Koloniala och postkoloniala studier, masterprogram

120 hp

Vi lever i en tid då frågor om klimaträttvisa, globala migrationsflöden och militariserade landskap dagligen påminner oss om koloniala erövringar och hur de formar vår värld nu. Det här masterprogrammet som ges på engelska passar dig som vill undersöka och förstå kolonial maktutövning och dess postkoloniala uttryck i det förflutna och idag.

Vår värld är formad av koloniala erövringar och tankesätt. Människor, samhällen och globala relationer lever med konsekvenserna av imperiernas dominans. Masterprogrammet i Koloniala och postkoloniala studier möter samhällets och vetenskapens behov av kritisk analys av kolonialismens innehåll, betydelser och konsekvenser. Du studerar hur koloniala relationer fortsätter att ha inflytande i den postkoloniala samtiden och hur moderniteten och kolonialismen har trängt undan kolonialiserade samhällens kunskap och erfarenheter. Vi diskuterar hur människor återupprättar mångfalden av liv.

Som student är du aktiv i att skapa kunskap om hur den moderna världen formas av kolonial maktutövning, orientalistisk diskurs och kunskapsnätverk. Du undersöker hur dessa manifesteras i sociala och politiska relationer och utövas genom relationer som rasprivilegier och genushierarkier. Du utmanas att kritiskt undersöka hur civilisatoriska och eurocentriska diskurser uttrycks i politik, ekonomi, kultur, religion och konstnärliga framställningar.

I ett brett utbud av kurser introduceras du bland annat i nordisk kolonialism, miljöhistoria, ursprungsfolksstudier och upplysningens vetenskapssyn. Programmet ger dig även träning i fält- och arkivarbete, samt färdigheter i att planera och genomföra seminarier.

Karriär

Programmet är speciellt lämpat för dig som söker framtida yrken inom inrikes och utrikes förvaltning, icke-statliga organisationer (NGOs), grund- och gymnasieskolor, nyhetsmedia, muséer och kultursektorn. Programmet är forskningsförberedande.

Examen

Filosofie masterexamen

Huvudområde: Koloniala och postkoloniala studier

Att utbyta erfarenheter med människor ifrån andra kulturer är en värdefull del av utbildningen

Katarzyna Kiryluk vid Linnéuniversitetet

Katarzyna har alltid varit intresserad av historia, men det var inte möjligt att studera den del av historia hon är intresserad av i hennes hemland. Hon gillar att träffa människor från andra länder och kulturer och i framtiden vill hon använda sin utbildning till att hjälpa människor.

Kurser i programmet

Här följer information kring vilka kurser som kommer att ingå i programmet. Du kommer att läsa sex obligatoriska kurser tillsammans med alla studenter i din årskull och utöver dessa kommer du att ha ett stort antal valbara kurser att välja mellan för att kunna skräddarsy innehållet i din utbildning utifrån intresse. Håll koll här med jämna mellanrum då listan över kurser kommer att utökas och uppdateras kontinuerligt. Du kommer även ha goda möjligheter till fältarbete och att förlägga delar av dina studier vid andra universitet, såväl i Sverige som utomlands, då detta är i linje med behoven i din studieprofil.

Möt Mahesh Rangarajan

professor i historia och miljöstudier vid Ashoka University i Indien.

På den valbara kursen Modern natures and postcolonial environments möter du Mahesh Rangarajan. 

Linnaeus University Centre for Colonial and Postcolonial Studies

Som student på programmet kommer du att stor nytta av att ha nära kontakt med forskare vid Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, som är ett av Linnéuniversitetets spetsforskningscenter. Det är en levande miljö där det anordnas seminarier, workshops och konferenser till vilka studenter är inbjudna. Centret hyser forskare inom arkeologi, litteraturvetenskap, engelsk litteratur, fransk litteratur, historia, religionsvetenskap, socialt arbete och sociologi. Även gästforskare deltar ibland i undervisningen i kurserna.

 

Möt Johan Höglund

forskningsledare för Linneuniversitetets spetsforskningscentra Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M