Medier, demokrati och mänskliga rättigheter, masterprogram

120 hp

Medier har en allt starkare betydelse i frågor som rör demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Denna masterutbildning är för dig som vill kunna förstå och analysera mediernas roll i samhället. Programmet ger dig kompetens att bidra till mediernas utveckling utifrån demokratiska principer och mänskliga rättigheter.

Denna utbildning fokuserar på ledarskap, demokrati och mänskliga rättigheter. Programmet rustar dig som framtida forskare, samhällsskildrare eller beslutsfattare för att på ett ansvarsfullt sätt kunna bidra till utveckling och reglering av medielandskapet. Detta utifrån demokratiska ideal och principer oavsett nationell och geografisk tillhörighet.

Under utbildningen kommer du att få förståelse för mediernas allt större roll och påverkan i fråga om samhällsinformation, politisk kommunikation, kulturella uttryck och social mobilisering. Som student utrustas du med teoretisk förståelse, analytiska verktyg och strategisk kompetens. Detta gör att du inte bara förstår, utan också utvecklas till en aktiv aktör i, den medieutveckling som påverkar demokrati, mänskliga rättigheter och mediereglering i en internationell kontext.

Programmet har en internationell prägel. Det märks inte minst genom att:

• Vi välkomnar studenter från hela världen.

• Vi har ett internationellt urval av kurslitteratur.

• Vi har fallstudier från en bred internationell kontext.

• Vi bedriver undervisningen med det pedagogiska konceptet glocal classroom.

Karriär

Efter din examen kan du välja olika karriärvägar. Utbildningen ger dig en god grund för fortsatta forskarstudier. Du kan också välja ett jobb som journalist, kommunikatör eller mediestrateg. Andra alternativ är att arbeta med:

• management och utvecklingstjänster inom mediebranschen

• policy- och analysarbete inom nationella och internationella politiska och ideella organisationer, samt företag och myndigheter

• medieutveckling inom privat och offentlig sektor

• undervisning på olika nivåer.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot medier, demokrati och mänskliga rättigheter.

Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar