Internationella affärer

180 hp

Vill du arbeta med internationella affärer, i Sverige eller utomlands? Programmet Internationella Affärer lär dig skapa, underhålla och utveckla affärsförbindelser i en internationell kontext.

Detta dynamiska program ger dig en gedigen filosofie examen inom företagsekonomi med inriktning mot internationella affärer, och erbjuder ett specifikt intresse för världens mest intressanta ekonomiska tillväxtområden som Kina, Indien, Latinamerika och Afrikanska kontinenten. Huvudområdet är företagsekonomi och kurser i organisation, marknadsföring, entreprenörskap och ekonomistyrning kombineras med profilämnet International Business Studies som hanterar historiska, ekonomiska och politiska aspekter relaterat till internationell affärsverksamhet, samt kurser i internationell ekonomi, statistik och handelsrätt. Teoretiska ramverk och verktyg integreras med insikter från, och interaktion med, praktiker gällande professionell internationell försäljning, inköp och affärsutveckling som är direkt användbara i ditt framtida yrkesliv. Erfarenhetsbaserat lärande sker i en spännande och stimulerande internationell studiemiljö då en mix av svenska som internationella studenter antas till programmet.

Karriär

Programmet förbereder dig för arbete inom såväl små som stora internationellt inriktade företag. Att leda ett företags internationella satsning kan vara en framtid, som marknadsförings- och säljchef, import/exportchef, produktchef eller egenföretagare. Andra titlar som kan bli aktuella är affärsutvecklare, projektledare, exportsäljare, inköpare, key account manager samt ekonomi- eller marknadsansvarig.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Internationella affärer, Huvudområde: Företagsekonomi

Kontakt­person

Ekonomihögskolans utbildningsadministration

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över. Som student på Internationella Affärer finns det även möjlighet att genomföra ditt sista år på Berner Fachhochschule, Schweiz, eller så kan du gå din sista termin samt en extra termin på ISM Vilnius, Litauen för att ta ut en "Double Degree" - en extra examen utöver den du får i Internationella Affärer.

Studenter berättar

"Jag ville få en inblick i hur företag etablerar sig på den globala marknaden"

Victoria Beica

Varför valde du att studera Internationella Affärer?

Jag valde att studera detta programmet eftersom jag alltid har haft ett stort intresse för att resa, och har alltid drömt om att få ha världen som arbetsplats. Möjligheten att genomföra studier eller praktik i ett annat land motiverade mig, men också de goda chanserna till att sedan få jobba utomlands eller i Sverige på ett internationellt företag.

Vad var intressant med utbildningen?
Jag ser programmet som ganska unikt eftersom att de är få ekonomi-utbildningar i Sverige som har denna specifika internationella inriktning och dessutom på engelska. Programmet är väldigt brett och ger möjlighet att rikta in dig på just det som man själv finner intressant. Utbildningen ger grunden inom företagsekonomi men också kurser inom allt från entreprenörskap till internationell affärsrätt, vilket resulterar i en väldigt bra grund att stå på inför kommande arbetsliv eller fortsatta studier. Jag tog chansen att åka till Warszawa på en termin för utbyte och skrev även min kandidatuppsats i Uganda, alla möjligheter finns där man måste bara ta vara på de själv.

Hur har du engagerat dig i studentlivet?
Dels genom ekonomistudenternas förening Kalmar ESS, där jag satt med i styrelsen mitt första år. Under detta året fick jag möjlighet att åka på konferenser till universitet runt om i hela Sverige där flera hundra ekonomi-studenter träffas för att nätverka och utbyta erfarenheter. Jag har även deltagit i Juniorledarskapsakademin som är en del av Linnéuniversitetet, där erbjuds det flera utbildningar i ledarskap, vilket jag anser är en fantastisk chans om du vill stärka ditt CV och dina ledaregenskaper inför yrkeslivet.

Hur har du trivts i Kalmar?
Under mina tre år i Kalmar har jag trivts fantastiskt bra. Jag har träffat vänner för livet och staden erbjuder allt en studentstad bör erbjuda. Det jag gillar med Kalmar är att man som student kommer hit utan förväntningar på studentlivet, men blir så positivt överraskad när man möts av ett otroligt föreningsliv och engagemang från studenter. Jag kände mig som hemma redan de två första veckorna under introduktionen, och ville bara engagera mig mer efter det.

Hur ser din närmaste framtid ut?
Nu när jag har tagit min examen kommer jag att fortsätta mina studier i Sydney ytterligare ett halvår, ännu en chans som jag har tagit igenom Linnéuniversitetet. Efter detta hoppas jag på att få ett spännande jobb på ett stort internationellt företag, där jag gärna vill jobba med hållbart företagande.

Intervjuer med tidigare studenter

"Som ordförande i Näringslivsutskottet tog jag initiativet att starta en karriärmässa för ekonomistudenter, Business Day"

Amanda Ask

Amanda valde att engagera sig under sin studietid. Ett engagemang som gav henne viktiga kunskaper och kontakter för arbetslivet. Idag arbetar hon Kundansvarig på SEK, Svensk Exportkredit.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?
– Jag hade nog redan innan jag började arbeta en ganska tydlig bild av vad jag ville göra och började därför tidigt att söka jobb. Detta var såklart en krävande tid och jag sökte många olika tjänster innan jag fick en anställning. Min första riktiga jobberfarenhet fick jag på mitt internship på Business Sweden i Peking och därefter öppnade sig flera dörrar.

Hur såg ditt studentliv ut?
– Jag var väldigt engagerad utöver mina studier och deltog aktivt i studentlivet. Här skapade jag livslånga kontakter med vänner som jag umgås med än idag. Jag började som vice ordförande i Kalmar ESS och blev året därpå ordförande i Näringslivsutskottet. Jag fick vara med och driva väldigt många spännande projekt. Utöver detta var jag engagerad i Unga aktiesparares styrelse och satt med i programrådsstyrelsen för programmet Internationella Affärer.

Studentlivet och föreningslivet var ett komplement till det akademiska livet där jag fick kunskaper som jag har haft stor nytta av i arbetslivet. Jag lärde mig att leda team, att organisera projekt och att lägga budgetar. Det jag inte lärde mig i klassrummet lärde jag mig här, och framförallt så hade jag oerhört kul på vägen!

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?
– Jag hade kontakt med arbetsmarknaden på flera olika sätt under studietiden vilket jag tyckte var en bra mix som fungerade för mig. Som ordförande i Näringslivsutskottet tog jag initiativet att starta en karriärmässa för ekonomistudenter, Business Day. Vi bjöd då in olika företag som vi ansåg vara attraktiva arbetsgivare att medverka och träffa studenter vilket blev ett jättelyckat koncept. När jag läste vidare i Uppsala satsade jag på att träffa företag via olika event och företagsrepresentationer. Då det väl var dags att skriva min masteruppsats gjorde jag detta på företaget Atlas Copco. Att skriva uppsats för ett företag kan jag verkligen rekommendera.

Vad tar du med dig från dina studier vid Linnéuniversitetet? Finns det något du har kunnat göra möjligt tack vare din utbildning?
– Utöver de akademiska ämnena som jag lärt mig tar jag med mig kunskapen om hur man analyserar, strukturerar och löser ett problem. Även mina utlandsstudier i Taiwan lärde mig att bli bättre på att planera min tid och vara mer effektiv eftersom att vi där läste flera kurser parallellt.

Mer om programmet

Susanne Sandberg är programansvarig

"Du får de kunskaper som behövs för att arbeta med internationella affärer"

Med en snabb tillväxt är länder och regioner som Asien, Brasilien, Centraleuropa och Ryssland mycket intressanta för affärsverksamhet. Marknaderna växer, förändras och utvecklas och det krävs speciella kunskaper för att göra affärer i dessa delar av världen.

Programmet ger dig de kunskaper som behövs för att arbeta med internationella affärer, i Sverige eller utomlands. Utbildningen ger en ekonomexamen med specialkunskaper i internationell affärsverksamhet. Intressanta regioners historia, ekonomi och politik är viktigt att känna till, liksom hur man praktiskt arbetar med internationell affärs-verksamhet där.

– Programmet passar dig som är nyfiken på gränsöverskridande handel och som vill agera på den stora och ständigt växande globala marknad som finns idag. Med en nära koppling till näringslivet genom studiebesök, gästföreläsare från företag och lärare som driver eller har drivit egen verksamhet, så ges också möjlighet att få egna praktiska kunskaper inom ämnet, säger Susanne Sandberg, tidigare programansvarig.

Teori och praktik

Programmet blandar breda teoretiska kunskaper med mer handfasta praktiska kunskaper, direkt användbara i ditt framtida yrkesliv. I programmet ges möjlighet att läsa en termin utomlands vid något av vara partneruniversitet, något de flesta av studenterna på programmet gör. Nästan halva programmet läses på engelska och det ingår även ett inslag av affärs­engelska för att stärka dina kunskaper i det främsta affärsspråket. Programmet förbereder dig för arbete som exportsäljare, produktchef eller inköpare inom ett internationellt inriktat företag. Att leda ett företags internationella satsning kan också vara en framtid.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Sjöfartshögskolan i Kalmar