Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys

180 hp

Programmet vänder sig till dig som vill studera internationella samhällsfrågor både ur ett samhällsvetenskapligt och ur ett humanistiskt perspektiv. Här kombinerar du studier i huvudämnet statsvetenskap med en termins engelska, samt med olika aktuella internationella teman utifrån nutida och historiska perspektiv.

I en alltmer globaliserad värld behövs människor som får olika analytiska kunskaper förmågor och erfarenheter att analysera olika internationella samhällsfenomen. Under det första året läser du teman som globala utmaningar och kriser, demokrati och diktatur, säkerhet kring Östersjön, säkerhetsperspektiv, Sverige och Europa samt andra aktuella internationella samhällsfrågor. Parallelt under det första året läser du också engelska med fokus på kommunikation, såväl muntlig som skriftlig, i ett internationellt sammanhang. Under det andra och tredje året läser du ditt huvudämnet, Statsvetenskap. Du har under din studietid även goda möjligheter till utbytesstudier samt till praktik eller valfri terminskurs, i Sverige eller utomlands. Programmet kan också innehålla studieresor som anordnas i samarbete med studenterna.

Under hela utbildningen tränar du ditt kritiska tänkande. Genom programmets tvärvetenskapliga förhållningssätt får du en bred förståelse för både historiska och samtida internationella samhällsfrågor.

Karriär

Den växande internationella arbetsmarknaden, både i andra länder och i Sverige, ger dig möjlighet att arbeta med utredningar, planering, kontaktskapande och relationer inom såväl svenska som europeiska och internationella organisationer, förvaltningar och företag.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde statsvetenskap.

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Djupare förståelse för hur världen hänger ihop

Sofia student på Internationella samhällsstudier

Sofia följde sitt intresse för samhällsfrågor och politik när hon valde utbildning. I framtiden hoppas hon att på något sätt få arbeta för att människor i mindre priviligerade länder ska få bättre sociala och ekonomiska förutsättningar i livet.

"Jag letade efter en bred utbildning som motsvarade mitt intresse för samhälle och människor."

Johannes Lunde Ginyard sökte en utbildning som kunde möjliggöra att han i framtiden kunde jobba internationellt. 

Förstå hur samhället fungerar, både nationellt och internationellt.

Nils Hermansson

Nils Hermansson är uppvuxen i en liten by strax utanför Kalmar. Han ville studera internationell politik, samtidigt är han väldigt intresserad av filosofi. Därför passar programmet honom bra då det är en bred utbildning som innehåller filosofi, statsvetenskap och engelska.

Början till en internationell karriär

Efter gymnasiet i Stockholm ville Sini Virkamäki fördjupa sig i internationella frågor. Hon läste Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys i Kalmar. Det blev början till en internationell karriär.

Mer om programmet

Utlandsstudier

Du uppmuntras att läsa delar av din utbildning utomlands och Linnéuniversitetet har ett flertal partneruniversitet runt om i världen.

Som student på programmet Internationella samhällsstudier kan du förvänta dig - om du vill - att läsa en termin utomlands. I första hand rekommenderas termin fem, statsvetenskap II, som lämplig utlandstermin men även termin tre, fyra eller sex kan vara lämpliga.

Du kan också välja att skriva din kandidatuppsats som en Minor Field Study (MFS).

Programmet innehåller ingen organiserad praktik, utan fokus är i stället ett sammanhållet program på grundnivå så att den som sedan vill kan söka till ett masterprogram där praktik ingår.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar