Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

Inriktning mot gymnasieskolan 90 hp

Vill du jobba som högstadie- eller gymnasielärare och främja människors lärande och utveckling? Har du redan ämneskunskaper i ett eller två ämnen, men saknar den pedagogisk-didaktiska delen för att bli behörig lärare? Då är Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) något för dig. KPU vänder sig till dig som vill komplettera tidigare ämneskunskaper, och bli behörig lärare i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.

Utbildningen omfattar 90 hp, ges på heltid under tre terminer och genomförs på distans med cirka 4-6 träffar per termin. Mellan träffarna sker studierna via en webbaserad lärplattform. Programmet ställer höga krav på självständighet och förmåga att planera sina studier.

Innehållet i utbildningen utgörs av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ämnesdidaktik. Utbildningen avslutas med att du skriver ett självständigt arbete i ditt ämne. Kursernas ordning i programmet är förutbestämda vilket innebär att individuella lösningar och studieplaner inte kan utformas.

I UVK-kurserna utvecklar du övergripande kunskaper, som hjälper dig i din yrkesutövning med till exempel ledarskap, specialpedagogik, betygsättning och bedömning. Utbildningen i UVK ger dig också kunskaper om olika perspektiv på skolans uppdrag, styrning och innehåll. I de ämnesdidaktiska kurserna utvecklar du din förmåga att undervisa i just ditt ämne.

En tredjedel (30 hp) av utbildningen är verksamhetsförlagd genom VFU och genomförs på en skola med stöd av handledare. Varje termin har en VFU-period - de första två terminerna är VFU på 5 veckor vardera och den sista terminen på 10 veckor. VFU görs på heltid, varför det kan vara svårt att arbeta samtidigt under den perioden. VFU kan inte göras på egen arbetsplats.

VFU kan genomföras på Linnéuniversitets partnerskolor i Småland och Blekinge. Har du önskemål om en annan geografisk placering så kan du kontakta VFU-koordinator Ida Claeson. Övriga frågor om programmet hänvisas till studie- och yrkesvägledare.

Ämnen för antagning

Vilka ämnen du kan bli antagen med för respektive skolform beslutas inför varje antagningsomgång. Observera att de ämnen som erbjuds för antagning till programmet kan variera från år till år vilket påverkar till exempel möjligheten att ta studieuppehåll. Följande ämnen är aktuella antagningsämnen inför HT23:

Ämnen för gymnasieskolan

biologi
engelska
franska
idrott och hälsa
kemi
matematik
naturkunskap
sociologi*
spanska
specialidrott
svenska
svenska som andraspråk
tyska

* endast tillsammans med ytterligare ett ämne.

För information om antagningsämnen för inriktning mot årskurs 7-9, kan du följa den här länken: KPU inriktning mot årskurs 7-9.

Behörighet för antagning

I dokumentet Antagningsämnen och behörighetskrav kommer det att framgår vilka behörighetskrav som finns för respektive ämne för antagning till HT2023. Du anger vilket eller vilka ämnen du ansöker till programmet med, i den obligatoriska bilagan Bilaga till ansökan. Bilagan skickar du in till antagning.se i samband med att du söker till programmet. 

Intyg om simkunnighet krävs för dig som ansöker med antagningsämne Idrott och hälsa, om simkunnighet inte framgår av andra åberopade meriter. Det separata intyget om simkunnighet laddas i så fall upp på antagning.se i samband med din ansökan.

Urval för inriktning mot gymnasieskolan

För behöriga sökande inom ordinarie ansökningsperiod, tillämpas en rangordning av antagningsämnen i urvalet till utbildningen. Antagningsämnena är uppdelade i två urvalsgrupper och behöriga sökande från urvalsgrupp 1 erbjuds plats före urvalsgrupp 2 i den mån det finns fler sökande än platser. Rangordning inom respektive urvalsgrupp görs efter antal avklarade högskolepoäng.

I urvalsgrupp 1 ingår förljande ämnen: biologi, fysik, kemi, matematik, naturkunskap, franska, spanska, tyska, svenska och svenska som andraspråk

I urvalsgrupp 2 ingår övriga ämnen (engelska, idrott och hälsa, specialidrott och sociologi).

Behöriga sökande med sen anmälan, som ansökt efter ordinarie ansökningsperiod, antas i mån av plats och i datumordning för när komplett ansökan inkom.

Karriär

Utbildningen ger möjlighet att undervisa i gymnasieskolan och/eller grundskolans årskurs 7–9, beroende på antagningsämnenas omfattning. Du har också möjlighet att arbeta inom grundläggande eller gymnasial kommunal vuxenutbildning (komvux), beroende på om du är behörig mot gymnasieskolan eller årskurs 7-9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på grund- eller avancerad nivå beroende på antal antagningsämnen och deras omfattning.

Kontakt­personer

Studie- och yrkesvägledare

Carola Berntsson
Sara Glaad

Mer om programmet 

Emma jobbar som gymnasielärare i naturkunskap

Porträtt Emma Erlandsson


När Emma Erlandsson hade tagit en kandidatexamen i biologi så insåg hon att hon ville dela med sig av sina biologikunskaper till andra. Därför valde hon att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning på distans. Idag jobbar hon som gymnasielärare i naturkunskap på en skola i Lund.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M