International Business Strategy, masterprogram

120 hp

Ett sätt för företag att nå framgång är att hitta nya marknader att växa på och göra affärer utomlands. Detta masterprogram ger dig gedigen kunskap om hur du utvecklar konkurrenskraftiga, dynamiska och socialt ansvariga strategier för internationella företag samt fördjupar anknytningen till forskning i området.

Det tvååriga masterprogrammet i företagsekonomi med specialisering i internationell affärsstrategi ger studenterna omfattande teoretiska insikter och avancerad praktisk förståelse för att kunna identifiera, tillämpa och kritiskt utvärdera teorier kring internationella affärer, marknadsföring och entreprenörskap ur strategisk synvinkel. Särskilt fokus ligger på megatrender i samhället, till exempel globalisering och den pågående utvecklingen av tillväxtmarknader, så som Östersjöområdet, Ryssland, Kina, Indien, Latinamerika och Afrika. Ett annat fokus är internationalisering av företag som jobbar business-to-business – såväl traditionella industriföretag som mer snabbväxande entreprenöriella företag av mindre storlek. Utbildningen är interaktiv och forskningsbaserad genom att forskning från programteamet integreras i kurser i form av litteratur och illustrativa exempel och sker i en multikulturell lärmiljö. Arbete med “live-case”-företag spelar en central roll inom programmet, då studenterna studerar internationellt aktiva företag i regionen. Därigenom tas företagens internationella strategiska utmaningar in i kurser. Studenterna analyserar och utarbetar lösningar för strategiska utmaningar hos företag av olika storlek, från multinationella större företag till små och medelstora regionala företag. Valbara kurser eller studier utomlands ger ytterligare möjligheter till studenternas ämnesmässiga specialisering. Syftet med programmet är att utbilda självständiga och kompetenta studenter med kunskap och förmåga att kritiskt analysera problem och ta beslut för att utveckla konkurrenskraftiga, dynamiska och socialt ansvariga strategier för internationella företag. Med en djup teoretisk förankring och reflekterande hållning är studenterna väl förberedda för en karriär inom såväl affärsverksamhet som akademi.

International Business Strategy (120 högskolepoäng) är ett 2-årigt masterprogam. Vid programmets start tar studenterna del av workshops kring att jobba i internationella teams, interkulturell kommunikation och akademiskt skrivande för att forma en gemensam plattform för lärande. Programmets kurser inleds med en tvärvetenskaplig kurs som behandlar globala utmaningar och möjligheter för att ge en bakgrund till samtida megatrender och utveckling med relevans för internationell affärsstrategi. Därefter ger ges en kurs kring internationell affärsstrategi applicerat på tillväxtmarknader samt en kurs med inriktning på internationalisering av främst små och medelstora entreprenöriella företag. Under vårterminen ges en metodkurs parallellt med en kurs kring kunskaps- och innovationsbaserad strategi, följt av två kurser som ger fördjupad färdighet i metodik samt insikt i samtida forskning inom internationellt företagande. Det andra året erbjuder möjligheter till ytterligare specialisering inom internationell affärsstrategi genom en termin (30 hp) valbara kurser, som kan innehålla möjlighet till studier utomlands eller till praktik. Programmet avslutas med en termins (30 hp) examensprojekt.

Karriär

Programmet ger dig en spetskompetens för karriär inom internationella företag och organisationer, speciellt gällande internationell affärsstrategi och marknadsföring.

Examen

Filosofie eller Ekonomie Masterexamen med inriktning International Business Strategy.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar