Internationella samhälls­vetar­programmet, inriktning globala studier

180 hp

Vill du arbeta med internationella och globala frågor i Sverige eller utomlands? Då ska du välja Internationella samhällsvetarprogrammet.

Programmet har en starkt internationell profil. Det återspeglas genom att utbildningen fokuserar på globala samhällsfrågor och relationer, att du i utbildningen läser med utländska studenter, och att det finns möjligheter till en eller två terminers studier och praktik utomlands. Första årets kurser ges helt på engelska. Utbildningen ger dig internationell erfarenhet och nya perspektiv, samtidigt som du bekantar dig med en annan kultur och annat samhällsliv.

Under utbildningen studerar du den globala samhällsutvecklingen med fokus på politiska, ekonomiska och kulturella omvandlingsprocesser. Syftet är att ge dig kunskaper i globala teman där bland annat frågor om demokrati, internationell rätt, mänskliga rättigheter, migration, utveckling och interkulturella möten står i fokus. Som huvudområde kan du välja freds- och utvecklingsstudier, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap, eller tyska/franska/spanska. Utbildningen ger en bred förståelse av global samhällsutveckling, aktuella frågor om mänsklig utveckling och globala utmaningar samt djup förståelse i det valda huvudområdet.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för en bred arbetsmarknad i olika roller. Efter utbildningen kan du arbeta som analytiker, samordnare, utvärderare, utredare och projektledare inom offentliga eller privata verksamheter. Vanliga yrken är analytiker i företagsvärlden, tjänsteman på FN, departement, i internationella organisationer, biståndsarbetare i utvecklingsvärlden, handläggare på Sida eller UD, utredare inom EU, eller som samordnare i kommuner och landsting.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot internationell samhällsvetenskap (huvudområde: exempelvis statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi eller freds- och utvecklingsstudier).

Studenter berättar

Eric har fått nya perspektiv på världen

– Det som kännetecknar Internationella samhällsvetarprogrammet är att man får upp ögonen för världen. Vi spränger fördomar om många delar av vår globala värld.

Varför sökte du programmet?

– Jag hade läst Natur med inriktning mot biologi och kemi på gymnasiet, och därefter ett år på Datavetenskapliga programmet på Växjö universitet. Efter att ha insett att inget av detta var något som jag kunde se mig arbeta med så ville jag prova ett helt nytt område, som verkade spännande.

Vad utmärker din utbildning?

– Det som kännetecknar Internationella samhällsvetarprogrammet är att man får upp ögonen för världen. Vi spränger fördomar om många delar av vår globala värld. Detta gör att man ser världen med nya ögon, samtidigt som man inser mer än någonsin hur global vår värld börjar bli. Och dessutom inser man vilka gigantiska problem som finns för denna världs framtida existens.

Vad kännetecknar universitetsstudier?

– Framförallt får man vara beredd på att gymnasielivet är över, nu är det inte längre skola fem till sex timmar om dagen med en rad olika ämnen. Fokus står istället på en enskild kurs i taget, vilket fungerar bra då man kan lägga all sin energi på det man håller på med. Föreläsningar några dagar i veckan och mycket eget ansvar för hur mycket man vill lära sig och vad man vill åstadkomma med sina studier.

Hur ser ditt liv vid sidan om studierna ut?

– Linnéuniversitetet är en härlig plats att studera på, campus underhåller med studentpubar, caféer och en rad föreningar att engagera sig i. Många vänner från andra studieorter har berömt Växjö som studentstad.

Varför ska man läsa Internationella samhällsvetarprogrammet?

– Om man är nyfiken på hur vår värld fungerar och vill lära sig att se förbi medias och svenska samhällets bild av många globala händelser, så är programmet super. Det känns som om det finns stor potential att via Linnéuniversitetet och Internationella samhällsvetarprogrammet skapa en bra grund för sitt framtida yrkesliv i Sverige eller någonstans ute i världen.

Intervjuer med tidigare studenter

Bild på Maria

Värdefullt att förstå politiken

Maria Erlingsson jobbar som fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen (Swedish Fellowship of Reconciliation – SweFOR) i Colombia och utbildningen gav henne en bred grund att stå på när det gäller att förstå och analysera varför världen ser ut som den gör.

Vad gör du idag?
– Sedan februari 2011 arbetar jag som fredsobservatör på Kristna Fredsrörelsens projekt "Internationell medföljning" i Colombia, i regionen Chocó. Projektet handlar om att med icke-våldsmetoden "preventiv närvaro" skapa utrymme för försvarare av mänskliga rättigheter (MR) och organisationer från civilsamhället att fortsätta sitt arbete. Colombia befinner sig i en intern väpnad konflikt och hot, mord, trakasserier och smutskastning är en del av vardagen för MR-försvarare.

– I Chocó består mina arbetsuppgifter av fysisk medföljning av etno-territoriella organisationer (afrocolombianer och ursprungsfolk), vilket innebär kortare och längre medföljningar i stadskärnor och i avlägsna djungelsamhällen; politisk medföljning, som handlar om att synliggöra vårt arbete och MR-situationen genom möten med colombianska myndigheter och genom nätverksarbete med lokala och internationella organisationer; analys av den aktuella konfliktkontexten i Colombia; informations- och påverkansarbete för att skapa bättre förståelse i Sverige för konflikten och situationen för mänskliga rättigheter i landet; samt en stor del administrativt arbete.

Kan du beskriva utbildningen du gick?
– Jag läste Internationella samhällsvetarprogrammet med freds- och utvecklingsstudier som huvudämne. Utbildningen gav mig en bred grund att stå på när det gäller att förstå och analysera varför världen ser ut som den gör ur olika perspektiv; ekonomiska, politiska och sociala. Ett viktigt element är att försöka gå på djupet och hitta grundorsaker till konflikter, fattigdom och ojämliket. Att inte ta den enklaste vägen utan att problematisera, tänka kritiskt och se hur olika skeenden hänger samman.

– Utbildningen behandlar många teorier, men ger stort utrymme för att applicera dem på kontexter och frågor man själv är intresserad av. Man varvar enskilda rapporter med grupparbeten, seminarier och ibland rollspel. Ett annat kännetecken för utbildningen är en nära och öppen relation till lärarna, som är kunniga och har lång praktisk erfarenhet av freds- och utvecklingsarbete.

Vad har du mest nytta av idag?
– Informationsinsamling, analys av komplexa problem och kritiskt tänkande är något man utvecklar under utbildningen och som jag använder dagligen i mitt arbete idag. Möjligheten till fältstudier (bland annat genom MFS-stipendium) och praktik där man får chansen att omsätta teori i praktiken och samtidigt nätverka och knyta kontaker är också oerhört givande och viktigt för framtida arbete. Att hela utbildningen gavs på engelska gav mig också självförtroendet och kapaciteten att arbeta i en internationell kontext.

Vem ska läsa Internationella samhällsvetarprogrammet med freds- och utvecklingsstudier som huvudämne?
– Oavsett om man vill arbeta i Sverige eller utomlands är Freds- och utvecklingsstudier ett givande och engagerande ämne om man är intresserad av internationella samhällsfrågor. En gemensam nämnare, enligt mig, är att många FoU-studenter vill försöka förstå världen och på så sätt jobba för att göra den till en lite bättre plats att leva på. Vill du läsa något du tror på är freds- och utvecklingsstudier rätt för dig!

Mer om programmet

Världen som arbetsplats

Internationella samhällsvetarprogrammet kan leda till arbeten som kvalificerad handläggare på Sida eller UD, utredare inom EU eller samordnare i kommuner och landsting eller omvärldsbevakare i privata företag, säger programansvarig Glenn Sjöstrand.

Varför ska jag söka till Internationella samhällsvetarprogrammet?
– Om du är intresserad av politik, ekonomi, kultur, miljö, juridik och av vad som händer i världen, då ska du söka till programmet. Programmet innehåller många olika perspektiv på globala frågor som ger dig verktyg att förstå, förklara och analysera utvecklingen i världen.

Vad kan jag som blivande student förvänta mig av programmet?
– Hela första året läser du tillsammans med internationella studenter och vi lägger mycket tid på diskussioner, övningar och workshops. Du kan också förvänta dig en hel del spännande och lärorik litteratur, skrivuppgifter av olika slag och framför allt att lära dig göra analyser.

Hur ser kopplingen till den praktiska verkligheten ut?
– Vi analyserar verkligheten med hjälp av verktyg studenten får genom föreläsningar, litteratur, filmer, workshops med mera. Då och då har vi föreläsningar med inbjudna gäster. En hel termin kan användas till praktik om du vill, antingen i Sverige eller utomlands. Inriktningen ser olika ut beroende på vad du väljer.

Vad kan jag arbeta med efter avslutad examen?
– Studenter som läst programmet hamnar i arbetslivet på en mängd olika platser. Allt ifrån tjänstgöring utomlands på Utrikesdepartementet, på FN, inom företag och inom frivilligorganisationer (som biståndsverksamhet, miljörörelsen) till arbeten inom kommuner, landsting, regeringskansli eller EU.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken