Ledarskap och organisation

180 hp

Är du i arbetsledande position och vill utveckla ditt ledarskap och din kunskap om organisationer – eller har ambitionen att ta på dig ledande uppdrag – då är Ledarskap och organisation ett bra val.

Utbildningen lockar många sökande och är ett av universitetets mest eftersökta program. Programmet ges på halvfart och mestadels på distans. Det innebär att du kan arbeta parallellt med dina studier. Du utvecklar dina kunskaper i bland annat organisationsteori och organisationskommunikation, ledarskapsteori, projektledning, omvärldsanalys, arbetsmiljö- och hälsoarbete, förvaltningskunskap, arbetsrätt, grundläggande sociologi och inte minst vetenskaplig metodik, som är användbar i arbetslivet.

Du får många möjligheter att genomföra självständiga arbeten som utgår ifrån din egen organisation/arbetsplats.

Karriär

Ledarskap och organisation bidrar till att du står bättre rustad att möta och hantera förändringar i arbetsliv och organisationer. Utbildningen ger dig kunskaper som stärker dig i arbetet med strategisk ledning vare sig det gäller ett företag, en myndighet eller organisation av annat slag. Ett viktigt mål är förstås att din ledarskapsförmåga utvecklas – inte minst så att du därigenom också bidrar till att medarbetarnas kompetens stärks.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot ledarskap och organisation (huvudområde: sociologi).

Möjlighet finns att ta ut en högskoleexamen med inriktning ledarskap och organisation efter 120 hp.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar