Interaktiva medier och webbteknologier

180 hp

Vår digitala framtid kräver intressanta produkter och tjänster som utnyttjar den nya teknikens möjligheter. Här lär du dig förstå och skapa dem!

Programmet inleds med att du får nödvändiga teoretiska och praktiska grunder i ämnet medieteknik. Du lär dig exempelvis hur man skapar och redigerar digitala medier, designar interaktivitet och utvecklar moderna webbplatser med användarnas behov i fokus.

Det andra året väljer du inriktning: interaktiva medier eller webbteknologier. Väljer du interaktiva medier studerar du områden som bildbehandling, grafiska användargränssnitt, videoproduktion och 3D-grafik. Inriktar du dig istället mot webbteknologier fördjupar du dig i webbprogrammering, databasdesign och mobilutveckling. I gemensamma kurser får du erfarenhet av att genomföra större interaktiva projekt och samarbeta med andra utifrån din framtida yrkesroll.

Under tredje året lär du dig mer om vetenskapliga metoder och får möjlighet att tillämpa dina kunskaper hos ett företag. Nu kan du också fördjupa dig i aktuell forskning, välja kurser utifrån egna intressen och skriva ditt avslutande examensarbete.

Karriär

Efter utbildningen kan du, beroende på vilken inriktning du valt, arbeta med digitala medier på olika sätt: planera, designa, skapa, redigera, programmera, producera och distribuera multimedieproduktioner, interaktiva system, webblösningar och mobila tjänster, allt med utgångspunkt i användarnas behov.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot interaktiva medier eller webbteknologier.

Huvudområde: Medieteknik.

Studenter berättar

Rebecka Green

Rebecka Green studerar programmet Interaktiva medier och webbteknologier

Varför valde du den här utbildningen?

Jag har alltid varit intresserad av teknik och tekniska prylar. Jag sökte den här utbildningen för att förstå till exempel hur en webbsida är uppbyggd eller hur designprocessen för att ta fram en applikation går till. Det intressanta med programmet är att vi läser så många varierande kurser och får lära oss både programmering och interaktionsdesign. Som student får jag lära mig hur processen och arbetet går till innan det blir en färdig produkt. Vilket är betydligt mer omfattande än vad man tror.

Hur är utbildningen upplagd?

Första året läser alla samma kurser och får på så sätt en grund för både programmering, interaktionsdesign och produktion av digitala medier. Andra året väljer man sedan inriktning utifrån vilket ämne man vill fördjupa sig inom. Under det tredje året finns det möjlighet att praktisera på ett företag och tillämpa den kunskap man lärt sig under utbildningens gång.

Hur var introduktionsveckorna?

Introduktionsveckorna byggde mycket på att lära sig skriva rapporter och hur man referera på rätt sätt, något jag uppskattade väldigt mycket då detta var något jag var orolig för innan.

Hur tycker du det är att plugga på universitet? Var det som du förväntade dig?

Man måste vilja lära sig och vara beredd på att lägga ner mycket tid på studierna. Det är mycket frihet när man studerar på ett universitet så man måste kunna ta ansvar över sina studier. Det är ett mycket högre tempo än vad jag hade förväntat mig.

Tycker du att du har lärt dig någonting förutom rena ämneskunskaper?

Planering, att inte skjuta saker framför sig. Ta tag i det på en gång! Jag har lärt mig att samarbeta med många olika personligheter.

Vad tror du att du gör om fem år? Vad är ditt drömjobb?

Då har jag ett arbete som bygger på det jag lärt mig av mina studier. För tillfället har jag inget specifikt drömjobb utan nu siktar jag bara på att lära mig så mycket som möjligt under mina studieår. Men det jag vet nu är att jag vill jobba med digitala medier på olika sätt.

 

Tidigare studenter berättar

Student som står i en trädgård.

Eric tog sin examen från programmet 2017. Här berättar han om sin studietid och vad han har för framtidsplaner.

 

Hur kom det sig att du började intressera dig för just ämnet medieteknik?

Jag funderade länge på vad som skulle vara intressant att jobba med när jag blev "vuxen", så jag började leta efter utbildningar inom de områdena som intresserade mig mest. Eftersom jag länge varit intresserad av både datorer och liknande tekniska produkter, så som smartphones, och de saker man kan använda dem till ville jag lära mig mer om detta. Då jag inte visste exakt vad jag ville syssla med valde jag medieteknik som erbjuder många valmöjligheter.

Var utbildningen som du förväntade dig?

När jag började utbildningen var jag inte helt säker på vad jag hade förväntat mig. Men det var helt klart tuffare än vad jag trodde, jag tänkte att det skulle vara en baggis eftersom jag hade en hel del arbetslivserfarenhet. Men det visade sig vara fel tänkt, snarare tvärtom. Däremot har jag lärt mig mer och skaffat mig större insikter än vad jag trodde. Jag gick från en väldigt liten kunskap inom området till att ha fördjupat mig inom flera olika inriktningar. Lärandet har även varit friare än vad jag trodde. Ansvaret ligger hos dig som student. Detta kan vara svårt till en början men ger dig mer frihet till att utvecklas och testa på nya saker om man jämför med en gymnasieutbildning.

Vad handlade ditt examensarbete om och hur var det att skriva uppsats?

Mitt examensarbete är inspirerat av den stora succén Pokemon Go som släpptes 2016. Jag valde att skriva om hur applikationer med hjälp av augmented reality kan användas för att öka användarnas intresse för och kunskap om historiska föremål. Resultatet blev en app som leder användaren på en informationsjakt runt Teleborgs slott.

Att skriva examensarbetet har inte varit en dans på rosor direkt. Att utforska ämnet medieteknik tillåter ju, som tidigare påpekat, att undersöka en stor mängd olika områden. Det roligaste i examensarbetet har varit att få undersöka en idé som jag själv tagit fram, något som intresserade mig. Att sedan göra experiment, hålla i diskussioner, skapa en applikation och lära sig nya tekniker, göra användartester och skriva arbetet hade både sin charm och sina orosmoment. Genom examensarbetet har jag träffat många intressanta människor och fått en hel del intressanta resultat och nya tankar.

Tror du att utbildningen hjälper dig att kunna göra skillnad? 

Utbildningen kommer definitivt hjälpa mig att göra skillnad. Då jag vill arbeta med att utveckla produkter med användaren i centrum så hoppas jag att få jobba med både nya lösningar som kommer underlätta människors vardag, men även med att förbättra redan existerande lösningar. När jag har jobbat ett tag hoppas jag på att kunna utveckla produkter som kan hjälpa människor på flera olika sätt, mer än att t.ex. underlätta shoppingrundan på stan.

Vad vill du göra möjligt nu när du avslutat utbildningen?

I framtiden vill jag starta ett företag och kunna jobba med något eget, eventuellt vill jag se hur jag skulle kunna använda mina kunskaper för att kunna öka ungas motivation till eller underlätta deras lärande i skolan då jag själv inte var överförtjust i detta.

Vad vill du göra nu när du avslutat dina studier?

Nu vill jag skaffa jobb, testa på lite olika saker och få mer insikt i vad jag vill specialisera mig på. När jag har listat ut det får jag avgöra om jag vill studera vidare till en master eller satsa på yrkeskarriären. Men innan jobb ska jag passa på att åka ut och resa lite i världen innan det nya kapitlet påbörjas.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken