Marknadsföring, masterprogram

120 hp

Programmet erbjuder studenter från hela världen möjlighet att utveckla analytiskt tänkande och expertis inom marknadsföring. Huvudämnet är företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring.

Den traditionella rollen som marknadsförare utvecklas allt mer mot en övergripande ledningsfunktion. Marknadsförare rekryteras allt oftare till VD-positioner. Enligt vår bedömning kommer det att finnas en stor efterfrågan på den här nya sortens kvalificerade affärsakademiker inom en snar framtid.

Programmet inleds med kursen Tillämpad marknadsföringsanalys. Du får då praktisera marknadsundersökning och tillämpning av marknadsföringsteorier. Därefter läser du internationell marknadsföring. Under andra terminen läser du kursen Leda innovation och entreprenörskap, följd av en kurs inom forskningsmetodik.

Under ditt andra år läser du Modern marknadsföringsforskning och elektronisk affärsledning. Det tvååriga masterprogrammet avslutas med en masteruppsats på 30 hp. De noggrant utvalda kurserna ger dig kunskaper som är till hjälp både när du ska skriva din uppsats och när du ger dig ut i arbetslivet.

Med en masterexamen ökar dina chanser till jobb och du får många olika karriärmöjligheter. Några av våra tidigare studenter jobbar idag bland annat som marketing specialists, marketing coordinators och heads of communications. Du kan även jobba på ett universitet och undervisa. Ytterligare en möjlighet är att fortsätta med forskning.

Karriär

Marknadsförares traditionella roll utvecklas till en mer generell ledningsfunktion och marknadsförare rekryteras oftare i ledningsgrupper, vilket leder till ett stort behov av de med denna typ av kvalificerad examen. Anställningsbarhet förväntas öka väsentligt för de med en masterexamen.

Examen

Filosofie eller ekonomie masterexamen med inriktning mot marknadsföring, Huvudområde: Företagsekonomi

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar även emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan.

Studenter berättar

"We are assigned to different case studies in order to gain a more practical insight into the real world of business"

Tram

"I have been studying at Linnaeus University for five years now – first on the bachelor programme in marketing and now on the master programme. I really like the master programme because it gives you important insights about marketing. We have a number of interesting courses, ranging between customer behavior specialisation and branding to product development, media, and other fields such as micro/macro economics, culture, law, statistics, etc. It gives you a complete overview that prepares you for work as a marketer. Through various assignments within different subjects and with different requirements, you will also develop skills in, for instance, group work, leadership and presentation. During my study time, I have gotten a lot of support from my teachers, they are very friendly and willing to support you with the assignments. We are assigned to different case studies in order to gain a more practical insight into the real world of business." - Tram Nguyen

Mer om programmet

Samhällsrelevans

Programmet har en tydligt definierad koppling till näringslivssektorn då det bygger på empiriska forskningstraditioner från ämnena i fråga, vilka omfattar den senaste utvecklingen och förändringen med avseende på marknadsföring. Flera av programmets kurser använder företag som fallstudier och flera olika kurskomponenter innehåller undervisning från gästföreläsare.

Perspektiv i utbildningen

Undervisningsmetoderna varierar mellan kurserna och kan bestå av föreläsningar, handledning och seminarier. Ett viktigt inslag i många kurser är arbete i studiegrupper där studenterna övar sig på att leda diskussioner och seminarier för större grupper. Schemalagd undervisning täcker en mindre del av arbetsveckan. Studenterna måste dessutom studera mycket på egen hand. Som student rapporterar du din kunskap och dina färdigheter individuellt och i grupp genom olika examinationsformer. Detta inbegriper hållbar utveckling, jämlikhet, breddat kunskapsperspektiv och entreprenörsmetoder, liksom andra perspektiv.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken