Medier, demokrati och mänskliga rättigheter, masterprogram

120 hp

Medier har en allt starkare betydelse i frågor som rör demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Denna masterutbildning är för dig som vill kunna förstå och analysera mediernas roll i samhället. Programmet ger dig kompetens att bidra till mediernas utveckling utifrån demokratiska principer och mänskliga rättigheter.

Denna utbildning fokuserar på ledarskap, demokrati och mänskliga rättigheter. Programmet rustar dig som framtida forskare, samhällsskildrare eller beslutsfattare för att på ett ansvarsfullt sätt kunna bidra till utveckling och reglering av medielandskapet. Detta utifrån demokratiska ideal och principer oavsett nationell och geografisk tillhörighet.

Under utbildningen kommer du att få förståelse för mediernas allt större roll och påverkan i fråga om samhällsinformation, politisk kommunikation, kulturella uttryck och social mobilisering. Som student utrustas du med teoretisk förståelse, analytiska verktyg och strategisk kompetens. Detta gör att du inte bara förstår, utan också utvecklas till en aktiv aktör i, den medieutveckling som påverkar demokrati, mänskliga rättigheter och mediereglering i en internationell kontext.

Programmet har en internationell prägel. Det märks inte minst genom att:

• Vi välkomnar studenter från hela världen.

• Vi har ett internationellt urval av kurslitteratur.

• Vi har fallstudier från en bred internationell kontext.

• Vi bedriver undervisningen med det pedagogiska konceptet glocal classroom.

Karriär

Efter din examen kan du välja olika karriärvägar. Utbildningen ger dig en god grund för fortsatta forskarstudier. Du kan också välja ett jobb som journalist, kommunikatör eller mediestrateg. Andra alternativ är att arbeta med:

• management och utvecklingstjänster inom mediebranschen

• policy- och analysarbete inom nationella och internationella politiska och ideella organisationer, samt företag och myndigheter

• medieutveckling inom privat och offentlig sektor

• undervisning på olika nivåer.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot medier, demokrati och mänskliga rättigheter.

Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans