Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier

180 hp

Vill du arbeta med internationella och globala frågor i Sverige eller utomlands? Då ska du välja Internationella samhällsvetarprogrammet.

Programmet har en starkt internationell profil. Det återspeglas genom att utbildningen fokuserar på globala samhällsfrågor och relationer, att du i utbildningen läser med utländska studenter, och att det finns möjligheter till en eller två terminers studier och praktik utomlands. Första årets kurser ges helt på engelska. Utbildningen ger dig internationell erfarenhet och nya perspektiv, samtidigt som du bekantar dig med en annan kultur och annat samhällsliv. Under utbildningen studerar du den globala samhällsutvecklingen med fokus på politiska, ekonomiska och kulturella omvandlingsprocesser. Syftet är att ge dig kunskaper i globala teman där bland annat frågor om demokrati, internationell rätt, mänskliga rättigheter, migration, utveckling och interkulturella möten står i fokus. Som huvudområde kan du välja freds- och utvecklingsstudier, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap, eller tyska/franska/spanska. Utbildningen ger en bred förståelse av global samhällsutveckling, aktuella frågor om mänsklig utveckling och globala utmaningar samt djup förståelse i det valda huvudområdet.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för en bred arbetsmarknad i olika roller. Efter utbildningen kan du arbeta som analytiker, samordnare, utvärderare, utredare och projektledare inom offentliga eller privata verksamheter. Vanliga yrken är analytiker i företagsvärlden, tjänsteman på FN, departement, i internationella organisationer, biståndsarbetare i utvecklingsvärlden, handläggare på Sida eller UD, utredare inom EU, eller som samordnare i kommuner och landsting.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot internationell samhällsvetenskap (huvudområde: exempelvis statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi eller freds- och utvecklingsstudier).

Studenter berättar

Eric har fått nya perspektiv på världen

– Det som kännetecknar Internationella samhällsvetarprogrammet är att man får upp ögonen för världen. Vi spränger fördomar om många delar av vår globala värld.

Varför sökte du programmet?

– Jag hade läst Natur med inriktning mot biologi och kemi på gymnasiet, och därefter ett år på Datavetenskapliga programmet på Växjö universitet. Efter att ha insett att inget av detta var något som jag kunde se mig arbeta med så ville jag prova ett helt nytt område, som verkade spännande.

Vad utmärker din utbildning?

– Det som kännetecknar Internationella samhällsvetarprogrammet är att man får upp ögonen för världen. Vi spränger fördomar om många delar av vår globala värld. Detta gör att man ser världen med nya ögon, samtidigt som man inser mer än någonsin hur global vår värld börjar bli. Och dessutom inser man vilka gigantiska problem som finns för denna världs framtida existens.

Vad kännetecknar universitetsstudier?

– Framförallt får man vara beredd på att gymnasielivet är över, nu är det inte längre skola fem till sex timmar om dagen med en rad olika ämnen. Fokus står istället på en enskild kurs i taget, vilket fungerar bra då man kan lägga all sin energi på det man håller på med. Föreläsningar några dagar i veckan och mycket eget ansvar för hur mycket man vill lära sig och vad man vill åstadkomma med sina studier.

Hur ser ditt liv vid sidan om studierna ut?

– Linnéuniversitetet är en härlig plats att studera på, campus underhåller med studentpubar, caféer och en rad föreningar att engagera sig i. Många vänner från andra studieorter har berömt Växjö som studentstad.

Varför ska man läsa Internationella samhällsvetarprogrammet?

– Om man är nyfiken på hur vår värld fungerar och vill lära sig att se förbi medias och svenska samhällets bild av många globala händelser, så är programmet super. Det känns som om det finns stor potential att via Linnéuniversitetet och Internationella samhällsvetarprogrammet skapa en bra grund för sitt framtida yrkesliv i Sverige eller någonstans ute i världen.

Biljana valde utbildning efter sitt intresseområde

Biljana valde Internationella samhällsvetarprogrammet efter sitt stora intresse för omvärlden och internationell politik.

Varför sökte du programmet?

– Orsaken till att jag valde Internationella samhällsvetarprogrammet är mitt intresse för omvärlden och internationell politik är jättestort. Det är väldigt intressant att kunna diskutera och analysera hur politiken förändras genom tiden och hur man skulle kunna förbättra världen i framtiden.

Vad utmärker din utbildning?

– Min utbildning har gett mig en omfattande och väldigt allmän bildning inom samhället. Det hjälper en att utveckla sin förmåga att diskutera, analysera och våga förändra livet och världen till det bättre.

Vad kännetecknar universitetsstudier?

– Att kunna ta eget ansvar och att man får enormt stor kunskap som kan vägleda en genom arbetslivet.

Hur ser ditt liv vid sidan om studierna ut?

– Jag är aktiv i politiska föreningar, men eftersom jag studerar på heltid så ägnar jag den mesta tiden åt studierna.

Varför ska man läsa Internationella samhällsvetarprogrammet?

– Är man intresserad av globala frågor, internationell politik och framtida utveckling i tredje världen så gör man absolut rätt i att välja Internationella samhällsvetarprogrammet!

Tidigare studenter berättar

En bra grund för internationellt arbete

Mats Djurberg läste Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier mellan 1989 och 1994. Under utbildningen gjorde han en projekttermin i Sydamerika. C-uppsatsen skrev han i ämnet politologi om Actionsforskning och folkligt deltagande i södra Colombia. Och sedan har den internationella karriären bara fortsatt.

– Anledningen till att jag sökte till Växjö var möjligheterna till ett internationellt utbyte. Det gav mig möjlighet att få internationell erfarenhet och nya perspektiv, vilket jag har haft stor nytta av i min karriär.

Efter kandidatexamen fick Mats jobb på Naturskyddsföreningen. Här arbetade han i fem år som internationell sekreterare med att stödja och samarbeta med miljöorganisationer i utvecklingsländer, samt hur människors konsumtion i Sverige påverkar människor och miljö i andra delar av världen.

– Efter fem år bytte jag jobb och samtidigt passade jag på att slutföra min magisterexamen. Den var påbörjad tidigare men hade blivit liggande eftersom jag fick jobb innan jag var helt klar med utbildningen.

Individen utvecklas

Karolinska Institutet blev nästa arbetsplats. Här jobbade Mats med Sida-finansierade forskningsprojekt och utbytesprogram om malaria och denguefeber i Centralamerika. Därefter arbetade han i Chile några år innan han gick vidare och jobbade fem år för FN:s utvecklingsprogram UNDP. Sedan 2010 arbetar Mats numera som generalsekreterare för regeringens samordningsorgan för Unescofrågor, Svenska Unescorådet.

– Min karriär bygger till stor del på det internationella intresse som växte fram under studieåren i Växjö. Jag tror att det är lättare att utvecklas som individ på ett mindre lärosäte. Samtidigt som det naturligtvis måste finnas en kritisk massa för att upprätthålla kvaliteten.

Internationella nätverk

Idag möter Mats flera av sina tidigare studiekamrater i olika internationella nätverk. Det kan vara allt från UD, Sida och Världsbanken till olika FN-organ. En viktig erfarenhet som är gemensam för många av dem är det kritiska tänkandet.

– Ett kritiskt förhållningssätt har alltid präglat mig. Och jag tror att det är en förutsättning för internationellt arbete. Det är viktigt att kunna se bakom bilden – speciellt i utvecklingssamarbete, något som är oerhört komplext.

Värdefullt att förstå politiken

Maria Erlingsson jobbar som fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen (Swedish Fellowship of Reconciliation – SweFOR) i Colombia och utbildningen gav henne en bred grund att stå på när det gäller att förstå och analysera varför världen ser ut som den gör.

Vad gör du idag?

– Sedan februari 2011 arbetar jag som fredsobservatör på Kristna Fredsrörelsens projekt "Internationell medföljning" i Colombia, i regionen Chocó. Projektet handlar om att med icke-våldsmetoden "preventiv närvaro" skapa utrymme för försvarare av mänskliga rättigheter (MR) och organisationer från civilsamhället att fortsätta sitt arbete. Colombia befinner sig i en intern väpnad konflikt och hot, mord, trakasserier och smutskastning är en del av vardagen för MR-försvarare.

– I Chocó består mina arbetsuppgifter av fysisk medföljning av etno-territoriella organisationer (afrocolombianer och ursprungsfolk), vilket innebär kortare och längre medföljningar i stadskärnor och i avlägsna djungelsamhällen; politisk medföljning, som handlar om att synliggöra vårt arbete och MR-situationen genom möten med colombianska myndigheter och genom nätverksarbete med lokala och internationella organisationer; analys av den aktuella konfliktkontexten i Colombia; informations- och påverkansarbete för att skapa bättre förståelse i Sverige för konflikten och situationen för mänskliga rättigheter i landet; samt en stor del administrativt arbete.

Kan du beskriva utbildningen du gick?

– Jag läste Internationella samhällsvetarprogrammet med freds- och utvecklingsstudier som huvudämne. Utbildningen gav mig en bred grund att stå på när det gäller att förstå och analysera varför världen ser ut som den gör ur olika perspektiv; ekonomiska, politiska och sociala. Ett viktigt element är att försöka gå på djupet och hitta grundorsaker till konflikter, fattigdom och ojämliket. Att inte ta den enklaste vägen utan att problematisera, tänka kritiskt och se hur olika skeenden hänger samman.

– Utbildningen behandlar många teorier, men ger stort utrymme för att applicera dem på kontexter och frågor man själv är intresserad av. Man varvar enskilda rapporter med grupparbeten, seminarier och ibland rollspel. Ett annat kännetecken för utbildningen är en nära och öppen relation till lärarna, som är kunniga och har lång praktisk erfarenhet av freds- och utvecklingsarbete.

Vad har du mest nytta av idag?

– Informationsinsamling, analys av komplexa problem och kritiskt tänkande är något man utvecklar under utbildningen och som jag använder dagligen i mitt arbete idag. Möjligheten till fältstudier (bland annat genom MFS-stipendium) och praktik där man får chansen att omsätta teori i praktiken och samtidigt nätverka och knyta kontaker är också oerhört givande och viktigt för framtida arbete. Att hela utbildningen gavs på engelska gav mig också självförtroendet och kapaciteten att arbeta i en internationell kontext.

Vem ska läsa Internationella samhällsvetarprogrammet med freds- och utvecklingsstudier som huvudämne?

– Oavsett om man vill arbeta i Sverige eller utomlands är Freds- och utvecklingsstudier ett givande och engagerande ämne om man är intresserad av internationella samhällsfrågor. En gemensam nämnare, enligt mig, är att många FoU-studenter vill försöka förstå världen och på så sätt jobba för att göra den till en lite bättre plats att leva på. Vill du läsa något du tror på är freds- och utvecklingsstudier rätt för dig!

Värdefullt att förstå politiken

Maria Erlingsson jobbar som fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen (Swedish Fellowship of Reconciliation – SweFOR) i Colombia och utbildningen gav henne en bred grund att stå på när det gäller att förstå och analysera varför världen ser ut som den gör.

Vad gör du idag?

– Sedan februari 2011 arbetar jag som fredsobservatör på Kristna Fredsrörelsens projekt "Internationell medföljning" i Colombia, i regionen Chocó. Projektet handlar om att med icke-våldsmetoden "preventiv närvaro" skapa utrymme för försvarare av mänskliga rättigheter (MR) och organisationer från civilsamhället att fortsätta sitt arbete. Colombia befinner sig i en intern väpnad konflikt och hot, mord, trakasserier och smutskastning är en del av vardagen för MR-försvarare.

– I Chocó består mina arbetsuppgifter av fysisk medföljning av etno-territoriella organisationer (afrocolombianer och ursprungsfolk), vilket innebär kortare och längre medföljningar i stadskärnor och i avlägsna djungelsamhällen; politisk medföljning, som handlar om att synliggöra vårt arbete och MR-situationen genom möten med colombianska myndigheter och genom nätverksarbete med lokala och internationella organisationer; analys av den aktuella konfliktkontexten i Colombia; informations- och påverkansarbete för att skapa bättre förståelse i Sverige för konflikten och situationen för mänskliga rättigheter i landet; samt en stor del administrativt arbete.

Kan du beskriva utbildningen du gick?

– Jag läste Internationella samhällsvetarprogrammet med freds- och utvecklingsstudier som huvudämne. Utbildningen gav mig en bred grund att stå på när det gäller att förstå och analysera varför världen ser ut som den gör ur olika perspektiv; ekonomiska, politiska och sociala. Ett viktigt element är att försöka gå på djupet och hitta grundorsaker till konflikter, fattigdom och ojämliket. Att inte ta den enklaste vägen utan att problematisera, tänka kritiskt och se hur olika skeenden hänger samman.

– Utbildningen behandlar många teorier, men ger stort utrymme för att applicera dem på kontexter och frågor man själv är intresserad av. Man varvar enskilda rapporter med grupparbeten, seminarier och ibland rollspel. Ett annat kännetecken för utbildningen är en nära och öppen relation till lärarna, som är kunniga och har lång praktisk erfarenhet av freds- och utvecklingsarbete.

Vad har du mest nytta av idag?

– Informationsinsamling, analys av komplexa problem och kritiskt tänkande är något man utvecklar under utbildningen och som jag använder dagligen i mitt arbete idag. Möjligheten till fältstudier (bland annat genom MFS-stipendium) och praktik där man får chansen att omsätta teori i praktiken och samtidigt nätverka och knyta kontaker är också oerhört givande och viktigt för framtida arbete. Att hela utbildningen gavs på engelska gav mig också självförtroendet och kapaciteten att arbeta i en internationell kontext.

Vem ska läsa Internationella samhällsvetarprogrammet med freds- och utvecklingsstudier som huvudämne?

– Oavsett om man vill arbeta i Sverige eller utomlands är Freds- och utvecklingsstudier ett givande och engagerande ämne om man är intresserad av internationella samhällsfrågor. En gemensam nämnare, enligt mig, är att många FoU-studenter vill försöka förstå världen och på så sätt jobba för att göra den till en lite bättre plats att leva på. Vill du läsa något du tror på är freds- och utvecklingsstudier rätt för dig!

Mer om programmet

Världen som arbetsplats

– Internationella samhällsvetarprogrammet kan leda till arbeten som handläggare på Sida eller UD, utredare inom EU eller samordnare i kommuner och landsting, säger programledare Glenn Sjöstrand.

Varför ska jag söka till Internationella samhällsvetarprogrammet?

– Om du är intresserad av politik, ekonomi, kulturellt, miljömässigt, juridiskt och så vidare och av vad som händer i världen, då ska du söka till programmet. Programmet innehåller många olika perspektiv på globala frågor som ger dig verktyg att förstå, förklara och analysera utvecklingen i världen.

Vad kan jag som blivande student förvänta mig av programmet?

– Eftersom du läser hela första året tillsammans med internationella studenter lägger vi mycket tid på diskussioner, övningar och workshops. Du kan också förvänta dig en hel del litteratur, skrivuppgifter av olika slag och framför allt att lära dig göra analyser.

Hur ser kopplingen till den praktiska verkligheten ut? 

– Vi analyserar verkligheten i föreläsningar och via litteratur. Då och då har vi föreläsningar med inbjudna gäster. En hel termin kan användas till praktik om du vill, antingen i Sverige eller utomlands. Inriktningen ser olika ut beroende på vad du väljer.

Vad kan jag arbeta med efter avslutad examen?

– Studenter som läst programmet hamnar i arbetslivet på en mängd olika platser. Allt ifrån tjänstgöring utomlands på Utrikesdepartementet, på FN, inom företag och inom frivilligorganisationer (som biståndsverksamhet, miljörörelsen) till arbeten inom kommuner, landsting, regeringskansli eller EU.

Med världen som arbetsplats

Var i världen vill du arbeta? Och med vad? Internationella samhällsvetarprogrammet ger dig stora möjligheter att själv forma din kompetens, anpassad för ditt drömjobb.

På Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier, har du stora möjligheter att kombinera din egen utbildning. Är du intresserad av sociologi, fred och utveckling, stadsvetenskap eller nationalekonomi? Du väljer själv vilken kompetens du vill ha när du tar examen.

Detta gör att arbetsmarknaden blir mycket bred, sett till vad tidigare studenter idag arbetar med. Det som särskiljer programmet är det internationella förhållningssättet som ger dig en stabil grund på en arbetsmarkand som blir allt mer globaliserad.

Efter avslutade studier har du kompetens för kvalificerat utrednings-, förhandlings- eller handläggningsarbete inom både privat och offentlig sektor. Beroende på dina egna val kan du också ha speciell kompetens för att arbeta inom en särskild bransch. Allt från biståndsorganisationer och internationella företag till departement och myndigheter behöver internationellt fokuserade samhällsvetare.

Exempel på arbeten
Utredare inom EU
Analytiker, utvärderare eller projektledare i offentliga eller privata verksamheter
Handläggare på Sida eller UD
Samordnare i kommuner eller landsting
Biståndsarbetare i utvecklingsvärlden

Unika erfarenheter i utlandet

En termin utomlands gör din utbildning ännu mer internationell och ger dig nya perspektiv på internationalisering. Du kan välja att studera eller göra praktik, inom de ämnen eller den bransch du är mest intresserad av, och samtidigt få insyn i en ny kultur.

På Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier, väljer du själv din inriktning under tre terminer. Under den sjätte och avslutande terminen finns det ytterligare möjligheter för dig att utforma din utbildning i den riktning du själv vill. Du väljer då mellan att läsa en valfri kurs, i Sverige eller utomlands, eller göra praktik.

Universitet över hela världen

Linnéuniversitetet har samarbeten med universitet över hela världen, bland annat i Kina, USA, Spanien, Taiwan, Danmark och Storbritannien. Det gör att du som student har mycket att välja på om du vill studera utomlands.
Du får hjälp av ämnes- och utbildningsansvarig för att hitta ett universitet med kurser som passar dig. Det ger dig ytterligare möjligheter att fokusera utbildningen efter vad som intresserar dig.

Praktik i Sverige eller utomlands

Du kan också välja att praktisera under den sista terminen. Det finns praktikplatser både i Sverige och i andra delar av världen. Du kan få hjälp av ämnes- och utbildningsansvariga för att få veta mer om vilka praktikplatser som kan passa dig och hur ansökan går till.

En praktikplats ger dig möjlighet att få insyn i de miljöer du i framtiden kan komma att jobba i. Och är en möjlighet för dig att redan under studietiden omsätta teori till praktik.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken