Integrations- och mångfaldsstudier

180 hp

Vill du skaffa dig kunskaper att på ett konstruktivt sätt möta en av vår tids stora samhällsutmaningar? Sök dig då till Programmet för integrations- och mångfaldsstudier.

En värld präglad av rörlighet och kommunikation över gränser skapar förutsättningar för såväl konflikter som konstruktiva möten mellan människor med olika bakgrunder, identiteter, utgångslägen, värderingar och världsbilder. Programmet ger dig redskap att navigera i denna värld, förstå och förklara dess särdrag, men också finna praktiska lösningar och se nya möjligheter.

På programmet för Intergrations- och mångfaldsstudier tränas studenter inför arbete inom offentlig sektor, organisationer och företag med frågor som rör inkludering, mångfald och integration. Programmet innehåller gemensamma studier där man lär sig t.ex. om hur svensk offentlig förvaltning fungerar, om mångfaldsarbete, interkulturell kommunikation och grundläggande regelverk. Studenten fördjupar sig inom ett av sju möjliga huvudområden (historia, genusvetenskap, freds- och utvecklingsstudier, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap). Val av huvudområde görs under termin 2. Utbildningen avslutas med träning i projektarbete samt praktik.

Karriär

Utbildningen ger praktisk och teoretisk kompetens direkt relevant för arbete med integration- och mångfaldsfrågor inom myndigheter, organisationer och företag, nationellt och internationellt. Du kan arbeta som till exempel mångfaldssamordnare, integrationsutvecklare och integrationsstrateg.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot integrations- och mångfaldsstudier. Huvudområde: Freds- och utvecklingsstudier, historia, genusvetenskap, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap.

Studenter berättar

Hossin Karimi

Hossin Karimi valde programmet Integrations- och mångfaldsstudier för att han tyckte att utbildningen verkade intressant, men också för att han anser att integration är en stor utmaning idag och framöver.

Hur gick det till när du skulle börja plugga här? Kände du till något om Växjö innan du flyttade hit?

Det gick ganska bra för mig att börja plugga på Linnéuniversitetet. Jag började lära känna flera på kort tid och kände mig även trygg t.ex. i klassrummet. Visst nervositeten fanns, men det gick bra. Jag bor i Hässleholm och pendlar till Växjö nästan varje dag, men det funkar bra! Jag flyttade inte till Växjö för att jag har alla mina vänner i Hässleholm, men också för att jag är aktiv i en förening här.

Vad är det som är intressant med programmet Integrations- och mångfaldsstudier?

Det ger dig väldig mycket kunskap om samspelet mellan olika grupper och individer, men också att det är ett brett program med mycket möjligheter. Jag började intressera mig för just det ämne/programmenn för att jag såg mycket möjligheter inom det området, men också att programmet verkade givande.

Hur tycker du det är att plugga på högskola/universitet? Var det som du förväntade dig?

Att plugga på högskolan/ universitet är fantastiskt. Det finns de bästa möjligheter att utveckla sina kunskaper och sin karriär. Visst det är avancerat och ibland kanske tufft och jobbigt, men det är det värt tycker jag. Jag visste från början att det kommer bli tufft att studera på universitet, men det går så länge man kämpar och har mål framför sig.

Varför tycker du att det är viktigt att plugga på universitet?

Jag tycker att det är mycket viktigt att studera på universitet dels för att man ökar sin chans att hitta ett bra jobb när man kommer in på arbetslivet i framtiden, men också kan hjälpa till andra människor som behöver stöd. (kunskap är alltid bra)

Tycker du att du har lärt dig någonting förutom rena ämneskunskaper?

Absolut, det finns mycket att lära sig förutom rena ämneskunskaper t.ex. hur man bör argumentera sig när man hamnar i en diskussion eller hur man bör hantera/ planera när man vill göra någon observation osv.

Har utbildningen praktik, mycket kontakt med arbetslivet?

Ja, det finns praktik inom utbildningen och även mycket intresse när det gäller arbetslivet tror jag.

Vad tror du att du gör om fem år? Vad är ditt drömjobb? 

Det är svårt att ge ett konkret svar på första frågan, men jag kan säga ungefär kanske jag har tagit min magisterexamen om fem år och har börjat min karriär inom arbetslivet. Mitt drömjobb är att jobba inom någon utländsk myndighet som t.ex. ambassad eller konsulat, för att det tror jag hade varit spännande.

 

Kristin intervju integration och mångfaldsstuder

Den här utbildningen öppnar upp ögonen

Kristin kommer från Vimmerby och studerar integration och mångfaldsstudier med inriktning fred och utvecklingsstudier. Hon har blivit positivt överraskad utav utbildningen och tycker att hon nu förstår sin omvärld på ett bättre sätt.

Vad är det som är intressant med ditt program, varför valde du det?

Jag valde just detta program för att det kändes helt rätt, Jag kan kombinera fred- och utvecklings-studier med integration, och samtidigt få en möjlighet att studera utomlands en termin.

Hur kom det sig att du började intressera dig för just detta ämne?

Jag har alltid varit intresserad av hur människor förhåller sig till varandra och varför världen ser ut som den gör idag. Under flyktingkrisen 2015 kände jag mig bara som en åskådare och insåg jag att med hjälp av en akademisk utbildning inom integration samt fred och utveckling kan jag komma långt.

Är det något speciellt du ser fram emot med utbildningen?

Just nu ser jag verkligen fram emot att åka som utbytesstudent till USA eller Australien.

Var utbildningen som du förväntade dig? Utveckla!

Inte direkt, jag har blivit positivt överraskad! Från början var jag lite tveksam då jag var inställd på att bara läsa fred och utvecklingsprogrammet men nu är jag glad att jag tackade ja till detta program istället. Kurserna har varit mer varierande än vad jag trodde. Jag är glad över att vi har läst juridik och fått goda inblickar i hur arbetet efter studierna kan se ut. Det har varit flertal väldigt intressanta gästföreläsningar och projekt vi varit delaktiga i och många arbetsgivare verkar vara intresserade av oss. Det känns som en utbildning som öppnar många dörrar för framtiden.

Tror du att utbildningen hjälper dig att kunna göra skillnad? På vilket sätt?

Jag hoppas det! Jag vill kunna förändra synen på invandring och migration till något positivt och fördelaktigt istället för hur media skildrar invandringen idag. Jag vill också ha verktygen så att jag kan arbeta för att göra integrationen bättre.

Förutom rena ämneskunskaper, vad tycker du att du lärt dig under tiden som du pluggat?

Jag förstår min omvärld och den kultur jag själv lever i mycket bättre. Den här utbildningen öppnar verkligen ögonen!

Diana

Jag brinner för integrationsfrågor.

Drömyrket för Diana är att få arbeta som kvalitéutvecklare och integrationsrådgivare. Hon ser fram emot att börja läsa sin inriktning sociologi, men även att få komma ut på arbetsmarknaden och påverka.Omid intervju integration och mångfaldsstudier

Utbildningen har hjälpt mig att utvecklas

Omid studerar på programmet integration och mångfaldsstudier med inriktning historia. Han blev tipsad av en studievägledare att söka programmet och målet idag är att få ett jobb som handläggare.

Mer om programmet

Programansvarig Jonas Svensson berättar om programmet

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken