Ledarskap och organisation

180 hp

Är du i arbetsledande position och vill utveckla ditt ledarskap och din kunskap om organisationer – eller har ambitionen att ta på dig ledande uppdrag – då är Ledarskap och organisation ett bra val.

Utbildningen lockar många sökande och är ett av universitetets mest eftersökta program. Programmet ges på halvfart och mestadels på distans. Det innebär att du kan arbeta parallellt med dina studier. Du utvecklar dina kunskaper i bland annat organisationsteori och organisationskommunikation, ledarskapsteori, projektledning, omvärldsanalys, arbetsmiljö- och hälsoarbete, förvaltningskunskap, arbetsrätt, grundläggande sociologi och inte minst vetenskaplig metodik, som är användbar i arbetslivet. Du får många möjligheter att genomföra självständiga arbeten som utgår ifrån din egen organisation/arbetsplats.

Karriär

Ledarskap och organisation bidrar till att du står bättre rustad att möta och hantera förändringar i arbetsliv och organisationer. Utbildningen ger dig kunskaper som stärker dig i arbetet med strategisk ledning vare sig det gäller ett företag, en myndighet eller organisation av annat slag. Ett viktigt mål är förstås att din ledarskapsförmåga utvecklas – inte minst så att du därigenom också bidrar till att medarbetarnas kompetens stärks.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot ledarskap och organisation (huvudområde: sociologi). Möjlighet finns att ta ut en högskoleexamen med inriktning ledarskap och organisation efter 120 hp.

Studenter berättar

Intervju Minna Hallin

Minna Hallin studerar sin fjärde termin på programmet för Ledarskap och organisation. Hon valde studier för att stärka sitt ledarskapsnätverk och utveckla sin karriär.

Varför sökte du programmet?

Att kunna studera något som har en direkt koppling till det jag arbetar med, att kunna tillämpa studierna i arbetet och arbetet i studierna gjorde programmet till ett självklart val när det dessutom var tanken att kurskamraterna bildar ett naturligt ledarskapsnätverk.

Kan du beskriva utbildningen i korthet?

Utbildningen är bred, där du får möjlighet att studera arbetsrätt, personalpsykologi, organisatisationsteorier, personalekonomi och retorik. Metoder, teorier och föreläsningar varvas med workshops under samlingarna i Växjö som sker cirka en gång per månad.

Hur är det att arbeta och studera parallellt?

För mig var något annat inte aktuellt. Jag uppskattar att kunna tillämpa arbetet i studierna och vice versa, men kan villigt erkänna att det förekommer att jag har dåligt samvete för mina studier, då underlättar det att hämta kraft från sina kurskamrater och med att ha delmål och mål. 

Har du några tips till blivande studenter på programmet?

Ge kontinuerlig feedback till såväl Linnéuniversitetet som till dina kurskamrater för att gemensamt kunna bli bättre. Ta tid att reflektera över din befintliga situation, sätt upp mål med vad du vill uppnå och stäm av dessa under resans gång. Lär känna dina kurskamrater på ett personligt plan, detta kommer du att kunna ha nytta av dels under dina studier, men även på längre sikt. Att ha roligt tillsammans underlättar för studierna och bidrar till ett positivt klimat. 

Vad gör du idag?

Utöver rmina studier arbetar jag heltid som administrativ chef på IT- och managementkonsultbolaget Acando. Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar.

Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 700 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

I min roll jobbar jag pirmärt med HR och rekrytering, men även med beteenden. För att lösa komplexa och ostrukturerade problem, som kännetecknar vår bransch (och många andra) krävs det att människor jobbar tillsammans i effektiva och framgångsrika team. Detta gör vi med hjälp av Acandos HOW-verktyg både internt och ute hos Acandos kunder, för att öka gruppers effektivitet och kollektiva förmåga.

Vad har utbildningen betytt för dig i din yrkesroll?

Utöver teorier, metoder och inspirerande föreläsningar är det nätverket som är oerhört givande för min del. Det är dels en naturlig plats att kunna bolla idéer och utmaningar, men även för att samverka professionellt.

Vem ska läsa Ledarskap och organisation?

Den som är intresserad av just ledarskap och organisation och som vill utvecklas inom detta. Det krävs att du är villig, och har möjlighet att prioritera, att lägga ner tid och energi då din studietid blir mycket vad du själv väljer att göra den till.

Varför ska man läsa Ledarskap och organisation?

Framförallt för nätverket där du har möjlighet att lära känna likasinnade samt att kunna se och hjälpa varandra att utvecklas och att det är utvecklande samt utmanade på flera plan. Det hinner hända mycket på sex år både professionellt och privat. Det är en ynnest att få följa sina kurskamrater. Många har hunnit med att byta jobb och få nya utmanade roller och positioner, inklusive mig själv. 

Tips till andra angående studier

Studera något som du brinner för och sätt det i ett större sammanhang tillsammans med delmål och mål. Lär känna dina kurskamrater på ett personligt plan och se till att ha roligt tillsammans. Det kommer att underlätta vid tillfällen när motivationen tryter.

Porträtt Anca Carpinisan

Anca läser organisation och ledarskap för att få verktyg till att lättare kunna genomföra förbättringar

Anca Carpinisan jobbar idag på resebolaget Apollo som Nordic Secondary Goods Procurement Manager, samtidigt som hon läser programmet Organisation och ledarskap.

Läs hela intervjun med Anca

Varför sökte du programmet? 

– Jag har alltid varit intresserad av mötet mellan människor och speciellt i formella situationer (i en organisation). Jag har alltid trott att genom både små och stora medel kan man göra stora förändringar och förbättringar. När jag sökte den här utbildningen så ville jag få verktyg till att lättare kunna genomföra förbättringar och att se problem och möjligheter utifrån andra perspektiv med små medel. 

Kan du beskriva utbildningen i korthet?

– Varje kurs inleds med en föreläsning och presentation av examinationsuppgifter. Examinationsuppgifterna består oftast av uppsats- eller rapportskrivning. Vid kursstart finns det också möjlighet till att få klarhet i vad som förväntas av oss studenter för att klara av kursen. På utbildningen analyserar vi organisationer, omvärld, personalfrågor och ledarskapsstilar. 

Vad tycker du har varit särskilt intressant så här långt?

– Det är intressant att se sin egen utveckling under utbildningens gång och hur det påverkar vilka olika frågeställningar som uppstår. Det är intressant att se hur synen förändras när man befinner sig i olika arbetssituationer och att man analyserar mer än dömer. Det gäller både medarbetare, chefer och organisationen.

Hur är det att arbeta och studera parallellt?

– Det är tufft att både arbeta och studera, men eftersom föreläsningarna äger rum fredag till lördag så går det bra att kombinera arbete med studier. Det är viktigt att ha möjligheten att träffa sina klasskamrater regelbundet för då känner i alla fall jag att jag är en del av ett större sammanhang. 

Hur tänker du använda dina studier i yrkeslivet framöver?

– Jag har nytta av studierna i mitt yrke dagligen. I min roll framöver så tänker jag att jag kan vara med och påverka, analysera och komma med förbättringsåtgärder. 

Har du några tips till blivande studenter på programmet?

– Ge dig själv tid det första året till att komma in i studierna och hitta din studieteknik. Det blir enklare sedan. 

 

Porträtt Fredrik Hallberg

Fredrik vill bli mer konkurrenskraftig i framtiden 

Fredrik Hallberg jobbar idag som distriktschef på räddningstjänsten i Enköping. Han läser utbildningen Ledarskap och organisation eftersom han vill bli mer konkurrenskraftig i framtiden.

Läs hela intervjun med Fredrik

Varför sökte du programmet Ledarskap och organisation?

– Jag kände att jag ville ha en akademisk utbildning, främst för att kunna konkurrera om framtida tjänster som skulle kunna vara intressanta. Programmet Ledarskap och organisation passar mig bra dels eftersom utbildningen är på distans och på halvfart, men också för att jag tyckte att kurserna i programmet lät intressanta.

Kan du beskriva utbildningen i korthet?

– Utbildningen passar framförallt den som vill lära sig mer om hur organisationer fungerar och om det som dagligen pågår och påverkar en verksamhet. Programmet innehåller allt ifrån ledarskap till ekonomi, kommunikation och arbetsmiljö. Ledarskap och organisation är en distansutbildning som går på halvtid. Därför är det extra roligt att få träffa sina ”kursare” under de fysiska träffarna som sker under kurserna. Vi har haft väldigt trevligt tillsammans och det är en sak som jag uppskattat mycket hittills.

Vad tycker du har varit särskilt intressant så här långt?

– Vissa kurser är givetvis mer spännande än andra, men det som slagit mig är att den kurs som läses just för stunden alltid kan kopplas till praktiska situationer i mitt dagliga arbete på räddningstjänsten. Just att få möjligheten att koppla teorin som kurserna gett mig, till praktiska situationer i mitt arbete, har varit mycket spännande.

Hur är det att arbeta och studera parallellt?

– För mig som har varit i arbetslivet en stund och ”rotat mig” så har det aldrig varit ett alternativ att ”bara” studera utan det har varit en förutsättning för mig att kunna arbeta parallellt med studierna. Mitt arbete medger en viss flexibilitet vilket har underlättat mitt studerande.

Hur tänker du använda dina studier i yrkeslivet framöver?

– Jag hoppas på att bli mer konkurrenskraftig vid eventuella jobbansökningar. Redan nu under studietiden så har utbildningen inneburit förändrande arbetsuppgifter för mig på min nuvarande arbetsplats.

Har du några tips till blivande studenter på programmet?

– Ta en kurs i taget och försök att planera för när olika delar i kursen ska vara klara. Var också nyfiken och försök att ha roligt under studietiden. Utbildningen har givit mig nyvunna vänner från hela landet och att åka till Växjö och lära mig saker samtidigt som jag få träffa mina nya vänner har varit väldigt roligt.

Tidigare studenter berättar

Pia bild, alumn

Pia Steinbach Mastenstrand har studerat programmet för ledarskap och organisastion och arbetar idag som kommunikationschef. För Pia har utbildningen haft stor betydelse då den bidragit till en stabil grund att stå på och ett värdefullt nätverk.

 

Vad gör du idag? 

Jag arbetar som kommunikationschef på Länsstyrelsen i Kronobergs län och ansvarar för vårt kommunikations- och servicearbete. Ett utvecklande arbete som jag trivs väldigt bra med.

Vad har utbildningen betytt för dig i din yrkesroll?

Att samtidigt arbeta och kunna applicera det man studerar under sitt dagliga arbete är väldigt givande. Det gör att man funderar och reflekterar och utbildningen sjunker in på djupet. Att ledarskapet har en stor betydelse för hur en organisation och dess medlemmar mår och fungerar är något de flesta förmodligen är överens om. Utbildningen har gett mig en bättre förmåga att kunna analysera varför det är så. Själv prioriterade jag att vara med under föreläsningarna då det för min del innebar att litteraturens innehåll fick ytterligare en dimension. Det gav också oerhört mycket att träffa sina studiekamrater då vi tillsammans kunde fördjupa oss och prata om de olika delkurserna i kombination med våra egna yrkeserfarenheter. Utbildningen har gett mig en stabilare grund att stå på i min yrkesroll och jag har också fått ett värdefullt nätverk av kollegor runt om i landet.

Utbildningen har mycket att ge dig som är intresserad av ledarskap och organisation och vill arbeta som exempelvis ledare eller med organisationsutveckling. Det är ett plus om du dessutom har arbetat några år och har erfarenhet med dig i bagaget. För egen del hade jag arbetat som chef i flera år när jag gick utbildningen och tyckte det var alldeles utmärkt då jag ofta hade personliga exempel jag kunde relatera till.

Varför ska man läsa Ledarskap och organisation?

Du får en bred utbildning som du har nytta av i många olika sammanhang. Den ger dig en ökad förmåga att tänka strategiskt och du kommer också ha nytta av olika praktiska modeller som du kan applicera i din yrkesroll.

Tips till andra som vill studera

Tänk igenom före och planera in tid för dina studier! Var medveten om att studierna kommer att ta en hel del tid i anspråk. Det kan vara tufft att arbeta heltid och studera under helger och kvällar under flera års tid. Bra att, från början, ha en strategi kring hur arbete, studier och privatliv ska kunna kombineras.

Mer om programmet

Fortsätt växa! Se ditt arbete på ett nytt sätt, stärk din position som ledare och utvecklas som person.

Programmet Ledarskap och organisation är speciellt, eftersom det vänder sig till dig som redan har ett jobb. Målet är att du som har en chefs- eller arbetsledande position ska få verktyg för att bättre kunna förstå och analysera din egen organisation. Till skillnad från många andra ledarskapsprogram har du också, eftersom utbildningen ges på halvfart, goda möjligheter till egna reflektioner under utbildningens gång. Detta är viktigt, eftersom ingen blir en bra ledare på kort tid. För att vara framgångsrik som arbetsledare räcker det inte att du är duktig inom din bransch; att leda betyder så mycket mer. Om du har, eller vill ha, en arbetsledande position kan en ledarskapsutbildning hjälpa dig att utvecklas. Utbildningens syfte är att stärka dig som ledare inom din egen organisation. På så vis är utbildningen inte fokuserad kring någon specifik arbetsmarknad. Duktiga ledare behövs inom alla branscher. Du får istället grundläggande teorier om organisationer och ledarskap, samt utvecklar din förmåga att själv applicera dessa på din organisation. Eller kan du använda din nya kunskap för att få ditt drömjobb!

Exempel på arbeten

Utbildningen ger dig kunskaper för att framgångsrikt arbeta med arbetsledning på ett företag, en myndighet eller någon annan typ av organisation. Målet är att vidareutveckla din förmåga i ledningsfunktioner och att ge dig kunskaper om hur du utvecklar kompetensen hos den personal som du ansvarar för.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken