Internationell administration med språk

Inriktning franska 180 hp

Detta program öppnar många möjligheter för dig som är intresserad av språk och politik och som söker ett internationellt arbete. Du får också möjlighet till en hel termins utlandspraktik.

Det första årets språkstudier utvecklar din språkfärdighet och ger dig samtidigt grundläggande kunskaper om samhällsförhållanden, historia och kultur i länderna inom ditt valda språkområde. Under andra året studerar du statsvetenskap. Syftet är att du ska få grundläggande kunskaper om den svenska förvaltningen och om politiska och administrativa system, alltsammans sett ur ett internationellt perspektiv. Termin fem ägnar du helt åt ditt fördjupningsämne, det vill säga antingen ditt språk eller ämnet statsvetenskap. Uppsatsarbetet, som utgör en väsentlig del av fördjupningen, medger att du än mer kan inrikta dina studier mot det område som du är speciellt intresserad av. Under det tredje året praktiserar du en termin inom en myndighet, en internationell organisation eller ett företag inom ditt språkområde. Här deltar du i det dagliga livet på en arbetsplats i ett annat land. I praktikarbetet väver du samman allt du lärt dig under utbildningen och skaffar värdefulla kontakter för framtiden.

Karriär

Språkkunskaper efterfrågas på arbetsmarknaden och ger dig en unik profil i konkurrensen om spännande jobb. Efter utbildningen väntar en internationell arbetsmarknad inom organisationer som EU, FN eller olika departement och myndigheter. Du kan forma ett yrkesliv som handläggare, analytiker eller tjänsteman inom såväl organisationer som utländska eller svenska företag i näringslivet.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot internationell administration med språk

#humansoflnu

Följ oss på Instagram.

Rebecca Spolander

SOL-stipendiet 2017 tilldelas Rebecca Spolander som läser programmet Internationell administration med språk, inriktning engelska.

Grattis! Vad kommer du använda stipendiepengarna till och vad händer härnäst?

– Närmast i framtiden ska jag åka till Skottland och göra praktik på Tyne Esk Leader som jobbar med EU-bidrag och EU-stöd för att bevara landsbygden, och för att hålla en levande landsbygd. Det ska bli spännande och pengarna kan komma väl till pass!

SOL-stipendiat 2016

Sofia

"SOL-stipendiet för goda studieresultat och visat socialt engagemang är ett kvitto på att den energi jag lagt på föreningsliv faktiskt gör nytta. Som ordförande för studentföreningen VISKA har jag kunnat påverka arbetet med att skapa så goda förutsättningar för studenter som möjligt. Jag drivs av utveckling och gillar utmaningar. Det bästa med min utbildning är kombinationen av språk och statsvetenskap. Nu laddar jag för kommande utlandsstudier i Granada, Spanien. När jag har gått färdigt utbildningen vill jag göra praktik utomlands, detta som ett led i att göra min framtidsdröm möjlig. Drömmen är att jobba internationellt, gärna som diplomat och med frågor som fokuserar på kvinnors och minoriteters rättigheter." /Sofia, student på programmet Internationell administration med språk – inriktning spanska

Tidigare studenter berättar

Porträtt: Johanna Martin

Under sin utbildning drömde Johanna Martin om ett internationellt arbete på hemmaplan. Efter några år i yrkeslivet öppnade sig möjligheten mitt i Småland. Idag ser hon språket som sitt främsta redskap i sin roll som kommunikationsrådgivare på IKEA i Älmhult.


Vad läste du på Linnéuniversitetet* och när tog du examen?

Jag har en kandidatexamen från programmet internationell administration med språk (inriktning engelska) och en magisterexamen i freds- och utvecklingsstudier. Min magisterexamen tog jag år 2006.

Vad jobbar du med?

Nu arbetar jag som kommunikationsrådgivare på IKEA. Tidigare arbetade jag som pressekreterare för både Maud Olofsson och Annie Lööf (dvs Centerpartiet). Sedan blev längtan tillbaka till Småland för stor och jag fick arbete som kommunikationschef på Länsstyrelsen i Kronoberg, innan jag sökte mig vidare till IKEA. Just att få arbeta internationellt på hemmaplan var det jag ville redan när jag studerade.

Vad är roligast med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb som kommunikationsrådgivare är bredden, att få arbeta med olika frågor, människor och nya utmaningar.

Läs hela intervjun med Johanna

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

Jag använde mitt kontaktnät som jag hade skaffat under studietiden. Jag lade ner mycket tid och omsorg på mina ansökningar för att de skulle matcha jobbannonserna och tog reda på så mycket som möjligt om jobbet jag sökte så att varje ansökning skulle vara unik.

Hur såg ditt studentliv ut?

Jag levde nog ett ganska typiskt studentliv. Jag bodde på Campus i Växjö, hade nära till allt och var engagerad i mycket. Bland annat skrev jag i studenttidningen Sista Brefvet, var vice kårordförande och engagerad i Västkustens nation.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Jag deltog på arbetsmarknadsdagar, sommarjobbade och extrajobbade under terminerna. Under utbildningen hade vi också sex månaders praktik som jag gjorde vid svenska ambassaden i Sydafrika.

Vad tar du med dig från dina studier vid Linnéuniversitetet*?Finns det något du har kunnat göra möjligt tack vare din utbildning?

Jag tar med mig metodiken mer än själva faktakunskaperna, förmågan att analysera och att få fram det viktigaste. Jag skriver många olika typer av texter i arbetet så att få fram det viktigaste är verkligen något jag har nytta av. Kunskaperna i det engelska språket är också något som jag tar med mig, eftersom jag använder engelska mycket i arbetet.

Vad har du för relation till LNU idag?

Jag har kontakt med en del av lärarna och blir ibland inbjuden till universitetet på arbetsmarknadsdagar. Sen stöter jag på folk från Linnéuniversitetet på IKEA då och då, i och med att IKEA:s och Linnéuniversitetets samarbete.

Kan du ge tre karriärtips?

1. Nätverka och underhåll relationer.
2. Engagera dig inte bara i studierna, utan också utanför studierna. Du får kunskap som kan vara till nytta i arbetslivet.
3. Våga anta utmaningar!

*(alt Högskolan i Kalmar, Växjö universitet)

Roksana Drabiuk

Roksana jobbar som handläggare inom bostadstillägg på Pensionsmyndigheten

För Roksana Drabiuk innehåller varje ny arbetsdag på Pensionsmyndigheten nya utmaningar när hon utreder och granskar inkomna ansökningar om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från pensionärer.

Läs hela intervjun med Roksana

– En vanlig arbetsdag arbetar granskar och utreder jag flera ansökningar. Det finns olika typer av ansökningar och varje ansökan är unik eftersom den gäller för en specifik person med ett specifikt bostads- och inkomstförhållande. Jag kontrollerar att uppgifterna i ansökningarna stämmer och begär in ytterligare uppgifter från exempelvis banker, försäkringsbolag och andra myndigheter när det behövs. Eftersom alla ansökningar är specifika är de också olika svåra att granska och utreda – vilket också gör att antalet ärenden som jag hinner handlägga varierar från dag till dag, säger Roksana.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med jobbet är att det hela tiden uppstår nya utmaningar och att det alltid finns nya saker att lära sig. Jag och mina kollegor är eniga om att man aldrig kan bli en fullärd handläggare inom bostadstillägg, eftersom det ständigt uppstår nya svårigheter. Trots att jag har regler och riktlinjer som jag måste förhålla mig till, så kräver vissa situationer min egen bedömning. Det kan i sig vara en utmaning eftersom jag själv ansvarar för den bedömning jag gjort och det beslut jag tagit. 

Hur tänkte du när du valde utbildning? Varför blev det just det här programmet på Linnéuniversitetet?

– Jag har alltid sökt mig till internationella omgivningar då jag älskar språk och olika kulturer. Därför ville jag också läsa ett program som kunde ge mig möjligheten att få jobba internationellt och att få utnyttja mina språkkunskaper. Att det blev just Linnéuniversitetet är dels för att universitetet ligger nära mitt föräldrahem, men också för att jag inte kunde hitta så många andra program som kombinerade statsvetenskap med språk och praktik utomlands.

Vad har du haft mest nytta av i din utbildning?

– Det är helt klart det tyska språket. Hittills har kunskaper i tyska varit viktigt i alla mina jobb och jag tror det kommer vara viktigt även i min framtida karriär. Mina kunskaper i statsvetenskap har jag också haft nytta av då jag fått förståelse för hur olika organ i samhället hänger ihop, vilket jag tror är viktiga kunskaper för alla som vill jobba med sådant som kräver kunskap om statens uppbyggnad och funktion.

Vad tror du att du gör i framtiden? Har du något drömjobb?

– Trots att jag trivs väldigt bra med mitt nuvarande jobb på Pensionsmyndigheten så har jag alltid drömt om att jobba internationellt. Jag vill gärna göra karriär på ett svenskt konsulat i något av de tyskspråkiga länderna. Jag tycker det låter väldigt spännande att få jobba som representant åt ett land i ett annat land och att få jobba med frågor kring migration, integration och multikulturalism. 

Sara Nilsson

Praktiken ledde till anställning för Sara Nilsson

Programmet Internationell administration med språk var ett självklart val för Sara Nilsson som ville kombinera samhällsfrågor och tyska språket. Det var praktikplatsen under utbildningstiden som ledde till den anställning hon har idag.

Läs hela intervjun med Sara

– Det var tufft i början att läsa alla kurser på tyska, men sedan gick det bra och jag lärde mig stå på egna ben.

I samband med en uppsats kom Sara i kontakt med Regionförbundet södra Småland och samtidigt som hon läste började hon praktisera där.

– Det var den praktiken som gjorde att jag fick detta jobbet, konstaterar Sara som nu är projekt- och finansieringsansvarig på regionförbundet.

Väl förberedd för arbetet
Praktiken var foten in i arbetslivet och utbildningen som helhet gav Sara den kunskap hon behöver i sitt arbete.

– Jag visste hur förvaltningar och politiska organisationer fungerar och kunde hantera stora mängder information för att till exempel göra underlag till politiska beslut. I början hade jag också mycket nytta av språket då jag var med i projekt där vi pratade tyska. Utbildningen är bred och ger möjlighet att själv nischa in sig genom till exempel val av praktikplats.

– Mina gamla klasskompisar arbetar idag med allt från översättning till hållbarhetsfrågor.

Hjälp med EU-finansiering
Till en början arbetade Sara bland annat med att sprida kunskap om EU och hjälpa föreningar och andra organisationer med EU-finansiering. Nu innefattar hennes arbete framförallt utveckling av regionala projekt.

– Jag stöttar organisationer som har projektidéer om regional utveckling. Jag arbetar även med strategier för hur regionförbundets egna projektmedel ska användas. Jobbet passar henne eftersom det är fritt och självständigt.

– Jag trivs väldigt bra och utvecklas ständigt med nya arbetsuppgifter.

 

Fredrik Pettersson

Utbildningen öppnade upp möjligheter för Fredriks framtid

Fredrik Pettersson valde att inrikta sig på det franska språket och statsvetenskap under sin utbildning. Idag praktiserar han på styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i Stockholm på enheten för multilateral samordning.

Läs hela intervjun med Fredrik

Vad har du för arbetsuppgifter/ansvar?

Min handledare är policyspecialist och samordnare för Sidas arbete gentemot Världsbanken så det har fallit sig naturligt att jag får arbetsuppgifter kopplade till Världsbanken men jag hjälper även enhetens FN-samordnare när de behöver hjälp. Rent praktiskt bistår jag handläggarna med allt från att skriva delar av underlag eller beslut till att ta fram statistik som personal på Sida, t.ex. generaldirektören, i sin tur behöver. Sida tar ofta fram underlag på beställning av regeringen eller UD som sedan används i förhandlingar eller toppmöten.

Vad är det bästa med din praktik?

Något som jag uppskattar är att jag får delta i samverkansmöten på Utrikesdepartementet med min handledare. Jag har även fått mött Världsbanken flera gånger när de besökt Sverige i olika sammanhang. Det är himla intressant att se hur det går till och vad som diskuteras. Rent generellt uppskattar jag även att jag får en inblick i hur internationellt utvecklingsarbete går till i praktiken här i Sverige.

Brinner du för någon särskild fråga eller uppgift?

Jag är intresserad av antikorruption och demokratiseringsfrågor. Även good governance, 'god samhällsstyrning', är något som intresserar mig ifrån ett utvecklingsperspektiv, antikorruption ingår dock i det begreppet. På den senaste tiden har även biståndseffektivitet väckt mitt intresse. Sverige ger 30 miljarder i bistånd varje år men det räcker inte på långa vägar för att täcka utvecklingsländernas behov. Därför är det viktigt att pengarna läggs där de gör störst skillnad i samarbetsländer som ofta har svag samhällsstyrning och är lidande av utbredd korruption. Sida arbetar på olika sätt med alla dessa frågor, vilket är spännande. Tyvärr ser vi dock att flera länder nu drar ner på biståndet eller riktar om sitt bistånd till den bilaterala varianten, ofta med förbehåll om hur och när pengarna får användas, och det går emot alla principer om biståndseffektivitet.

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag ansökte till internationell administration med språk när jag var i Frankrike på ett års språkstudier. Jag hade blivit hänförd av den internationella kontexten som jag befann mig i, med elever från världens alla hörn, från Mexiko till Sydkorea. Jag har dessutom en förkärlek till franskan som språk och genom internationell administration med språk behövde jag inte längre välja mellan språkstudier eller samhällsvetenskapliga studier. Internationell administration med språk har båda två! Jag var även lockad av möjligheten till utlandspraktik.

Åkte du på utlandsstudier? Vilken nytta har du haft av den erfarenheten?

Inte studier men likväl praktik. Jag började i Bordeaux på en språkskola och sedan avslutade jag praktiktjänstgöringen i Paris på Svenska handelskammaren. Min viktigaste erfarenhet är att trots det korta geografiska avståndet finns det ibland stora kulturskillnader mellan Sverige och Frankrike. Vi ser inte med samma ögon på vissa saker. EU:s framtid och Brexit är talande för detta och det visar hur vi ständigt måste arbeta, även på hemmaplanen, för att samarbeta över landsgränser. Ju mer jag besöker europeiska länder, desto mer tror jag dock på EU-samarbetet och att det är värt att kämpa för.

Vad har du haft mest nytta av i din utbildning?

Rent praktiskt har språket gett mig mest eftersom jag kommunicerar mycket på franska. Mina statsvetenskapliga studier har dock gett mig viktiga analytiska verktyg som jag har nytta av i alla möjliga sammanhang utan att jag ens tänker på det. Dessutom är de statsvetenskapliga studierna ofta en biljett in på olika yrkesvägar. För att arbeta inom FN krävs till exempel statsvetenskapliga studier för många tjänster.

Vad lärde du dig under tiden som student?

Jag vet inte om jag kan sätta fingret på annat än att alla universitetsstudier får dig att växa som människa. Var speciellt inte rädd att flytta till annan ort vare sig i Sverige eller utomlands. Tveka inte!

Finns det något du har kunnat göra möjligt tack vare din utbildning?

Utbildningen är framför allt en nyckel som låser upp dina möjligheter inför framtiden. Det kan vara allt från masterstudier till volontärarbete.

Vad har du för tips till andra angående studier och de som funderar på att söka till Internationell administration med språk?

Mitt tips bygger på egna insikter och på råd som jag fått av kollegor under mina praktikperioder. För att få jobb inom större, internationella organisationer krävs det minst tre saker:
1. Du måste ha en god akademisk bakgrund.
2. Du måste vara väldigt duktig på språk.
3. Du måste ha en gedigen kännedom i de frågor som organisationen arbetar med (fredsbyggande, demokrati, mänskliga rättigheter, osv).

Ge ett citat som sammanfattar din utbildning och upplevelse av Linnéuniversitetet!

Jag hade en rolig och givande studietid i Växjö. En del lärare var helt fantastiska. De inspirerade mig och gjorde studierna underhållande. Jag rekommenderar faktiskt Linnéuniversitetet till alla jag möter när ämnet kommer upp.

Vad tror du att du gör i framtiden? Har du något drömjobb?

Jag och min mexikanska flickvän håller som bäst på att lägga vårt livspussel framför oss. Jag skulle hemskt gärna vilja arbeta i Latinamerika med att förbättra samhällsstyrningen och minska korruptionen, eller varför inte fredsbyggnad? Jag hade mer än gärna varit delaktig i vapenvilan i Colombia mellan gerillan och staten. En annan framtid som jag ser framför mig är arbete med EU-frågor i Europa och då kanske jag hamnar i Bryssel.

Mer om programmet

Personlig erfarenhet av arbete inom en organisa­tion, myndighet eller ett företag utomlands

Under utbildningens tredje år praktiserar du en termin inom en myndighet, en internationell organisation eller ett företag i ett engelsk-, fransk-, spansk- eller tyskspråkigt land. Du får träna språket samtidigt som du deltar i det dagliga livet på en arbetsplats i ett annat land. Du studerar administrativa rutiner och kulturella skillnader. Praktiken har en förberedande och en uppföljande kurs. Det du lärt dig – språk, kultur och administration – vävs samman och utmynnar i ett examensarbete.

Du som är Internationell administration med språk-student får mer detaljerad information om praktiken av din lärare.

Arbetsmarknad

Vad blir man när man går Internationell administration med språk?

Utbildningen förbereder för arbetsuppgifter i inter­nationella organisationer eller myndigheter, till exem­pel EU, internationella biståndsorganisationer och vid svenska myndigheter som sysslar med internationella frågor. Arbetsgivarna finns också i utländska och sven­ska företag i det privata näringslivet. Uppföljningar av tidigare studenter visar att de i hög grad har fått arbeten som ligger i linje med programmets intentioner, såväl i Sverige som utomlands.

Var arbetar tidigare Internationell administration med språk-studenter?

  • Projektledare på Akademiska Forum, Stockholm
  • Inköpsavdelningen på LIDL, Stockholm
  • Ansvarig för Tyskland och Schweiz på exportavdelningen, Fresh AB, Gemla
  • Projektassistent på Timwood AB, Stockholm
  • Översättare (i första hand tyska-svenska) på Euroscript Deutschland GmbH, Berlin
  • Försäkringsagent på Moderna Försäkringar Liv, Stockholm (tidigare på Skandia i Zürich)

Arbetsmarknadsdag

Varje år ordnas en arbetsmarknadsdag för programmet Internationell administration med språk, där arbetsgivare och tidigare studenter berättar om tiden efter studierna. Då får man också en bra bild av vad man kan jobba med efter programmet. 

Studentföreningen VISKA

Som Internationell administration med inriktning språk- student kan du gå med i studentföreningen VISKA (Växjös Integration-, Språk-, Kommunikation och Administrationsstudenter). VISKA är en förening av studenter för studenter. VISKAs styrelse finns nära till hands för att hjälpa dig i till exempel kontakt med lärare. Ifall det skulle uppstå några frågor under din studietid är vi mer än glada att hjälpa dig att få svar på dina funderingar. I föreningen jobbar vi aktivt med att gå på till exempel utbildningar för att bli ännu bättre på det vi gör och för att kunna hjälpa andra studenter om ett problem mot förmodan skulle uppstå under studietiden. VISKA anordnar även sittningar med olika teman som har varit mycket uppskattade. På sittningarna kan man träffa många nya vänner och härliga personer som kommer att förgylla din studietid än mer. Så tveka inte att vända dig till oss i styrelsen om du har några funderingar. Hoppas vi ses på universitetet och att din studietid blir lika fantastisk som vår!
#viskakärlek

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken