Ledarskap och organisation

180 hp

Är du i arbetsledande position och vill utveckla ditt ledarskap och din kunskap om organisationer – eller har ambitionen att ta på dig ledande uppdrag – då är Ledarskap och organisation ett bra val.

Utbildningen lockar många sökande och är ett av universitetets mest eftersökta program. Det ges på halvfart och mestadels på distans. Det innebär att du kan arbeta parallellt med dina studier. Du utvecklar dina kunskaper ibland annat organisationsteori och organisationskommunikation, ledarskapsteori, projektledning, omvärldsanalys, arbetsmiljö- och hälsoarbete, förvaltningskunskap, arbetsrätt, grundläggande sociologi och socialpsykologi och inte minst vetenskaplig metodik, som är användbar i arbetslivet. Du får många möjligheter att genomföra självständiga arbeten som utgår ifrån din egen organisation/arbetsplats.

Studenter berättar 

David hinner både jobba och studera

 

Varför sökte du programmet?

– Jag jobbar som arbetsledare idag och kände att i min ledarroll skulle jag vilja ha akademiska kunskaper att komplettera med.

Är det något som har varit speciellt intressant så här långt?

– Jag tycker att allt har varit mycket intressant. Utbildningen är väldigt nischad och det är mycket psykologi, men det tycker jag är bra.

Hur är det att läsa på universitet?

– Jag är rätt ny på universitetet och har inte studerat på den här nivån tidigare. Jag studerar deltid samtidigt som jag jobbar heltid. Det fungerar bra, jag lägger upp mina studier som jag vill och så träffas vi en gång i månaden i samband med ett veckoslut.

Hur ser ditt liv ut vid sidan av studierna?

– Jag jobbar heltid och studerar på kvällar och helger. När det är inlämning på någon tenta eller uppgift händer det dock att jag får ta ledigt från jobbet.

Vad vill du göra efter studierna?

– Jag skulle vilja ha en högre position inom ett företag, någon typ av chef. Jag vill klättra uppåt på stegen.

Varför ska man söka programmet Ledarskap och organisation?

– Vill du bli en bra chef så är den här utbildningen en god början.

Tidigare studenter berättar

Utbildningen inbjuder till att jobba med sin egen vardag

 

Sara Petersson har fått en bred teoretisk bas med sig från programmet Ledarskap och organisation och kan applicera mycket av det hon lärt sig i sin egen organisation.

Vad gör du idag?

– Jag arbetar som "personalare" (HR-specialist) på Vårdförbundet med hela bredden av personaladministration. När jag läste utbildningen arbetade jag också med personalfrågor, men på en annan arbetsplats. Under utbildningen arbetade jag deltid.

Kan du beskriva utbildningen du gick?

– Utbildningen gav mig mycket! Det var lärorikt att arbeta med teorierna i utbildningen genom att aktivt applicera dem på det egna arbetet. Studierna gav möjlighet till egen reflektion och eftertanke; när man fått nya infallsvinklar kunde man ta ett steg tillbaka och se på sitt eget arbete på ett nytt sätt. – Programmet gav en bra bredd och hade många bra kurser. Någon enstaka föreläsning kunde kanske kännas mindre givande, men tillfället att träffa kurskamraterna gjorde det alltid värt resan till Växjö. Även om utbildningen ges på halvfart kräver den mycket arbete och det ställs höga krav på egen disciplin – det är mycket att läsa och gedigna texter som ska skrivas!

Vad har du mest nytta av idag?

– Jag tycker att jag har fått en bred teoretisk bas med mig. Jag kan applicera mycket av det jag lärt mig i min egen organisation. Det hade jag nytta av redan under utbildningen och också så här i efterhand.

Vem ska läsa programmet Ledarskap och organisation?

– Utbildningen är bred och jag tror att den är bra för många. Den kombinerar organisations- och ledningsperspektivet vilket säkert gör den givande för blivande chefer. Men jag tror att den kan ge mycket även för andra som arbetar med eller är intresserad av de här frågorna. Utbildningen inbjuder till att jobba med din egen vardag på ett speciellt sätt och den kräver både hårt arbete, disciplin och mycket reflektion.

Thomas lär andra att bli bättre ledare

Med en bakgrund inom militär och idrott har Thomas Önnevik arbetat i många ledande positioner. För att fördjupa sin kunskap gick han programmet Ledarskap och organisation och nu driver han eget och hjälper företag med ledarskapsutveckling.

På Thomas Önneviks meritlista finns titlar som yrkesofficer, förbundskapten för svenska landslaget i modern femkamp och elittränare i innebandy. Att leda andra människor var alltså inget främmande när han parallellt med civilekonomstudierna började läsa Ledarskap och organisation.

– Jag har alltid varit intresserad av ledarskap och av hur människor fungerar i olika situationer. Den här utbildningen har det ämnesdjup som jag sökte.

Startade eget

En stor del av utbildningen handlar om hur man utvecklar organisationer och under sista studieåret startade Thomas sitt företag.

– Då kunde jag tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken.

Han ville testa och se om det gick att leva på att jobba som konsult åt företag med ledarskaps- och organisationsutveckling. Det fungerade bra och nu, flera år senare, driver han företaget Fafner tillsammans med en kollega. Bland annat håller han kurser i konflikthantering och utvecklar affärsplaner.

– Jag har också hållit kontakten med universitetet och har varit tillbaka som gästföreläsare på programmet.

Utvecklades mycket

Thomas känner att han utvecklades mycket på utbildningen och fick en bättre analytisk förmåga. När hans tidigare erfarenhet kombinerades med den teoretiska kunskapen kom en djupare förståelse för hur man blir en bra ledare. Övriga studerande var också ledare inom privat eller offentlig sektor, samt inom idrotten. Under pauserna mellan föreläsningar fördes många diskussioner och det utbytet var också en viktig del av utbildningen.

– Så här i efterhand ser jag vilket viktigt nätverk jag skapade där.

 

Mer om programmet 

Fortsätt växa! Se ditt arbete på ett nytt sätt, stärk din position som ledare och utvecklas som person.

Programmet Ledarskap och organisation är speciellt, eftersom det vänder sig till dig som redan har ett jobb. Målet är att du som har en chefs- eller arbetsledande position ska få verktyg för att bättre kunna förstå och analysera din egen organisation. Till skillnad från många andra ledarskapsprogram har du också, eftersom utbildningen ges på halvfart, goda möjligheter till egna reflektioner under utbildningens gång. Detta är viktigt, eftersom ingen blir en bra ledare på kort tid. För att vara framgångsrik som arbetsledare räcker det inte att du är duktig inom din bransch; att leda betyder så mycket mer. Om du har, eller vill ha, en arbetsledande position kan en ledarskapsutbildning hjälpa dig att utvecklas. Utbildningens syfte är att stärka dig som ledare inom din egen organisation. På så vis är utbildningen inte fokuserad kring någon specifik arbetsmarknad. Duktiga ledare behövs inom alla branscher. Du får istället grundläggande teorier om organisationer och ledarskap, samt utvecklar din förmåga att själv applicera dessa på din organisation. Eller kan du använda din nya kunskap för att få ditt drömjobb!

Exempel på arbeten

Utbildningen ger dig kunskaper för att framgångsrikt arbeta med arbetsledning på ett företag, en myndighet eller någon annan typ av organisation. Målet är att vidareutveckla din förmåga i ledningsfunktioner och att ge dig kunskaper om hur du utvecklar kompetensen hos den personal som du ansvarar för.

Karriär

Ledarskap och organisation bidrar till att du står bättre rustad att möta och hantera förändringar i arbetsliv och organisationer. Utbildningen ger dig kunskaper som stärker dig i arbetet med strategisk ledning vare sig det gäller ett företag, en myndighet eller organisation av annat slag. Ett viktigt mål är förstås att din ledarskapsförmåga utvecklas – inte minst så att du därigenom också bidrar till att medarbetarnas kompetens stärks.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot ledarskap och organisation (huvudområde: sociologi) efter 180 hp. Högskoleexamen med inriktning ledarskap och organisation efter 120 hp.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar