Miljöanalytiker

180 hp

Vill du vara en sammanhållande länk som kan driva miljöarbete och kan kommunicera med aktörer som är involverade i arbetet med hållbar utveckling?

Utbildningen till miljöanalytiker ger dig grunderna för att förstå miljöfrågornas orsaker och konsekvenser. Du lär dig om klimatförändring, övergödning, överutnyttjande av naturresurser, kemikalier i olika varor och produkter, föroreningar m.m. Du får också en bild av hur samhället kan tolka och åtgärda problem och skapa möjligheter. Du kommer att studera allt från ekologi, geovetenskap, miljökemi, energisystem och miljötoxikologi till reningsmetoder, miljörätt, ledningssystem, livscykelanalyser, GIS, cirkulär ekonomi och miljövetenskapliga undersökningsmetoder. Utbildningen väver samman teori med praktiska moment där du bl.a. undersöker branscher, produkter och kemikalier. Detta ger dig en god grund för ett arbete med att främja en hållbar utveckling så att vi och kommande generationer kan ha en hälsosam och god miljö.

Programmet ges på distans. Det är 5 obligatoriska träffar per termin i Kalmar. De flesta träffar sträcker sig över 3 dagar, lunch till lunch.

Karriär

Efter utbildningen kan du arbeta som miljöanalytiker, miljöhandläggare, miljöinspektör, miljösamordnare, miljöstrateg, verksamhetsutvecklare, miljökonsult m.m. Tjänsterna finns inom offentliga organisationer, tjänsteföretag, industrier samt i konsultbranschen.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot miljöanalys

(Huvudområde: Miljövetenskap)

Studenter berättar

student vid sjö
Student

"Dag tror på en grönare morgondag"

Dag Hansson vill vara en del i att bygga ett grönare samhälle, därför var det ett självklart val att söka till Miljöanalytiker på Linnéuniversitetet.

- Det finns många olika sätt att påverka världen på, och vad en människa väljer att arbeta med är ett sätt. Jag vill bidra till ett mer hållbart samhälle vilket jag är övertygad om leder till en bättre värld för våra barn.

Efter att ha läst igenom information från olika lärosätens miljövetenskapliga utbildningar var Dag säker på att det skulle bli Linnéuniversitetet: Nu har han snart gått halva programmet och är mycket nöjd.  

- Kurserna känns välplanerade och jag förstår att mycket tid lagts ner på att forma utbildningen till att bli så bra som möjligt. Det är extra kul att få genomföra studiebesök på olika företag samt exkursioner i naturen, även om jag majoriteten av tiden arbetar vid datorn.

När Dag började studera var målet att arbeta som Miljöinspektör med tillsyn enligt miljöbalken. Men nu har han fått upp ögonen på fler möjligheter; hållbar utveckling, miljömålsarbete, avfallshantering eller energi- och klimatfrågor är alla intressant områden menar han. Om det är på lokal, regional, nationell eller internationell nivå spelar ingen roll. Hur som helst så är han inte orolig över arbetsmarknaden."

- Världen behöver fler gröna sinnen för att ställa om. Med min utbildning kommer jag arbeta där jag verkligen kan göra skillnad."

Tidigare studenter berättar

"Jag hjälper politikerna att driva igenom miljömålen"

Jane Wågsäter, 30 år, från Jönköping läste till miljöingenjör i Kalmar. Hon tog sin examen 2003 och har jobbat med miljöfrågor sedan dess. Just nu jobbar hon som kommunövergripande miljösamordnare på Kalmar kommun.

– Det finns många miljölagar som kommunen måste ta hänsyn till. Just nu håller vi på med att bygga upp ett gemensamt verksamhetsledningssystem i hela kommunen så att vi får bättre ordning och reda samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan, säger Jane.

Sedan Jane tog sin examen har hon hunnit arbeta med miljöfrågor på olika platser runt om i Sverige. Hon har till exempel arbetat på E.ON som miljösamordnare, där hon jobbade med att slå ihop fem olika miljöledningssystem till ett. Ett jobb som inte alltid var helt lätt.

– Vi skulle ta "godbitarna" från systemen hos fem olika regioner inom E.ON runt om i Sverige. Det fanns mycket prestige i vilket system som var bäst, så jag fick se till att vara taktiskt för att få folk att jobba ihop. De behövde se nyttan med att samarbeta och skapa ett gemensamt system som var ännu bättre, säger Jane.

Stöd för att miljömålen uppfylls

Jane är väldigt nöjd med utbildningen i Kalmar. Hon säger att det har varit en väldigt bra grund att stå på och är glad att man fått lära sig lite av varje om miljöfrågor.

– Saker som jag ibland under utbildningen inte trodde jag skulle ha nytta av i arbetslivet har jag använt flera gånger. Det var en bra blandning av teoretiska och praktiska moment. Vi gjorde många laborationer och exkursioner så att vi fick lära oss mer om det vi läste om, säger Jane.

Som kommunövergripande miljösamordnare för Kalmar arbetar hon som en "internkonsult" åt förvaltningar och kommunbolag runt om i kommunen. Jane hjälper politikerna i arbetet med att ta fram och följa upp kommunens miljömål. Det handlar mycket att ta reda på hur det ser ut idag och hur allting kan göras bättre.

– Jag samlar in uppgifter om till exempel energiförbrukning från kommunägda fastigheter och gör en bedömning av hur mycket energi som kan sparas. Jag hjälper politikerna att driva igenom miljömålen, säger Jane.

Jane hoppas att hon i framtiden kan påverka mycket runt om i kommunen som kan förbättra miljön.

– Det är ibland lätt att stirra sig blind på småsaker. Jag skulle vilja jobba med frågor som exempelvis hur man ska kunna få invånarna att ta cykeln istället för bilen till jobbet. Hur vi kan ha ett mer hållbart byggande och att ta hänsyn till miljön redan i planeringsstadiet. Att kunna göra skillnad, säger Jane.

Att jobba med miljön ligger i tiden. Jane tror att det behövs fler personer som är utbildade inom miljöfrågor i framtiden.

– Alla måste engagera sig i miljöfrågorna. Både privatpersoner och företag. Så som vi lever i dag kommer det inte att hålla i längden. Företag och kommuner behöver hjälp och verktyg för att strukturera sig så att de blir miljöanpassade. Det är viktigt att miljöfrågor sätts på agendan. Det är massor som behöver göras, säger Jane.

Mer om programmet

Vill du vara med och skapa ett hållbart samhälle?

Vill du ha koll på vad som händer? Är du utåtriktad och tycker du om att prata med människor? Vill du leda projekt? Gillar du att övertyga andra om det du tror på? Vill du vara med och skapa ett hållbart samhälle? Då skall du studera till miljöanalytiker!

– Miljöanalytikerutbildningen är en bred naturvetenskaplig utbildning med fokus på miljöfrågorna, säger Stina Alriksson, en av de ansvariga för de miljövetenskapliga utbildningarna vid Linnéuniversitetet.

Miljöarbete handlar om att kunna kommunicera, att kunna bemöta olika människor och grupper och att kunna lägga fram sin sak.

– Att kunna se en helhet är viktigt, och förstå hur allt hänger samman. Det roligaste är bredden som miljöanalytiker – du måste ha koll på många saker vilket innebär att du ständigt måste utveckla dig, och lära om och lära nytt, säger Stina.

Miljöanalytisk kompetens viktig för organisationer

Företagen, kommunerna och länsstyrelsen jobbar ständigt med olika typer av miljöpåverkan. En gedigen lagstiftning styr hur arbetet skall genomföras, vilket kräver kompetens hos företag, kommuner och länsstyrelse. I regionen finns många större industrier.

– Exempelvis har vi många verkstadsindustrier här, vilka behöver en hel del råvaror för sin produktion. För att göra rätt och följa alla lagar, behövs duktiga och kompetenta medarbetare som förstår att väga in företagens kostnader och ändå kunna ha med miljöhänsynen hela vägen, från beslut till genomförande, säger Stina.

Utbildningen vid Linnéuniversitetet är kopplad till den starka forskningen som bedrivs inom miljöområdet.

– Vi utbildar verklighetsförankrade miljögurus, säger Stina, och betonar att studenterna får en gedigen, modern kompetens som mycket väl svarar på det behov som kommuner, länsstyrelse och industrin efterfrågar.

Teori blir praktik genom partnerföretag

Utbildningen inleds med en mängd grundläggande naturvetenskapliga kurser såsom geovetenskap, biologi och kemi. Därefter ges det kurser i olika delområden, såsom miljölagstiftning, miljöskyddsteknik, presentationsteknik, projektledning och klimatfrågan.

Studenterna har under utbildningen partnerföretag och partnerorganisationer och undersöker branscher och produkter för att knyta ihop de teoretiska studierna med hur det ser ut i verkligheten.

Läs på distans

Utbildningen kan läsas på distans i sin helhet med fyra till sex obligatoriska träffar per termin i universitetets lokaler i Kalmar.

– När studenterna kommer på träffarna möter vi dem alltid med ett riktigt smörgåsbord – de gör studiebesök, genomför laborationer eller så har de gruppredovisningar, säger Stina.

– Distansstudenterna får de allra flesta föreläsningarna via en lärplattform där studenterna kan logga in och lyssna på föreläsningar.

Till varje föreläsning hör ett antal instuderingsuppgifter och ibland genomför studenterna grupparbeten.

– Man skulle kunna tro att det är krångligt att göra grupparbeten över nätet, men det fungerar utmärkt. Studenterna bildar nätverk och stöttar varandra med studierna under hela utbildningen, säger Stina.

Många av Linnéuniversitetet miljöstudenter har valt utbildningen för att det här finns möjlighet att läsa den på distans.

– Flera av våra studenter arbetar halvtid och har kanske familj på hemorten, så livet under studierna kan fortsätta som vanligt, säger Stina.

Stålresan 

En frivillig resa inom programmet till SSAB i Luleå och till LKAB i Kiruna där studenterna själva finansierar sin resa. Syftet med resan var att få en inblick i en av Sveriges viktigaste exportindustrier. ”Vi hade bett att företagen särskilt skulle ta upp saker som studenterna läser i sina kurser och det gjorde de på ett utmärkt sätt! Vi fick veta mycket om hur företagen jobbar med egenkontroll, tillstånd för miljöfarlig verksamhet, ledningssystem, revisioner, lagefterlevnad, avfallshantering, kemikaliehantering m.m” säger programansvarig Stina Alriksson. 

"SSAB var ett häftigt studiebesök där vi studenter fick en bra inblick i verksamheten. Besökets upplägg var mycket bra med guidade turer i verksamheten som varvades med teori. Under studiebesöket på LKAB fick vi träffa flera medarbetare med olika kompetenser inom miljöområdet och det var inspirerande för vilka framtida karriärmöjligheter det finns! Vår guide under besöket var toppen och jag lärde mig hur processerna för järnmalmsbrytning går till" Thérese Lindquist, student på programmet

SSAB (Svenskt stål Aktiebolag)är ett globalt stålföretag som utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag) bryter och förädla järnmalm till stålindustrin. I kombination med forskning och innovativa teknologier utvecklas nya produkter och tjänster

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar