecklade på ett unikt sätt genom att vi integrerar akademiska ämnen så som systemvetenskap och designtänkande (design thinking). Detta ger innovationsprocessen ett komplett helhetsperspektiv.

Det som gör denna utbildning unik är just att samarbetet mellan studenter från programmets alla tre inriktningar; design, företagsekonomi och teknik. Det innebär att du får flera perspektiv på de olika projekten och uppgifterna som genomförs under utbildningens gång, från såväl teoretiska som praktiska perspektiv. Genom att du lär dig att jobba tillsammans med personer som har andra kompetenser och erfarenheter gör det dig till en attraktiv person på arbetsmarknaden, tack vare din tvärvetenskapliga kompetens.

För att utbildningen ska ge dig kunskap om hur vi kan möta de utmaningar som mänskligheten står inför vad gäller miljöfrågor och sociala frågor kommer du också att arbeta tillsammans med näringslivet under studierna. Vi har ett särskilt nära partnerskap med IKEA och Södra. Detta genom ett strategiskt samarbete initierat av Linnéuniversitetet under namnet The Bridge. Samarbetet grundar sig i FN:s globala mål och fokus ligger på hållbarhet, innovation och optimal förvaltning av lokala naturresurser och mänskliga resurser. Vi ser att denna typ av samarbeten är det som krävs för att klara omställningen i samhället. The Bridge är också ett tydligt och konkret exempel på hur universitet och näringsliv kan samarbeta för en hållbar samhällsutveckling.

Karriär

Programmet tränar dig i projekt- och innovationsledning, process- och produktutveckling, affärs- och systemutveckling samt samhälleligt entreprenörskap. Du utvecklar fördjupad kunskap inom teknik samtidigt som samverkan och utbyte sker med design och företagsekonomi. Du kommer genom utbildningen att kunna skapa hållbara lösningar, som tar hänsyn till funktion, form och resurseffektivitet.

Examen

Du som har en teknologie kandidatexamen från grundnivå får följande examen: Teknologie masterexamen med inriktning mot innovation genom ekonomi, teknik och design

Huvudområde: Maskinteknik eller Skogs- och träteknik

Du som har en filosofie kandidatexamen från grundnivå får följande examen: Filosofie masterexamen med inriktning mot innovation genom ekonomi, teknik och design

Huvudområde: Maskinteknik eller Skogs- och träteknik

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar även emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över.

Ett program med tre inriktningar

Programmet erbjuder tre olika inriktningar - företagsekonomi, teknik och design. Information om företagsekonomiinriktningen. Information om designinriktningen.

Ansökan

Samarbete mellan inriktningarna - och med företag

Möt studenter från programmets alla tre inriktningar som berättar om det unika upplägget med utbildningen där design, teknik och företagsekonomi samarbetar i projekt med företag.

Studenter inom ekonomi, teknik och design samarbetar för att utveckla en produkt

Studenter på masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design samarbetar i grupp.

Under höstterminen jobbar förstaårsstudenterna på masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design i grupper med varsitt företag för att utveckla en egen produkt.

"Man får andra sätt att se på projekten och förstår hur viktigt det är att lyssna på omgivningen"

Intervju med Denis Draganovic, inriktning teknik, och Anna Hamlin, inriktning ekonomi.

Anna Hamlin, inriktning ekonomi, läste kandidatutbildningen Business Administration på University of Hawaii och ville komplettera sin internationella utbildning med en svensk masterutbildning. Hon sökte sig till Linnéuniversitetet på grund av intresset till design och möbler, och då lockade Småland som region.

Denis Draganovic, inriktning teknik, har en kandidatexamen i Maskinteknik från Linnéuniversitetet. Det som lockade med den här masterutbildningen var att flera olika discipliner jobbar tillsammans, vilket han tänkte ger en bredare kompetens, samt att det är innovationsdrivet.

(Anna förkortas AH och Denis DD i följande text)

Programmets fokus på hållbarhet tilltalade Juliana

Juliana - doktorand vid Linnéuniversitetet

Julianas väg till Sverige gick från Colombia via London, där hon träffade en svensk kille. Sedan tog kärleken henne till Växjö. Idag är hon doktorand med en passion såväl för att undervisa som för sin forskning inom design och hållbarhet och hur vi kan leva i harmoni med planeten.

"Ett masterprogram där ingenjörsstudenter studerar tillsammans med affärs- och designstudenter är ganska revolutionerande"

Tayfun, fd student på masterprogrammet innovation genom affärs-, ingenjörs- och design – inriktning teknik

Mer om programmet

Studenter på innovationsmastern tar emot prestigefyllt pris

Astrid Cox, Eliot Bota, Erik Ström, Jonas Thordeman Andersson och Varun Kishore vid Linnéuniversitetet

Svenska institutet har tillkännagivit pristagarna i Hackathon Spirit Award 2021 och i år gick priset till studenter vid Linnéuniversitetet, för deras lösning Vip pit stops.

Program i samverkan med bransch och näringsliv

Linnéuniversitetet har ett specifikt, långsiktigt och strategiskt samarbete med Södra och IKEA i partnerskapet The Bridge. Grunden för samarbetet är klimatutmaningarna och FN:s globala mål. Fokus för partnerskapet ligger inom skogsbruk, innovation och hållbarhet och parterna samarbetar inom utbildning och forskning. En ambition är att skapa en arena för kunskapsutveckling och hållbar konkurrenskraft öppen för fler aktörer eftersom vi tror att verka tillsammans är det som krävs för att vi ska klara omställningen i samhället.

Samarbetspartners

IKEAs logotyp
Södras logotyp

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M