Miljöriskanalys, magisterprogram

60 hp

Beslutsfattare och allmänhet vill inte bara veta att något är farligt, utan även hur farligt. Magisterprogrammet i miljöriskanalys ger dig fördjupade kunskaper i att utföra kvalificerade riskanalyser av skadliga ämnen i miljön, både för att skydda miljön och människors hälsa. Kvalificerade miljöriskanalytiker är eftertraktade inom många samhällssektorer och efter din utbildning kan du jobba med miljöfrågor som exempelvis miljösamordnare, miljöinspektör eller miljökonsult.

Inom miljöpolitiken har försiktighetsprincipen, det vill säga att handla på ett sätt så att risker undviks, visat sig vara otillräcklig för att avgöra prioriteringar när olika samhällsintressen kommer i konflikt. Antalet platser som är förorenade med giftiga ämnen överstiger resurserna som behövs för att åtgärda problemen. Riskanalyser utgör därför ett viktigt beslutsunderlag för att bestämma var insatser bör prioriteras. Vid Linnéuniversitetet forskar vi inom nya kvantitativa och sannolikhetsbaserade metoder för miljöriskbedömningar som du kommer att få lära dig om under utbildningen.

Denna magister i miljöriskanalys ger dig fördjupade kunskaper i att göra kvalificerade riskanalyser av skadliga ämnen i miljön. Både riskbedömningar med syftet att skydda människors hälsa och att skydda miljön ingår i utbildningen. Du får bland annat lära dig att konstruera enkla exponeringsmodeller, grundläggande principer för hur föroreningar sprids i miljön, att förstå centrala dos-responsbegrepp och grundläggande statistik, betydelsen av osäkerhetsparametrar och hur hälso- och miljörisker bör kommuniceras. Dessa kunskaper är till exempel viktiga för jobb som miljökonsult, handläggare på miljömyndigheter eller miljösamordnare på företag.

Utbildningen är på distans, med ett fåtal obligatoriska träffar per termin.

Karriär

Programmet förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom miljöriskanalys. Du kommer att få kunskaper som gör dig redo för jobb som miljöhandläggare, miljösamordnare, miljöinspektör eller miljökonsult. Arbetsgivare som har behov av kompetens inom området är myndigheter, länsstyrelser, kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar, konsultföretag inom miljösektorn och större industriföretag.

Examen

Filosofie magisterexamen med inriktning mot miljöriskanalys.

"Miljöfrågor blir allt hetare"

Terese

Efter att ha arbetat med kemiska analyser i mer än tio år ville Terese Uddh Söderberg vidareutveckla sina kunskaper inom riskhantering och miljöriskanalyser. Detta ledde till en magisterexamen i miljöriskanalys.

Mer om programmet

Programmet går på halvfart under två år, med tre kurser som är gemensamma för alla programdeltagare under det första året och examensarbete under år två. Många väljer att läsa programmet som kompetensutveckling samtidigt som de jobbar, vilket halvtidsstudierna möjliggör. Kurserna på programmet kan också läsas fristående.

Varje kurs är uppdelad i ett antal olika kursmoment och till kursmomenten finns inspelade föreläsningar, läsanvisningar, extramaterial, länkar och uppgifter. På en del moment lämnas uppgiftererna in efter hand och är betygsgrundande, medan de på andra moment främst utgör instuderingsmaterial.

På programmet ligger ett antal obligatoriska träffar varje termin – normalt en till två. Vid dessa tillfällen ges studenterna möjlighet att träffas och nätverka, men framförallt utgör träffarna de tillfällen vi behöver för att förlägga examination och sådan undervisning som inte kan ske på distans, till exempel muntliga redovisningar, studiebesök och så vidare.

På kursernas webbsidor finns möjlighet att diskutera med de övriga kursdeltagarna i olika diskussionsforum under de perioder då vi inte ses här i Kalmar, och där är det också enkelt att komma i kontakt med sina lärare.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar