Masterprogram i eHälsa

120 hp

Programmet för dig som vill vara med och utveckla världens bästa eHälsa!

eHälsa kan bidra till effektivare vård, ökad trygghet, tillgänglighet och medbestämmande. Samtidigt innebär digitaliseringen stora utmaningar gällande säkerhet, användbarhet samt ekonomiska, juridiska och etiska aspekter. För att kunna utveckla eHälsa krävs förståelse för omsorgens och hälso- och sjukvårdens behov samt de ekonomiska förutsättningarna. Programmet ger dig även nödvändiga färdigheter i utveckling, implementering och utvärdering. Utbildningen är tvärvetenskaplig och ges i samarbete mellan ämnen inom hälsa, IT och ekonomi. Programmet ges på halvfart på distans med erbjudande om fysiska kursträffar.

Karriär

Exempelvis utredare, strateg, utvecklare, systemförvaltare, säljare, utbildare, konsult, beställare, projektledare och verksamhetsutvecklare i landsting, kommuner, hos IT-leverantörer, konsultföretag, privata vårdgivare, apoteksbolag samt på myndigheter, universitet/högskolor och regionförbund.

Examen

Filosofie Masterexamen, Huvudområde: Hälsoinformatik

Tidigare studenter berättar

Porträtt Cecilia Karlsson

Cecilia är E-hälsostrateg på Landstinget i Värmland

Cecilia Karlsson jobbar idag som E-hälsostrateg på övergripande landstingsnivå på Landstinget i Värmland. Hon började intressera sig för e-hälsofrågor för några år sedan.

– Då jobbade jag som chef i linjen och förstod att jag skulle behöva mer kunskaper för att kunna arbeta mer strategiskt med vårdens digitala utveckling genom e-hälsa. Jag upplevde också att jag behövde öka min förståelse för hur utvecklingen påverkar professionen och mötet med de förväntningar som finns från invånare. Jag ville också försöka förstå vad som krävs för att möta den digitala transformationen som behövs i vården. För detta blev min e-hälsoutbildning en bra och viktig kunskapsbas.

Studier i eHälsa på distans

Cecila tycker också att det har fungerat bra att studera eHälsa på distans vid Linnéuniversitetet.

– Det var lätt att läsa på distans. Vi hade bra föreläsningar via webb, som exempelvis filmer samt virtuella dialoger med både lärare och studenter i klassen. Det var ett bra upplägg med information och länkar till det material vi behövde och vi fick även guidning av hemuppgifter.

Brinn för ämnet och avsätt tid för studier

Cecilia vill också skicka med några tips till dig ska studera på distans och halvfart.

– Det är viktigt att verkligen brinna för det ämne man läser, det är mycket egenansvar att söka information och att följa med i distansundervisningen. Avsätt tid för studier i en miljö där du kan vara uppkopplad och ostörd när du arbetar med uppgifter och deltar på gruppdiskussioner.

Mer om programmet

Har du frågor om programmet?

Nedan finner du de vanligaste frågorna kring programmet i eHälsa. 

Vad är eHälsa?

eHälsa är digital informations- och kommunikationsteknik som används av personal, beslutsfattare, patienter, brukare och invånare för prevention, diagnos och behandling. Vi har i enlighet med WHO en bred syn på begreppet hälsa i att det inbegriper såväl fysiskt, som psykiskt och socialt välbefinnande. Exempel på eHälsa är digitala journalsystem eller de mer heltäckande vårdinformationssystemen som även inkluderar bland annat förskrivarstöd och remisser och svar, eRecept och receptexpeditionssystem, kvalitetsregister, invånartjänster som 1177, hälsocentraler på nätet, olika hälsoappar, sensorer för mätning av hälsodata och robotar som kan hjälpa till i hemmet. 

Varför ska jag läsa eHälsa?

eHälsa har potential att bidra till en bättre, säkrare och kostnadseffektivare vård och omsorg samt till ökad trygghet, tillgänglighet och delaktighet för patienter, brukare och invånare. Samtidigt innebär digitaliseringen också stora utmaningar när det gäller ekonomiska, juridiska och etiska aspekter samt för att uppnå god användbarhet och säkerhet. Utvecklingsarbetet för att digitalisera hälso- och sjukvården har påbörjats. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting lanserade 2016 en vision om att Sverige till år 2025 ska vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd. Om vi ska kunna uppnå detta behövs fler med kompetens inom eHälsa som kan vara med och driva på den fortsatta utvecklingen.

Vem kan läsa utbildningen?

Utbildningens upplägg och utformning är anpassat för dig som idag är yrkesverksam inom omsorg, socialtjänst, hälso- och sjukvård och farmaci, IT och systemutveckling eller ekonomi och management och som är intresserad av att börja arbeta med utveckling, införande och förvaltning av eHälsa. Utbildningen är på avancerad nivå och förkunskapskravet är en avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inom vårdvetenskap, sjukgymnastik, medicinsk vetenskap, biomedicinsk vetenskap, idrottsvetenskap, farmaci, socialt arbete, sociologi, psykologi, informatik, datavetenskap, medieteknik, företagsekonomi, ledarskap och organisation eller motsvarande. Utbildningen kan även läsas av den som mer nyligen avlagt en examen inom ovanstående områden.

Utbildningens upplägg

Masterprogrammet omfattar 120 hp, vilket motsvarar två års studier på helfart. Utbildningen ges på halvfart och sträcker sig därmed över fyra år. Halvfart innebär 20 timmars studier i veckan. För att klara av utbildningen rekommenderar vi den som planerar att arbeta parallellt med studierna att arbetsgivaren ger någon grad av nedsättning i tjänst från heltid eller att man får utrymme till studierna på arbetstid. Undervisningsspråket är i huvudsak svenska. Det mesta av kurslitteraturen är på engelska och enstaka föreläsningar på engelska kan förekomma. Undervisningen sker på distans med 2-3 obligatoriska träffar per termin på fredagar. Kursträffarna innehåller föreläsningar, seminarier och examinationer. Deltagande i kursträffarna kan ske på plats i Kalmar eller via digitalt verktyg på distans. Mellan kursträffarna sker undervisningen via läroplattformen med inspelade föreläsningar, kurslitteratur och annat material, seminarier på distans, handledning och genomförande av uppgifter individuellt och i grupp. 

Utbildningens innehåll

För att kunna utveckla en välfungerande och effektiv eHälsa behövs kännedom om den speciella användningskontexten som omsorg, socialtjänst, hälso- och sjukvård och apotek innebär. Det behövs också färdigheter i att införa digital teknik i verksamheter samt att för beslutsfattare kunna påvisa dess kostnadseffektivitet. Utbildningens huvudområde är Hälsoinformatik som berör utveckling och användning av eHälsa. Detta är ett tvärvetenskapligt ämne som förenar kunskaper från medicin, vårdvetenskap, hälsovetenskap, farmakologi, informatik, medieteknik, ekonomi, ledarskap, organisation, management, beteendevetenskap och samhällsvetenskap. Flera institutioner från olika fakulteter samarbetar i denna utbildning för att ge kurser. Kurserna i programmet är:

 • Introduktion till eHälsa, 15 hp (grundnivå)
 • Ekonomistyrning och organisation inom vård och omsorg, 7,5 hp
 • IT för hälsa, vård och omsorg, 7,5 hp
 • Förändringsledning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor, 7,5 hp
 • Implementering och förvaltning av vårdinformationssystem, 7,5 hp
 • Vetenskaplig metod och forskningsöversikt inom Hälsoinformatik, 7,5 hp
 • IT för beslutsfattande och forskning inom eHälsa, 7,5 hp
 • Patient/brukarcentrering och utveckling av innovativa eTjänster, 7,5 hp
 • Utvärdering av eHälsa, 7,5 hp
 • Valfria kurser eller projektarbete inom eHälsa, 15 hp
 • Examensarbete i Hälsoinformatik på masternivå, 30 hp


Efter utbildningen

Efter utbildningen ska man kunna arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter inom utveckling, införande och förvaltning av eHälsa. Utbildningen är även forskningsförberedande. Det finns möjliga arbetsgivare bland kommuner, landsting, privata vårdgivare, apoteksföretag, myndigheter, leverantörer, konsultfirmor, högskolor och universitet. eHälsa är en växande bransch och det finns även goda förutsättningar att starta eget företag. Linnéuniversitetet liksom flera andra högskolor och universitet både nationellt och internationellt bedriver framstående forskning inom eHälsa.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar