Kompletterande pedagogisk utbildning

90 hp

Med en kompletterande pedagogisk utbildning, kan du som har ämneskunskaper i undervisningsämnen bli lärare i grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasieskolan.

Utbildningen omfattar 90 hp och ges på heltid under tre terminer med 4–6 obligatoriska träffar om 10–15 dagar per termin. Däremellan sker studierna via en webbaserad lärplattform.

Du får en individuell studieplan där kurser i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) varvas med ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

I UVK-kurserna utvecklar du övergripande kunskaper som hjälper dig i din yrkesutövning med till exempel ledarskap, specialpedagogik och betygsättning. I de ämnesdidaktiska kurserna utvecklar du din förmåga att undervisa i just ditt ämne.

VFU genomförs på en skola i två perioder på fem veckor och en period på tio veckor. En handledare på skolan hjälper dig att utvecklas som lärare.

VFU kan genomföras på Linnéuniversitets partnerskolor i Småland och Blekinge, där du har en garanterad plats. Har du önskemål om en annan geografisk placering så kan du kontakta utbildningssamordnare Therese Emrin Feltenstedt. Övriga frågor om programmet hänvisas till studie- och yrkesvägledare via följande e-postadress: vagledning@lnu.se

Möjligheter till studier och VFU utomlands finns under termin tre.

Ämnen för antagning

Kompletterande pedagogisk utbildning finns med två inriktningar; grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan. HT19 kunde man blir antagen med följande ämnen. Preliminärt gäller även det för HT20 med reservation för ändringar. 

Ämnen för grundskolans årskurs 7-9
bild
biologi
engelska
franska
fysik
idrott och hälsa
kemi
matematik
musik
spanska
svenska
svenska som andraspråk
tyska

Ämnen för gymnasieskolan
bild
biologi
engelska
franska
fysik
idrott och hälsa
kemi
matematik
musik
naturkunskap
sociologi
spanska
specialidrott
svenska
svenska som andraspråk
tyska

I dokumentet Antagningsämnen och behörighetskrav nedan framgår behörighetskraven för respektive antagningsämne. 

I Bilaga till ansökan ska du att ange till vilken inriktning du söker och med vilka antagningsämnen. Bilagan är obligatorisk för att din ansökan ska kunna behandlas. 

Karriär

Utbildningen ger möjlighet att undervisa i gymnasiet och/eller grundskolans årskurs 7 – 9 beroende på antagningsämnenas omfattning. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på grund- eller avancerad nivå beroende på antal antagningsämnen och deras omfattning.

Kontakt­person

Kontakt

Emma jobbar som gymnasielärare i naturkunskap

Porträtt Emma Erlandsson


När Emma Erlandsson hade tagit en kandidatexamen i biologi så insåg hon att hon ville dela med sig av sina biologikunskaper till andra. Därför valde hon att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning på distans. Idag jobbar hon som gymnasielärare i naturkunskap på en skola i Lund.

Mer om programmet 

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar