Konstkritik och konstpedagogik, masterprogram

120 hp

Vill du arbeta med sociala hållbarhetsaspekter av framtida konstpedagogik och konstkritik? Vill du göra skillnad inom kultursfären? Då är denna utbildning i konst och bildvetenskap för dig. Masterprogrammet ges på distans och fokuserar på hur konst kan ta ett större ansvar i dagens mångkulturella samhälle.

Programmet vänder sig till dig som konsthistoriker, konstvetare eller konstnär som vill kompetensutveckla dig inom konstpedagogik och konstkritik och förbättra dina möjligheter att prata och skriva om kritiska samtal kring konst, bild och den visuella vekligheten vi har omkring oss. Målet är att du ska bli bättre på något du själv har sett ett behov av att förbättra: den konstvärld du befinner dig i eller den pågående kulturdebatten. Att ha ett pågående och tillåtande kritiskt samtal kring konst och visuell- och materiell kultur.

Under utbildningen lyfter vi hur konsten kan utmana sociala normer kring hur vi pratar om klimathotet och att en samhällelig hållbarhet måste innebära att alla kan delta i alla aspekter av det offentliga samhällslivet. Det samhällsliv där konsten, kulturella artefakter och visuell kultur tar större del i vår vardagliga erfarenhet än vad som vanligtvis erkänns. I fokus är frågan om, och hur, konst, konstpedagogik och konstkritik kan ta ett större ansvar gentemot en allmänhet som präglas av mångkultur, med allas olika förutsättningar att förstå världen som den ser ut omkring oss.

Om du vill göra skillnad inom kultursfären ger detta masterprogram en spets på din redan genomgångna kandidatexamen. Programmets öppna form ger dig stor valfrihet och möjlighet att skräddarsy din egen utbildning för just den profil du behöver för att kunna jobba inom vald sektor på konstens vida fält. Efter coachingsamtal i början av utbildningen kan vi skapa en individuell studieplan för dig. Studieplanen kan justeras efterhand och du kan vid dessa tillfällen ändra studietakt och även påverka valet av handledare i den mån läraren har utrymme i sin tjänst.

Kärnan i programmet är utbytet av erfarenheter från föreläsare och handledare från såväl det konstpedagogiska fältet som konstkritikområdet, samt viktiga regionala och lokala aktörer och nätverk. Utbildningen ges på helfart på distans där vissa kurser innehåller träffar på campus i Växjö. Du kan göra ditt examensarbete inom något av de områden som ämnet konstvetenskap traditionellt ägnat sig åt, som bildkonst, arkitektur och design med särskilt konstpedagogiskt eller konstkritiskt perspektiv. Att undersöka gränsöverskridande konstformer och former som förnyar förmedlandet av dem är särskilt premierat. Dina lärare är verksamma som handledare för examensarbete och undervisar på kurser inom programmet utifrån sin expertis.

Karriär

Det finns en rad olika arbetsplatser som behöver visuell och kulturell kompetens med förmåga att kritiskt granska. Museer, gallerier och media men även myndigheter, förvaltningar och företag. Efter examen kommer du att kunna erbjuda din kompetens och dina färdigheter för att skapa samtal kring kultur och konst.

Som konstpedagog och som konstkritiker får du vara med och väcka andras intresse och inspirera till en ökad förståelse och kunskap om konst. Som konstpedagog kan du planera och genomföra pedagogiska projekt, utställningar och workshops. Kanske utveckla nya metoder för att nå olika målgrupper.

Som konstkritiker fungerar du som influenser på konstscenen. Du uppsöker och granskar utställningar och verk som du gör begripliga för dina följare, läsare, lyssnare eller tittare utifrån aktuella frågeställningar - eller den gamla eviga: Är det här bra konst?

Examen

Filosofie masterexamen, inriktning konstkritik och konstpedagogik (huvudområde: konst och bildvetenskap)

Master of Arts with an art critical and art educational specialisation (Main field of study: Art History and Visual Studies).

Joakim fördjupar sina kunskaper inom Konst-och bildvetenskap

Joakim Boman

Joakim har läst ett flertal kurser inom Konst- och bildvetenskap. Det som fångade hans intresse var det fina utbudet av kurser på distans där många dessutom ges på halvfart vilket gjorde det lättare att kombinera studierna med arbete.

- Jag kände ett varmt mottagande på Linnéuniversitetet! Här finns en välfungerande studieadministration, en oöverträffad lärplattform, välformulerade kursbeskrivningar, en utmärkt bibliotekssida och högt i tak med genomtänkt pedagogik på undervisning och studentdiskussioner, säger Joakim.

Internationella möjligheter

Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partnerlärosäten världen över. Dessutom kan du göra ett fältarbete inför ditt examensarbete utomlands. Det innebär att du samlar in material till ditt arbete i ett annat land. Läs mer om vilka internationella möjligheter du har vid Fakulteten för konst och humaniora på Linnéuniversitetet.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M