Masterprogram i kulturvetenskaper

120 hp

Med utgångspunkt i humanistiska problemställningar övas studenterna i att förklara och förstå kulturella och samhälleliga företeelser idag och genom historien.

Programmet utvecklar studenternas förmåga att använda arkeologiska, historiska, texttolkande och samhällsvetenskapliga metoder i de sammanhang där de bidrar till att formulera, presentera och förmedla kunskap på en humanistisk värdegrund. Dessutom utvecklas studenternas förmåga att förstå, jämföra och kritiskt värdera olika vetenskapsteoretiska och kunskapsförmedlande traditioner.

Karriär

De studerande ska efter avlagd examen ha förvärvat väsentligt fördjupade kunskaper och färdigheter som krävs för vidare forskarutbildning och kvalificerade arbetsuppgifter inom kultur-, utbildnings-, arkiv-, biblioteks- och museisektorn.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot kulturvetenskaper,

Huvudområde: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia eller religionsvetenskap

#humansoflnu

Följ oss på Instagram.

Arkeologi, Sophie Vallulv och Fabel

"Jag jobbar som arkeologihundsförare med min fyraåriga schäfer Fabel på Museiarkeologi sydost, en del av Kalmar läns museum. Fabel är världens första vetenskapligt testade arkeologihund, som jag tränat att hitta mänskligt skelett under markytan. Jag skrev min masteruppsats om honom. Idag jobbar vi ihop i ett team, där det roligaste i vårt jobb är att det är så spännande och utmanande hela tiden. Vi får besöka många vackra platser och se mycket intressanta fynd. Det lönar sig att både vara kreativ och envis, det är något jag lärde mig under mina år på Linnéuniversitetet. Genom min utbildning, och speciellt praktiken, lyckades jag också knyta viktiga kontakter med yrkesverksamma arkeologer. Det har varit ovärderligt!" /Sophie Vallulv, som under 2013-2015 pluggade masterprogrammet i kulturvetenskaper med inriktning arkeologi.

Studenter berättar

Erika Karlsson Kulturvetenskaper Master

Det är inte bara en biblioteksmaster

Erika Karlsson kommer från Varberg och valde att läsa programmet efter att studerat biblioteks- och informationsvetenskap. Hon ser masterutbildningen som rätt väg för att nå sitt drömjobb, att få jobba på bibliotek som bibliotekarie.

Varför valde du den här utbildningen?

Under tiden jag läste kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap så arbetades det med att lägga till biblioteks- och informationsvetenskap i masterprogrammet kulturvetenskaper, och då vart jag intresserad av att fortsätta studera. Det intressanta med det här masterprogrammet är att det inte bara är en biblioteksmaster, utan det är en kulturmaster, och här finns möjlighet att få insikt i andra ämnen och forskningsområden som jag annars inte skulle ha tid eller möjlighet att studera såhär.

Hur kom det sig att du började intressera dig för bibliotek och kulturvetenskap?

Jag har velat bli bibliotekarie sen jag var liten eftersom jag alltid älskat att läsa och att vara på bibliotek, att även läsa en master kändes bra för att öka mina möjligheter till jobb efter utbildningen.

Vad är det mest utmanande med din utbildning och varför?

Det har varit betydligt tuffare att läsa på avancerad nivå, och jag har varit tvungen att jobba mycket på min studieteknik som nästan var obefintlig innan. Jag har under alla år i skolan varit som en svamp som sugit åt sig all kunskap utan ansträngning, men att studera på universitet kräver ansträngning och disciplin. Utbildningen har gett mig mer kött på benen så jag tror att den kan hjälpa mig att påverka och göra en skillnad i framtiden.

Är det något speciellt du har gjort under utbildningen?

Vi gjorde en resa till Istanbul under min andra termin, och det var verkligen jätteroligt. Det är en stad jag alltid velat besöka och att få den möjligheten att åka var delvis avgörande när jag sökte till utbildningen.

Har du något drömjobb?

Efter att jag har avslutat mina studier ser jag fram emot att komma ut och jobba på bibliotek. Vad för sorts bibliotek spelar ingen roll, jag är öppen för och sugen på det mesta. Bibliotekarie är ju barndomsdrömmen, men mer specifikt så skulle jag gärna jobba med barn och ungdomar för att främja deras läsning. Sen kan jag absolut tänka mig att avancera uppåt inom bibliotekssektorn till en chefsposition.

Vad vill du göra möjligt efter utbildningen? Vad brinner du för

Eftersom jag i nuläget inte är intresserad av att forska så är det här ganska hypotetiskt, men jag är väldigt intresserad av klassifikation och indexering, och en förändring av detta, av all  kunskapsorganisation, bort från den rådande normen. Skulle jag forska så skulle jag hålla mig på det området, men det är inte det jag är intresserad av att arbeta med i praktiken, utan då är det läsfrämjande för barn och ungdomar som jag brinner  för.

Vad skulle du ge för råd för personer som funderar att studera programmet?

Är du intresserad av kultur och vill läsa ämnesöverskridande kurser med stor variation så rekommenderar jag verkligen det här programmet.

Pontus Bergström kulturvetenskaper

Kultuvetenskaper är ett brett masterprogram

Pontus Bergström valde att läsa masterprogrammet i kulturvetenskaper med inriktning historia efter att studerat programmet språk, kultur och kommunikation. Att i framtiden få jobba med kulturarv, historia och hållbar utveckling på ett utvecklande sätt är målet med utbildningen.

 

Vad tycker du är intressant med masterprogrammet kulturvetenskaper?

Historia är ett väldigt stort intresse för mig och mina tidigare universitetsstudier i ämnet väckte en fascination för akademiska teorier, förklaringar och tolkningar av historien. Kultuvetenskaper är ett brett masterprogram som har flera ämnes- och teoriinriktningar, detta är viktigt för mig som historiker då jag inte vill vara begränsat till en epok i historien.

Hur kom det sig att du började intressera dig för just detta ämne?

På gymnasiet gick jag estetiska med inriktning musik och var väldigt inne på att fortsätta plugga musik efter studenten, men under sista året läste jag historia B som valbar kurs och då blev historia det nya intresset.

Vad är det mest utmanande med din utbildning och varför?

Hittills har det varit mycket teorifördjupning, vilket jag har tyckt om, men med vissa texter kan det bli att jag får läsa om stycken flera gånger tills man får en förståelse vart författare vill komma eller hur en teori skulle kunna appliceras i praktiken. Aha-upplevelsen när man har förstått ett nytt sätt att se världen på är härlig.

Tror du att utbildningen hjälper dig att kunna göra skillnad?

Det viktigaste jag har har lärt mig från programmet hittills är att alltid vara kritisk emot verkligheten som den framställs, annars låter man de som behärskar verkligheten handla oinskränkt. Som Arthur O'Shaughnessy sa "We are the music makers. And we are the dreamers of dreams."

Är det något speciellt du ser fram emot under utbildningen?

Masteruppsats skrivandet kommer nog bli tufft men också väldigt roligt och utvecklande. Min klass ska åka på en resa till Prag nu under våren, och det är självklart något att se fram emot. Efter att ha avslutat mina studier ska jag ta chansen att utnyttja möjligheten att praktisera utomlands genom universitet och Erasmus* samarbetet.

Vad skulle du ge för råd för personer som funderar att studera programmet?

Att verkligen ha ett genuint intresse för sitt inriktningsämne, vare sig det är arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia eller religion. 

Erasmus erbjuder studenter på Linnéuniversitetet ett internationella erfarenheter, läs mer om det här

Mer om programmet

Anna Lund

Anna Lund om masterprogrammet i kulturvetenskaper 

Vem vänder sig programmet till?

Masterprogrammet i kulturvetenskaper ger studerande med kandidat- eller magisterexamen i arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia och religionsvetenskap en möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå. Programmet erbjuder en empirisk fördjupning och innehåller därför 60 hp ämnesspecifika delkurser. Detta gör det möjligt för studenterna att ta ut en masterexamen i respektive ämne.

Varför ska man söka till programmet?

Programmet fungerar som ett paraply för ämnen som har stort utbyte av varandra vad gäller begreppsutveckling och kunskapsintresse. Programmet hålls ihop av ett kulturanalytiskt intresse kring teman om identitet, tradition, kulturpolitik, estetiska uttryck, kulturell mångfald och intersektionella perspektiv på bland annat klass, kön och etnicitet. Mångdimensionella perspektiv på kulturmöten, kulturkonflikter och kulturarv knyts samman och förankras i frågor om makt, motstånd och social förändring. Kursen ger en dubbel kompetens. En ämnesmässig fördjupning samt en kulturanalytisk bredd i samtida och historiska problemställningar.

Vad kan en blivande student förvänta sig av programmet?

Genom en kombinationen av humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv är programmets mål att bidra till kritiskt tänkande och en samhällsaktiv humanism. Ett teoretiskt och metodologiskt djup erbjuds jämsides med kurser i projektledning, kulturdebatt, kulturvetenskaplig problemformulering och problemlösning. Kulturvetenskapernas roll i samhället diskuteras genomgående liksom populärvetenskapens förutsättningar och medielogik.

Vilka internationella inslag har programmet?

Ambitionen är att få studenterna att se sig om i världen. Studenter och lärare har under åren tillsammans besökt Berlin, Istanbul och Prag. Här görs studiebesök och fältstudier. Termin tre kan ersättas av praktik för de som valt arkeologi eller studier vid utländskt lärosäte för samtliga ämnesinriktningar.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken