Miljövetenskap och hållbar utveckling, masterprogram

120 hp

En hållbar utveckling av vår värld är en av nutidens viktigaste och största utmaningar. Masterprogrammet i miljövetenskap och hållbar utveckling ger dig teoretiska och praktiska färdigheter kring hur vi kan minska människans påverkan på vår miljö.

Hållbar utveckling är den princip genom vilken Förenta Nationernas mål om ingen fattigdom, hälsa och välbefinnande samt skydd av planeten på olika vis ska nås. Masterprogrammet i miljövetenskap och hållbar utveckling fokuserar på naturmiljön men innefattar också sociala och ekonomiska aspekter. Denna masterutbildning ger dig färdigheter för att självständigt kunna använda vetenskaplig information som bas för att förstå hur naturen fungerar, hur människan inverkar på naturen samt hur olika åtgärder fungerar och kan användas för att minska människans påverkan på miljön. Programmet erbjuder flera praktiska moment och möjlighet att delta i pågående forskningsprojekt.

Under det första året studerar du miljöriskanalys, riskhantering av kontaminerade platser och miljöriskkommunikation. Du har praktiska aktiviteter som fältarbeten (bland annat provtagning och monitorering av jordmån, sediment, vatten och eventuellt luft), databehandling och analys. Ni jobbar i grupp med aktuella problem, i syfte att förstå naturliga bakgrundsförhållanden, degradering av miljön, och hur åtgärder kan utvecklas och implementeras för att förbättra miljöns status. Du som uppfyller samtliga krav under första året kan ansöka om en magisterexamen i miljöriskanalys (60 poäng).

Det andra året arbetar ni i forskargrupper och det ger dig en djup förståelse av vetenskapliga forskningsmetoder. En stor del av det andra året kommer att innebära arbete med ett individuellt forskningsprojekt och magistersavhandlingen. Det projektet handleds av forskare vid institutionen och har ett tema kopplat till miljövetenskap och hållbarhet.

Urvalet baseras på akademiska meriter och individuell bedömning. Du ansöker via antagning.se. Ansökan ska innehålla ett motiveringsbrev (max en sida), cv, examensbevis och referenser.

Karriär

Denna master ger dig kunskap som direkt kan tillämpas inom områden som hantering, undersökning och monitorering av miljöproblem både inom offentlig och privat sektor. Myndigheter, länsstyrelser och kommuner har behov av kompetens inom området, liksom många konsultföretag inom miljösektorn och större industriföretag.

Programmet är en också utmärkt grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Examen

Filosofie masterexamen

Huvudområde: Miljövetenskap

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Cheng vill bli forskare

Cheng student på Linnéuniversitetet

Cheng flyttade till Sverige från Kina då hon hade träffat en svensk partner. Med ett stort intresse för att studera miljövetenskap valde hon att läsa vid Linnéuniversitetet. Hon ser masterprogrammet i miljövetenskap och hållbar utveckling som en väg mot målet att forska inom området.

Projektkurs gav Alexander kontakter inom yrkeslivet

Alexander Nilsson vid Linnéuniversitetet.

När Alexander flyttade till Kalmar fick han en studentbostad tack vare den bostadsgaranti som finns i Kalmar. I framtiden vill han arbeta med något där han kan göra skillnad.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar