Masterprogram i kulturvetenskaper

Arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia eller religionsvetenskap 120 hp

Vill du lära dig förstå varför samhällen ser ut på olika sätt, såväl idag som genom historien, med utgångspunkt i kultur? Studera en master och bli kulturvetare!

Genom att läsa kulturvetenskap kommer du i kontakt med många olika sätt att förhålla dig till kultur som begrepp och aktuella kulturarvsfrågor.

I programmet får du träning i att analysera kultursammanhang och frågor om kulturarvets betydelse för människor och samhällen. Du utvecklar en förmåga att resonera och argumentera. Kunskap som du kan använda dig av för att förhålla dig till en mängd samhälleliga, intellektuella, globalt politiska och etiska frågor. Du får verktyg som hjälper dig att förstå, granska och förhålla dig till tankemönster – gamla som nya – som används i nyheter och medier, populärkultur och kulturdebatter.

Fyra ämnen under gemensamt tak

Du väljer ett av huvudämnena arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia eller religionsvetenskap. Du håller fast vid ditt ämne under hela studietiden men får inblick i fler. Du får öva dig i att förstå, jämföra och kritiskt värdera olika vetenskapsteoretiska och kunskapsförmedlande traditioner genom teoretiska studier med praktiska inslag. Du tränas i fält- och arkivarbete samt projektledning i biblioteks- musei- och arkivmiljöer, och får färdigheter i att planera och leda seminarier.

Karriär

Efter examen är du som kulturvetare redo för kvalificerade arbetsuppgifter inom kultursektorn. Du kan arbeta på bibliotek eller museum, jobba inom utbildnings- eller arkivsektorn. En master gör dig sen kvalificerad för vidare forskarutbildning.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot kulturvetenskaper.

Huvudområde: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia eller religionsvetenskap

Erika Karlsson Kulturvetenskaper Master

Det är inte bara en biblioteksmaster

Erika Karlsson kommer från Varberg och valde att läsa programmet efter att studerat biblioteks- och informationsvetenskap. Hon ser masterutbildningen som rätt väg för att nå sitt drömjobb, att få jobba på bibliotek som bibliotekarie.

Pontus Bergström.

Kulturvetenskaper är ett brett masterprogram

Pontus Bergström valde att läsa masterprogrammet i kulturvetenskaper med inriktning historia efter att studerat programmet språk, kultur och kommunikation. Att i framtiden få jobba med kulturarv, historia och hållbar utveckling på ett utvecklande sätt är målet med utbildningen.

Mer om programmet

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M