Kompletterande pedagogisk utbildning

90 hp

Med en kompletterande pedagogisk utbildning, kan du som har ämneskunskaper i undervisningsämnen bli lärare i grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasieskolan.

Utbildningen omfattar 90 hp och kompletterar dina tidigare ämneskunskaper för att du ska bli behörig ämneslärare. I utbildningen varvas utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Studierna bedrivs på heltid under tre terminer med 4–6 obligatoriska utbildningstillfällen om sammanlagt 10–16 dagar per termin. Däremellan sker kommunikation mellan studenter och lärare via en webbaserad lärplattform.

I den utbildningsvetenskapliga kärnan utvecklar du generella lärarkunskaper. Det är kunskaper som hjälper dig i din yrkesroll inom till exempel ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen ges i två perioder om fem veckor och en om tio veckor. VFU kan endast genomföras på Linnéuniversitetets partnerskolor i Småland och Blekinge.

Ämnen för antagning

Kompletterande pedagogisk utbildning finns med två inriktningar; grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan. HT18 kan du bli antagen med följande ämnen:

Ämnen för grundskolans årskurs 7-9
bild
biologi
engelska
franska
fysik
idrott och hälsa
kemi
matematik
musik
spanska
svenska
svenska som andraspråk
tyska

Ämnen för gymnasieskolan
bild
biologi
engelska
franska
fysik
idrott och hälsa
kemi
matematik
musik
naturkunskap
sociologi
spanska
specialidrott
svenska
svenska som andraspråk
tyska

I bilagan Antagningsämnen framgår vad som krävs för antagning i respektive ämne. Observera att dokumentet nedan anger kraven avseende antagning HT18, ett eventuellt justerat dokument publiceras i februari.

I en bilaga till ansökan kommer du att ange till vilken inriktning du söker och med vilka undervisningsämnen. Bilagan kommer att finnas tillgänglig för nedladdning här.

 

Karriär

Utbildningen ger möjlighet att undervisa i gymnasiet och/eller grundskolans årskurs 7 – 9 beroende på ingångsämnenas omfattning. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på grund- eller avancerad nivå beroende på antal ingångsämnen och deras omfattning.

Intervjuer med tidigare studenter

Porträtt Emma Erlandsson

Emma jobbar som gymnasielärare i naturkunskap

När Emma Erlandsson hade tagit en kandidatexamen i biologi så insåg hon att hon ville dela med sig av sina biologikunskaper till andra. Därför valde hon att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning på distans. Idag jobbar hon som gymnasielärare i naturkunskap på en skola i Lund.

– Det bästa med utbildningen var att den bara var tre terminer lång och att det ingick verksamhetsförlagd utbildning under alla tre terminerna, vilket gjorde att jag fick möjlighet att känna på hur det är att undervisa både på högstadiet och gymnasiet, säger Emma.

– Däremot tyckte jag att det var svårt att gå från att ha läst biologi till att läsa didaktik/pedagogik under den första terminen. För mig var det en stor omställning. Jag tror att det var flera av mina studiekamrater som upplevde samma sak, men tillsammans hjälptes vi åt och kunde prata om och reda ut det som vi upplevde var svårt, fortsätter Emma. 

Distansstudier och campusförlagda träffar

Den kompletterande pedagogiska utbildningen ges på distans med några campusförlagda träffar varje månad, en studieform som Emma upplevde passade henne bra.

– Jag tyckte det fungerade bra att studera på distans och träffarna var lagom ofta, ungefär 2-3 dagar per månad. När man studerar på distans så tror jag att det är viktigt att ha självdisciplin och verkligen göra uppgifterna i tid så att man inte hamnar efter, säger hon.

Jobbar som gymnasielärare i naturkunskap

Idag jobbar Emma som gymnasielärare i naturkunskap på en skola i Lund och trivs med att få utveckla både sig själv och att bidra till att eleverna utvecklas.

– Jag tycker att det bästa med att jobba som lärare är att varje dag få prata om något som jag gillar, det vill säga att prata om biologi med eleverna. Jag gillar också att se att eleverna utvecklas och lär sig saker, samtidigt som jag själv utvecklas, lär mig av andra mer erfarna lärare och blir bättre i min lärarroll, avslutar hon.  

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar