Ledarskap och organisation

180 hp

Är du i arbetsledande position och vill utveckla ditt ledarskap och din kunskap om organisationer? Eller har du ambitionen att ta på dig ledande uppdrag? Då är programmet Ledarskap och organisation för dig.

Utbildningen har en bred samhällsteoretisk förankring och rymmer bland annat organisationsteori och organisationskommunikation, arbetsmiljö- och hälsoarbete, arbetsrätt, arbetslivssociologi, ekonomistyrning, omvärldsanalys, projektledning, vetenskaplig metodik och teoretiska perspektiv på ledarskap och medarbetarskap. Du får goda möjligheter att på olika sätt undersöka, analysera och diskutera arbetslivets villkor och förändringar.

Denna utbildning ges på halvfart och till stor del på distans, vilket gör att du kan jobba parallellt med dina studier. På det sättet främjar utbildningen viktiga erfarenhetsutbyten och nätverksbyggande. Du får många möjligheter att genomföra självständiga arbeten som utgår ifrån din egen organisation och arbetsplats.

Utbildningen har ett begränsat antal fysiska träffar på Campus Växjö (ca 2-4 veckoslut per termin), vid sidan av den digitalt baserade undervisningen (2-4 st.).

Karriär

Utbildningen har inte fokus på en specifik arbetsmarknad eller ett visst yrkesområde, utan erbjuder i stället värdefulla och generella verktyg och insikter för att utveckla kompetenser för arbetsledande befattningar. Utbildningen syftar till att du ska kunna arbeta med ett hållbart ledarskap och medarbetarskap i olika organisationsmiljöer - inom såväl offentlig som privat sektor.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot ledarskap och organisation

Huvudområde: sociologi

Du kan också välja att ta ut en högskoleexamen med inriktning ledarskap och organisation efter 120 hp. Huvudområde: ledarskap och organisation.

Sista möjligheten att slutföra kursen 1SO160!

Du som har intresse av att slutföra kursen 1SO160 (sociologi 31-60 hp inom programmet Ledarskap och organisation) har möjlighet att göra det, innan kursen formellt läggs ned.

Information om nedläggning av 1SO160

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Ett program för dig som vill utvecklas både i din yrkesroll och privat

Alexander student vid Linnéuniversitetet

Alexander arbetar som marknadschef på Energi- och Miljötekniska föreningen. Han valde att läsa Ledarskap och organisation för att han hört mycket gott om programmet och för att han vill utveckla sitt ledarskap. 

En utbildning som förbereder dig för ledarskapets utmaningar

Mathilda, student vid Linnéuniversitetet

Mathilda arbetar som enhetschef inom förvaltning för sociala insatser i Örebro kommun. Hon uppskattar programmets bredd och att det är anpassat för att kunna kombineras med ett arbete.

Större möjlighet att påverka och komma med förbättringsåtgärder

Porträtt Anca Carpinisan

Anca Carpinisan vill få verktyg för att lättare kunna genomföra förbättringar. Hon arbetar på resebolaget Apollo som Nordic Secondary Goods Procurement Manager, samtidigt som hon studerar.

Bli mer konkurrenskraftig i framtiden

Porträtt Fredrik Hallberg

Fredrik Hallberg jobbar idag som distriktschef på räddningstjänsten i Enköping. Han läser utbildningen Ledarskap och organisation eftersom han vill bli mer konkurrenskraftig i framtiden.

Ökad förmåga att tänka strategiskt

Pia bild, alumn

Pia Steinbach Mastenstrand har studerat programmet Ledarskap och organisation och arbetar idag som kommunikationschef. För Pia har utbildningen haft stor betydelse då den bidragit till en stabil grund att stå på och ett värdefullt nätverk.

Mer om programmet

Fortsätt växa! Se ditt arbete på ett nytt sätt, stärk din position som ledare och utvecklas som person. Programmet Ledarskap och organisation är speciellt, eftersom det vänder sig till dig som redan har ett jobb.

Målet med utbildningen är att du som har en chefs- eller arbetsledande position ska få verktyg för att bättre kunna förstå och analysera din egen organisation. Till skillnad från många andra ledarskapsprogram har du också, eftersom utbildningen ges på halvfart, goda möjligheter till egna reflektioner under utbildningens gång. Detta är viktigt, eftersom ingen blir en bra ledare på kort tid. För att vara framgångsrik som arbetsledare räcker det inte att du är duktig inom din bransch, att leda betyder så mycket mer. Om du har, eller vill ha, en arbetsledande position kan en ledarskapsutbildning hjälpa dig att utvecklas.

Utbildningens syfte är att stärka dig som ledare inom din egen organisation. På så vis är utbildningen inte fokuserad kring någon specifik arbetsmarknad. Duktiga ledare behövs inom alla branscher. Du får istället grundläggande teorier om organisationer och ledarskap, samt utvecklar din förmåga att själv applicera dessa på din organisation. Eller kan du använda din nya kunskap för att få ditt drömjobb!

Exempel på arbeten

Utbildningen ger dig kunskaper för att framgångsrikt arbeta med arbetsledning på ett företag, en myndighet eller någon annan typ av organisation. Målet är att vidareutveckla din förmåga i ledningsfunktioner och att ge dig kunskaper om hur du utvecklar kompetensen hos den personal som du ansvarar för.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M