Magisterprogram i eHälsa

60 hp

Vill du arbeta med digitala lösningar för att bidra till effektivare vård och omsorg, ökad trygghet, tillgänglighet och medbestämmande för individer? Då ska du välja Magisterprogrammet i eHälsa. Utbildningen ges på halvfart på distans.

eHälsa (e-hälsa) är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Sverige har som ambition att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter och därför är efterfrågan på kompetens stor.

Magisterprogrammet i eHälsa är en tvärvetenskaplig utbildning som ges i samarbete mellan ämnen inom hälsa, IT och ekonomi. Detta ger dig en bred kompetens inom de områden som rör digitalisering av hälso-och vårdprocesser. Samtidigt som eHälsa kan bidra till en tryggare och mer jämlik vård innebär digitaliseringen utmaningar som rör säkerhet, tillgänglighet, etik och användbarhet. För att kunna jobba med eHälsa krävs det också att du har förståelse för behoven inom omsorg och hälso- och sjukvård, hos individer och samhälle, samt förstår de tekniska och ekonomiska förutsättningarna.

Programmet ger dig dessutom kunskap och förståelse för att arbeta med utredning, implementering och utvärdering i en eHälsokontext. Undervisningen sker på halvfart på distans, med erbjudande om en fysisk kursträff per år på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Magisterprogrammet i eHälsa omfattar 60 hp, vilket motsvarar 2 års studier på halvfart. Parallellt med detta program ges Masterprogrammet i eHälsa som omfattar 120 hp, vilket motsvarar 4 års studier på halvfart.

Karriär

Efter din utbildning har du en efterfrågad profil i arbetet med att utveckla världens bästa eHälsa. Du kan ha ett jobb inom regionerna, i en kommun och inom näringslivet på exempelvis IT-företag och konsultbolag. Du kan också arbeta hos privata vårdgivare, apoteksbolag samt på myndigheter, universitet, högskolor och regionförbund.

Exempelvis kan du jobba som utredare, strateg, systemförvaltare, säljare, utbildare, konsult, beställare, projektledare eller verksamhetsutvecklare. Du är också kvalificerad för vidare forskarutbildning.

Examen

Filosofie magisterexamen med inriktning mot eHälsa

Huvudområde: Hälsoinformatik

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar