Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

Inriktning mot årskurs 7-9 90 hp

Vill du jobba som högstadie- eller gymnasielärare och främja människors lärande och utveckling? Har du redan ämneskunskaper i ett eller två ämnen, men saknar den pedagogisk-didaktiska delen för att bli behörig lärare? Då är Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) något för dig.

KPU vänder sig till dig som vill komplettera tidigare ämneskunskaper och bli behörig lärare i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. Utbildningen är på heltid under tre terminer och ges på distans med ett fåtal fysiska träffar per termin. Mellan träffarna studerar du digitalt via en webbaserad lärplattform. Programmet ställer höga krav på självständighet och att du är bra på att planera dina studier.

Denna lärarutbildning består av tre delar: den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ämnesdidaktik.

I UVK-kurserna utvecklar du övergripande kunskaper som hjälper dig som lärare. Du får kunskaper inom exempelvis ledarskap, specialpedagogik, betygsättning och bedömning. Utbildningen i UVK ger dig också kunskaper om olika perspektiv på skolans uppdrag, styrning och innehåll. I de ämnesdidaktiska kurserna utvecklar du din förmåga att undervisa i just ditt ämne.

En tredjedel av programmet är praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Då är du placerad på en skola och har stöd av en handledare. Du har VFU varje termin och den görs på heltid, så under de veckorna kan det vara svårt att arbeta samtidigt. De två första terminerna har du VFU på 5 veckor vardera och den sista terminen på 10 veckor. Du kan inte ha VFU på egen arbetsplats.

Du gör din VFU på Linnéuniversitets partnerskolor i Småland och Blekinge. Har du önskemål om en annan geografisk placering så kan du kontakta VFU-koordinator Ida Claeson. Övriga frågor om programmet hänvisas till studie- och yrkesvägledare.

Utbildningen avslutas med att du skriver ett självständigt arbete i ditt ämne. Det kan också vara bra att veta att kursernas ordning i programmet är förutbestämda. Det betyder att vi inte erbjuder individuella lösningar eller studieplaner.

Ämnen för antagning

Vilka ämnen du kan bli antagen med för respektive skolform beslutas inför varje antagningsomgång. Observera att de ämnen som erbjuds för antagning till programmet kan variera från år till år vilket påverkar till exempel möjligheten att ta studieuppehåll. Följande ämnen är aktuella antagningsämnen inför höstterminen 2024:

Ämnen för grundskolans årskurs 7-9

bild
biologi
engelska
franska
idrott och hälsa
kemi
matematik
musik
spanska
svenska
svenska som andraspråk
tyska

För information om antagningsämnen för inriktning mot gymnasieskolan, kan du följa den här länken: KPU inriktning mot gymnasieskolan

Behörighet för antagning

I dokumentet Antagningsämnen och behörighetskrav kommer det att framgår vilka behörighetskrav som finns för respektive ämne för antagning till HT2024. Du anger vilket eller vilka ämnen du ansöker till programmet med, i den obligatoriska bilagan Bilaga till ansökan. Bilagan skickar du in till antagning.se i samband med att du söker till programmet. 

Intyg om simkunnighet krävs för dig som ansöker med antagningsämne Idrott och hälsa, om simkunnighet inte framgår av andra åberopade meriter. Det separata intyget om simkunnighet laddas i så fall upp på antagning.se i samband med din ansökan.

Urval för inriktning mot årskurs 7-9

För behöriga sökande inom ordinarie ansökningsperiod, tillämpas en rangordning av antagningsämnen i urvalet till utbildningen. Antagningsämnena är uppdelade i två urvalsgrupper och behöriga sökande från urvalsgrupp 1 erbjuds plats före urvalsgrupp 2, i den mån det finns fler sökande än platser. Rangordning inom respektive urvalsgrupp görs efter antal avklarade högskolepoäng.

I urvalsgrupp 1 ingår förljande ämnen: biologi, kemi, matematik, franska, spanska, tyska, svenska och svenska som andraspråk

I urvalsgrupp 2 ingår övriga ämnen (engelska, idrott och hälsa, bild och musik).

Behöriga sökande med sen anmälan, som ansökt efter ordinarie ansökningsperiod, antas i mån av plats och i datumordning för när komplett ansökan inkom.

Karriär

Utbildningen ger möjlighet att undervisa i gymnasieskolan och/eller grundskolans årskurs 7–9, beroende på antagningsämnenas omfattning. Du har också möjlighet att arbeta inom grundläggande eller gymnasial kommunal vuxenutbildning (komvux), beroende på om du är behörig mot gymnasieskolan eller årskurs 7-9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på grund- eller avancerad nivå beroende på antal antagningsämnen och deras omfattning.

Kontakt­personer

Studie- och yrkesvägledare

Carola Berntsson
Sara Glaad

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

”Det behövs fler engagerade lärare som vill göra skillnad”

Studenten Gernot

För Gernot har vägen till läraryrket gått via ekonomistudier i Österrike till att läsa tyska som fristående kurs vid Linnéuniversitetet. Genom kompletterande pedagogisk utbildning, KPU är han nu snart framme vid målet - att undervisa i tyska. 

Bildämnet är viktigt för Charlotte

Charlotte Persson

Charlotte Persson ville komplettera sin utbildning med fokus på ämnet bild och valde därför den kompletterande pedagogiska utbildningen på distans. Hon kunde därmed studera samtidigt och bo kvar på sin hemort.

Mer om programmet 

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M