Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys

180 hp

Programmet vänder sig till dig som vill studera internationella samhällsfrågor både ur ett samhällsvetenskapligt och ur ett humanistiskt perspektiv.

I en alltmer globaliserad värld behövs människor som kan analysera olika samhällsfenomen. Här kombinerar du studier i huvudämnet statsvetenskap med ämnen som samhällsfilosofi, idéhistoria och engelska. Du får en bred grund som ger verktyg för samhällsanalys. Du börjar med att läsa idéhistoria och samhällsfilosofi. Sedan följer tematiska studier som synliggör bakomliggande faktorer och klargör kulturella skillnader i internationella problemområden. Under hela utbildningen tränar du ditt kritiska tänkande. Genom programmets tvärvetenskapliga förhållningssätt får du en bred förståelse för både historiska och samtida samhällsfrågor. På en internationell arbetsmarknad är språkkunskaper nödvändiga. Under en hel termin läser du engelska med fokus på kommunikation i internationella sammanhang. Du har även möjlighet till utbytesstudier. Då läser du statsvetenskap vid ett utländskt universitet. Programmet kan också innehålla studieresor som anordnas i samarbete med studenterna.

Karriär

Den växande internationella arbetsmarknaden, både i andra länder och i Sverige, ger dig möjlighet att arbeta med utredningar, planering, kontaktskapande och relationer inom såväl svenska som europeiska och internationella organisationer, förvaltningar och företag.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde statsvetenskap.

Studenter berättar

Johannes Lunde Ginyard

Johannes vill jobba internationellt

Johannes Lunde Ginyard sökte en en utbildning som stöttade framtida möjligheter för att jobba internationellt och fann det i programmet internationella samhällsstudier.

Varför sökte du till programmet?

Jag letade efter en bred utbildning som motsvarade mitt intresse för samhälle och människor. Eftersom jag hade gått samhällsinriktningen på gymnasiet så kändes det här programmet rätt. Jag ville även ha en utbildning som stöttade framtida möjligheter för jobb internationellt.

Vad utmärker din utbildning?

Framförallt finns det oftast inget rakt svar på de saker vi diskuterar och läser om, så som det ofta gör i exempelvis naturvetenskapen. Man lär sig därför att tänka brett och argumentera för sin sak. Under första året läser man mycket filosofi och lär sig kritiskt tänkande, något som många skulle behöva både i jobb- och privatliv. Senare börjar man läsa huvudämnet statsvetenskap där politik och samhälle berörs mycket.

Vad kännetecknar universitetsstudier?

Det är ingen förutom du själv som bestämmer vilket betyg du i slutändan får. För att få ut någonting av sina studier bör man ha ett mål och hitta sin egen bäst fungerande studieteknik, samt tycka om ämnet man läser. Kort sammanfattat; eget ansvar.

Hur ser ditt liv vid sidan av studierna ut?

Den mesta tiden utanför skolan går åt till mitt extrajobb, träning och matlagning. Dels för att ha råd till att resa så mycket som möjligt och för att orka med skolan på bästa sätt.

Varför ska man läsa programmet internationella samhällsstudier?

För att lära sig nya saker och teorier om samhälle och stat som man tidigare kanske inte haft en tanke på och som man ibland undrar varför man ska lära sig, tills man inser att man genom dessa kunskaper blir en mer allmänbildad och mindre fördomsfull person. Dessutom lär man sig ett mycket bredare tankesätt och kan se situationer ur fler synvinklar än tidigare.

Tidigare studenter berättar

Sini Virkamäki

En internationell karriär börjar med ett öppet sinne

Efter gymnasiet i Stockholm ville Sini Virkamäki fördjupa sig i internationella frågor. Hon läste Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys i Kalmar. Det blev början till en internationell karriär.

– Jag ville lära mig mer om kulturellt utbyte och internationella relationer. Programmet i Kalmar lät spännande och jag bestämde mig för att söka. Det var tre roliga år som gav mig mycket – både socialt och kunskapsmässigt.

Efter examen 2009 fortsatte Sini med att läsa en master på universitetet i Tammerfors. Efter två intressanta praktikperioder fick hon arbete som lokalanställd
expert på Sveriges ambassad i Helsingfors.

– En omorganisation öppnade för en ny tjänst och idag arbetar jag med att rapportera om bland annat finsk EU- och europolitik. Dessutom försöker jag hitta samarbetsmöjligheter mellan Sverige och Finland genom seminarier och nätverkstillfällen. Då har jag verkligen användning för bredden i min grundutbildning.

Närheten skapar fördelar

Sini menar att de mångfacetterade kurserna gett henne en bra bas. Men även närheten mellan studenter, lärare och föreläsare var en styrka. Alla känner varandra
och mindre grupper skapar även studiemässiga fördelar.

– Vi hade ett tryggt och öppet klimat vilket gav plats för mycket debatter och diskussioner under föreläsningarna. Det fanns också tid för en annan typ av
mentorskap vilket gav möjlighet till bättre respons och personlig utveckling.

Grundutbildningen handlade för Sini mycket om att hitta sina egna intresseområden för fördjupning. Att vara öppen för olika idéer och kunna utveckla
dem tillsammans med andra.

– Har man ett öppet sinne och tar tillvara på chansen till kunskap så får man ut mer. Tillsammans med lite nyfikenhet och ambition så går det lätt att sikta vidare.

Mer om programmet

Utlandsstudier

Du uppmuntras att läsa delar av din utbildning utomlands och Linnéuniversitetet har ett flertal partneruniversitet runt om i världen.

Som student på programmet Internationella samhällsstudier kan du förvänta dig - om du vill - att läsa en termin utomlands. I första hand rekommenderas termin fem, statsvetenskap II, som lämplig utlandstermin men även termin tre, fyra eller sex kan vara lämpliga.

Du kan också välja att skriva din kandidatuppsats som en Minor Field Study (MFS).

Programmet innehåller ingen organiserad praktik, utan fokus är i stället ett sammanhållet program på grundnivå så att den som sedan vill kan söka till ett masterprogram där praktik ingår.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Sjöfartshögskolan i Kalmar