Miljövetenskap och hållbar utveckling, masterprogram

120 hp

En hållbar utveckling av vår värld är en av nutidens viktigaste och största utmaningar. Masterprogrammet i miljövetenskap och hållbar utveckling ger dig teoretiska och praktiska färdigheter kring hur vi kan minska människans påverkan på vår miljö.

Hållbar utveckling är den princip genom vilken Förenta Nationernas mål om ingen fattigdom, hälsa och välbefinnande samt skydd av planeten på olika vis ska nås. Masterprogrammet i miljövetenskap och hållbar utveckling fokuserar på naturmiljön men innefattar också sociala och ekonomiska aspekter. Denna masterutbildning ger dig färdigheter för att självständigt kunna använda vetenskaplig information som bas för att förstå hur naturen fungerar, hur människan inverkar på naturen samt hur olika åtgärder fungerar och kan användas för att minska människans påverkan på miljön. Programmet erbjuder flera praktiska moment och möjlighet att delta i pågående forskningsprojekt.

Under det första året studerar du miljöriskanalys, riskhantering av kontaminerade platser och miljöriskkommunikation. Du har praktiska aktiviteter som fältarbeten (bland annat provtagning och monitorering av jordmån, sediment, vatten och eventuellt luft), databehandling och analys. Ni jobbar i grupp med aktuella problem, i syfte att förstå naturliga bakgrundsförhållanden, degradering av miljön, och hur åtgärder kan utvecklas och implementeras för att förbättra miljöns status. Du som uppfyller samtliga krav under första året kan ansöka om en magisterexamen i miljöriskanalys (60 poäng).

Det andra året arbetar ni i forskargrupper och det ger dig en djup förståelse av vetenskapliga forskningsmetoder. En stor del av det andra året kommer att innebära arbete med ett individuellt forskningsprojekt och magistersavhandlingen. Det projektet handleds av forskare vid institutionen och har ett tema kopplat till miljövetenskap och hållbarhet.

Urvalet baseras på akademiska meriter och individuell bedömning. Du ansöker via antagning.se. Ansökan ska innehålla ett motiveringsbrev (max en sida), cv, examensbevis och referenser.

Karriär

Denna master ger dig kunskap som direkt kan tillämpas inom områden som hantering, undersökning och monitorering av miljöproblem både inom offentlig och privat sektor. Myndigheter, länsstyrelser och kommuner har behov av kompetens inom området, liksom många konsultföretag inom miljösektorn och större industriföretag.

Programmet är en också utmärkt grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Examen

Filosofie masterexamen

Huvudområde: Miljövetenskap

Projektkurs gav Alexander kontakter inom yrkeslivet

Alexander Nilsson vid Linnéuniversitetet.

När Alexander flyttade till Kalmar fick han en studentbostad tack vare den bostadsgaranti som finns i Kalmar. I framtiden vill han arbeta med något där han kan göra skillnad.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar