Masterprogrammet i Design+Change

120 hp

Masterprogrammet i Design + Change är en tvåårig konstnärlig utbildning på avancerad nivå med huvudområdet design. Programmet ges på engelska.

Design innebär kreativitet, kritikalitet och transformation. Design ifrågasätter sakernas tillstånd och gör skillnad. Design utmanar förutfattade meningar, fördomar, normer och stereotyper och framkallar känslor, tankar, uppfattningar och handlingar. Design kan förbättra våra liv och våra relationer till världen. Design kan göra oss uppmärksamma på och empatiska i förhållande till de ekologiska och sociokulturella system i vilka vi lever. I en värld av många utmaningar, kan design vara en drivkraft för hållbarhet.

Framtidens designer står inför helt andra utmaningar än de som konventionell design stod inför under nittonhundratalet. Designens och designerns roll kommer att och måste förändras. I stället för att enbart designa för massproduktion, vilket var viktigt under industrialismens första fas, kommer de designer som formger våra framtider kunna hantera flera roller och alltmer komplicerade frågor. Som förändringsagenter, kommer designer att spela nyckelroller i utformandet av hållbara framtider.

På Masterprogrammet i design vid Linnéuniversitetet utmanar vi designerns traditionella roll och arbetar över disciplin- och mediegränser för att definiera nya roller som möter nutida och framtida behov. För att design ska kunna bemöta de kriser vi nu står inför, måste vi arbeta tillsammans med andra akademiska discipliner och kulturella praktiker, och i samarbete med professionella designers, samhällsorganisationer, företag, aktivister och myndigheter.

Studenter på Masterprogrammet i design kan välja att utöka sina befintliga kunskaper inom ett visst designområde eller utforska nya. Programmet fokuserar på konstnärliga och experimentella processer och kreativ forskning, och studenten ska utveckla sin förmåga till kritisk reflektion för att göra väl utformade och framtidsorienterade designförslag. Särskild uppmärksamhet ägnas åt nutida och framväxande designdiscipliner såsom kritisk och spekulativ design, social design, metadesign, design aktivism, service design och deltagande design. Studenterna introduceras även till relevanta metoder för att ifrågasätta saktillstånd och öppna upp för nya sätt att kreativt tänka och formge framtider.

Karriär

Målsättningen är att utveckla konstnärlig mognad och en ansvarsfull designroll med fokus på hållbarhet och design som förändringsagent. På LNU blir du väl förberedd för att arbeta utforskande, med konceptutveckling och implementering, i komplexa projekt.

Examen

Konstnärlig masterexamen, Huvudområde: Design

Ansökan och portfolio

Ansökningsprocessen sker i två steg. Först måste du ansöka till programmet via www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissions.se (utanför Sverige). Sedan behöver du skicka in din portfolio tillsammans med din övriga dokumentation om din behörighet på dina sidor på www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissons.se (utanför Sverige).

Instuktioner hittar du nedan.

Studentprojekt

Studentprojekt design
1 3

George Green, from London, England

Please describe your product

"I created a tool in the form of a card deck and associated activities that help to discuss and make tangible brand identities, values and visions. It can be used further to develop a universal language between designers and clients and provide a framework with which to develop new projects. Combining ice breaker, matching and mapping challenges the deck is fast and efficient to use and can be expanded upon with new cards over time to remain fresh and relevant. Empathy and understanding through co-operative activities
cements relationships, speeds up decision making and generates knowledge for all involved parties."

How would you describe co-operative design for someone not
familiar with the topic?

"Co-operative design is an approach to projects and challenges that is pro-active in including all stakeholders in the research, design and creation process. These can include users, manufacturers, partners, distributors etc. It can be difficult to find and generate suitable methods that facilitate this type of participation, but its value lies in understanding and building empathy for the wants and needs of others."

Name three things that you think represent Sweden

"Fika, the outdoors and sustainable living."

container paradigm
1 3

Andrei Zberea, from Moldova, Chisinau

Tell about your project

"My Master Thesis is about Sustainable housing for students, which goes beyond what we consider typical housing. In this thesis project I depicted an environment/future in which students and regular people could move with their home without boundaries. A student has the possibility to relocate with their home to different places and universities using normal means, and reconnect to an infrastructure with no complexities."

How would you describe speculative design for someone not
familiar with the topic?

"Speculative design is basically imagining the future - how thing can be and what possible future we can predict. Critical Design is about challenging preconceptions and defying the norm; by criticizing we can make changes - an opposite of affirmative design in which the idea is supported."

Name three things that you think represent Sweden

"I think that Sustainability, Innovation and Equality are the things that represent Sweden"

www.andreizberea.com

 

Table project prototype
1 3

Danyang Chen from China

What is your Master Thesis about?

"The project aims to create a sharing furniture, which used in living room, for young single person households. By using this furniture, they can enjoy the time being alone at home and also enjoy the leisure time with others, for example, through the Swedish social phenomena - fika."

How would you describe fika and Scandinavian design for someone not familiar with the topics?

"Fika: Just as normal as daily meals.
Scandinavian design: Pure color. Pure function."

Name three things that you think represent Sweden.

"IKEA, Absolute Vodka, Wood Horses"

Studenter berättar

Students from the left: Meisam Kalantari, Nastazja Niedziela and Xia Xinyu

Meisam Kalantari, from Iran

After I did a glass design course at the summer academy in Kalmar, it helped me to get a better image of this university, and then I decided to continue my studies at LNU because there are a lot of experiments here, more practical work than my studies before. I hope I can learn more stuff and improve my design skills every day, that´s the reason why I'm here.

The education has been good so far. We have done some interesting projects until now and we have just started three months ago! The best about studying here is that it´s creative, practical, project based and innovative. And we have different professors for each course, which is really cool.

The best about Sweden is that there is not a big gap between poor and rich people or at least it's not obvious, which I found very noticeable. More is that Sweden is good in design. I love that everything is minimalistic here, it could be also considered as a Swedish mindset or lifestyle. The other good thing about Sweden is the nature! The Scandinavian nature is really awesome. People also take care very much of the forests, and recycling and sustainability which I love.

Nastazja Niedziela, Poland

The start of the education has been better than I thought it would be. We are not just talking about design but doing things all the time.

The best about studying here is that we are making things, rather than just speculating about them.

The best about Sweden is the cultural mix. If you want to study here, consider the finances, and the limited accomodation.


Xia Xinyu, Wuhan, Hubei Province, China

I chose to come to Linnaeus University because of the fantastic Scandinavian design, and Ikea.

The start of the education has been exciting but nervous, both to get used to the way of Swedish education and group discussions. The best about studying here is that I get to deal with the wooden furniture and deepen my knowledge about the design process.

The best about Sweden is the natural landscape and the democratic society. If you are coming here to study you should consider the different cultural conflicts and the idea of what good design is.

#humansoflnu

Följ oss på Instagram.

Design Master student papper

"My time at Linnaeus University has been with ups and downs, sometimes concerning, sometimes reassuring, but always allowing me to be who I want to be and do what I want to do, which is design and create change. We work on a project now that is called Can you Manage? We will have an exhibition this week about how the ability of design can criticise and point out issues. Not to offer an actual solution, but instead to make someone understand and question the issue we criticise. It is something I would have never thought I would find exciting, but I learned the opposite is the case. The best thing about the programme is the ability to explore new paths and approaches to design that go away from the ordinary in order to find designs and solutions that are timely, relevant and effective for change." /Lennart Schmitz, student of the master programme in design

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken