Integrations- och mångfaldsstudier

180 hp

Vill du göra skillnad och bidra till ett mer demokratiskt, inkluderande och hållbart samhälle? Programmet för Integrations- och mångfaldsstudier ger dig teoretisk och praktisk kompetens för jobb med social rättvisa, mångfald och integration.

Det samhälle och den värld vi lever i idag gör att en kompetens och förståelse för hur vi kan minska segregation och skapa konstruktiva möten mellan människor oavsett bakgrund, identitet och värderingar är högt efterfrågad. Såväl civilsamhället som offentlig sektor och det privata näringslivet ser vikten av att engagemang kompletteras med praktiska färdigheter och teoretisk kunskap.

Programmet för Integrations- och mångfaldsstudier ger dig redskap att navigera i en alltmer en rörlig värld, förstå och förklara vad som är dess särdrag, men också hitta praktiska lösningar och se nya möjligheter. Det betyder att du får en grundkunskap i hur samhället fungerar med kurser inom juridik, svensk förvaltningskunskap och migration genom historien. Du lär dig om utmaningarna och möjligheterna med mångfaldsarbete och får en bred kunskap om det svenska civilsamhället. Du får också med dig färdigheter inom områden som projektledning, interkulturell kommunikation och omvärldsanalys. Vi tar ofta in gästföreläsare och gör studiebesök med direkt koppling till delkurserna.

Utöver gemensamma studier fördjupar du dig inom ett av sex möjliga huvudområden: historia, genusvetenskap, freds- och utvecklingsstudier, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap. Detta gör att du får en kandidatexamen inom ett av dessa ämnen, med inriktning mot integration- och mångfaldstudier. Du väljer ditt huvudområde under den andra terminen och fördjupningen läser du under andra och tredje året av utbildningen.

Den sista terminen läser du en kurs i projektarbete och projektledning samt har tio veckors praktik.

Karriär

När du har läst klart din utbildning i Integrations- och mångfaldsstudier kan du söka jobb både i Sverige och utomlands på exempelvis en myndighet, en kommun eller inom skolan. Du kan också jobba för en rättighetsorganisation eller ideell organisation. Privata företag satsar allt mer på social hållbarhet, såväl internt som externt, där din kompetens efterfrågas.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot integrations- och mångfaldsstudier.

Huvudområde: freds- och utvecklingsstudier, historia, genusvetenskap, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap.

Samverkan med omgivande samhälle

Programmet är utvecklat i samråd med personer som arbetar med mångfald och integration idag. Samverkan är en central del av utbildningen genom studiebesök, gästföreläsningar och fältarbeten. Du får därför inblick i arbetet med frågorna regionalt, nationellt och internationellt, samt värdefulla kontakter inför framtiden.

Internationella möjligheter

Integration och migration ser inga gränser och internationella perspektiv genomsyrar utbildningen. Du har också möjlighet till en utbytestermin utomlands när du läser ditt huvudområde och kan välja att göra din praktik utomlands.

"Utbildningen bidrar med ett nyanserat tankesätt"

Emad Velayati

"Jag har alltid velat hjälpa människor på bästa möjliga sätt. Det var några vänner från Linnéuniversitetet som introducerade programmet till mig. Med tanke på att jag själv immigrerade till Sverige som liten så kändes det självklart för mig att vilja arbeta med människor som befinner sig i samma situation. Det glädjer mig att kunna hjälpa människor som kommer till Sverige att uppnå sina mål genom att integrera sig och bli en del av samhället. Det bästa med programmet är all kunskap man kommer ha nytta av när jag kommer ut i arbetslivet. Utbildningen bidrar med ett nyanserat tankesätt. Utbildningen har praktikplatser och partnerföretag studenter får ta del av. Universitetet arbetar ständigt med att bjuda in nya aktörer som kan vara i behov av studenternas kompetenser. Jag har ansökt om utlandsstudier och hoppas kunna åka på en utbytestermin under våren. Växjö är en mysig och trevlig stad men campuslivet skiljer sig extremt mycket från stadslivet. Jag bor i en studentlägenhet på campus och tycker det är väldigt smidigt och bra att bo där under tiden jag studerar. Favoritstället att hänga vid är Växjösjön!" /Emad 

"Alla känner sig välkomna"

Ruth Tshibangu

"Det som fångade mitt intresse med utbildningen var min vilja att hjälpa andra. När jag såg programmet så tänkte jag att det var något för mig, det bara kändes rätt. Det bästa med utbildningen är att alla känner sig välkomna. Jag känner mycket för innehållet eftersom jag själv är en person med annan etnisk bakgrund. Utbildningen har öppnat mina ögon gällande integrationen, och kunna hjälpa dem i behov. Att hjälpa andra är något jag brinner för. Jag tycker mycket om Växjö, jag bor i en studentlägenhet och jag älskar mitt egna lilla space." /Ruth 

"Att plugga på universitet är fantastiskt"

Hossin Karimi

Hossin Karimi valde programmet Integrations- och mångfaldsstudier för att han tyckte att utbildningen verkade intressant, men också för att han anser att integration är en stor utmaning idag och framöver.

"Den här utbildningen öppnar upp ögonen"

Kristin intervju integration och mångfaldsstuder

Kristin kommer från Vimmerby och studerar Integrations- och mångfaldsstudier med inriktning freds- och utvecklingsstudier. Hon har blivit positivt överraskad av utbildningen och tycker att hon nu förstår sin omvärld på ett bättre sätt.

"Min dröm är att kunna få jobba med barns och kvinnors rättigheter"

Porträtt Felicia

Felicia Fahlnaes studerade Integrations- och mångfaldsstudier och läser nu en masterutbildning i mänskliga rättigheter.

Mer om programmet

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M