Miljöanalytiker

180 hp

Vill du vara en nyckelspelare i kampen för en bättre miljö? Då är utbildningen till miljöanalytiker vad du söker! Som miljöanalytiker kommer du att spela en viktig roll i att fånga upp miljöproblem, kommunicera och driva en positiv utveckling både i offentliga organisationer och privata företag. Du kan räkna med att få jobb. De senaste åren har det varit en väldigt stor efterfrågan på yrkeskunniga inom miljösektorn.

Miljövetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne och passar både dig som är samhällsvetare och naturvetare eller har någon annan bakgrund inom t.ex. teknik eller ekonomi. Därför innehåller utbildningen grundläggande kurser i ekologi, miljökemi och energi. Du fortsätter med miljörätt, miljöskydd, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, samt miljöledningssystem och livscykelanalys som ger dig verktygen för att motverka miljöproblemen på ett effektivt sätt. Du har även möjlighet att ha en partnerorganisation på din hemort där du under ett år väver ihop teori med praktiska moment i en verksamhet. Kurserna på programmet redovisas i utbildningsplanen som finns i högerspalten. Du läser på heltid, dvs c:a 40 timmar i veckan för normalstudenten. Ge dig själv möjligheten att göra en verklig skillnad för vår planet och framtida generationer genom att bli en miljöanalytiker!

Utbildningen är på distans med träffar i Kalmar. Det är 4 obligatoriska träffar per termin i åk 1 och sedan färre i åk 2 och 3. De flesta träffar sträcker sig över 3 dagar, lunch till lunch. På träffarna genomförs sådana moment som höjer kvalitén på inlärningen och examinationen genom att vara på plats. Det gäller till exempel laborationer fältarbete och studiebesök. Samtidigt skapar du en bas i ditt framtida yrkesnätverk genom att träffa dina kurskamrater.

Karriär

Efter utbildningen kan du arbeta som miljöanalytiker, miljöhandläggare, miljöinspektör, miljösamordnare, miljökonsult, miljöstrateg, verksamhetsutvecklare m.m. Tjänsterna finns hos myndigheter, tjänsteföretag, industrier samt i konsultbranschen. De vanligaste tjänsterna för nya miljöanalytiker är miljökonsult och miljöinspektör.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot miljöanalys

(Huvudområde: Miljövetenskap)

Mitt engagemang handlar om vatten

student vid sjö

Rätt vatten på rätt plats vid rätt tid för rätt användningsområde, hur åstadkommer vi det nu och framöver? Under studierna har mitt engagemang mer och mer kommit att handla om vattenfrågor, så det är där jag vill engagera mig framöver säger Johanna miljöananlytikerstudent.

Dag tror på en "grönare morgondag"

Student

Dag vill vara en del i att bygga ett grönare samhälle, därför var det ett självklart val att söka till Miljöanalytiker på Linnéuniversitetet.

Jag hjälper politikerna att driva igenom miljömålen

Jane, från Jönköping, läste till miljöingenjör i Kalmar. Hon har arbetat med miljöfrågor sen hon tog sin examen. Just nu jobbar hon som kommunövergripande miljösamordnare på Kalmar kommun.

Mer om programmet

Stålresan 

En frivillig resa inom programmet till SSAB i Luleå och till LKAB i Kiruna där studenterna själva finansierar sin resa. Syftet med resan var att få en inblick i en av Sveriges viktigaste exportindustrier. ”Vi hade bett att företagen särskilt skulle ta upp saker som studenterna läser i sina kurser och det gjorde de på ett utmärkt sätt! Vi fick veta mycket om hur företagen jobbar med egenkontroll, tillstånd för miljöfarlig verksamhet, ledningssystem, revisioner, lagefterlevnad, avfallshantering, kemikaliehantering m.m” säger programansvarig Stina Alriksson. 

"SSAB var ett häftigt studiebesök där vi studenter fick en bra inblick i verksamheten. Besökets upplägg var mycket bra med guidade turer i verksamheten som varvades med teori. Under studiebesöket på LKAB fick vi träffa flera medarbetare med olika kompetenser inom miljöområdet och det var inspirerande för vilka framtida karriärmöjligheter det finns! Vår guide under besöket var toppen och jag lärde mig hur processerna för järnmalmsbrytning går till" Thérese Lindquist, student på programmet

SSAB (Svenskt stål Aktiebolag)är ett globalt stålföretag som utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag) bryter och förädla järnmalm till stålindustrin. I kombination med forskning och innovativa teknologier utvecklas nya produkter och tjänster

Vill du vara med och skapa ett hållbart samhälle?

Vill du ha koll på vad som händer? Är du utåtriktad och tycker du om att prata med människor? Vill du leda projekt? Gillar du att övertyga andra om det du tror på? Vill du vara med och skapa ett hållbart samhälle? Då skall du studera till miljöanalytiker!

– Miljöanalytikerutbildningen är en bred naturvetenskaplig utbildning med fokus på miljöfrågorna, säger Stina Alriksson, en av de ansvariga för de miljövetenskapliga utbildningarna vid Linnéuniversitetet.

Miljöarbete handlar om att kunna kommunicera, att kunna bemöta olika människor och grupper och att kunna lägga fram sin sak.

– Att kunna se en helhet är viktigt, och förstå hur allt hänger samman. Det roligaste är bredden som miljöanalytiker – du måste ha koll på många saker vilket innebär att du ständigt måste utveckla dig, och lära om och lära nytt, säger Stina.

Miljöanalytisk kompetens viktig för organisationer

Företagen, kommunerna och länsstyrelsen jobbar ständigt med olika typer av miljöpåverkan. En gedigen lagstiftning styr hur arbetet skall genomföras, vilket kräver kompetens hos företag, kommuner och länsstyrelse. I regionen finns många större industrier.

– Exempelvis har vi många verkstadsindustrier här, vilka behöver en hel del råvaror för sin produktion. För att göra rätt och följa alla lagar, behövs duktiga och kompetenta medarbetare som förstår att väga in företagens kostnader och ändå kunna ha med miljöhänsynen hela vägen, från beslut till genomförande, säger Stina.

Utbildningen vid Linnéuniversitetet är kopplad till den starka forskningen som bedrivs inom miljöområdet.

– Vi utbildar verklighetsförankrade miljögurus, säger Stina, och betonar att studenterna får en gedigen, modern kompetens som mycket väl svarar på det behov som kommuner, länsstyrelse och industrin efterfrågar.

Teori blir praktik genom partnerföretag

Utbildningen inleds med en mängd grundläggande naturvetenskapliga kurser såsom geovetenskap, biologi och kemi. Därefter ges det kurser i olika delområden, såsom miljölagstiftning, miljöskyddsteknik, presentationsteknik, projektledning och klimatfrågan.

Studenterna har under utbildningen partnerföretag och partnerorganisationer och undersöker branscher och produkter för att knyta ihop de teoretiska studierna med hur det ser ut i verkligheten.

Läs på distans

Utbildningen kan läsas på distans i sin helhet med fyra till sex obligatoriska träffar per termin i universitetets lokaler i Kalmar.

– När studenterna kommer på träffarna möter vi dem alltid med ett riktigt smörgåsbord – de gör studiebesök, genomför laborationer eller så har de gruppredovisningar, säger Stina.

– Distansstudenterna får de allra flesta föreläsningarna via en lärplattform där studenterna kan logga in och lyssna på föreläsningar.

Till varje föreläsning hör ett antal instuderingsuppgifter och ibland genomför studenterna grupparbeten.

– Man skulle kunna tro att det är krångligt att göra grupparbeten över nätet, men det fungerar utmärkt. Studenterna bildar nätverk och stöttar varandra med studierna under hela utbildningen, säger Stina.

Många av Linnéuniversitetet miljöstudenter har valt utbildningen för att det här finns möjlighet att läsa den på distans.

– Flera av våra studenter arbetar halvtid och har kanske familj på hemorten, så livet under studierna kan fortsätta som vanligt, säger Stina.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar