International Business Strategy, magisterprogram

60 hp

Ett sätt för företag att nå framgång är att hitta nya marknader att växa på och göra affärer utomlands. Detta magisterprogram ger dig gedigen kunskap om hur du utvecklar konkurrenskraftiga, dynamiska och socialt ansvariga strategier för internationella företag.

Det ettåriga magisterprogrammet i företagsekonomi med specialisering i internationell affärsstrategi ger studenterna en teoretisk och praktisk förståelse för internationella affärer, marknadsföring och entreprenörskap ur ett strategiskt perspektiv. Särskilt fokus ligger på megatrender i samhället, till exempel globalisering och den pågående utvecklingen av tillväxtmarknader, så som Östersjöområdet, Ryssland, Kina, Indien, Latinamerika och Afrika. Ett annat fokus är internationalisering av företag som jobbar business-to-business – såväl traditionella industriföretag som mer snabbväxande entreprenöriella företag av mindre storlek. Utbildningen är interaktiv och forskningsbaserad genom att forskning från programteamet integreras i kurser i form av litteratur och illustrativa exempel, och sker i en multikulturell lärmiljö. Arbete med “live-case”-företag spelar en central roll inom programmet, då studenterna studerar internationellt aktiva företag i regionen. Därigenom tas företagens internationella strategiska utmaningar in i kurser. Studenterna analyserar och utarbetar lösningar för strategiska utmaningar hos företag av olika storlek, från multinationella större företag till små och medelstora regionala företag. Syftet med programmet är att utbilda självständiga och kompetenta studenter med kunskap och förmåga att utveckla konkurrenskraftiga, dynamiska och socialt ansvariga strategier för internationella företag.

International Business Strategy är ett 1-årigt magisterprogram om 60 högskolepoäng. Vid programmets start tar studenterna del av workshops kring att jobba i internationella teams, interkulturell kommunikation och akademiskt skrivande för att forma en gemensam plattform för lärande. Programmets kurser inleds med en tvärvetenskaplig kurs som behandlar globala utmaningar och möjligheter för att ge en bakgrund till samtida megatrender och utveckling med relevans för internationell affärsstrategi. Därefter ger ges en kurs kring internationell affärsstrategi applicerat på tillväxtmarknader samt en kurs med inriktning på internationalisering av främst små och medelstora entreprenöriella företag. Under vårterminen ges en metodkurs parallellt med en kurs kring kunskaps- och innovationsbaserad strategi, följt av ett examensarbete (15 hp) med specialisering mot internationell affärsstrategi.

Karriär

Programmet ger dig en spetskompetens för karriär inom internationella företag och organisationer, speciellt gällande internationell affärsstrategi och marknadsföring.

Examen

Filosofie eller Ekonomie Magisterexamen med inriktning International Business Strategy.

Studenter berättar

Student interview - Alyona Sazonova
Studenten Miguel

"My goal is to become a leader in the public or private sector in Peru, and in that way be able to help my people"

Miguel C. was born in Peru but grew up in the US. He is a student at the International Business Strategy programme.

Can you tell me about your degree programme? How do you like it?
"I think it's a great programme as it prepares me well for the future. Since the world is becoming exponentially more and more globalised I believe there will be a large demand for people with this kind of education in the future".

Why did you choose to study in Sweden and at Linnaeus University?
"I was eager to learn and study a new culture and to gain experience and Sweden seemed nice. Linnaeus University had exactly the programme I was looking for, and Kalmar really appealed to me, it is a super nice and cool city".

What's your impression of Sweden and the Swedes?
"I must say that I think both the country and the Swedes are awesome. It is a friendly country rich in culture".

What do you do besides your studies?
"I do a lot of sports and reading, and 'fika' (coffee break in Swedish)!"

What are your career plans?
"The main goals in my life are to be a good father, a good husband and to become a leader in the public or private sector in Peru, and in that way be able to help my people".

What's the best thing with being a student at Linnaeus University?
"It feels like being part of a big family. The university puts a lot of effort into integrating all different cultures and making the international students feel at home".

Mer om programmet

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar