Koloniala och postkoloniala studier, masterprogram

120 hp

Vi lever i en tid då frågor om klimaträttvisa, globala migrationsflöden och militariserade landskap dagligen påminner oss om koloniala erövringar och hur de formar vår värld nu. Det här masterprogrammet som ges på engelska passar dig som vill undersöka och förstå kolonial maktutövning och dess postkoloniala uttryck i det förflutna och idag.

Vår värld är formad av koloniala erövringar och tankesätt. Masterprogrammet i Koloniala och postkoloniala studier möter behov av kritisk analys av kolonialismens innehåll, betydelser och konsekvenser.

Som student utmanas du att kritiskt undersöka hur civilisatoriska och eurocentriska diskurser uttrycks i politik, ekonomi, kultur, religion och konstnärliga framställningar. Du utmanas att kritiskt undersöka hur civilisatoriska och eurocentriska diskurser uttrycks i politik, ekonomi, kultur, religion och konstnärliga framställningar.

Den första terminen lägger grunden med studier i imperialismens historia och centrala teorier inom postkolonial kritik. I ett brett utbud av kurser introduceras du bland annat i nordisk kolonialism, miljöhistoria, ursprungsfolksstudier och upplysningens vetenskapssyn. Programmet ger dig även träning i fält- och arkivarbete, samt färdigheter i att planera och genomföra seminarier.

Bli en del av ett globalt samhälle vid ett internationellt universitet!

Många nationaliteter finns representerade i programmets sammanhållna studentgrupp. Du får uppleva världens alla hörn genom att dela och lära dig om olika erfarenheter via studenterna, lärarna och de olika kurserna i programmet. Det finns ett nära samarbete med den globala forskningsmiljön Concurrences. 

Online och campus

Programmet erbjuds online (distansundervisning) och på campus samtidigt. Undervisningen och kursarbetet är integrerade enligt 'Glocal-classroom-modellen', så att studenter som deltar online och studenterna på campus undervisas tillsammans och följer samma schema. Ansök till den variant som du vill läsa, campus eller online. 

Karriär

Programmet är speciellt lämpat för dig som söker framtida yrken inom inrikes och utrikes förvaltning, icke-statliga organisationer (NGOs), grund- och gymnasieskolor, nyhetsmedia, muséer och kultursektorn. Programmet är forskningsförberedande.

Examen

Filosofie masterexamen

Huvudområde: Koloniala och postkoloniala studier

Ett globalt mini-samhälle

Sharon

– Jag säger alltid att S i Sverige står för Sustainability, hållbarhet. Sverige har och upprätthåller ett hållbart samhälle. Jag blir imponerad av att stora industrier gränsar till naturen. Floder flyter med rent vatten överallt. Det svenska samhället är väldigt kosmopolitiskt, jag kom in väldigt snabbt. Jag fann vänliga människor hela vägen från Köpenhamn till Växjö och de gjorde allt för att se till att jag skulle känna mig hemma. För att toppa det hela tilldelade Sverige genom Svenska Institutet - Swedish Institute Scholarship for Global Professionals - så att jag kan studera här i Växjö och bidra till att uppnå SDG 16. Jag är mycket tacksam, säger Sharon Muriuki.

Filips mål är att bli doktorand

Filip student på Linnéuniversitetetet

Med en grund av studier i film- och litteraturvetenskap valde Filip att fördjupa sig i masterprogrammet koloniala och postkoloniala studier. Ett internationellt program som har vidgat hans vyer. 

Att utbyta erfarenheter med människor ifrån andra kulturer är en värdefull del av utbildningen

Katarzyna har alltid varit intresserad av historia, men det var inte möjligt att studera den del av historia hon är intresserad av i hennes hemland. Hon gillar att träffa människor från andra länder och kulturer och i framtiden vill hon använda sin utbildning till att hjälpa människor.

Utvald att representera EUniwell i Strasbourg

Sharon Muriuki

Sharon Muriuki som studerar masterprogrammet i koloniala och postkoloniala studier är en av de tre studenter som valdes ut att representera EUniWell vid European Student Assembly (ESA) i Strasbourg den 10-12 april 2024. De flesta europeiska universitetsallianser fanns representerade.

Abhilasha ville fördjupa sig i koloniala och postkoloniala studier

På bilden står Abhilasha och Aritri framför huvudbyggnaden i Växjö.

Under våren har Abhilasha studerat på masterprogrammet koloniala och postkoloniala studier. En annorlunda upplevelse jämfört med utbildningen i hennes hemland. Utbytet är möjligt tack vare ett strategiskt samarbete mellan Linnéuniversitetet och det i Indien välrenommerade Ashoka University.

Mer om programmet

Kurser i programmet

Här följer information kring vilka kurser som kommer att ingå i programmet. Du kommer att läsa sex obligatoriska kurser tillsammans med alla studenter i din årskull och utöver dessa kommer du att ha ett stort antal valbara kurser att välja mellan för att kunna skräddarsy innehållet i din utbildning utifrån intresse. Håll koll här med jämna mellanrum då listan över kurser kommer att utökas och uppdateras kontinuerligt. Du kommer även ha goda möjligheter till fältarbete och att förlägga delar av dina studier vid andra universitet, såväl i Sverige som utomlands, då detta är i linje med behoven i din studieprofil.

Möt Mahesh Rangarajan

professor i historia och miljöstudier vid Ashoka University i Indien.

På den valbara kursen Modern natures and postcolonial environments möter du Mahesh Rangarajan. 

Linnaeus University Centre for Colonial and Postcolonial Studies

Som student på programmet kommer du att stor nytta av att ha nära kontakt med forskare vid Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, som är ett av Linnéuniversitetets spetsforskningscenter. Det är en levande miljö där det anordnas seminarier, workshops och konferenser till vilka studenter är inbjudna. Centret hyser forskare inom arkeologi, litteraturvetenskap, engelsk litteratur, fransk litteratur, historia, religionsvetenskap, socialt arbete och sociologi. Även gästforskare deltar ibland i undervisningen i kurserna.

 

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans