Interaktionsdesigner

180 hp

Som interaktionsdesigner arbetar du inom ett aktuellt och snabbt växande område där teknik och användarvänlighet alltid är i fokus. Du skapar förutsättningarna för att vi människor ska kunna leva och arbeta med tekniken i vår vardag.

En interaktionsdesigner förstår, utformar och analyserar samspelet mellan människa och teknik. Det kan handla om webbsidor, programvaror eller produkter. Han/hon har även en god förmåga att se hur människor använder tekniken, både professionellt och till vardags, samt hur den påverkar våra liv. Ambitionen är att tillgodose de behov och svagheter vi människor har genom att utforma gränssnitt som stöder oss i vårt arbete.

För att förstå detta samspel studerar du människa/dator-interaktion, användbarhetslära och kognitionslära i samma utsträckning som grafisk formgivning, design och metoder för att analysera teknikanvändning. Du får grundläggande kunskaper inom programmering och produktutveckling; från mer analoga metoder som papper, penna och lera till mer tekniska som digital bildbehandling i 2D och 3D. Du får även fördjupade kunskaper inom användaranpassning av olika interaktiva system, samt metoder för att utvärdera, analysera och grafiskt visualisera hur vi samverkar med tekniken runt oss.

Utbildningen är starkt tvärvetenskaplig och du utvecklas personligen med entreprenörskap, branschförståelse och innovativt tänkande. Du kan välja att läsa i Kalmar eller hemifrån på distans.

Karriär

Efter utbildningen kan du arbeta med att anpassa och utveckla gränssnitt för produkter i digitala miljöer såsom webbplatser, programvaror eller spel. Typiska arbetsområden är webb, mobila enheter eller interaktiva miljöer.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot interaktionsdesign. Huvudområde: Informatik.

Studenter berättar

"Jag vill designa för användarna"


Blandningen av teoretiska och praktiska studier med fokus på användaren och hur vi förhåller oss till olika lösningar, är det som gör utbildningen så intressant menar Fredrik Lack, som studerar till Interaktionsdesigner.

Fredrik pluggar utomhus

Med ett intresse för tekniska lösningar och datorer började Fredrik Lack fundera på hur användarvänlig designen var på de olika tekniska produkterna som fanns för konsumenterna. Dels hur de var gjorda och varför de var gjorda som de var. Med fokus på design började han leta efter olika utbildningar på internet och hittade Interaktionsdesigner.

– Ja, jag minns att jag även tittade på kursbeskrivningen som fanns och då förstod jag att det var rätt utbildning för mig, säger han.

Utbildningen fanns i Kalmar och det passade Fredrik perfekt eftersom han ville till en mindre studentstad.

– Ja, jag trivs jättebra och universitetet ger en familjär känsla, säger han.

Studera på universitetet innebär att du själv måste ta ansvar för dina egna studier och planera din tid. Fredrik tycker inte det är något problem, eftersom han studerar något som han själv har valt och är intresserad av. Han har också engagerat sig i studentföreningen vid sidan av sina studier.

- Det är otroligt roligt, det ger vänner och kontakter som kan vara väldigt värdefulla i framtiden, menar han.

På Fredriks utbildning varvas teori med praktiska datorstudier, studenterna arbetar mycket i projektform och gör även studentarbeten i samarbete med olika företag. Han tycker det blir en helhetslösning och det är bättre än att studera ett ämne i taget.

– Det som är roligast är ändå att driva ett projekt själv, med alla metoder och processer som vi har lärt oss, säger han.

När Fredrik ska skriva sitt examensarbete planerar han att försöka göra det hos något företag.

– Ja det är ett bra sätt att visa vem jag är och vad jag kan, säger han.

I framtiden vill han helst ha ett arbete på en kombinationsbyrå, där man arbetar både med interaktionsdesign och webb.

– För att få in en fot på arbetsmarknaden så får man nog inte vara för kräsen i början, men majoriteten av den här typen av jobb finns i de större städerna, så det blir nog Stockholm för mig, avslutar Fredrik.

Tidigare studenter berättar

Calle och Amadeus

Skarpa projekt en framgångsfaktor

Amadeus och Calle träffades under introduktionsdagen – och har sedan dess hållit ihop. De kontakter de knöt, och den kunskap de samlade på sig, blev startskotten till Interakt – den interaktionsdesignbyrå med användarvänlighet i fokus som de nu driver tillsammans sedan sommaren 2015.

För både Amadeus Marmolin och Calle Karlsson, alumner från interaktionsdesignerprogrammet vid Linnéuniversitetet, fanns en önskan om att arbeta med människor och design. Calle hade tidigare läst sociologi och psykologi, och Amadeus ville utforma lösningar som kan hjälpa människor med små såväl som stora problem i vardagen. Valet föll då på utbildningen i interaktionsdesign där de fick möjlighet att förena just ett arbete med människor, teknik och design.

Stor nytta av skarpa projekt

Amadeus och Calle är överens om vad deras största lärdom från utbildningen är: arbetet med skarpa projekt – mot riktiga kunder.
– Tack vare de projekt vi genomförde under utbildningen kunde vi bygga upp ett brett kontaktnät. Under våra tre år har vi varit i kontakt med företag som dels vetat vad de vill ha, dels inte – och det är så kundrelationerna ser ut. Det har gett oss en verklig försmak på arbetslivet och varit oerhört lärorikt, säger Calle.

Utbildningen har också gett dem förståelse för hur viktigt det är att involvera användaren i designprocessen. Genom undersökningar och observationer kan användarens önskemål och behov identifieras, vilket leder till en produkt med tillgänglighet för användaren. 

Tanken på att starta ett eget företag hade funnits länge – en tanke som blivit starkare ju längre utbildningen pågick. När de sedan tog sin examen kontaktade de det företag som de arbetat med i ett av sina projekt – och det visade sig att de erbjöd fortsatt arbete med deras koncept. Amadeus och Calle kontaktade därefter reklambyrån LevelSeven i Kalmar och frågade efter kontorsplats, som de också fick.
– Det var nog det bästa som kunde hända. Vi fick en möjlighet att vara i hetluften och arbeta med en kreativ byrå, samtidigt som vi kunde förverkliga vår dröm med ett eget företag, säger Calle.

Familjär byrå med fokus på användaren

Så sommaren 2015, strax efter examen, startade Amadeus och Calle interaktionsdesignbyrån Interakt. Deras uppdrag är främst digitala lösningar för bland annat hemsidor och applikationer samt konceptutveckling med smarta lösningar för användaren i fokus. De arbetar även med brandning vilket innebär utformande av visuella identiteter för kunderna. Lärdomarna från utbildningen speglar deras syn på hur de vill driva företaget, och mycket av tiden går åt till att just precisera vad företaget ska stå för. De flesta av arbetsprocesserna i dag består av undersökning, skissning, implementering – och användarutlåtanden:
– I grunden är vi en renodlad interaktionsdesignbyrå och har alltid användaren i fokus när vi arbetar med design. Vi gör ingenting utan att ha användaren i åtanke – vad jag eller Calle tycker spelar inte så stor roll. Det finns ingen poäng med att designa något som vi gillar, men inte användaren, säger Amadeus.

Det bästa med arbetet är enligt de båda friheten, chansen att få arbeta med något de verkligen brinner för och utmaningen att alltid göra kunden tillfredsställd. Just kundfokus är viktigt, med tanke på att Interakt är ett nystartat företag som vill etablera sig och skaffa återkommande och nöjda kunder. Visionen är att hålla företaget familjärt och nära dess kärnvärden samtidigt som en eller två nyanställningar på sikt kan ge en större uppdragskostym.
– Vi besitter en väldigt speciellt kompetens, och inom några år skulle vi vilja utvidga företaget för att kunna ta på oss fler projekt, säger Amadeus.
Vad har ni för tips till studenter som tar examen och vill arbeta med interaktionsdesign?
– Att följa trender och vara kritiskt mot egentligen alla interaktiva designelement – hur hade du själv löst de problem du stöter på i vardagen? Att alltid sträva efter att lära sig mer och försöka ligga i framkant är också bra utgångspunkter, säger Amadeus.
– Ta till vara på de kontakter du knyter under utbildningen. Ni är viktiga och besitter kunskap som få andra gör. För några år sedan var interaktionsdesign ett ganska okänt ord – i dag pratar alla om användarvänlighet, säger Calle.

När det gäller tips till de som går i tankar på att starta eget har Amadeus och Calle en klar uppfattning om vad som krävs:
– Kasta loss och satsa – men var förberedd på att resan är lång och inte alltid glamorös. Det kan ta lång tid att etablera företaget på riktigt. Men har man en plan, kan utmärka sig i branschen och har ett genuint intresse för interaktionsdesign så finns alla chanserna att lyckas, säger Amadeus.

Mer om programmet

En interaktionsdesigner är alltid steget före i den tekniska utvecklingen.

3d-modell KalmarkartaI dagens samhälle går den tekniska utvecklingen snabbt framåt och vi bombarderas ständigt med nya program, uppdateringar, nya mobiltelefoner, Facebook, för att bara nämna några få. Vad väldigt få utvecklare är medvetna om är hur detta påverkar deras användare. Vad är det egentligen som gör att en viss produkt slår? I många fall handlar det helt enkelt om att vara först ut, till exempel som facebook eller bloggande. Tekniken bakom dessa är ju inte på något sätt ny, men det har genom att vara helt rätt i tiden varit först och därigenom blivit ett fenomen. Naturligtvis är det svårt att hela tiden vara rätt i tid, men det vi kan göra är att se till att de programvaror, fysiska produkter eller webbsidor som vi skapar är anpassade till just våra användare . Och det är där interaktionsdesignern kommer in.

Du får även ingående kunskaper i hur man utvecklar och tar fram användarvänliga fysiska produkter. Som stöd till detta lär du dig skissteknik, färg- och formlära och programvarorna 3D Studio Max för att skapa intraktiva 3d-modeller för att visa olika produkter.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar