Matematikerprogrammet

180 hp

Detta program ger dig gedigna kunskaper i matematik och i att använda matematik och matematisk programvara som ett verktyg i arbete med samhällsutmaningar och utveckling inom områden som teknik, datavetenskap och ekonomi. Från höstterminen 2019 har programmet fyra valbara inriktningar som väljs i slutet av första året.

I inriktningen Teknisk matematik ingår kurser inom matematik, data, mekanik, termodynamik, ekonomi och elektroteknik. Inriktningen Datavetenskap och statistik inriktar sig på matematik, programmering och tillämpningar i t.ex. dataanalys, artificiell intelligens, eller datasäkerhet. Inriktningen Ekonomi och operationsanalys riktar sig till dig som är intresserad av matematik, ekonomi och verksamhetsstyrning. I inriktningen Matematik koncentrerar man sig på att bredda och fördjupa sina kunskaper i matematik.

Oavsett vilken inriktning du väljer finns möjlighet att specialisera sig ytterligare genom att studera masterutbildning inom matematik eller inom respektive tillämpningsområde. Hela matematikerprogrammet kan läses på engelska.”

Karriär

Arbetsområden där matematiker är efterfrågade är till exempel ingenjörsproblem inom tillverkningsindustrin, informationssäkerhet och artificiell intelligens, ekonomi och operationsanalys, försäkringspremieanalys, försöksplanering och statistikundersökningar. Djupa kunskaper i matematik och modellering tillsammans med färdigheter i programmering gör dig attraktiv på arbetsmarknaden! Det är lättare att gå från matematiken till tillämpningarna än tvärtom. Fortsatta studier efter kandidatexamen ökar dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområde Matematik med inriktning Matematik alt. Teknisk matematik alt. Datavetenskap och statistik alt. Ekonomi och operationsanalys.

Studenter berättar

Marko Sobak

Marko vill forska och arbeta med artificiell intelligens

Marko Sobak från Kroatien har alltid velat studera utomlands. När han var klar med gymnasiet i Kroatien började han därför söka information om olika internationella utbildningsprogram på Internet. Till slut fastnade han för Matematikprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Varför valde du den här utbildningen?

– Jag valde att studera matematik för jag tycker det är ett viktigt och intressant ämne. Matematik är ett språk som har sin grund i naturen och det är ett spännande ämne eftersom det kan hjälpa oss människor att förstå hur olika processer i vårt samhälle fungerar.

Vad är det som är så intressant med ditt program?

– Det mest intressanta är att vi ofta har projekt där vi får några problem från verkliga livet som vi själva får utforska och måste lösa. Ibland kan det vara svåra uppgifter, men vi gör det ofta med hjälp av datorer och programmering. Att få arbeta med verkliga problem gör också att jag får kunskaper och erfarenheter som jag kan använda i framtiden.

Vad tycker du om Växjö? Har du något favoritställe?

– Växjö är väldigt vackert. Naturen är helt fantastisk eftersom det finns så många sjöar och vackra skogar. Växjö är också en fin studentstad och jag tycker det är bra att campus ligger så nära centrum som det gör. Mitt favoritställe är förmodligen skogen bredvid universitetet för det är så tyst och fridfullt där. 

Vad ska du göra efter du har avslutat dina studier?

– Efter att jag avslutat det här programmet så tänker jag läsa ett masterprogram och efter det vill jag läsa en forskarutbildning, för jag tror att jag skulle gilla att ha en akademisk karriär. Efter mina studier skulle jag också vilja resa och se världen.

Har du något drömjobb?

– Jag gillar artificiell intelligens. Det är intressant och jag tror att artificiell intelligens kan hjälpa oss att lösa många problem i framtiden. Så mitt drömjobb är att arbeta som forskare och utveckla olika algoritmer och kanske även skapa intelligenta maskiner.

Tidigare studenter berättar

"Jag börjar inse att jag har skaffat mig en attraktiv utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden."

När Tobias Janstad valde att studera matematik visste han inte vart det skulle leda. Nu har han en bred utbildning och jobbar som riskanalytiker inom försäkringsbranschen.

Sedan ett par år tillbaka arbetar Tobias som riskanalytiker inom sakförsäkringar vid Trygg-Hansa i Stockholm. Men när han bestämde sig för att läsa matematik hade han ingen uppfattning alls om något framtida arbete.

– Matematiker är ett ovanligt yrke och jag kände ingen som gjorde det jag gör nu. Jag täckte upp med att läsa desto fler kurser, eftersom jag inte riktigt visste vad arbetsmarknaden sökte, säger Tobias.

Växjö, Lund, Stockholm

Efter att ha tagit en magisterexamen i tillämpad matematik i Växjö gick Tobias vidare med civilingenjörskurser i Lund. Nu läser han matematisk statistik i Stockholm parallellt med sitt arbete.

– Jag trivs med arbetet, eftersom det är en betydelsefull position som ligger nära det jag har läst, säger Tobias.

Arbetet som riskanalytiker innebär att Tobias ansvarar för utveckling av riskmodeller och prissättning av försäkringar.

– I mitt jobb är det viktigt att förstå programmeringskod, vara noggrann och strukturerad. Utbildning i matematik och matematisk statistik är en självklarhet; många har läst ekonomi också. Arbetet är självständigt, men att arbeta i projekt och kommunicera med icke-matematiker är viktigt, säger Tobias.

– Ju mer man lär sig, desto viktigare blir det att planera sina projekt och ha integritet. Jag övar fortfarande på att hitta en balans mellan att driva mina egna projekt och hjälpa andra, säger Tobias.

Bra kontakt med lärarna

Att Tobias valde att läsa i Växjö berodde inte bara på att det är hans hemstad.

– På Linnéuniversitetet är de väldigt duktiga i matematik. Det finns ett stort kursutbud även på högre nivåer och de flesta kurser hade en hög och bra ambitionsnivå, säger Tobias.

Betydelsefullt var även den nära kontakten med lärarna, vilka hade tid att skapa individuella relationer med eleverna, menar Tobias – som planerar för ytterligare studier.

– Just nu ska jag bli färdig civilingenjör, och sedan läsa en kurs i prissättning av derivattillgångar.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M