Interaktionsdesigner

180 hp

Som interaktionsdesigner arbetar du inom ett aktuellt och snabbt växande område där teknik och användarvänlighet alltid är i fokus. Du skapar förutsättningarna för att vi människor ska kunna leva och arbeta med tekniken i vår vardag.

En interaktionsdesigner förstår, utformar och analyserar samspelet mellan människa och teknik. Det kan handla om webbsidor, programvaror eller produkter. Han/hon har även en god förmåga att se hur människor använder tekniken, både professionellt och till vardags, samt hur den påverkar våra liv. Ambitionen är att tillgodose de behov och svagheter vi människor har genom att utforma gränssnitt som stöder oss i vårt arbete.

För att förstå detta samspel studerar du människa/dator-interaktion, användbarhetslära och kognitionslära i samma utsträckning som grafisk formgivning, design och metoder för att analysera teknikanvändning. Du får grundläggande kunskaper inom programmering och produktutveckling; från mer analoga metoder som papper, penna och lera till mer tekniska som digital bildbehandling i 2D och 3D. Du får även fördjupade kunskaper inom användaranpassning av olika interaktiva system, samt metoder för att utvärdera, analysera och grafiskt visualisera hur vi samverkar med tekniken runt oss.

Utbildningen är starkt tvärvetenskaplig och du utvecklas personligen med entreprenörskap, branschförståelse och innovativt tänkande. Du kan välja att läsa i Kalmar eller hemifrån på distans.

Karriär

Efter utbildningen kan du arbeta med att anpassa och utveckla gränssnitt för produkter i digitala miljöer såsom webbplatser, programvaror eller spel. Typiska arbetsområden är webb, mobila enheter eller interaktiva miljöer.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot interaktionsdesign. Huvudområde: Informatik.

Studenter berättar

"Jag vill designa för användarna"


Blandningen av teoretiska och praktiska studier med fokus på användaren och hur vi förhåller oss till olika lösningar, är det som gör utbildningen så intressant menar Fredrik Lack, som studerar till Interaktionsdesigner.

Fredrik pluggar utomhus

Med ett intresse för tekniska lösningar och datorer började Fredrik Lack fundera på hur användarvänlig designen var på de olika tekniska produkterna som fanns för konsumenterna. Dels hur de var gjorda och varför de var gjorda som de var. Med fokus på design började han leta efter olika utbildningar på internet och hittade Interaktionsdesigner.

– Ja, jag minns att jag även tittade på kursbeskrivningen som fanns och då förstod jag att det var rätt utbildning för mig, säger han.

Utbildningen fanns i Kalmar och det passade Fredrik perfekt eftersom han ville till en mindre studentstad.

– Ja, jag trivs jättebra och universitetet ger en familjär känsla, säger han.

Studera på universitetet innebär att du själv måste ta ansvar för dina egna studier och planera din tid. Fredrik tycker inte det är något problem, eftersom han studerar något som han själv har valt och är intresserad av. Han har också engagerat sig i studentföreningen vid sidan av sina studier.

- Det är otroligt roligt, det ger vänner och kontakter som kan vara väldigt värdefulla i framtiden, menar han.

På Fredriks utbildning varvas teori med praktiska datorstudier, studenterna arbetar mycket i projektform och gör även studentarbeten i samarbete med olika företag. Han tycker det blir en helhetslösning och det är bättre än att studera ett ämne i taget.

– Det som är roligast är ändå att driva ett projekt själv, med alla metoder och processer som vi har lärt oss, säger han.

När Fredrik ska skriva sitt examensarbete planerar han att försöka göra det hos något företag.

– Ja det är ett bra sätt att visa vem jag är och vad jag kan, säger han.

I framtiden vill han helst ha ett arbete på en kombinationsbyrå, där man arbetar både med interaktionsdesign och webb.

– För att få in en fot på arbetsmarknaden så får man nog inte vara för kräsen i början, men majoriteten av den här typen av jobb finns i de större städerna, så det blir nog Stockholm för mig, avslutar Fredrik.

"Jag tycker om att studera på olika platser"

Lovisa Brandt är engagerad i det mesta som har med kreativitet och skapande att göra – konst, musik, grafisk design, medier och kommunikation. Hon läser interaktionsdesign på distans eftersom hon vill ha friheten att göra sina egna scheman.

Lovisa

Lovisa, interaktionsdesigner på distans– Jag är jätteintresserad av grafisk design och letade i hela landet efter utbildningar, säger Lovisa. Det fanns mest kurser, men så hittade jag den här utbildningen. Jag ville testa på att läsa på distans och har aldrig lärt mig så mycket som jag gör nu.

Att kunna resa runt i landet och träffa vänner som bor på olika håll är en av anledningarna till att Lovisa läser på distans. Men just nu bor hon i en studentlägenhet i Växjö.

– Jag flyttade hit eftersom min pojkvän studerar här. Jag bor på campus och brukar hänga mycket nere i stan. Men nu ska jag flytta till Borås där jag har släkt och vänner.

En del i klassen bor utomlands, berättar Lovisa. Studenterna kan också välja att läsa utomlands under höstterminen det tredje året. Med laptopen med i bagaget har Lovisa allt hon behöver för att studera var som helst i världen, när som helst.

– Vi använder Skype, chattar och ringer upp varandra, berättar hon. Vi brukar skriva rapporter ihop och använder Google Docs för att dela dokument. Lärarna spelar in de flesta föreläsningarna. Vi mailar med lärarna och har handledningstider via Skype, det fungerar jättebra.

Lovisa är intresserad av att använda interaktionsdesign på ett nyttigt sätt, och göra något för användaren. Det senaste projektet hon jobbat med är en beställningstjänst för Subway, en matkedja som finns över hela världen.

– Det var ofta väldigt trångt inne i restaurangerna. Därför gjorde vi en touchscreen vid varje bord så att kunderna kan sätta sig ner och beställa i lugn och ro.

Lovisa studerar både på egen hand och i grupp. För en interaktionsdesigner är det viktigt att kunna samarbeta.

– Ofta arbetar vi i projektform och gör upp ett gemensamt schema i gruppen. Vi jobbar med alla möjliga produkter och tjänster. Just nu håller vi på att utveckla en tjänst för Ölands turistbyrå, en mobilapp som innehåller olika funktioner.

När Lovisa är klar med utbildningen vill hon jobba med att utveckla produkter. Hon vill gärna fokusera på produkter som skapar tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Tidigare studenter berättar

Calle och Amadeus

Skarpa projekt en framgångsfaktor

Amadeus och Calle träffades under introduktionsdagen – och har sedan dess hållit ihop. De kontakter de knöt, och den kunskap de samlade på sig, blev startskotten till Interakt – den interaktionsdesignbyrå med användarvänlighet i fokus som de nu driver tillsammans sedan sommaren 2015.

För både Amadeus Marmolin och Calle Karlsson, alumner från interaktionsdesignerprogrammet vid Linnéuniversitetet, fanns en önskan om att arbeta med människor och design. Calle hade tidigare läst sociologi och psykologi, och Amadeus ville utforma lösningar som kan hjälpa människor med små såväl som stora problem i vardagen. Valet föll då på utbildningen i interaktionsdesign där de fick möjlighet att förena just ett arbete med människor, teknik och design.

Stor nytta av skarpa projekt

Amadeus och Calle är överens om vad deras största lärdom från utbildningen är: arbetet med skarpa projekt – mot riktiga kunder.
– Tack vare de projekt vi genomförde under utbildningen kunde vi bygga upp ett brett kontaktnät. Under våra tre år har vi varit i kontakt med företag som dels vetat vad de vill ha, dels inte – och det är så kundrelationerna ser ut. Det har gett oss en verklig försmak på arbetslivet och varit oerhört lärorikt, säger Calle.

Utbildningen har också gett dem förståelse för hur viktigt det är att involvera användaren i designprocessen. Genom undersökningar och observationer kan användarens önskemål och behov identifieras, vilket leder till en produkt med tillgänglighet för användaren. 

Tanken på att starta ett eget företag hade funnits länge – en tanke som blivit starkare ju längre utbildningen pågick. När de sedan tog sin examen kontaktade de det företag som de arbetat med i ett av sina projekt – och det visade sig att de erbjöd fortsatt arbete med deras koncept. Amadeus och Calle kontaktade därefter reklambyrån LevelSeven i Kalmar och frågade efter kontorsplats, som de också fick.
– Det var nog det bästa som kunde hända. Vi fick en möjlighet att vara i hetluften och arbeta med en kreativ byrå, samtidigt som vi kunde förverkliga vår dröm med ett eget företag, säger Calle.

Familjär byrå med fokus på användaren

Så sommaren 2015, strax efter examen, startade Amadeus och Calle interaktionsdesignbyrån Interakt. Deras uppdrag är främst digitala lösningar för bland annat hemsidor och applikationer samt konceptutveckling med smarta lösningar för användaren i fokus. De arbetar även med brandning vilket innebär utformande av visuella identiteter för kunderna. Lärdomarna från utbildningen speglar deras syn på hur de vill driva företaget, och mycket av tiden går åt till att just precisera vad företaget ska stå för. De flesta av arbetsprocesserna i dag består av undersökning, skissning, implementering – och användarutlåtanden:
– I grunden är vi en renodlad interaktionsdesignbyrå och har alltid användaren i fokus när vi arbetar med design. Vi gör ingenting utan att ha användaren i åtanke – vad jag eller Calle tycker spelar inte så stor roll. Det finns ingen poäng med att designa något som vi gillar, men inte användaren, säger Amadeus.

Det bästa med arbetet är enligt de båda friheten, chansen att få arbeta med något de verkligen brinner för och utmaningen att alltid göra kunden tillfredsställd. Just kundfokus är viktigt, med tanke på att Interakt är ett nystartat företag som vill etablera sig och skaffa återkommande och nöjda kunder. Visionen är att hålla företaget familjärt och nära dess kärnvärden samtidigt som en eller två nyanställningar på sikt kan ge en större uppdragskostym.
– Vi besitter en väldigt speciellt kompetens, och inom några år skulle vi vilja utvidga företaget för att kunna ta på oss fler projekt, säger Amadeus.
Vad har ni för tips till studenter som tar examen och vill arbeta med interaktionsdesign?
– Att följa trender och vara kritiskt mot egentligen alla interaktiva designelement – hur hade du själv löst de problem du stöter på i vardagen? Att alltid sträva efter att lära sig mer och försöka ligga i framkant är också bra utgångspunkter, säger Amadeus.
– Ta till vara på de kontakter du knyter under utbildningen. Ni är viktiga och besitter kunskap som få andra gör. För några år sedan var interaktionsdesign ett ganska okänt ord – i dag pratar alla om användarvänlighet, säger Calle.

När det gäller tips till de som går i tankar på att starta eget har Amadeus och Calle en klar uppfattning om vad som krävs:
– Kasta loss och satsa – men var förberedd på att resan är lång och inte alltid glamorös. Det kan ta lång tid att etablera företaget på riktigt. Men har man en plan, kan utmärka sig i branschen och har ett genuint intresse för interaktionsdesign så finns alla chanserna att lyckas, säger Amadeus.

Shanthini skapar lösningar för socialt samarbete på nätet.

Shanthini

Shanthini Paramanathan arbetar som interaktionsdesigner för mobila teamet på Projectplace, ett företag som skapar lösningar för socialt samarbete på nätet.

Shanthini jobbar med designen för deras app för iPad, iPhone och Android och skissar prototyper, så kallade wireframes, som visar vad appen skall innehålla för information.

Hon ansvarar för hela flödet i designen, från det att kunden öppnar appen, till att kunden loggar ut.

– Det är en utmaning att designa för en bred målgrupp. Alla ska kunna använda våra appar oavsett om man är en teknisk kunnig användare eller väldigt ovan vid smartphones och surfplattor. Då gäller det för mig att skapa en enkel, användbar och smidig app.

Sju personer arbetar i Shanthinis utvecklingsteam, i en projektform kallad scrum. Där har hon även rollen som Agile Coach eller Scrum Master, vilket bland annat innebär att skydda teamet från yttre störningar, för att det ska kunna jobba effektivt. Som svar på frågan om vad som är det bästa med hennes jobb, svarar hon kollegorna.

– Det är en salig blandning av härliga personer som jobbar på kontoret. Det är roligt på jobbet!

Att valet föll på programmet Interaktionsdesigner berodde enligt Shanthini på designinriktningen.

– Jag var inte så teknisk lagd så jag tvekade först. Efter ett samtal med programansvarige Morgan Rydbrink som berättade om utbildningen och om vad man kunde bli efteråt, så kände jag mig ändå peppad att börja. Jag har haft nytta av det mesta från utbildningen. Tack vare bredden och den stora variationen av ämnen, har jag idag lättare att arbeta med olika professioner.

Det Shanthini minns bäst från studietiden var att hon hade bra lärare, givande grupparbeten och träffade fina vänner. Hon tyckte också att Kalmar var en mysig studentstad med sitt läge vid vattnet. Hennes råd till studenter som skall söka jobb är att ta fasta på drivkraften och viljan att lära sig mer.

– Tro på dig själv och var inte rädd för att du saknar erfarenhet. Som nyutexaminerad har du en bra grund att stå på och kommer att se på saker med nya ögon jämfört med de som varit i branschen längre.

Gustav sätter knapparna på rätt platserna på JAS 39 Gripen

Han var en av de första att ta examen på programmet Interaktionsdesigner. Sedan två veckor tillbaka jobbar han som systemingenjör på Saab Aerosystems i Linköping. Just nu är det ett helikopterprojekt som gäller men om sex månader ska han gå över och jobba med flygplan istället, nämligen JAS 39 Gripen.

Gustav

Gustav valde att läsa Interaktionsdesign eftersom han tyckte kursinnehållet verkade intressant och när han läste beskrivningen på vad man kunde jobba med kändes det som något som skulle passa.

– Det var rätt val med utbildningen och det är rätt jobb nu, säger han.

När Gustav skulle söka utbildning fanns det bara en liknande i Malmö men idag finns det fler som påminner om den här i Sverige. Att valet föll på Kalmar beror på att han tyckte det var en lagom stor stad och det är inget val han ångrar.

– Jag trivdes jättebra. Det är en trevlig stad, men kanske lite blåsigt. Det var tråkigt att skiljas från alla i klassen och lämna Kalmar fast man kommer ju ha kontakt med vissa klasskompisar.

Gustav valde inriktning mot digital design eftersom det var det som tilltalade honom mest och det han ville arbeta med sedan. Han är nöjd med sin utbildning och känner idag att han har stor användning av sina kunskaper från utbildningen på jobbet.

– De allra flesta kurserna har man eller kommer man ha väldigt stor användning av i framtiden, säger han.

Än så länge har han bara varit två veckor på det nya jobbet på Saab och han tycker det är kul, även om det är mycket att lära sig i början. Han fick nys om jobbet genom en annons som låg ute hos ett rekryteringsbolag (Skill), och så blev han kallad till intervju. Till sist blev han kallad på intervju hos Saab. En timme efter det ringde de upp och sa att han hade fått jobbet. Som det är nu har han en provanställning i sex månader och är anställd av Skill som konsult men målet är att han ska börja jobba som ren "Saabare" sedan.

– De vill lära upp mig, jag har en fadder som det är tänkt att jag ska ta över efter när hon slutar vid nyår, berättar han.

Gustav jobbar med användbarhetsfrågor och försöker hitta lösningar på problem som till exempel vart olika knappar ska sitta och vilka färger de ska ha.

– Jag sitter i möte en hel del och går igenom olika saker som förändringar och hur det påverkar och så är det en hel del dokumentering också, berättar han.

Det är Gustavs uppgift att se till att allt är tydligt och enkelt. Kollegor kommer till honom och frågar varför han valt på ett visst sätt och varför en knapp sitter där den sitter. Varje funktion har en beskrivning men det är mycket som Gustav måste lära sig, en massa förkortningar och hur allting fungerar, till exempel cockpiten.

– Men jag tycker om flygplan och teknik, så det är kul. Att få jobba med JAS 39 Gripen ska bli häftigt.

Mer om programmet

En interaktionsdesigner är alltid steget före i den tekniska utvecklingen.

3d-modell KalmarkartaI dagens samhälle går den tekniska utvecklingen snabbt framåt och vi bombarderas ständigt med nya program, uppdateringar, nya mobiltelefoner, Facebook, för att bara nämna några få. Vad väldigt få utvecklare är medvetna om är hur detta påverkar deras användare. Vad är det egentligen som gör att en viss produkt slår? I många fall handlar det helt enkelt om att vara först ut, till exempel som facebook eller bloggande. Tekniken bakom dessa är ju inte på något sätt ny, men det har genom att vara helt rätt i tiden varit först och därigenom blivit ett fenomen. Naturligtvis är det svårt att hela tiden vara rätt i tid, men det vi kan göra är att se till att de programvaror, fysiska produkter eller webbsidor som vi skapar är anpassade till just våra användare . Och det är där interaktionsdesignern kommer in.

Du får även ingående kunskaper i hur man utvecklar och tar fram användarvänliga fysiska produkter. Som stöd till detta lär du dig skissteknik, färg- och formlära och programvarorna 3D Studio Max för att skapa intraktiva 3d-modeller för att visa olika produkter.

Programansvarig: "Du är en viktig kugge i alla utvecklingsteam"

Design och teknik är något som berör och angår oss alla som människor. Varje dag kommer vi i kontakt med nya produkter, programvaror och teknisk apparatur och vi lär oss hela tiden nya sätt att använda dessa. Kanske är det en ny mobiltelefon, ett nytt program på datorn eller varför inte en nyinköpt bil?

Oftast är det grafiska och estetiska utseendet det första vi fastnar för, men allt eftersom vi lär oss använda produkter och de blir en del av vår vardag så händer det ofta att man får upp ögonen för funktioner vi älskar, men även funktioner som kanske inte riktigt passar oss, eller som helt enkelt är svårförstådda. Det är här som interaktionsdesignerna kommer in.

Som interaktionsdesigner är du en viktig kugge i alla utvecklingsteam. Genom en skarp analytisk förmåga av interaktiva system och en utmärkt förmåga att visualisera hur en tänkt produkt skall se ut och bete sig, är interaktionsdesignern en naturlig del i processen för att vidareutveckla eller ta fram en ny produkt. Efter att ha studerat till interaktionsdesigner får du ett spetsat förhållande till teknik, där användbarheten och anpassningen mot en viss användare alltid ligger i fokus.

Utbildningen Interaktionsdesigner vid Linnéuniversitetet ger en bred ingång till användarcentrerad design. Från teori kring mänsklig kognition och kommunikation till utvärdering, analys och grafisk visualisering av interaktiva system. En stor del av utbildningen är riktad mot praktisk tillämpning av dessa teoretiska områden, oftast genom olika typer av projektarbeten.

För att kunna kommunicera dina tankar gentemot det utvecklingsteam du arbetar med lär du dig att använda programvaror för visualisering i 2D, till exempel Photoshop, InDesign och Illustrator, och i 3D genom 3D Studio Max. Du lär dig även att arbeta med prototyper, från skiss till fullständiga interaktiva prototyper i molnet. Utöver detta får du även lära dig grunderna i webbteknik samt användning av CMS-system såsom WordPress.

Efter examen arbetar huvuddelen av studenterna med att analysera och visualisera tekniska system. Detta till exempel som användbarhets-/IT-konsult, designer av digitalboxar, testledare av programvaror på flygplatser eller designer av mobila applikationer.

Morgan Rydbrink, programansvarig

Om informatik

Inom informatiken studerar man samspelet mellan människor och teknik för att lära sig att utnyttja teknikens möjligheter.

Vad är informatik?

Informatik handlar om hur information används av människor, hur teknik används för att kommunicera och hur system byggs upp för information och kommunikation. Detta innebär att samspelet mellan människa och teknik i ett socialt sammanhang är centralt samt att förstå teknikens möjligheter och begränsningar. Vi utvecklar och utvärderar informations- och kommunikationsteknik i relation till individer, arbetsgrupper och omgivande samhälle.

Varför välja informatik?

Utbildningen i informatik svarar mot tidens behov - den är bred och gränsöverskridande. Tekniken finns självklart med, men organisationen och människorna spelar en lika stor roll. Det handlar om att hitta och utforma lösningar som underlättar människors dagliga arbete, att ha en förståelse för hur människor tänker och fungerar för att rätt kunna bedöma behoven och även förmedla hur tekniken kan användas.
När du läser informatik lär du dig hur detta ska ske. Du får bland annat kunskaper om hur information kan lagras, presenteras, överföras, bearbetas och användas i olika verksamheter. Detta sker i nära samarbete med olika företag och verksamheter från näringslivet.


Vad gör en informatiker?

IT används idag inom alla områden i samhället. Personer med kunskap inom detta område behövs därför inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Med en utbildning i informatik har man möjlighet att arbeta inom många olika områden.
Som systemvetare eller informationslogistiker kan man t.ex arbeta med övergripande IT-frågor i en organisation med ansvar för allt från systemutveckling, säkerhetsfrågor och strategisk planering till att vara specialiserad inom ett visst område. Många arbetar också som konsulter, vilket innebär att de utför uppdrag åt olika kunder ofta i projektform.

Som interaktionsdesigner kan man till exempel arbeta med att utforma och utvärdera användarvänliga webbplatser, förstå och anpassa gränssnitt för communities, virtuella världar eller spel. Man kan arbeta med att utveckla gränssnitt som stödjer användare vid utformning av till exempel mobiltelefoner, interiör i bilar eller handdatorer. Interaktionsdesignerns breda roll gör att du kan välja bransch efter intresse.

Exempel på yrken:

 • Systemanalytiker
 • Systemarkitekt
 • Systemdesigner
 • Verksamhetsanalytiker
 • Projektledare
 • Produkt- eller systemutvecklare
 • Kravhanterare eller beställarstöd
 • IT-strateg
 • Databasdesigner
 • Programmerare
 • Webbutvecklare
 • Webbdesigner
 • IT-utbildare

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar