Kulturarv i samtid och framtid

180 hp

I en tid av snabba förändringar behövs praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att förstå vad kulturarv är, vad det används till och vilken roll det spelar för ett hållbart samhälle. Detta program, Kulturarv i samtid och framtid, ger dig såväl lokala och nationella perspektiv som internationella utblickar på vad kulturarv betyder över hela världen.

Denna utbildning börjar med en introduktion till kulturarv och en presentation av karriärvägar. Teori och praktik varvas när du under det första året studerar kulturarvets relation till identitet, kulturpolitik och samhällsutveckling. Du får inblick i kultur- och stadslandskapets utveckling, upplevelseindustrin och den kulturella ekonomin, kulturmiljöpedagogik och kommunikation samt projektledning och entreprenörskap.

Under tre terminer, med start under utbildningens andra år, fördjupar du dig i ett av programmets huvudområden: arkeologi, historia eller religionsvetenskap.

Du kan också välja att förlägga en termins studier vid ett utländskt universitet. Utbildningen avslutas med en hel termins praktik på en arbetsplats, i Sverige eller utomlands. Du väljer praktikplats tillsammans med oss lärare. På praktikplatsen bidrar du till arbetsplatsens dagliga verksamhet. Du arbetar med ett projektarbete, där du får möjlighet att tillämpa dina nya kunskaper inom kulturarvsområdet.

Karriär

Efter din utbildning kan du jobba inom flera olika branscher i samhället. Tidigare studenter jobbar idag som arkeologer, på museum, inom besöksnäring och turism, med kulturmiljövård och inom statlig eller kommunal förvaltning och planering.

Programmet ger dig en bred kompetens både som anställd inom den offentliga kulturarvssektorn och som entreprenör inom den kulturella ekonomin. Du kan jobba med kulturmiljöpedagogik, upplevelseproduktion, projektledning, samhällsplanering samt organisation och utveckling inom kultursektorn.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot kulturarv i samtid och framtid.

Huvudområde: arkeologi, historia eller religionsvetenskap

Internationella möjligheter

Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partnerlärosäten världen över. Du kan också göra praktiken i programmet utomlands. Dessutom kan du göra ett fältarbete inför ditt examensarbete utomlands. Det innebär att du samlar in material till ditt arbete i ett annat land under cirka två månader. Läs mer om vilka internationella möjligheter du har vid Fakulteten för konst och humaniora på Linnéuniversitetet.

Du får nya sätt att se på världen

Studenterna Susanne och Olle berättar varför de tycker det är så bra att studera Kulturarv i samtid och framtid, och ger deras syn på vad kulturarv är.

En unik studiemiljö

Världsarv

Programmets inledande tvärvetenskapliga basår läser du i Kalmar. Här möter du en unik studiemiljö, rik på kulturarv som ger dig upplevelser och inspiration och som bjuder på flera möjligheter att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Alla tiders Kalmar är en historisk stad med anor från 1200-talet. Kontrasterna mellan det gamla och det nya är slående och överallt går det att följa den historiska utveckling som staden mött. Kalmar var länge en viktig befästningsstad som befann sig i gränslandet mellan Sverige och Danmark. År 1397 utgjorde Kalmar Nordens centrum och under Kalmarunionen kröntes Erik av Pommern till konung över samtliga nordiska länder på Kalmar Slott. Slottet är än i dag en symbol för Kalmar stad.

Södra Ölands odlingslandskap utgör ett av Sveriges 14 världsarv. Genom närheten till detta unika kultur- och naturlandskap utökas dina möjligheter att ta del av den samtida kulturmiljön. Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona finns också bara en timme bort!

Jag har alltid varit intresserad av historia

Sam Samuelsson kulturarv

Sam kommer ifrån Öland och läser kulturarv i samtid och framtid med inriktning kulturgeografi.

En kreativ utbildning som förbereder dig inför framtiden

Student Ann Norlin

Ann Norlin har en bakgrund som lärare och skolledare. Efter många år i skolan bestämde hon sig för en nystart i arbetslivet och började läsa på Linnéuniversitetet.

En utbildning för dig som vill arbeta inom kultursektorn

Bild på studenten Sanna Sjöö

Sanna Sjöö läste Kulturarv i samtid och framtid med inriktning kulturgeografi. Idag arbetar som kulturutvecklare och projektledare på Kalmar kommun. Hon uppskattar att det är en bred utbildning som gav henne en kunskap som hon har nytta av i olika delar av sitt arbete. 

Mer om programmet

Du blir en del av framtidens kunskap

Arkeologistudenter är med och gräver ut Sandby borg på Öland.

Var med och skapa en bättre framtid

Studenten Emelie Bernhard berättar om varför hon har valt att läsa programmet.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar