Ledarskap och organisation

180 hp

Är du i arbetsledande position och vill utveckla ditt ledarskap och din kunskap om organisationer – eller har ambitionen att ta på dig ledande uppdrag – då är Ledarskap och organisation ett bra val.

Utbildningen lockar många sökande och är ett av universitetets mest eftersökta program. Programmet ges på halvfart och mestadels på distans. Det innebär att du kan arbeta parallellt med dina studier. Du utvecklar dina kunskaper i bland annat organisationsteori och organisationskommunikation, ledarskapsteori, projektledning, omvärldsanalys, arbetsmiljö- och hälsoarbete, förvaltningskunskap, arbetsrätt, grundläggande sociologi och inte minst vetenskaplig metodik, som är användbar i arbetslivet.

Du får många möjligheter att genomföra självständiga arbeten som utgår ifrån din egen organisation/arbetsplats.

Karriär

Ledarskap och organisation bidrar till att du står bättre rustad att möta och hantera förändringar i arbetsliv och organisationer. Utbildningen ger dig kunskaper som stärker dig i arbetet med strategisk ledning vare sig det gäller ett företag, en myndighet eller organisation av annat slag. Ett viktigt mål är förstås att din ledarskapsförmåga utvecklas – inte minst så att du därigenom också bidrar till att medarbetarnas kompetens stärks.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot ledarskap och organisation (huvudområde: sociologi).

Möjlighet finns att ta ut en högskoleexamen med inriktning ledarskap och organisation efter 120 hp.

Ett program för dig som vill utvecklas både i din yrkesroll och privat

Alexander Kihlström vid Linnéuniversitetet.

Alexander arbetar som marknadschef på Energi- och Miljötekniska föreningen. Han valde att läsa Ledarskap och organisation för att han hört mycket gott om programmet och för att han vill utveckla sitt ledarskap. 

En utbildning som förbereder dig för ledarskapets utmaningar

Mathilda Hartin vid Linnéuniversitetet.

Mathilda arbetar som enhetschef inom förvaltning för sociala insatser i Örebro kommun. Hon uppskattar programmets bredd och att det är anpassat för att kunna kombineras med ett arbete.

Stärk ditt ledarskapsnätverk och utveckla din karriär

Intervju Minna Hallin

Minna Hallin valde studier för att stärka sitt ledarskapsnätverk och utveckla sin karriär. Utöver sina studier arbetar hon heltid som administrativ chef på IT- och managementkonsultbolaget Acando. Hon uppskattar att kunna tillämpa arbetet i studierna och vice versa. 

Större möjlighet att påverka och komma med förbättringsåtgärder

Porträtt Anca Carpinisan

Anca Carpinisan vill få verktyg för att lättare kunna genomföra förbättringar. Hon arbetar på resebolaget Apollo som Nordic Secondary Goods Procurement Manager, samtidigt som hon studerar.

Bli mer konkurrenskraftig i framtiden

Porträtt Fredrik Hallberg

Fredrik Hallberg jobbar idag som distriktschef på räddningstjänsten i Enköping. Han läser utbildningen Ledarskap och organisation eftersom han vill bli mer konkurrenskraftig i framtiden.

Ökad förmåga att tänka strategiskt

Pia bild, alumn

Pia Steinbach Mastenstrand har studerat programmet för ledarskap och organisastion och arbetar idag som kommunikationschef. För Pia har utbildningen haft stor betydelse då den bidragit till en stabil grund att stå på och ett värdefullt nätverk.

Mer om programmet

Fortsätt växa! Se ditt arbete på ett nytt sätt, stärk din position som ledare och utvecklas som person.

Programmet Ledarskap och organisation är speciellt, eftersom det vänder sig till dig som redan har ett jobb. Målet är att du som har en chefs- eller arbetsledande position ska få verktyg för att bättre kunna förstå och analysera din egen organisation. Till skillnad från många andra ledarskapsprogram har du också, eftersom utbildningen ges på halvfart, goda möjligheter till egna reflektioner under utbildningens gång. Detta är viktigt, eftersom ingen blir en bra ledare på kort tid. För att vara framgångsrik som arbetsledare räcker det inte att du är duktig inom din bransch; att leda betyder så mycket mer. Om du har, eller vill ha, en arbetsledande position kan en ledarskapsutbildning hjälpa dig att utvecklas. Utbildningens syfte är att stärka dig som ledare inom din egen organisation. På så vis är utbildningen inte fokuserad kring någon specifik arbetsmarknad. Duktiga ledare behövs inom alla branscher. Du får istället grundläggande teorier om organisationer och ledarskap, samt utvecklar din förmåga att själv applicera dessa på din organisation. Eller kan du använda din nya kunskap för att få ditt drömjobb!

Exempel på arbeten

Utbildningen ger dig kunskaper för att framgångsrikt arbeta med arbetsledning på ett företag, en myndighet eller någon annan typ av organisation. Målet är att vidareutveckla din förmåga i ledningsfunktioner och att ge dig kunskaper om hur du utvecklar kompetensen hos den personal som du ansvarar för.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M