Maskinteknik, magisterprogram

60 hp

Utveckla rätt produkter och utveckla produkterna rätt! Genom att använda beräknings- och simuleringsmetoder utvecklas alltmer avancerade produkter på allt kortare tid.

Efter att ha genomfört magisterprogrammet i maskinteknik är du väl förberedd för att arbeta med olika frågeställningar inom det maskintekniska området. Programmet fokuseras på produktutveckling och strukturdynamik, vilka är två forskningsområden inom Linnéuniversitetet.

Förkunskaperna inom produktutveckling ges via kurserna Flervariabelanalys och Vektoranalys samt Teknisk modellering: Bärverksanalys. I kurserna Finita Elementmetoden och Strukturdynamik ges teori och metoder för att kunna lösa maskintekniska problem.

Inom Produktutvecking ur livscykelperspektiv ges utvecklingsverktyg med tillämpning på komplexa produkter och system. Industriella problem studeras vari problem identifieras och handlingsplaner, med utnyttjande av tillgängliga verktyg, tas fram.

Strukturdynamik är ett ämne med ett brett applikationsområde; allt från rymd, flyg, fordon och maskiner till byggnader. Inom ämnet studeras strukturers dynamiska beteende inkluderande prestanda, komfort, livslängd och vibrationer. Konstruktioner görs allt lättare vilket driver på behovet av kunskaper inom strukturdynamik för att klarera konstruktionerna med avseende på dynamiska laster och på funktion. Inom strukturdynamik används ofta finita elementmodeller som bygger på kunskaper från ämnet hållfasthetslära. För att validera att en beräkningsmodell representerar den verkliga konstruktionen används bland annat data från vibrationsmätningar. Vid dessa används teorier från ämnet signalanalys. Vid avvikelser mellan modell och verklig struktur kan modellen behöva justeras; då används teorier från ämnet optimeringslära.

Ämnet strukturdynamik är ett område som berör alltfler utvecklingsföretag.

Karriär

Magisterprogrammet förbereder dig för en rad arbetsuppgifter inom det maskintekniska området såväl inom industrin, där kvalificerade beräkningsingenjörer och produktutvecklare efterfrågas, som för forskarstudier.

Examen

Teknologie magisterexamen.

Huvudområde: Maskinteknik

Studenter berättar

Felix Henriksson

Kurserna i Finita Element-metoden och strukturdynamik lockade Felix att söka 

Efter att ha läst maskinteknik på grundnivå, valde Felix Henriksson att fortsätta studera på universitetet och läsa magisterprogrammet i maskinteknik.

Varför valde du den här utbildningen?

– Jag var intresserad av att göra något mer efter högskoleingenjörsutbildningen och efter att ha undersökt och läst olika kursplaner tyckte jag att innehållet i magisterprogrammet i Maskinteknik verkade vara mest intressant. Det som gjorde mig mest intresserad av programmet var kurserna i Finita Element-metoden och Strukturdynamik.

Vad är det som är intressant med programmet?

– Det är helt klart att jag nu tar nästa steg när det gäller beräkning, både teoretiskt och praktiskt. Det kan vara lätt att anta att programmet bara innehåller teori men teorin är otroligt viktig eftersom den också lägger grunden till att förstå praktiska problem som tidigare uppstått.

Vad är det mest utmanande med utbildningen?

– Det har varit utmanande att lägga ner tiden som krävs och därför har det också krävts mycket tålamod. Det är en viss nivåskillnad från högskoleingenjörsprogrammet, så det har krävt att jag har fått lägga ner extra mycket tid och energi. 

Vad tycker du om Växjö som stad? Har du något favoritställe?

– Jag tycker Växjö är en trevlig stad och jag skulle nog säga att Campus är mitt favoritställe eftersom jag spenderar så mycket tid här. 

Vad ska du göra efter att du avslutat dina studier?

– Då vill jag hitta ett intressant jobb som innehåller nya utmaningar varje dag. 

Joanna Minta

Joannas future dream job is a job with travel possibilities

Joanna Minta from Wrocław in Poland has always been interested in engineering and technology. When she was younger she loved solving quiz and mathematical riddles. Now she is in Sweden as an Erasmus student and studying mechanical engineering.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken