Miljöanalytiker

180 hp

Vill du vara en sammanhållande länk som kan driva miljöarbete och kan kommunicera med aktörer som är involverade i arbetet med hålllbar utveckling?

Utbildningen till miljöanalytiker ger dig grunderna för att förstå miljöfrågornas orsaker och konsekvenser. Du lär dig om klimatförändring, övergödning, överutnyttjande av naturresurser, kemikalier i olika varor och produkter, föroreningar m.m. Du får också en bild av hur samhället kan tolka och åtgärda problem och skapa möjligheter. Du kommer att studera allt från ekologi, geovetenskap, miljökemi, energisystem och miljötoxikologi till reningsmetoder, miljörätt, ledningssystem, livscykelanalyser, GIS, cirkulär ekonomi och miljövetenskapliga undersökningsmetoder. Utbildningen väver samman teori med praktiska moment där du bl.a. undersöker branscher, produkter och kemikalier. Detta ger dig en god grund för ett arbete med att främja en hållbar utveckling så att vi och kommande generationer kan ha en hälsosam och god miljö. Programmet ges på distans. Det är 5 obligatoriska träffar per termin i Kalmar.

Karriär

Efter utbildningen kan du arbeta som miljöanalytiker, miljöhandläggare, miljöinspektör, miljösamordnare, miljöstrateg, verksamhetsutvecklare, miljökonsult m.m. Tjänsterna finns inom offentliga organisationer, tjänsteföretag, industrier samt i konsultbranschen.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot miljöanalys, huvudområde miljövetenskap.

Studenter berättar

Student

"Dag tror på en grönare morgondag"

Dag Hansson vill vara en del i att bygga ett grönare samhälle, därför var det ett självklart val att söka till Miljöanalytiker på Linnéuniversitetet.

- Det finns många olika sätt att påverka världen på, och vad en människa väljer att arbeta med är ett sätt. Jag vill bidra till ett mer hållbart samhälle vilket jag är övertygad om leder till en bättre värld för våra barn.

Efter att ha läst igenom information från olika lärosätens miljövetenskapliga utbildningar var Dag säker på att det skulle bli Linnéuniversitetet: Nu har han snart gått halva programmet och är mycket nöjd.  

- Kurserna känns välplanerade och jag förstår att mycket tid lagts ner på att forma utbildningen till att bli så bra som möjligt. Det är extra kul att få genomföra studiebesök på olika företag samt exkursioner i naturen, även om jag majoriteten av tiden arbetar vid datorn.

När Dag började studera var målet att arbeta som Miljöinspektör med tillsyn enligt miljöbalken. Men nu har han fått upp ögonen på fler möjligheter; hållbar utveckling, miljömålsarbete, avfallshantering eller energi- och klimatfrågor är alla intressant områden menar han. Om det är på lokal, regional, nationell eller internationell nivå spelar ingen roll. Hur som helst så är han inte orolig över arbetsmarknaden."

- Världen behöver fler gröna sinnen för att ställa om. Med min utbildning kommer jag arbeta där jag verkligen kan göra skillnad."

"Det finns mycket att uträtta för miljön"

Mia Simonsson, 21 år, från Strömstad studerar första året till Miljöanalytiker, och hennes intresse för miljön växer hela tiden.

– Det finns mycket att uträtta för miljön i framtiden tycker jag, men en bra början är nog att få fler människor att bli medvetna om deras påverkan på miljön. Att få dem att både tänka och leva mer miljövänligt, säger Mia.

På gymnasiet hade Mia först tänkt att hon skulle studera ekonomi på universitetet. Men efter att ha läst klart det naturvetenskapliga basåret i Kalmar bestämde hon sig för att läsa till miljöanalytiker.

– Jag har alltid varit intresserad av miljön. När jag läste basåret insåg jag hur kul och intressant det är, så jag ändrade mina tidigare planer, säger Mia.

Studieutflykter och partnerföretag

Mia läser på distans vilket innebär att hon åker till Kalmar sex gånger per termin för obligatoriska träffar. På träffarna har de bland annat haft laborationer, åkt till Öland på utflykt samt haft seminarium.

– Vår lärare hade lagt upp en utflykt med viktiga platser för oss att se på Öland. Vi åkte runt och tittade på naturen och olika typer av jord- och bergarter. Det är jättekul att få komma ut och titta på det vi läser om, säger Mia.

Mia ser inga problem med att studera på distans. Hon tycker det funkar bra med att bo i Strömstad eftersom alla föreläsningarna läggs ut på internet så att hon kan ta del av dem.

Under den treåriga utbildningen har Mia kontakt med ett partnerföretag som hon undersöker för att se hur de arbetar.

– Mitt partnerföretag, Saugbrugs, är en pappersfabrik som ligger i Norge. De är väldigt hjälpsamma och skickar saker hem till mig för att jag ska kunna ta del av hur de arbetar med miljöfrågor i sitt företag, säger Mia.

I framtiden hoppas Mia att hon kan få fler människor medvetna om hur de påverkar miljön och hur lätt det är att på ett litet sätt göra stora skillnader.
- Ett bra exempel kan ju vara att man tänker på hur mycket energi som förbrukas bara om man köper ett bröd istället för att baka det själv, eller hur mycket mindre utsläppen blir om man tar cykeln istället för bilen.

Hållbar utveckling för en natur i balans

Mia har redan nu tankar på att läsa vidare efter att hon är färdig med sin utbildning. I framtiden när hon studerat klart kan hon tänka sig att både jobba inom en kommun eller på ett privat företag med att se till att de sköter sig i miljöfrågor.

– Jag brinner nog mest för hållbar utveckling. Att produkter och tjänster inte sätter naturen ur balans. Det är flera olika sektorer, till exempel ekonomisk och social hållbarhet, som måste samspela för att bevara istället för att förbruka naturresurser. Frågor som hur vi skall kunna tillfredsställa våra behov idag utan att påverka kommande generationer, säger Mia.

"Alla borde läsa det vi läser"

Gå på studiebesök, arbeta med ett partnerföretag och göra spännande laborationer. Det har Per Fernström, 33 år från Vetlanda, redan hunnit med under de två år som han hittills läst till Miljöanalytiker.

– Studiebesöken är väldigt intressanta. Det är jättekul att få se hur miljöprocesserna man läser om fungerar i praktiken, säger Per.

Per stod och pressade aluminium på en industri hemma i Vetlanda när han bestämde sig för att ta upp skolböckerna igen. Efter lite sökande bestämde han sig för att satsa på miljöanalytiker.

– Jag letade efter något liknande för jag har alltid haft ett intresse för miljön. Jag har alltid velat läsa något med miljö som huvudsakliga inriktning. Jag har inte så mycket erfarenhet sen tidigare men bitarna faller på plats hela tiden, säger Per.

Arbetslivsförankring genom partnerföretag och studiebesök

Det är få kurser på utbildningen som är "typiska" naturvetarämnen, såsom kemi och biologi. Per har bland annat läst om miljörätt som handlar om hur företag ska förhålla sig så att de inte bryter mot lagen.

– Vi jobbar med ett tilldelat partnerföretag i de olika kurserna under utbildningen. Mitt partnerföretag är Sapa Profiler AB i Vetlanda. När vi läste om miljörätt kontaktade vi företaget för att se hur de gjort för att hålla sig inom lagen. Vi fick se hur det går till i ett företag och om vi hittade något de missat ville de att vi skulle säga till. Det var väldigt givande. Det är bra att vi jobbar praktiskt på detta sätt eftersom det visar på hur det är i verkligheten, säger Per.

Per och hans klass går ofta på olika studiebesök. De har bland annat varit på Kalmar Energis kraftvärmeverk i Moskogen flera gånger för att se hur deras system fungerar.

– Representanter från företaget gick med och berättade hur allting går till och vad de gör för att vara så miljövänliga som möjligt. Vilka deras lösningar på problem är. Vi har bland annat varit där med kursen miljöskyddsteknik. Då fick vi höra mer specifikt och titta på hur deras miljöskyddsteknik, som luftrening och vattenrening, fungerar. Detta var saker vi hade läst om på kursen, säger Per.

Seminarier, laborationer – och diskussioner

Under utbildningen hinner Per med allt ifrån vara ute på fältet för att mäta ljudnivåer till att arbeta i labb. Det är också både grupparbeten och enskilda arbete.

– Var fjärde vecka har vi seminarium och då kan vi bland annat diskutera hur våra olika partnerföretag har gjort med sina miljölösningar. Jag ser fram emot våra seminarier, ibland blir det debatt om vilka företag som gör på rätt sätt, säger Per.

På en av laborationerna fick Per förorenat vatten från en industri för att se hur mycket metall man kan ta bort ur det.

– Vi skulle testa hur olika pH-värden och doser av så kallat flockningsmedel påverkade mängden metall. Vi fick alltså prova oss fram och mätte sedan metallhalten i det renade vattnet, säger Per.

Miljöfrågor lockar i arbetslivet

I framtiden kan Per tänka sig att jobba med miljöfrågor inom till exempel en myndighet eller på ett privat företag. Efter kursen om miljörätt fick han upp ögonen för hur företag ska följa olika regler i sina verksamheter.

– Att hjälpa företag att göra rätt miljöval vore ett spännande yrke. En av mina kontakter på mitt partnerföretaget har läst på institutionen för naturvetenskap på Linnéuniversitetet och jobbar nu med miljöfrågor.

– Men jag har inte bestämt mig ännu om jag kanske ska läsa ett extra år för att fördjupa mig. Det finns bra möjligheter och mycket kunskap bland lärarna för att fortsätta här i Kalmar, säger Per.

Per har lärt sig mycket om miljön och på vilka sätt vi alla kan förbättra den. Han skulle gärna vara i en position i framtiden där han har möjlighet att öka folks medvetenhet om miljön och hur viktig den är för oss alla.

– Att dela med sig av det vi lär oss på utbildningen. Alla borde läsa det vi gör så att folk förstår vad som ligger bakom alla miljö- och klimatproblem som det rapporteras om varje dag. Jag tycker det är mycket lättare att ta till sig det som sägs och förstå varför problemen uppstår och vad som faktiskt går att göra åt dem efter att ha läst flera kurser på programmet, säger Per.

Tidigare studenter berättar

"Jag hjälper politikerna att driva igenom miljömålen"

Jane Wågsäter, 30 år, från Jönköping läste till miljöingenjör i Kalmar. Hon tog sin examen 2003 och har jobbat med miljöfrågor sedan dess. Just nu jobbar hon som kommunövergripande miljösamordnare på Kalmar kommun.

– Det finns många miljölagar som kommunen måste ta hänsyn till. Just nu håller vi på med att bygga upp ett gemensamt verksamhetsledningssystem i hela kommunen så att vi får bättre ordning och reda samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan, säger Jane.

Sedan Jane tog sin examen har hon hunnit arbeta med miljöfrågor på olika platser runt om i Sverige. Hon har till exempel arbetat på E.ON som miljösamordnare, där hon jobbade med att slå ihop fem olika miljöledningssystem till ett. Ett jobb som inte alltid var helt lätt.

– Vi skulle ta "godbitarna" från systemen hos fem olika regioner inom E.ON runt om i Sverige. Det fanns mycket prestige i vilket system som var bäst, så jag fick se till att vara taktiskt för att få folk att jobba ihop. De behövde se nyttan med att samarbeta och skapa ett gemensamt system som var ännu bättre, säger Jane.

Stöd för att miljömålen uppfylls

Jane är väldigt nöjd med utbildningen i Kalmar. Hon säger att det har varit en väldigt bra grund att stå på och är glad att man fått lära sig lite av varje om miljöfrågor.

– Saker som jag ibland under utbildningen inte trodde jag skulle ha nytta av i arbetslivet har jag använt flera gånger. Det var en bra blandning av teoretiska och praktiska moment. Vi gjorde många laborationer och exkursioner så att vi fick lära oss mer om det vi läste om, säger Jane.

Som kommunövergripande miljösamordnare för Kalmar arbetar hon som en "internkonsult" åt förvaltningar och kommunbolag runt om i kommunen. Jane hjälper politikerna i arbetet med att ta fram och följa upp kommunens miljömål. Det handlar mycket att ta reda på hur det ser ut idag och hur allting kan göras bättre.

– Jag samlar in uppgifter om till exempel energiförbrukning från kommunägda fastigheter och gör en bedömning av hur mycket energi som kan sparas. Jag hjälper politikerna att driva igenom miljömålen, säger Jane.

Jane hoppas att hon i framtiden kan påverka mycket runt om i kommunen som kan förbättra miljön.

– Det är ibland lätt att stirra sig blind på småsaker. Jag skulle vilja jobba med frågor som exempelvis hur man ska kunna få invånarna att ta cykeln istället för bilen till jobbet. Hur vi kan ha ett mer hållbart byggande och att ta hänsyn till miljön redan i planeringsstadiet. Att kunna göra skillnad, säger Jane.

Att jobba med miljön ligger i tiden. Jane tror att det behövs fler personer som är utbildade inom miljöfrågor i framtiden.

– Alla måste engagera sig i miljöfrågorna. Både privatpersoner och företag. Så som vi lever i dag kommer det inte att hålla i längden. Företag och kommuner behöver hjälp och verktyg för att strukturera sig så att de blir miljöanpassade. Det är viktigt att miljöfrågor sätts på agendan. Det är massor som behöver göras, säger Jane.

"Utbildningen öppnade mina ögon för miljöfrågor"

Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker och hälsostörningar i miljön. Det är detta som Shahryar Hatami, 54 år, jobbar med efter att ha läst miljödriven design och management i Kalmar. Han jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör för Stockholms stads miljöförvaltning.

– Oftast handlar det om att nyblivna fastighetsägare inte riktigt vet vilka bestämmelser som finns för miljön och krav som ställs på dem för att deras verksamhet inte ska orsaka miljö- och hälsorisker, säger Shahryar.

Shahryar fick jobb nästan direkt efter att ha tagit sin examen 2007 i Kalmar. Han började jobba inom Kumla kommun som miljöinspektör på industrier.

– Jag såg till att verksamheter som handskades med farliga kemikalier följde lagen. Jag var ute mycket på fältet och gjorde inspektioner. Det var mycket praktiskt arbete och anteckningar på plats blev sedan till rapporter på kontoret, säger Shahryar.

Hjälpande hand för skydda miljö och hälsa

Efter ett och halvt år som miljöinspektör fick Shahryar jobb på miljöförvaltningen i Stockholms stad. I dag sitter han bland annat och tar emot klagomål från allmänheten om allt ifrån bullerstörningar till ventilationsproblem i bostäder.

– Det kan komma in klagomålsärenden om en fastighet där något inte står riktigt rätt till med till exempel varmvattnet. Vi rycker ut och undersöker med egna ögon för att bilda oss en uppfattning. Då och då kan det vara att folk överdriver situationer, men ibland har fastighetsägarna inte följt de föreskrifter som finns. Då förklarar vi för dem vad de måste göra. Vi fungerar som en hjälpande hand för att skydda miljön och människors hälsa, säger Shahryar.

Shahryar har alltid haft ett stort intresse för miljön. Innan han studerade i Kalmar handlade det mer om sunt förnuft för att ta hand om miljön på bästa sätt.

– Utbildningen öppnade mina ögon och alla miljöfrågor blev mer intressanta. Det som alltid legat mig närmast är hur man ska ta tillvara vårt vatten på bästa sätt. Varför tvättar vi våra bilar med dricksvatten, när det finns folk som saknar vatten helt och hållet? Det är alldeles för mycket slöseri med vatten i de rika delarna av världen i dag, säger Shahryar.

Utbildningen öppnade inte bara upp Shahryars ögon för fler miljöfrågor och miljöproblem. Den gav honom också en bred kunskap.

– Jag har haft stor nytta av min utbildning. Allting var inriktat mot miljön och jag använder mycket av det jag lärde mig i mitt dagliga arbete. Det är viktigt att folk lär sig mer om miljön för det handlar om vår överlevnad. Det är viktigt att vi engagerar oss i miljöfrågor, säger Shahryar.

"Det är kul att gå till jobbet varje dag"

När Kalmar Energi AB eldar biobränsle på kraftvärmeverket krävs det att någon ser till att allting går rätt till och att miljökraven följs. Det är just detta som Camilla Hjelm, 25 år, från Hudiksvall gör när hon jobbar på Kalmar Energis kraftvärmeverk i Moskogen.

– Jag håller koll på att vi följer våra tillstånd. Jag tittar även på hur vi ska göra för att blir mer miljövänliga, säger Camilla.

Camilla var intresserad av miljö redan på gymnasiet, och visste redan då vad det var hon ville studera på universitetet. Efter ett besök i Kalmar valde hon att läsa miljövetenskap.

– Det var ett ganska lätt val faktiskt. Jag tyckte väldigt mycket om Kalmar och har alltid velat syssla med miljöfrågor, säger Camilla.

2008 gjorde hon sitt examensarbete på Kalmar Energi, och när hon avslutat sin utbildning fick hon ett erbjudande att jobba där – en projektanställning som ledde till en ny projektanställning, och nu är hon fast anställd som projektingenjör.

– Jag jobbar framförallt med luft- och vattenfrågor. Till exempel så eldar vi ett fuktigt bränsle vilket ger ett kondensat i rökgaserna som vi kondenserar ner och tar ut värmen från. Kondensatet ska sedan renas innan det får släppas ut i Ljungbyån, säger Camilla.

Varierande arbetsuppgifter ett plus

Camilla är väldigt ofta ute och tar prover i anläggningen för att sedan gå in på kontoret och göra uppföljning av analyserna.

– De varierande uppgifterna är det bästa med mitt jobb. Att både få vara ute och jobba praktiskt för att sedan gå in och se att allting verkligen fungerar som det ska. Det är kul att gå till jobbet varje dag, säger Camilla.

När det gäller miljöfrågor så kommer alltid något nytt fram. Ny forskning som visar hur man kan minska utsläpp eller ett nytt sätt att rena vatten på. Camilla tycker det är häftigt att även de minsta lilla ändringarna hon gör på sitt jobb kan ha så stor inverkan på miljön.

– Man blir aldrig fullärd när det kommer till miljöfrågor. Det gäller att hela tiden hålla sig uppdaterad. Det är väldigt stimulerande. Just nu jobbar jag på ett kraftvärmeverk, men i framtiden vet jag inte. Det finns så många olika sätt att jobba med miljöfrågor, säger Camilla.

Mer om programmet

Vill du vara med och skapa ett hållbart samhälle?

Vill du ha koll på vad som händer? Är du utåtriktad och tycker du om att prata med människor? Vill du leda projekt? Gillar du att övertyga andra om det du tror på? Vill du vara med och skapa ett hållbart samhälle? Då skall du studera till miljöanalytiker!

– Miljöanalytikerutbildningen är en bred naturvetenskaplig utbildning med fokus på miljöfrågorna, säger Stina Alriksson, en av de ansvariga för de miljövetenskapliga utbildningarna vid Linnéuniversitetet.

Miljöarbete handlar om att kunna kommunicera, att kunna bemöta olika människor och grupper och att kunna lägga fram sin sak.

– Att kunna se en helhet är viktigt, och förstå hur allt hänger samman. Det roligaste är bredden som miljöanalytiker – du måste ha koll på många saker vilket innebär att du ständigt måste utveckla dig, och lära om och lära nytt, säger Stina.

Miljöanalytisk kompetens viktig för organisationer

Företagen, kommunerna och länsstyrelsen jobbar ständigt med olika typer av miljöpåverkan. En gedigen lagstiftning styr hur arbetet skall genomföras, vilket kräver kompetens hos företag, kommuner och länsstyrelse. I regionen finns många större industrier.

– Exempelvis har vi många verkstadsindustrier här, vilka behöver en hel del råvaror för sin produktion. För att göra rätt och följa alla lagar, behövs duktiga och kompetenta medarbetare som förstår att väga in företagens kostnader och ändå kunna ha med miljöhänsynen hela vägen, från beslut till genomförande, säger Stina.

Utbildningen vid Linnéuniversitetet är kopplad till den starka forskningen som bedrivs inom miljöområdet.

– Vi utbildar verklighetsförankrade miljögurus, säger Stina, och betonar att studenterna får en gedigen, modern kompetens som mycket väl svarar på det behov som kommuner, länsstyrelse och industrin efterfrågar.

Teori blir praktik genom partnerföretag

Utbildningen inleds med en mängd grundläggande naturvetenskapliga kurser såsom, biologi och kemi. Därefter ges det kurser i många olika delområden, såsom miljölagstiftning, miljöteknik, presentationsteknik, projektledning och branschstudier.

Studenterna har under utbildningen partnerföretag och partnerorganisationer och undersöker branscher och produkter för att knyta ihop de teoretiska studierna med hur det ser ut i verkligheten.

Läs på distans eller på plats

Utbildningen kan läsas på distans i sin helhet med fyra till sex obligatoriska träffar per termin i universitetets lokaler i Kalmar.

– När studenterna kommer på de här träffarna möter vi dem alltid med ett riktigt smörgåsbord – de gör studiebesök, genomför laborationer eller så har de gruppredovisningar, säger Stina.

– Distansstudenterna får de allra flesta föreläsningarna via en lärplattform där studenterna kan logga in och lyssna på föreläsningar på olika teman. De studenter som läser på campus läser precis som vanligt och har vanliga föreläsningar här i kalmar, men de kommer också åt de inspelade föreläsningarna, vilket ger dem en extra möjlighet till repetition, säger Stina.

Till varje föreläsning hör ett antal instuderingsuppgifter och ibland genomför studenterna grupparbeten.

– Man skulle kunna tro att det är jobbigt att göra grupparbeten över nätet, men det fungerar utmärkt. Studenterna bildar oftast nätverk och stöttar varandra med studierna under hela utbildningen, säger Stina.

– Men distansstudenterna har virtuella kontakter och campusstudenterna har kontakt i verkligheten med sina studiekamrater. Det handlar så klart om vad man föredrar, säger Stina.

Många av Linnéuniversitetet miljöstudenter har valt utbildningen för att det här finns möjlighet att läsa den på distans.

– Flera av våra studenter arbetar halvtid och har kanske familj på hemorten, så livet under studierna kan fortsätta som vanligt, säger Stina.

– Men vi tycker också det är riktigt roligt när studenter väljer att läsa på campus, då vi får mer kontakt med dem och kan stötta mer än vad vi kan med de studenter som läser på distans. Fördelen för campusstudenterna är naturligtvis också känslan av att få leva studentliv, säger Stina.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar