Music & Event Management

180 hp

Musikbranschen växer för varje år och blir dessutom allt mer internationell. Music & Event Management förbereder dig inför morgondagens upplevelseindustri inom i synnerhet musik, event och festival.

Music & Event Management är musikbranschens unika universitetsutbildning och förbereder dig inför att skapa upplevelser som håller i tiden, internationellt och nationellt. Det unika med utbildningen är att du förbereds med förmågorna som musikindustrin kräver i en snabbväxande teknologisk värld. Du kommer under utbildningen ha möjlighet att arbeta med projekt inom både musikbranschen och eventbranchen som förbereder dig inför din egen framtid. Du får stöd för att ta vara på din egen drivkraft och entreprenörskapsförmåga genom exempelvis att starta eget bolag eller involvera dig i redan existerande verksamheter inom musik och event.

Utbildningens första år ges i Hultsfred och fokuserar på allt från branschkunskap, musikjuridik till musikkulturstudier och du får tillfälle att vara med och arrangera festivaler och andra musikarrangemang. De två andra åren av utbildningen ges i Kalmar där du läser fördjupningskurser inom företagsekonomi och avslutas med utlandsstudier eller branschrelevant praktik. Med musik och event tillsammans med företagsekonomi står du stadigt inför vad musikbranschen efterfrågar.

Karriär

Många av våra tidigare studenter är idag anställda eller egenföretagare inom musik – och eventbranschen, vilka är en del av det nätverk du skapar redan under utbildningen. Några yrkestitlar tidigare studenter har idag är arrangör, projektledare, Head of Festival, Artist Relations, Festivalgeneral, Product Manager, Marketing Coordinator, Controller, Music Coordinator, Creative Manager, artistbokare, press- och marknadsansvarig, bokningsagent, Label Manager, A&R (Artist och Repertoar) till VD, marknads – eller försäljningschef inom musikbranschen.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Music och Event Management, Huvudområde: Företagsekonomi

Internationella möjligheter

Viss del av undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet har samarbete med utlandska lärosäten, och erbjuder därmed en mångkulturell läromiljö. Du erbjuds dessutom att delta i internationella samarbetsprojekt. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över.
Läs mer om de internationella möjligheter du har på Linnéuniversitetet.

Särskilt urval

Fem av platserna på programmet kan tillsättas efter särskilt urval. Behörig till denna grupp är du som har arbetat minst tre år på halvtid inom musik-, event- eller upplevelseindustrin (styrks genom intyg). Rangordning: högskoleprov, betyg. För att få delta i urvalet söker du programmet via antagning.se samt skickar merithandlingar till: Studerandeavdelningen vid Linnéuniversitetet 391 82 Kalmar Märk kuvertet: ''Särskilt urval''.

Förbered dig med matematik!

Förbered dig med matematik! Studera en kurs i matte på distans för att förbereda dig inför dina studier. När din utbildning startar förväntas du ha goda kunskaper i matematik.

Kursen förberedande matematik vänder sig till dig som exempelvis läst minst Matematik 1 men behöver en mer grundlig genomgång/repetition av den matematik som ges första terminen på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program.

Kursen ges på distans och berättigar dig att söka studiemedel. Du anmäler dig via antagning.se: Förberedande matematik för högskolestudier I

En bransch i ständig förändring

William Hensch vid Linnéuniversitetet

William uppskattar att utbildningen ger en övergripande bild av musikbranschen och att den innehåller flera projekt där studenterna får applicera sina kunskaper. 

Alva vann stipendie från Warner Music

Alva Berggren

Som Alva säger det själv har hon aldrig trivts med de "vanliga" jobben, utan har alltid haft ett brinnande intresse för musik och event. Det visade sig att Music and Event Management inte var något annat än rätt för henne. Lyckan var dessutom stor när hon vann Warner Musics stipendium som ämnar att stödja kvinnor och deras väg in i musikbranschen. 

Kontakter är det mest värdefulla

Student

Victoria Jikander har alltid drömt att arbeta med musik. När hon fann Music and Event Management kände hon direkt att det var rätt. Hon upptäckte snabbt att klassen delade liknande visioner och intresse, och förstod att de skulle bli viktiga kontakter för hennes framtid.

Karriär med Latinamerika som marknad

Pedro

För Pedro Talavera var det lika viktigt att kunna göra skillnad i samhället som att få en internationell karriär. Efter att ha läst både en kandidat och en master på Linnéuniversitetet var Pedro redo att möta marknaden. Men det började på Music and Event Management i Kalmar. Att kombinera teori med praktiska moment var en av de främsta anledningarna till att Pedro valde utbildningen.

Mer om programmet

Henric Lindström är programansvarig

"Vi har gjort en utbildning för upplevelseindustrin"

Music & Event Management är en unik utbildning för dig som siktar mot en framtid inom musik- och eventbranschen.

– Musik- och eventbranchen utvecklas och det kräver nya kunskaper tillsammans med traditionella och vi tillgodoser branschen med människor som har båda, säger tidigare programansvarig Henric Lindström.

Till Hultsfred

Du kommer att tillbringa det första året av din treåriga utbildning på i den välkända musikorten Hultsfred. Här får du en ovärderlig inblick i branschen och kan skapa kontakter genom samarbete med bland annat Campus Hultsfred och Musikhotellet Hulingen. Under denna tid fokuserar vi helt på musik, event och bransch och du kommer att få möjlighet att genomföra praktiska projekt genom att engageras i exempelvis några av de många konserter och festivaler som sker på orten.
  
Du läser allt från ren branschkunskap och musikjuridik till musikkulturstudier och kommer ha möjlighet att träffa representanter från musikbranschen. Under andra halvan av utbildningen läser du företagsekonomi i Kalmar och avslutar med en termin utomlands eller fältarbete i musikbranschen.

Många möjligheter

Efter examen kan du jobba som det mesta inom uppelevelseindustrin. Många tidigare studenter är idag anställda eller egenföretagare inom branschen och jobbar som till exempel projektledare, marknadsassistent, artist manager, artistbokare, webbredaktör, label manager, ekonomiansvarig och marketing manager.
Som student på Music & Event ­Management har du tidig kontakt med företag i branschen samt möjlighet till praktik under ditt tredje år. Det nätverk du bygger upp genom kontakter med branschen samt andra studenter, som ju är dina framtida kolleger, är mycket värdefullt för din framtida karriär.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar