Kulturarv i samtid och framtid

180 hp

Vad är kulturarv, vad används det till och vilken roll har kulturarv i vårt samhälle?

I det här programmet lär du dig mer om detta. Undervisningen är tvärvetenskaplig, med internationella utblickar på kulturarvsfrågor och vad kulturarv betyder i olika sammanhang. Programmet börjar med en introduktion till kulturarv och en presentation av karriärvägar. Teori och praktik varvas när du under det första året studerar kulturarvets relation till kulturpolitik, ekonomi och samhällsutveckling. Vi tittar närmare på kultur- och stadslandskapets utveckling, upplevelseindustrin och den kulturella ekonomin, kulturmiljöpedagogik och kommunikation samt projektledning och entreprenörskap. Under tre terminer, med start under utbildningens andra år, fördjupar du dig i ett av programmets huvudområden: arkeologi, historia, kulturgeografi eller religionsvetenskap. Du kan också välja att förlägga en termins studier vid ett utländskt universitet. Utbildningen avslutas med en hel termins praktik på en arbetsplats, i Sverige eller utomlands, var väljer du i samråd med oss lärare. På praktikplatsen bidrar du till arbetsplatsens dagliga verksamhet. Du arbetar med ett projektarbete, där du för första gången får chans att tillämpa dina nya kunskaper inom kulturarvsområdet.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för arbete inom flera olika branscher. Tidigare studenter arbetar idag exempelvis som arkeologer, på museer, inom besöksnäring och turism, med kulturmiljövård och inom statlig eller kommunal förvaltning och planering. Programmet ger dig en bred kompetens både som anställd inom den offentliga kulturarvssektorn och som entreprenör inom den kulturella ekonomin. Du kan arbeta med kulturmiljöpedagogik, upplevelseproduktion, projektledning, samhällsplanering samt organisation och utveckling inom kultursektorn.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot kulturarv i samtid och framtid. Huvudområde: arkeologi, historia, kulturgeografi eller religionsvetenskap

Studenter berättar

Arkeologistudenter är med och gräver ut Sandby borg på Öland.
Sam Samuelsson kulturarv

Sam Samuelsson kommer ifrån Öland och läser nu Kulturarv i samtid och framtid med inriktning kulturgeografi.


Han är snart klar med utbildningen och ser fram emot att få arbeta med kulturarv och se hur han kan använda sin utbildning på en arbetsplats.

Vad är det som är intressant med ditt program?

– Jag har alltid varit intresserad av historia och när jag under våren 2014 började leta efter program och kurser så snubblade jag in på det här programmet av en slump. När jag läste beskrivningen om programmet och tittade i kursplanerna så kom jag till slutsatsen att det här lät som något för mig. Det intressanta med det här programmet är att vår historia blir påtaglig genom att härledas till vårt samhälle idag och hur vi behandlar kulturarv. Programmet har breddat mina horisonter för vad kulturarv är och hur man kan arbeta med kulturarv och historia i framtiden.

Hur kom det sig att du började intressera dig för just detta ämne?

– Början var mitt historieintresse. Men när jag började på programmet så fick jag träffa professorer och forskare från olika ämnen och traditioner som ledde till att min nyfikenhet tändes. Det fanns så mycket djup att utforska och eftersom jag fick kontakt med olika ämnen genom kunniga personer så blev fältet väldigt brett. Att jag sedan inriktade mig på kulturgeografi berodde på att jag blev intresserade av rumsliga frågor för kulturarv. Hur används kulturarvsplatser och sådana frågor.

Har du varit med om något spännande projekt under utbildningen som du tyckt om?

– Det har varit ett antal spännande projekt. Men ett exempel jag kan ta upp är att jag under programmets praktikkurs var på Mörbylånga kommun. Jag praktiserade under världsarvssamordnaren, Emma Rydnér, där och fick ett uppdrag av henne att skriva en sammanställning om odlingslandskap som världsarv. När sammanställningen var klar och vi sedan presenterade den inför arbetsgruppen för södra Ölands världsarv så blev det en väldigt positiv respons. Det ledde till att jag skulle ta fram en utställning om världsarv och odlingslandskap. Det är inte bara utställnigen jag har arbetat med dock. Det har varit många möten med aktörer inom både privat och offentlig sektor, och jag har fått vara med på informationskvällar med skolor, föreningar och lantbrukare.

Student Ann Norlin

"Det känns som en kreativ utbildning som förbereder inför framtiden"

Ann Norlin har en bakgrund som lärare och skolledare. Efter många år i skolan bestämde hon sig för en nystart i arbetslivet och började läsa på Linnéuniversitetet. Efter tre års studier är det snart dags för examen.

– Jag gillar det pedagogiska upplägget med att förena ämnesområden över gränserna. För mig känns det som en kreativ utbildning som också fungerar som en bra förberedelse för framtida jobb.

Utbildningen har en tydlig ambition att koppla ihop vårt kulturarv med det moderna samhället. Under det första året läser studenterna gemensamma kurser för att sedan välja ett fördjupningsområde.

– Vi har läst allt från ekonomi till projektkunskap. Och det har ingått verkliga uppdrag, kopplade till arbetslivet i utbildningen. Programmet har fått uppdrag från museer och myndigheter.

Mer om programmet

Filmen om Albrunnastenen (2017) visar vilken roll kulturarv kan spela i det lokala samhället. Här är det de hotade spåren av en skeppssättning, troligen från järnåldern, som engagerar såväl arkeologer och länsstyrelse som de boende i det lilla öländska samhället Albrunna och får dem att engagera sig i en före detta rest sten och dess återuppståndelse.
Följ Albrunnastenen på Facebook.

Världsarv

En unik studiemiljö

Programmets inledande tvärvetenskapliga basår läser du i Kalmar. Här möter du en unik studiemiljö, rik på kulturarv som ger dig upplevelser och inspiration och som bjuder på flera möjligheter att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Alla tiders Kalmar är en historisk stad med anor från 1200-talet. Kontrasterna mellan det gamla och det nya är slående och överallt går det att följa den historiska utveckling som staden mött. Kalmar var länge en viktig befästningsstad som befann sig i gränslandet mellan Sverige och Danmark. År 1397 utgjorde Kalmar Nordens centrum och under Kalmarunionen kröntes Erik av Pommern till konung över samtliga nordiska länder på Kalmar Slott. Slottet är än i dag en symbol för Kalmar stad.

Södra Ölands odlingslandskap utgör ett av Sveriges 14 världsarv. Genom närheten till detta unika kultur- och naturlandskap utökas dina möjligheter att ta del av den samtida kulturmiljön. Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona finns också bara en timme bort!

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar