Internationell administration med språk

Inriktning franska 180 hp

Detta program öppnar många möjligheter för dig som är intresserad av språk och politik och som söker ett internationellt arbete. Du får också möjlighet till en hel termins utlandspraktik.

Du som väljer inriktningen franska, spanska eller tyska har möjlighet att läsa första terminen i Nice, Barcelona respektive Berlin.

Det första årets språkstudier utvecklar din språkfärdighet och ger dig samtidigt grundläggande kunskaper om samhällsförhållanden, historia och kultur i länderna inom ditt valda språkområde.

Under andra året studerar du statsvetenskap. Syftet är att du ska få grundläggande kunskaper om den svenska förvaltningen och om politiska och administrativa system, alltsammans sett ur ett internationellt perspektiv. Termin fem ägnar du helt åt ditt fördjupningsämne, det vill säga antingen ditt språk eller ämnet statsvetenskap. Uppsatsarbetet, som utgör en väsentlig del av fördjupningen, medger att du än mer kan inrikta dina studier mot det område som du är speciellt intresserad av.

Under det tredje året praktiserar du en termin inom en myndighet, en internationell organisation eller ett företag inom ditt språkområde. Här deltar du i det dagliga livet på en arbetsplats i ett annat land. I praktikarbetet väver du samman allt du lärt dig under utbildningen och skaffar värdefulla kontakter för framtiden.

Karriär

Språkkunskaper efterfrågas på arbetsmarknaden och ger dig en unik profil i konkurrensen om spännande jobb. Efter utbildningen väntar en internationell arbetsmarknad inom organisationer som EU, FN eller olika departement och myndigheter. Du kan forma ett yrkesliv som handläggare, analytiker eller tjänsteman inom såväl organisationer som utländska eller svenska företag i näringslivet.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot internationell administration med språk.

Huvudområde: Engelska, Franska, Spanska eller Tyska

#humansoflnu

Följ oss på Instagram.

Rebecca Spolander

SOL-stipendiet 2017 tilldelas Rebecca Spolander som läser programmet Internationell administration med språk, inriktning engelska.

Grattis! Vad kommer du använda stipendiepengarna till och vad händer härnäst?

– Närmast i framtiden ska jag åka till Skottland och göra praktik på Tyne Esk Leader som jobbar med EU-bidrag och EU-stöd för att bevara landsbygden, och för att hålla en levande landsbygd. Det ska bli spännande och pengarna kan komma väl till pass!

Intervjuer med tidigare studenter

Porträtt: Johanna Martin

Under sin utbildning drömde Johanna Martin om ett internationellt arbete på hemmaplan. Efter några år i yrkeslivet öppnade sig möjligheten mitt i Småland. Idag ser hon språket som sitt främsta redskap i sin roll som kommunikationsrådgivare på IKEA i Älmhult.


Vad läste du på Linnéuniversitetet* och när tog du examen?

Jag har en kandidatexamen från programmet internationell administration med språk (inriktning engelska) och en magisterexamen i freds- och utvecklingsstudier. Min magisterexamen tog jag år 2006.

Vad jobbar du med?

Nu arbetar jag som kommunikationsrådgivare på IKEA. Tidigare arbetade jag som pressekreterare för både Maud Olofsson och Annie Lööf (dvs Centerpartiet). Sedan blev längtan tillbaka till Småland för stor och jag fick arbete som kommunikationschef på Länsstyrelsen i Kronoberg, innan jag sökte mig vidare till IKEA. Just att få arbeta internationellt på hemmaplan var det jag ville redan när jag studerade.

Vad är roligast med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb som kommunikationsrådgivare är bredden, att få arbeta med olika frågor, människor och nya utmaningar.

Roksana Drabiuk

Roksana jobbar som handläggare inom bostadstillägg på Pensionsmyndigheten

För Roksana Drabiuk innehåller varje ny arbetsdag på Pensionsmyndigheten nya utmaningar när hon utreder och granskar inkomna ansökningar om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från pensionärer.

Sara Nilsson

Praktiken ledde till anställning för Sara Nilsson

Programmet Internationell administration med språk var ett självklart val för Sara Nilsson som ville kombinera samhällsfrågor och tyska språket. Det var praktikplatsen under utbildningstiden som ledde till den anställning hon har idag.

Fredrik Pettersson

Utbildningen öppnade upp möjligheter för Fredriks framtid

Fredrik Pettersson valde att inrikta sig på det franska språket och statsvetenskap under sin utbildning. Idag praktiserar han på styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i Stockholm på enheten för multilateral samordning.

Mer om programmet

Personlig erfarenhet av arbete inom en organisa­tion, myndighet eller ett företag utomlands

Under utbildningens tredje år praktiserar du en termin inom en myndighet, en internationell organisation eller ett företag i ett engelsk-, fransk-, spansk- eller tyskspråkigt land. Du får träna språket samtidigt som du deltar i det dagliga livet på en arbetsplats i ett annat land. Du studerar administrativa rutiner och kulturella skillnader. Praktiken har en förberedande och en uppföljande kurs. Det du lärt dig – språk, kultur och administration – vävs samman och utmynnar i ett examensarbete.

Du som är Internationell administration med språk-student får mer detaljerad information om praktiken av din lärare.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken