Masterprogram i eHälsa

120 hp

Vill du arbeta med digitala lösningar för att bidra till effektivare vård, ökad trygghet, tillgänglighet och medbestämmande? Då ska du välja Masterprogrammet i eHälsa. Utbildningen hålls på halvfart på distans vilket gör att det går att fortsätta jobba under studierna.

eHälsa (e-hälsa) är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Sverige har som ambition att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter och därför är efterfrågan på kompetens stor.

Masterprogrammet i eHälsa är en tvärvetenskaplig utbildning som ges i samarbete mellan ämnen inom hälsa, IT och ekonomi. Detta ger dig en bred kompetens inom de områden som rör digitalisering av hälso-och vårdprocesser. Samtidigt som eHälsa kan bidrar till en tryggare och mer jämlik vård, innebär digitaliseringen utmaningar som rör säkerhet, tillgänglighet, etik och användbarhet. För att kunna jobba med eHälsa krävs det också att du har förståelse för behoven inom omsorg och hälso- och sjukvård, hos individer och samhälle, samt förstår de ekonomiska förutsättningarna.

Programmet ger dig dessutom kunskap och förståelse för att arbeta med utredning, implementering och utvärdering i en eHälsokontext. Undervisningen sker på halvfart på distans, med erbjudande om en fysisk kursträff per år på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Karriär

Efter din utbildning har du en efterfrågad profil i arbetet med att utveckla världens bästa eHälsa. Du kan ha ett jobb inom regionerna, i en kommun och inom näringslivet på exempelvis IT-företag och konsultbolag. Du kan också arbeta hos privata vårdgivare, apoteksbolag samt på myndigheter, universitet, högskolor och regionförbund.

Exempelvis kan du jobba som utredare, strateg, systemförvaltare, säljare, utbildare, konsult, beställare, projektledare eller verksamhetsutvecklare. Du är också kvalificerad för vidare forskarutbildning.

Examen

Filosofie Masterexamen

"Jag är imponerad av uppläget på programmets kurser"

Jag tycker det är en intressant utmaning med IT i vården och hur de två kan föras samman till lösningar som skapar värde för patient, medarbetare och beslutsfattare säger Erica Johansson, student på masterprogrammet i eHälsa.

E-hälsa kommer att få en allt större roll inom sjukvården

Aryoutha Asmar Talani vid Linnéuniversitetet

Aryoutha läste masterprogrammet i e-hälsa vid Linnéuniversitetet. Idag arbetar hon på Klinisk farmakologi vid Universitets-sjukhuset i Linköping. Varje dag har hon kontakt med olika företag och myndigheter och skriver rekommendationer för nya läkemedel.

"Utbildningen har gett mig inblick i hur patienterna integreras med nya sätt att få vård"

Edin Dzananovic jobbar idag bland annat med drift av Procapita/Lifecare i sin roll som IT-tekniker på Borgholms kommun.

Cecilia är E-hälsostrateg på Landstinget i Värmland

Porträtt Cecilia Karlsson

Cecilia Karlsson jobbar idag som E-hälsostrateg på övergripande landstingsnivå på Landstinget i Värmland. Hon började intressera sig för e-hälsofrågor för några år sedan.

Mer om programmet

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar