Koloniala och postkoloniala studier, masterprogram

120 hp

Vi lever i en tid då frågor om klimaträttvisa, globala migrationsflöden och militariserade landskap dagligen påminner oss om ett kolonialt förflutet och dess arv i samtiden. Vår värld är formad av koloniala erövringar och diskurser, och konsekvenserna av dominans och underordning inom globala imperier. Programmet analyserar koloniala och postkoloniala uttryck och konsekvenser i det förflutna och idag.

Programmet möter behov i samhälle och vetenskap av kritisk analys av kolonialismens innebörder, betydelser och konsekvenser vid tiden för kolonial erövring och makt, och i ljuset av hur tidigare koloniala relationer fortsätter att ha inflytande i den postkoloniala samtiden. Studenterna tillgodogör sig kunskap om hur den moderna världen formats av kolonial maktutövning, orientalistisk diskurs och kunskapsnätverk och hur dessa manifesteras i sociala och politiska relationer i en postkolonial samtid. Studenterna utmanas att kritiskt undersöka hur civilisatoriska och orientalistiska diskurser uttrycks i politik, ekonomi, kultur, religion och konstnärliga framställningar. I ett brett utbud av kurser introduceras bland annat nordisk kolonialism, miljöhistoria, ursprungsfolksstudier, Linnés kunskapsarv och upplysningens vetenskapssyn. Programmet omfattar träning i fält- och arkivarbete, och färdigheter i att planera och leda seminarier.

Karriär

Programmet är speciellt lämpat för studenter som söker framtida yrken inom inrikes och utrikes förvaltning, icke-statliga organisationer (NGOs), grund- och gymnasieskolor, nyhetsmedia, muséer och kultursektorn. Programmet är forskningsförberedande.

Examen

Filosofie masterexamen

Huvudområde: Koloniala och postkoloniala studier.

Programöversikt

Termin 1
Introduktion till koloniala och postkoloniala studier med tematiska och teoretiska kurser samt metodkurser.

Termin 2
Valbara kurser
Kursen Postcolonial encounters startar och löper över tre terminer.

Termin 3 och 4
Valbara kurser (valbar)
Kursen Självständigt arbete (masteruppsats)

Möt dina lärare

Håll ögonen öppna för dina lärare på den här sidan.

Möt Mahesh Rangarajan

professor i historia och miljöstudier vid Ashoka University i Indien.

På den valbara kursen Modern natures and postcolonial environments möter du Mahesh Rangarajan. 

Kurser i programmet

Här följer information kring vilka kurser som kommer att ingå i programmet. Du kommer att läsa sex obligatoriska kurser tillsammans med alla studenter i din årskull och utöver dessa kommer du att ha ett stort antal valbara kurser att välja mellan för att kunna skräddarsy innehållet i din utbildning utifrån intresse. Håll koll här med jämna mellanrum då listan över kurser kommer att utökas och uppdateras kontinuerligt. Du kommer även ha goda möjligheter till fältarbete och att förlägga delar av dina studier vid andra universitet, såväl i Sverige som utomlands, då detta är i linje med behoven i din studieprofil.

Linnaeus University Centre for Colonial and Postcolonial Studies

Som student på programmet kommer du att stor nytta av att ha nära kontakt med forskare vid Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, som är ett av Linnéuniversitetets spetsforskningscenter. Det är en levande miljö där det anordnas seminarier, workshops och konferenser till vilka studenter är inbjudna. Centret hyser forskare inom arkeologi, litteraturvetenskap, engelsk litteratur, fransk litteratur, historia, religionsvetenskap, socialt arbete och sociologi. Även gästforskare deltar ibland i undervisningen i kurserna.

 

Möt dina lärare

Möt Johan Höglund, forskningsledare för Linneuniversitetets spetsforskningscentra Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M