Matematikdidaktik, magisterprogram

60 hp

Genom programmet får du fördjupade kunskaper om lärande och undervisning i matematik samt goda förutsättningar för att driva utvecklingsprojekt.

Magisterprogrammet i matematikdidaktik riktar sig till dig som undervisar i matematik från förskola till gymnasium eller som arbetar med lärande i matematik i andra sammanhang (t.ex. i lärarutbildning). I programmet kopplas forskning om lärande och undervisning i matematik till deltagarnas erfarenheter från egen undervisning. I fokus är lärande och undervisning i matematik samt planering och genomförande av utvecklings- och/eller forskningsprojekt i matematikdidaktik. Projekt kan med fördel genomföras på den egna skolan och därmed bidra till utveckling av den egna verksamhetens matematikundervisning. Jämställdhet, mångfald, hållbar utveckling, etik och internationalisering utgör centrala aspekter i skolans styrdokument och samtliga perspektiv belyses i programmet i relation till lärande och undervisning i matematik.

Karriär

Utbildningen ger fördjupade kunskaper gällande matematikundervisning, goda förutsättningar för att driva utvecklingsprojekt på skolor samt en bra grund för forskarutbildning i matematikdidaktik.

Examen

Filosofie magisterexamen

Huvudområde: matematikdidaktik

Susanne vill att fler elever ska få uppleva glädjen med matematik

Porträtt Susanne Erlandsson

Ett intresse för matematik, en vilja att utöka sin kompetens och en strävan om att få en djupare förståelse för matematikämnet avgjorde Susanne Erlandssons val av utbildning. Det blev magisterprogrammet i matematikdidaktik.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M