Marknadsföring, magisterprogram

60 hp

Programmet erbjuder studenter från hela världen möjlighet att utveckla analytiskt tänkande och expertis inom marknadsföring. Huvudämnet är företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring.

Den traditionella rollen som marknadsförare utvecklas allt mer mot en övergripande ledningsfunktion. Marknadsförare rekryteras allt oftare till VD-positioner. Enligt vår bedömning kommer det att finnas en stor efterfrågan på den här nya sortens kvalificerade affärsakademiker inom en snar framtid.

Programmet inleds med kursen Tillämpad marknadsföringsanalys. Du får då praktisera marknadsundersökning och tillämpning av marknadsföringsteorier. Därefter läser du internationell marknadsföring. Under andra terminen läser du kursen Leda innovation och entreprenörskap, följd av en kurs inom forskningsmetodik.

Det ettåriga programmet avslutas med en magisteruppsats på 15 hp. De noggrant utvalda kurserna ger dig kunskaper som är till hjälp både när du ska skriva din uppsats och när du ger dig ut i arbetslivet.

Kurserna är relevanta i förhållande till de behov som syns på arbetsmarknaden, som till exempel att leda innovationer och internationella marknadsföringsstrategier. Eftersom tillverkare konkurrerar med varandra globalt måste även företag tänka internationellt i sin verksamhet.

Med en magisterexamen ökar dina chanser till jobb betydligt och du får många olika karriärmöjligheter. Några av våra tidigare studenter jobbar idag bland annat som marketing specialists, marketing coordinators och heads of communications.

Programmet består av tre kurser som ger teoretisk fördjupning inom affärsutveckling och entreprenörskap, en metodkurs inriktad på projektarbete och aktionsforskning.

Programmet består av tre kurser som ger teoretisk fördjupning inom affärsutveckling och entreprenörskap, en metodkurs inriktad på projektarbete och aktionsforskning. Metodkursen är förberedande för genomförandet av ett samhällsentreprenörskapsprojekt som består av två delkurser. Vidare ingår ett examensarbete. Samtliga kurser är på avancerad nivå och ges på engelska.

Karriär

Marknadsförares traditionella roll utvecklas till en mer generell ledningsfunktion och marknadsförare rekryteras oftare i ledningsgrupper, vilket leder till ett stort behov av de med denna typ av kvalificerad examen. Anställningsbarhet förväntas öka väsentligt för de med en Magisterexamen.

Examen

Ekonomie magisterexamen med inriktning mot marknadsföring, huvudområde: Företagsekonomi

eller

Filosofie magisterexamen med inriktning mot marknadsföring, huvudområde: Företagsekonomi

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken