Interaktiva medier och webbteknologier

180 hp

Vår digitala framtid kräver intressanta produkter och tjänster som utnyttjar den nya teknikens möjligheter. Här lär du dig förstå och skapa dem!

Programmet inleds med att du får nödvändiga teoretiska och praktiska grunder i ämnet medieteknik. Du lär dig exempelvis hur man skapar och redigerar digitala medier, designar interaktivitet och utvecklar moderna webbplatser med användarnas behov i fokus.

Det andra året väljer du inriktning: interaktiva medier eller webbteknologier. Väljer du interaktiva medier studerar du områden som bildbehandling, grafiska användargränssnitt, videoproduktion och 3D-grafik. Inriktar du dig istället mot webbteknologier fördjupar du dig i webbprogrammering, databasdesign och mobilutveckling. I gemensamma kurser får du erfarenhet av att genomföra större interaktiva projekt och samarbeta med andra utifrån din framtida yrkesroll.

Under tredje året lär du dig mer om vetenskapliga metoder och får möjlighet att tillämpa dina kunskaper hos ett företag. Nu kan du också fördjupa dig i aktuell forskning, välja kurser utifrån egna intressen och skriva ditt avslutande examensarbete.

Karriär

Efter utbildningen kan du, beroende på vilken inriktning du valt, arbeta med digitala medier på olika sätt: planera, designa, skapa, redigera, programmera, producera och distribuera multimedieproduktioner, interaktiva system, webblösningar och mobila tjänster, allt med utgångspunkt i användarnas behov.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot interaktiva medier eller webbteknologier.Huvudområde: Medieteknik.

Interaktivitet är grunden i programmet

Amanda, Atlas, Celine och Oskar berättar om utbildningen, och hur de valde mellan respektive spår.

Vi tillåts vara kreativa och skapa egna lösningar

Nadya Mouwafak Ghassan vid Linnéuniversitetet

Nadya tycker det är spännande att lära sig designa med fokus på människors behov och beteenden. Hon uppskattar studiemiljön på campus, samt att det är en bred utbildning som förbereder studenterna för arbetslivet.

En bred utbildning som förbereder studenterna för yrkeslivet

Veronica Sundberg vid Linnéuniversitetet

Veronica läser utbildningen med inriktning webbteknologier. Hon uppskattar att utbildningen är så bred och att studenterna har möjlighet att gå på praktik under det sista året.

Oscar designar mobilapp för biodlare

Oscar, alumn från Linnéuniversitetet står bland bikupor

Loggning av livet i bikupor kan nu gå från papper och penna till en digital lösning tack vare ett examensarbete inom medieteknik på Linnéuniversitetet. Oscar Bergström, tidigare student på programmet interaktiva medier och webbteknologier, har i samarbete med TietoEVRY och BeeLab designat gränsnittet för en ny mobilapp tänkt att effektivisera arbetet för biodlare.

Robin arbetar som produktdesigner på Fortnox i Växjö

Robin är alumn på Linnéuniversitetet

Det är många företag idag som letar efter front-end-utvecklare som även har ett designtänk. Och med detta program får du breda kunskaper inom ämnet.

Mer om programmet

Det här läser du

Det här är en ungefärlig fördelning av det du läser i programmet. Du hittar alla kurser i utbildningsplanen.

Sebastian har utvecklat ett interaktivt spel med Videum VR och Omnifinity

Sebastian läser Interaktiva medier och webbteknologier vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under sin praktik hos Videum VR utvecklade han en applikation som de kommer att använda under VR-visningar, det hela ledde även till idén för Sebastians examensarbete. Han byggde ett spel där användaren kan använda sin hjärtfrekvens som en biofeedback spelmekanism i kombination med att fysiskt gå i en virtuell verklig miljö.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M