Integrations- och mångfaldsstudier

Inriktning historia 180 hp

Vill du skaffa dig kunskaper att på ett konstruktivt sätt möta en av vår tids stora samhällsutmaningar? Sök dig då till Programmet för integrations- och mångfaldsstudier.

En värld präglad av rörlighet och kommunikation över gränser skapar förutsättningar för såväl konflikter som konstruktiva möten mellan människor med olika bakgrunder, identiteter, utgångslägen, värderingar och världsbilder. Programmet ger dig redskap att navigera i denna värld, förstå och förklara dess särdrag, men också finna praktiska lösningar och se nya möjligheter. Du kombinerar allmänna studier inom mångfalds- och integrationsområdet med en specialisering inom ett av följande sex huvudområden: freds- och utvecklingsstudier, historia, genusvetenskap, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap. Till de allmänna och de specialiserade studierna kommer en längre sammanhängande praktik inom en organisation, en myndighet eller ett företag, samt ett avslutande projektarbete.

Karriär

Utbildningen ger praktisk och teoretisk kompetens direkt relevant för arbete med integration- och mångfaldsfrågor inom myndigheter, organisationer och företag, nationellt och internationellt. Du kan arbeta som till exempel mångfaldssamordnare, integrationsutvecklare och integrationsstrateg.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot integrations- och mångfaldsstudier. Huvudområde: Freds- och utvecklingsstudier, historia, genusvetenskap, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap.

Programansvarig Jonas Svensson berättar om programmet

Studenter berättar

Kristin intervju integration och mångfaldsstuder

Den här utbildningen öppnar upp ögonen

Kristin kommer från Vimmerby och studerar integration och mångfaldsstudier med inriktning fred och utvecklingsstudier. Hon har blivit positivt överraskad utav utbildningen och tycker att hon nu förstår sin omvärld på ett bättre sätt.

Vad är det som är intressant med ditt program, varför valde du det?

Jag valde just detta program för att det kändes helt rätt, Jag kan kombinera fred- och utvecklings-studier med integration, och samtidigt få en möjlighet att studera utomlands en termin.

Hur kom det sig att du började intressera dig för just detta ämne?

Jag har alltid varit intresserad av hur människor förhåller sig till varandra och varför världen ser ut som den gör idag. Under flyktingkrisen 2015 kände jag mig bara som en åskådare och insåg jag att med hjälp av en akademisk utbildning inom integration samt fred och utveckling kan jag komma långt.

Är det något speciellt du ser fram emot med utbildningen?

Just nu ser jag verkligen fram emot att åka som utbytesstudent till USA eller Australien.

Var utbildningen som du förväntade dig? Utveckla!

Inte direkt, jag har blivit positivt överraskad! Från början var jag lite tveksam då jag var inställd på att bara läsa fred och utvecklingsprogrammet men nu är jag glad att jag tackade ja till detta program istället. Kurserna har varit mer varierande än vad jag trodde. Jag är glad över att vi har läst juridik och fått goda inblickar i hur arbetet efter studierna kan se ut. Det har varit flertal väldigt intressanta gästföreläsningar och projekt vi varit delaktiga i och många arbetsgivare verkar vara intresserade av oss. Det känns som en utbildning som öppnar många dörrar för framtiden.

Tror du att utbildningen hjälper dig att kunna göra skillnad? På vilket sätt?

Jag hoppas det! Jag vill kunna förändra synen på invandring och migration till något positivt och fördelaktigt istället för hur media skildrar invandringen idag. Jag vill också ha verktygen så att jag kan arbeta för att göra integrationen bättre.

Förutom rena ämneskunskaper, vad tycker du att du lärt dig under tiden som du pluggat?

Jag förstår min omvärld och den kultur jag själv lever i mycket bättre. Den här utbildningen öppnar verkligen ögonen!

Omid intervju integration och mångfaldsstudier

Utbildningen har hjälpt mig att utvecklas

Omid studerar på programmet integration och mångfaldsstudier med inriktning historia. Han blev tipsad av en studievägledare att söka programmet och målet idag är att få ett jobb som handläggare.

Läs hela Omids intervju

Vad är det som är intressant med ditt program, varför valde du det?

Det är intressant att lära sig vilka problem invånare som fortfarande kännetecknas med utländska bakgrund har i västerländerna som Sverige. Eftersom jag är född och uppväxt i Iran tycker jag att programmet hjälpt mig att utvecklas i det svenska samhälle.

Hur kom det sig att du började intressera dig för just detta ämne?

Först visste jag inte att det fanns ett program inom integration och mångfaldsstudier. Jag fick tips av en studievägledare på Komvux att det fanns ett nytt program på Linneuniversitetet angående integration, och då blev jag intresserad av att söka.

Tror du att utbildningen hjälper dig att kunna göra skillnad? På vilket sätt?

Ja, absolut. Jag hade själv fördomar angående religion, kultur och nationalitet när jag började på programmet, men nu har jag ändrat mig på ett positiv sätt. Jag har lärt mig mycket, bland annat skillnaden mellan integration och assimilation. Jag har lärt mig att västerländerna behöver nytt folk av olika anledningar och inte bara på grund av mänskliga rättigheter.

Vad har du för tips till personer som funderar på att söka utbildningen?

Första steget för de som vill börja det programmet är att de söker tillräckligt information genom att till exempel prata med en studievägledare.

Vad vill du göra möjligt efter utbildningen? Vad brinner du för?

Efter utbildningen vill jag gärna få ett jobb som motsvarar min utbildning. Jag skulle helst jobba som handläggare på en kommun.

Diana student intervju porträtt

Jag brinner för integrationsfrågor.

Drömyrket för Diana är att få arbeta som kvalitéutvecklare och integrationsrådgivare. Hon ser fram emot att börja läsa sin inriktning sociologi, men även att få komma ut på arbetsmarknaden och påverka.

Läs hela Dianas intervju

Vad är det som är intressant med ditt program? Varför valde du det?
Det som är intressant med mitt program är möjligheten till att välja olika inriktningar. Det gör att man får ett skräddarsytt program som ger en bred och professionell kompetens kring integration och mångfald. Fördelarna med programmet är kurserna, seminarierna, studiebesöken men också de olika myndigheter som man kommer i kontakt med.

Den största anledningen till varför jag har valt denna program är därför att jag själv har kommit till Sverige som flyktingbarn och jag vet hur viktigt det är med integrationen, samt vilka svårigheter man möter ute i samhället. Rättsväsendet och de olika sociala normerna är annorlunda vilket gör det svårt för människor att anpassa sig. Segregation kan enbart åtgärdas genom engagemang.

Har du varit med om något spännande projekt under utbildningen som du tyckt om?
Vi har fortfarande inte arbetat med någon projekt, men det är planerad i termin II inom kursen som kallas för omvärldsanalys. Men däremot har jag själv arbetat vid sidan om med ett projekt. Jag arbetar idag som boendestödjare men också som projektledare inom ett HVB hem för ensamkommande flykting barn och ungdomar. Jag vill försätta arbeta med projektledning och kvalité utveckling både inom det privata eller offentliga sektorn. Tack vare programmet integration och mångfaldsstudier har jag lärt mig olika arbetsmetoder och teorier som hjälpt mig i mitt arbete.

Var utbildningen som du förväntade dig? 
Vi är det första omgången som läser denna breda utbildning. Än så länge har jag inte varit missnöjd med någonting. Det jag tycker har varit bra med utbildningen är stödet från lärarna, bland annat deras feedback och motivering att kämpa sig igenom. Ibland upplever jag att studierna är tuffa att genomgå, men detta är ett universitet och det betyder att måste man kämpa. Men det är det värt.

Tror du att utbildningen hjälper dig att kunna göra skillnad? På vilket sätt?
Eftersom du specialiseras inom området integration och du får en annan förståelse kring hur samhället fungerar, så kan du göra en långsiktig påverkan. Du får olika infallsvinklar som du kommer ha nytta av i framtiden. Jag har lärt mig en del. Bland annat hur den sociala samspelet mellan olika grupper fungerar, varför det uppstår kulturella möten mellan människor och framförallt hur olika regelverk fungerar.

Ge ett citat som sammanfattar din tid på utbildningen och Linnéuniversitetet
”Det är inte hur mycket vi arbetar som är det avgörande. Det är inte ens vad vi gör som är det viktigaste. Det avgörande är om vi gör det vi gör i kärlek.” Anjezë Gonxhe Bojaxhiu/ Moder Teresa 1910-1997Mer om programmet

Jonas Svensson

Arbetet med programmet Integrations- och mångfaldsstudier började redan hösten 2014, alltså innan den stora flyktingkrisen inleddes 2015. Det var ett framåtblickande initiativ, ett försök att möta vad vi såg som ett framtida behov på arbetsmarknaden av specialkompetens i frågor som rör integration och mångfald. Vi kunde då inte föreställa oss den situation vi i Sverige idag befinner oss i. Utmaningarna är flerfaldigt större än de var när vi började arbetet 2014. Den kompetens som vi utbildar för behövs nu mer än någonsin tidigare. Därför upplever jag att arbetet som ansvarig för Programmet för Integrations- och mångfaldsarbete inte bara som ytterligare en uppgift att utföra, utan som en viktig samhällsinsats som gör skillnad.

Jonas Svensson
Programansvarig/ Lektor i religionsvetenskap

Nytt program tar sats mot aktuella integrations- och mångfaldsutmaningar

Den pågående flyktingkrisen är en av vår tids stora samhällsutmaningar och en akut fråga på den politiska agendan. Redan 2014 påbörjade dock Linnéuniversitetet arbetet med att utveckla ett nytt kandidatprogram – med fokus på just integration och mångfald.

Globaliseringen skapar förutsättningar för möten såväl som konflikter mellan människor med skilda bakgrunder, kulturer och identiteter. Programmet för integrations- och mångfaldsstudier, som omfattar tre års heltidsstudier och 180 högskolepoäng, ger studenterna kunskaper för att orientera sig i denna värld, förstå och förklara den – och se nya möjligheter.

– Studenterna får möjligheten att kombinera allmänna studier inom integrations- och mångfaldsområdet med en specialisering inom något av sex huvudområden eller ämnen, säger Jonas Svensson, ansvarig för planering och utformning av programmet.

De sex huvudområdena som i nuläget är aktuella är freds- och utvecklingsstudier, historia, genusvetenskap, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap. Programmet innehåller också en längre sammanhängande praktikperiod där studenten får möjlighet att skaffa sig erfarenhet inom en organisation, en myndighet eller ett företag. Utbildningen ska ge praktisk och teoretisk kunskap som är direkt relevant för organisationers, myndigheters och företags arbete med integrations- och mångfaldsfrågor – nationellt såväl som internationellt. Innehållet i de delar av programmet som utgörs av allmänna studier inom integrations- och mångfaldsområdet är också utvecklat efter samråd med möjliga aktörer i närområdet.

– Att programmet ska ha en internationell prägel är viktigt, med tanke på frågornas globala karaktär, säger Jonas.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken