Miljövetenskap och hållbar utveckling, masterprogram

120 hp

Hållbar utveckling av vår värld är en av nutidens viktigaste och största utmaningar, och är den princip genom vilken Förenta Nationernas mål om ingen fattigdom, hälsa och välbefinnande samt skydd av planeten på olika vis skall nås.

Masterprogrammet i miljövetenskap och hållbarhet fokuserar på naturmiljön men innefattar också sociala och ekonomiska aspekter. Programmets målsättning är att studenten skall utveckla färdigheter för att självständigt kunna nyttja vetenskaplig information som bas för förståelse av hur naturen fungerar, hur människan inverkar på naturen och hur olika åtgärder fungerar och kan användas för att minska människans påverkan på miljön. Programmet erbjuder flera praktiska moment och möjlighet att delta i pågående forskningsprojekt vid Institutionen.

Under det första året ges undervisning i miljöriskanalys, riskhantering av kontaminerade platser, och miljöriskkommunikation. Praktiska aktiviteter innefattar fältarbeten (bland annat provtagning och monitorering av jordmån, sediment, vatten och eventuellt luft) samt databehandling och analys. Studenterna kan bilda grupper som arbetar med aktuella problem, i syfte att förstå naturliga bakgrundsförhållanden, degradering av miljön, och hur åtgärder kan utvecklas och implementeras för att förbättra miljöns status. Studenter som uppfyller samtliga krav under första året kan ansöka om en magisterexamen i miljöriskanalys (60 poäng).

Det andra året innefattar arbete i forskargrupper och ger studenten en djup förståelse av vetenskapliga forskningsmetoder. En stor del av det andra året kommer att innefatta arbete med ett individuellt forskningsprojekt och magistersavhandlingen. Det projektet handleds av forskare vid Institutionen och har ett tema kopplat till miljövetenskap och hållbarhet.

Den kunskap som erhålls under det tvååriga programmet kan direkt tillämpas inom områden såsom hantering, undersökning och monitorering av miljöproblem både inom myndighetssektorn och privata sektorn, och är en utmärkt grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Programmet kommer att ges under förutsättning att erforderliga beslut tas. Programmet förväntas öppna för anmälan den 1 december 2018.

Urvalet baseras på akademiska meriter och individuell bedömning. Alla sökande bör ansöka via antagning.se Ansökan ska innehålla ett motiveringsbrev (max 1 sida), curriculum vitae, examensbevis och referenser.

Karriär

Programmet ger behörighet för forskarutbildning i ämnet och förbereder

för kvalificerade arbetsuppgifter inom miljö och hållbar utveckling. Myndigheter,

länsstyrelser och kommuner har behov av kompetens inom området, liksom många konsultföretag inom miljösektorn och större industriföretag.

Examen

Filosofie masterexamen (Huvudområde: Miljövetenskap)

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar