Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning teknik, masterprogram

120 hp

Detta tvååriga masterprogram utgår från företagens behov av personal med förmåga att initiera, leda och verka för skapandet av innovationer. Programmet ges på engelska.

I sitt arbete med innovationer skall studenten kunna balansera processens olika delar avseende funktion, gestaltning, hållbarhet och produktionens förutsättningar. Detta kräver kunskap i, eller samverkan mellan, olika discipliner där olika metoder, perspektiv och arbetssätt utnyttjas. Programmet bygger på gemensamma projektarbeten ofta i samarbete med näringsliv eller organisationer tillsammans med ämnesfördjupning i eget huvudområde och en breddning mot andra discipliner (företagsekonomi och design). Erfarenheter utifrån projektarbeten diskuteras och ställs i relation till studentens yrkeskunnande. I separata kurser studeras vetenskaplig metod som används i innovationsprocessen.

Karriär

Programmet tränar dig i projekt­- och innovationsledning, process-­ och produktutveckling, affärs-­ och systemutveckling samt samhälleligt entreprenörskap. Du utvecklar fördjupad kunskap inom teknik samtidigt som samverkan och utbyte sker med design och företagsekonomi. Du kommer genom utbildningen att kunna skapa hållbara lösningar, som tar hänsyn till funktion, form och resurseffektivitet.

Examen

Du som har en teknologie kandidatexamen från grundnivå erhåller följande examen: Teknologie masterexamen med inriktning mot innovation genom ekonomi, teknik och design (Huvudområde: Maskinteknik/Skogs- och träteknik).

Du som har en filosofie kandidatexamen från grundnivå erhåller följande examen: Filosofie masterexamen med inriktning mot innovation genom ekonomi, teknik och design (Huvudområde: Maskinteknik/Skogs- och träteknik).

Ansökan

#Humansoflnu

Följ oss gärna på instagram

Studenter i grupp

"We are a team that consists of students from the fields of design, business and engineering and we are part of the innovation master programme. As part of the local innovation module in our first term, we are now working with an ergonomic chair manufacturing company called Frapett, in Mönsterås. In our project with them, we have worked to develop a task chair that is to be used for seated physical work, for instance by machine operators, dentists, tailors, glassworkers, etc. Being a multi-disciplinary team, we have looked at this project from all the three different perspectives – design, engineering and business. This type of project-based learning has helped us being innovative at different levels throughout the project, enriching our experience and ensuring that we also learn from one another". / Christopher, Rong, Basil, Tianyi & Naina

Studenter berättar

Joe Sullivan

Studenter inom ekonomi, teknik och design samarbetar för att utveckla en produkt

Under höstterminen jobbar förstaårsstudenterna på masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design i grupper med varsitt företag för att utveckla en egen produkt.

Ramona Hallgren läser inriktningen design. Hennes grupp samarbetar med företaget CumVex, som jobbar med kontorsmöbler. Eftersom CumVex är baserade i Växjö är det lätt för gruppen att träffa dem utan att behöva planera långt i förväg.

– Företaget är väldigt mottagliga för våra idéer och lyssnar på vad vi har att säga. Att de dessutom är lokala är en stor fördel, nästan en lyx, säger Ramona.

Även samarbetet inom gruppen går bra. Alla grupper består av studenter från de tre olika inriktningarna ekonomi, teknik och design.

– Det intressanta med det här arbetet är att jag som designer har en annan typ av seende. Till skillnad från ekonomer och ingenjörer tänker jag inte lika mycket på produktion och pris i första steget när det gäller att generera idéer, berättar Ramona.

Sebastian Duque läser ekonomiinriktningen på programmet. Han säger att det är lärorikt att jobba tillsammans med de olika inriktningarna.

– Alla har olika perspektiv och ser processen annorlunda. Man får lära sig hur designers och ingenjörer tänker, precis som i verkliga livet, säger han.

Tidigare studenter berättar

Tayfun

"A master programme where engineering students study together with business and design students is quite revolutionising"


In my class, there were students from Italy, Colombia, China and Iran – and from Sweden, of course. To have fellow students with different cultural and professional backgrounds was a great experience. In particular, I liked the group projects where we worked together with the students from the design and business specialisations of the programme. As a matter of fact, the interdisciplinary approach on the innovation master was one of the main reasons why I chose to study that programme.

The programme involved hands-on projects and enabled us to complete the theoretical part of our studies by applying the theory on real working-life situations. Through contacts with partners and contributors from the private sector, we had the opportunity to build our own networks during our studies. Also, when working in projects with companies we really felt more like colleagues than students.

Now, I am working at IKEA of Sweden as a laws & standards specialist. When I'm working with product requirement, safety, and compliance, I can really make use of the technical competencies that I gained through my studies at Linnaeus University. At IKEA of Sweden, we have a diverse working environment where all diversities melt and merge in a common IKEA culture of shared values.
Sweden truly is a great country to study in, both what goes for the education itself and the social aspect. The master programme was the perfect preparation for my working life.

/Tayfun, former student on the master programme innovation through business, engineering and design – specialisation engineering

Mer om programmet

IKEAs och Linnéuniversitetets samarbetsprogram The Bridge är ett flervetenskapligt utbildnings- och forskningssamarbete om livet hemma och produktionens villkor. I enkla ordalag handlar det om att knyta ihop ett antal discipliner för att skapa ett bättre liv hemma för den stora allmänheten. Det handlar dels om vilka grundläggande behov vi har och vilka möbler vi behöver, men också hur vi ska kunna producera dem på ett så billigt och miljövänligt sätt som möjligt.

Linnéuniversitet har, genom The Bridge, kunnat inrätta en världsunik IKEA-professur. Tillsammans med doktorander byggs forskningsmiljön kring ämnesområdet Life at Home upp. Och det är denna forskningsmiljö som möjliggör att Linnéuniversitetet inrättar denna tvärvetenskapliga masterutbildning.

Masterutbildningen har ett tvärvetenskapligt perspektiv med teknik, ekonomi och design. Denna utbildning gör det möjligt för studenter att lära av varandras kunskap och förbättra sin förmåga att arbeta i olika projekt och inom produktutveckling. Masterutbildningen ges i nära samarbete med företag, och IKEA är ett av dem.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken