Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys

180 hp

Programmet vänder sig till dig som vill studera internationella samhällsfrågor både ur ett samhällsvetenskapligt och ur ett humanistiskt perspektiv. Här kombinerar du studier i huvudämnet statsvetenskap med ämnen som samhällsfilosofi, idéhistoria och engelska.

I en alltmer globaliserad värld behövs människor som kan analysera olika samhällsfenomen. Du får en bred grund som ger verktyg för samhällsanalys. Du börjar med att läsa idéhistoria och samhällsfilosofi. Sedan följer tematiska studier som synliggör bakomliggande faktorer och klargör kulturella skillnader i internationella problemområden. Under hela utbildningen tränar du ditt kritiska tänkande. Genom programmets tvärvetenskapliga förhållningssätt får du en bred förståelse för både historiska och samtida samhällsfrågor. På en internationell arbetsmarknad är språkkunskaper nödvändiga. Under en hel termin läser du engelska med fokus på kommunikation i internationella sammanhang. Du har även möjlighet till utbytesstudier. Då läser du statsvetenskap vid ett utländskt universitet. Programmet kan också innehålla studieresor som anordnas i samarbete med studenterna.

Karriär

Den växande internationella arbetsmarknaden, både i andra länder och i Sverige, ger dig möjlighet att arbeta med utredningar, planering, kontaktskapande och relationer inom såväl svenska som europeiska och internationella organisationer, förvaltningar och företag.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde statsvetenskap.

Djupare förståelse för hur världen hänger ihop

Sofia student på Internationella samhällsstudier

Sofia följde sitt intresse för samhällsfrågor och politik när hon valde utbildning. I framtiden hoppas hon att på något sätt få arbeta för att människor i mindre priviligerade länder ska få bättre sociala och ekonomiska förutsättningar i livet.

"Jag letade efter en bred utbildning som motsvarade mitt intresse för samhälle och människor."

Johannes Lunde Ginyard

Johannes Lunde Ginyard sökte en utbildning som kunde möjliggöra att han i framtiden kunde jobba internationellt. 

Förstå hur samhället fungerar, både nationellt och internationellt.

Nils Hermansson

Nils Hermansson är uppvuxen i en liten by strax utanför Kalmar. Han ville studera internationell politik, samtidigt är han väldigt intresserad av filosofi. Därför passar programmet honom bra då det är en bred utbildning som innehåller filosofi, statsvetenskap och engelska.

Början till en internationell karriär

Efter gymnasiet i Stockholm ville Sini Virkamäki fördjupa sig i internationella frågor. Hon läste Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys i Kalmar. Det blev början till en internationell karriär.

Mer om programmet

Utlandsstudier

Du uppmuntras att läsa delar av din utbildning utomlands och Linnéuniversitetet har ett flertal partneruniversitet runt om i världen.

Som student på programmet Internationella samhällsstudier kan du förvänta dig - om du vill - att läsa en termin utomlands. I första hand rekommenderas termin fem, statsvetenskap II, som lämplig utlandstermin men även termin tre, fyra eller sex kan vara lämpliga.

Du kan också välja att skriva din kandidatuppsats som en Minor Field Study (MFS).

Programmet innehåller ingen organiserad praktik, utan fokus är i stället ett sammanhållet program på grundnivå så att den som sedan vill kan söka till ett masterprogram där praktik ingår.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar