Internationella samhälls­vetar­programmet, inriktning globala studier

180 hp

Vill du jobba med internationella och globala frågor i Sverige eller utomlands? Är du intresserad av internationella relationer, samhällsutveckling och mänskliga rättigheter? Då ska du välja Internationella samhällsvetarprogrammet.

Utbildningen har en starkt internationell profil, med fokus på globala samhällsfrågor och relationer. Som student på internationella samhällsvetarprogrammet läser du tillsammans med både svenska och utländska studenter, och har möjlighet till en eller två terminers utbytesstudier och praktik utomlands. Första årets kurser ges helt på engelska. Utbildningen i globala studier ger dig internationell erfarenhet och nya perspektiv, samtidigt som du bekantar dig med olika kulturer och samhällsliv.

Under programmet studerar du den globala samhällsutvecklingen med fokus på politiska, ekonomiska och kulturella omvandlingsprocesser. Du får kunskaper i globala teman där bland annat frågor om demokrati, internationell rätt, mänskliga rättigheter, migration, utveckling och interkulturella möten står i fokus. Som huvudområde kan du välja freds- och utvecklingsstudier, genusvetenskap, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap, eller en språkfördjupning i tyska, franska eller spanska. Du får en bred förståelse av internationell samhällsutveckling, aktuella frågor om mänsklig utveckling och globala utmaningar samt djup förståelse i det ämne du har valt som huvudområde.

Karriär

Internationella samhällsvetarprogrammet förbereder dig för en bred arbetsmarknad i olika yrken. Efter utbildningen kan du jobba som analytiker, samordnare, utvärderare, utredare och projektledare inom offentliga eller privata verksamheter. Tidigare studenter har jobb som till exempel som analytiker i företagsvärlden, tjänsteperson på FN eller medarbetare på utrikesdepartementet. Du kan också få jobb i internationella organisationer, som biståndsarbetare i utvecklingsvärlden, handläggare på Sida, utredare inom EU eller som samordnare i kommuner och landsting.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot internationell samhällsvetenskap (huvudområde: exempelvis statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi eller freds- och utvecklingsstudier).

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

FAQ - vanliga frågor

Samuel har fått en bredare syn på världen

Samuel på plats i Kenya genom Erasmus+
Samuel och de andra svenska representanterna donerade 36 stolar till den välkomnande organisationen från Kenya.

Samuel sökte efter en internationell erfarenhet och fördjupade kunskaper inom området global migration. Genom ett Erasmus+-projekt öppnades dörren för en vistelse på landsbygden i Kenya. Med sig från resan tar han många personliga möten och en bättre inblick i vad migration innebär i praktiken.

En bra grund för framtida yrkesliv

Erik tycker att det som kännetecknar Internationella samhällsvetarprogrammet är att man får upp ögonen för världen. Vi spränger fördomar om många delar av vår globala värld.

Utveckla förmågan att diskutera, analysera och förändra världen till det bättre

Biljana valde Internationella samhällsvetarprogrammet efter sitt stora intresse för omvärlden och internationell politik.

Förstå och analysera varför världen ser ut som den gör ur olika perspektiv

 

Maria Erlingsson jobbar som fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen (Swedish Fellowship of Reconciliation – SweFOR) i Colombia och utbildningen gav henne en bred grund att stå på när det gäller att förstå och analysera varför världen ser ut som den gör.

En bra grund för en internationell karriär

Mats Djurberg läste Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier. Under utbildningen gjorde han en projekttermin i Sydamerika. Kandidatuppsatsen skrev han i ämnet politologi om Actionsforskning och folkligt deltagande i södra Colombia. Och sedan har den internationella karriären bara fortsatt.

Mer om programmet

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M