Integrations- och mångfaldsstudier

180 hp

Vill du skaffa dig kunskaper att på ett konstruktivt sätt möta en av vår tids stora samhällsutmaningar? Sök dig då till Programmet för integrations- och mångfaldsstudier.

En värld präglad av rörlighet och kommunikation över gränser skapar förutsättningar för såväl konflikter som konstruktiva möten mellan människor med olika bakgrunder, identiteter, utgångslägen, värderingar och världsbilder. Programmet ger dig redskap att navigera i denna värld, förstå och förklara dess särdrag, men också finna praktiska lösningar och se nya möjligheter.

På programmet för Intergrations- och mångfaldsstudier tränas studenter inför arbete inom offentlig sektor, organisationer och företag med frågor som rör inkludering, mångfald och integration. Programmet innehåller gemensamma studier där man lär sig t.ex. om hur svensk offentlig förvaltning fungerar, om mångfaldsarbete, interkulturell kommunikation och grundläggande regelverk. Studenten fördjupar sig inom ett av sju möjliga huvudområden (historia, genusvetenskap, freds- och utvecklingsstudier, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap). Val av huvudområde görs under termin 2. Utbildningen avslutas med träning i projektarbete samt praktik.

Karriär

Utbildningen ger praktisk och teoretisk kompetens direkt relevant för arbete med integration- och mångfaldsfrågor inom myndigheter, organisationer och företag, nationellt och internationellt. Du kan arbeta som till exempel mångfaldssamordnare, integrationsutvecklare och integrationsstrateg.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot integrations- och mångfaldsstudier. Huvudområde: Freds- och utvecklingsstudier, historia, genusvetenskap, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap.

Samverkan med omgivande samhälle

Programmet är utvecklat i samråd med personer som arbetar med integration och mångfald idag. Samverkan är en central del av utbildningen genom studiebesök, gästföreläsningar och fältarbeten. Du får därför inblick i arbetet med frågorna regionalt, nationellt och internationellt, samt värdefulla kontakter inför framtiden.

Internationalisering

Internationella perspektiv genomsyrar utbildningen. Det finns dessutom möjlighet till en utbytestermin utomlands när du läser ditt huvudområde. Du kan också göra praktik utomlands.

Utbildningen bidrar med ett nyanserat tankesätt.

Emad Velayati

"Jag har alltid velat hjälpa människor på bästa möjliga sätt. Det var några vänner från Linnéuniversitetet som introducerade programmet till mig. Med tanke på att jag själv immigrerade till Sverige som liten så kändes det självklart för mig att vilja arbeta med människor som befinner sig i samma situation. Det glädjer mig att kunna hjälpa människor som kommer till Sverige att uppnå sina mål genom att integrera sig och bli en del av samhället. Det bästa med programmet är all kunskap man kommer ha nytta av när jag kommer ut i arbetslivet. Utbildningen bidrar med ett nyanserat tankesätt. Utbildningen har praktikplatser och partnerföretag studenter får ta del av. Universitetet arbetar ständigt med att bjuda in nya aktörer som kan vara i behov av studenternas kompetenser. Jag har ansökt om utlandsstudier och hoppas kunna åka på en utbytestermin under våren. Växjö är en mysig och trevlig stad men campuslivet skiljer sig extremt mycket från stadslivet. Jag bor i en studentlägenhet på campus och tycker det är väldigt smidigt och bra att bo där under tiden jag studerar. Favoritstället att hänga vid är Växjösjön!" /Emad 

Alla känner sig välkomna.

Ruth Tshibangu

"Det som fångade mitt intresse med utbildningen var min vilja att hjälpa andra. När jag såg programmet så tänkte jag att det var något för mig, det bara kändes rätt. Det bästa med utbildningen är att alla känner sig välkomna. Jag känner mycket för innehållet eftersom jag själv är en person med annan etnisk bakgrund. Utbildningen har öppnat mina ögon gällande integrationen, och kunna hjälpa dem i behov. Att hjälpa andra är något jag brinner för. Jag tycker mycket om Växjö, jag bor i en studentlägenhet och jag älskar mitt egna lilla space." /Ruth 

Att plugga på universitet är fantastiskt.

Hossin Karimi

Hossin Karimi valde programmet Integrations- och mångfaldsstudier för att han tyckte att utbildningen verkade intressant, men också för att han anser att integration är en stor utmaning idag och framöver.

Den här utbildningen öppnar upp ögonen.

Kristin intervju integration och mångfaldsstuder

Kristin kommer från Vimmerby och studerar integration och mångfaldsstudier med inriktning fred och utvecklingsstudier. Hon har blivit positivt överraskad utav utbildningen och tycker att hon nu förstår sin omvärld på ett bättre sätt.

Min dröm är att kunna få jobba med barns- och kvinnors rättigheter.

Porträtt Felicia

Felicia Fahlnaes studerade Integrations- och mångfaldsstudier och läser nu en masterutbildning i mänskliga rättigheter.

 

Varför valde du just den här utbildningen?

På grund av mitt intresse för politik, samhälle och för att jag alltid velat arbeta med att förbättra utsatta människors situation i samhället. Utbildningen var en spännande blandning av statsvetenskaplig utbildning och kunskap om människor på flykt. Hur man optimerar integration och hur man ska arbeta för att få ett välfungerande mångfaldssamhälle. Under utbildningen fick vi chansen att träffa många organisationer, företag och myndigheter. Vi fick föreläsning av både Röda Korset, Migrationsverket och blev inbjudna till IKEA för en heldag där de visade sitt arbete med integration inom företaget runt omkring i världen, det var väldigt intressant. Utbildningen erbjöd även praktik, lärorik och utvecklande!

Vad arbetar du med just nu?

Jag valde att fortsätta studera efter min kandidatexamen så nu läser jag min master i mänskliga rättigheter, något jag inte hade gjort om jag inte gått den här utbildningen i Växjö. Jag utvecklades väldigt mycket under tiden jag studerade vid Linnéuniversitetet, kunskapsmässigt men även min världsbild. Jag kände ett ännu större engagemang att hjälpa människor och förbättra den situation vi har i Sverige idag.

Vad är ditt drömjobb?

Min dröm är att kunna få jobba med barns- och kvinnors rättigheter, antingen utomlands eller i Sverige. Att verkligen få hjälpa till och stötta där det behövs. Barn och kvinnor är alltid extra utsatta, både i vardagen och i krissituationer och därför tycker jag det är väldigt viktigt att jobba just med att stärka deras positioner i samhället.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M