Miljöanalytiker

180 hp

Vill du vara en nyckelspelare i arbetet för en bättre miljö? Då är utbildningen till miljöanalytiker vad du söker! Genom att jobba med miljön kommer du att kunna fånga upp miljöproblem, kommunicera och driva en positiv utveckling i samhället. Du kan räkna med att få jobb. De senaste åren har det varit väldigt stor efterfrågan på yrkeskunniga inom miljösektorn – såväl i privat som i offentlig sektor.

Miljövetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne vilket innebär att det passar både dig som är samhällsvetare, naturvetare eller har någon annan bakgrund inom t.ex. teknik eller ekonomi. Utbildningen innehåller grundläggande kurser i ekologi, miljökemi och energi. För att få verktygen att på ett effektivt sätt motverka miljöproblemen kommer du lära dig om:

• miljörätt

• miljöskydd

• hållbar utveckling och cirkulär ekonomi

• miljöledningssystem

• livscykelanalys

Du har även möjlighet att samarbeta med en partnerorganisation på din hemort där du under ett år väver ihop teori med praktiska moment i en verksamhet. Samtliga kurser som ingår i programmet hittar du i utbildningsplanen.

Programmet ges på heltid vilket innebär ungefär 40 timmars studier per vecka. Utbildningen är på distans med träffar i Kalmar. Under första året kommer vi att ha fyra obligatoriska träffar per termin. Under andra och sista året kommer det inte vara lika många fysiska träffar. De flesta träffar sträcker sig över tre dagar, från lunch till lunch. På träffarna genomförs moment som höjer kvalitén på inlärningen och examinationen genom att de genomförs på plats. Det kan till exempel vara laborationer, fältarbete och studiebesök. Dessutom leder de fysiska träffarna till att du bygger ditt framtida yrkesnätverk genom att du lär känna dina kurskamrater.

Genom att bli miljöanalytiker kommer du kunna göra skillnad för vår planet och framtida generationer. Världen behöver fler sådana som du.

Karriär

Efterfrågan på utbildade miljöanalytiker är stor och du kommer både att kunna arbeta på myndigheter, tjänsteföretag, industrier och inom konsultbranschen. Det är vanligt att det första jobbet efter examen är som miljöinspektör eller miljökonsult. Tjänster som kan vara aktuella efter utbildningen är:

• Miljöinspektör (kommuner)

• Miljökonsult (privata konsultföretag)

• Miljösamordnare (privata företag)

• Miljöstrateg (kommuner)

• Verksamhetsutvecklare (olika verksamheter)

• Hållbarhetsstrateg (olika verksamheter)

• Miljöhandläggare (länsstyrelser)

• Doktorand i miljövetenskap (universitet)

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot miljöanalys

(Huvudområde: Miljövetenskap)

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

“Jag vill bidra till att lämna över en renare planet till nästa generation”

- Jag känner att jag gör skillnad genom att identifiera möjliga risker som kan skada vår hälsa och miljö.

Moa Winte jobbar som miljökonsult inom förorenade områden. Hon gör miljötekniska utredningar där hon tittar på vilka risker det finns i ett förorenat område och vad man behöver göra för att bli av med föroreningarna. Det gör hon genom att ta del av historiska undersökningar, ta prover och göra analyser. Hon jobbar också med att beräkna hur mycket olika saneringar kan påverka klimatet. Hon känner verkligen att hon är på rätt plats och älskar att gå till jobbet.

- Jag har alltid varit intresserad av miljön och främst hur vi människor påverkar den. Sen när jag fick barn ökade mitt miljöintresse. Jag vill bidra till att lämna över en renare planet till nästa generation.

Utöver intresset för klimat och miljö var det också hennes oro för klimatet som fick henne att söka till miljöanalytikerprogrammet. Hennes oro har minskat ju mer kunskap hon fått, men hon tycker att miljö- och klimatfrågan är högst aktuell. Saneringen av förorenade områden påverkar också klimatet och det finns mycket som går att förbättra.

- Om tio år tror jag att vi har utvecklat bättre metoder för att mäta och hantera den klimatpåverkan som blir när man sanerar förorenade områden.

Mitt engagemang handlar om vatten

student vid sjö

Rätt vatten på rätt plats vid rätt tid för rätt användningsområde, hur åstadkommer vi det nu och framöver? Under studierna har mitt engagemang mer och mer kommit att handla om vattenfrågor, så det är där jag vill engagera mig framöver säger Johanna miljöananlytikerstudent.

Dag tror på en "grönare morgondag"

Student

Dag vill vara en del i att bygga ett grönare samhälle, därför var det ett självklart val att söka till Miljöanalytiker på Linnéuniversitetet.

Jag hjälper politikerna att driva igenom miljömålen

Jane, från Jönköping, läste till miljöingenjör i Kalmar. Hon har arbetat med miljöfrågor sen hon tog sin examen. Just nu jobbar hon som kommunövergripande miljösamordnare på Kalmar kommun.

Mer om programmet

Vanliga frågor om miljöanalytikerprogrammet

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar