Music & Event Management

180 hp

Musikbranschen växer för varje år och blir dessutom allt mer internationell. Music & Event management förbereder dig inför morgondagens upplevelseindustri inom i synnerlighet musik, event och festival.

Programmet är inställt under 2019, men planeras anta studenter igen 2020.

Detta är musikbranschens unika universitetsutbildning och förbereder dig inför att skapa upplevelser som håller i tiden, internationellt och nationellt. Det unika med utbildningen är att du förbereds med förmågorna som musikindustrin kräver i en snabbväxande teknologisk värld. Du kommer under utbildningen ha möjlighet att arbeta med projekt inom branschen som förbereder dig inför din egen framtid. Du får stöd för att ta vara på din egen drivkraft och entreprenörskapsförmåga genom exempelvis att starta eget bolag eller involvera dig i redan existerande verksamheter inom musik och event.

Första delen av utbildningen fokuserar på allt från branschkunskap, musikjuridik till musikkulturstudier och du får även tillfälle att arrangera festivaler och andra musikarrangemang. Andra delen av utbildningen ges i Kalmar där du läser fördjupningskurser inom företagsekonomi. Med musik och event tillsammans med företagsekonomi står du stadigt inför vad branschen efterfrågar.

Karriär

Många av våra tidigare studenter är idag anställda eller egenföretagare inom musik – och eventbranschen, vilka är en del av det nätverk du skapar redan under utbildningen. Några yrkestitlar tidigare studenter har idag är arrangör, projektledare, Head of Festival, Artist Relations, Festivalgeneral, Product Manager, Marketing Coordinator, Controller, Music Coordinator, Creative Manager, artistbokare, press- och marknadsansvarig, bokningsagent, Label Manager, A&R (Artist och Repertoar) till VD, marknads – eller försäljningschef inom musikbranschen.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Music och Event Management, Huvudområde: Företagsekonomi

Kontakt­person

Ekonomihögskolans utbildningsadministration

Internationella möjligheter

Viss del av undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet har samarbete med utlandska lärosäten, och erbjuder därmed en mångkulturell läromiljö. Du erbjuds dessutom att delta i internationella samarbetsprojekt. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över.

Särskilt urval

Fem av platserna på programmet kan tillsättas efter särskilt urval. Behörig till denna grupp är du som har arbetat minst tre år på halvtid inom musik-, event- eller upplevelseindustrin (styrks genom intyg). Rangordning: högskoleprov, betyg. För att få delta i urvalet söker du programmet via antagning.se samt skickar merithandlingar till: Studerandeavdelningen vid Linnéuniversitetet 391 82 Kalmar Märk kuvertet: ''Särskilt urval''.

Studenter berättar

"Kontakter är det mest värdefulla"

Student

Victoria Jikander har alltid drömt att arbeta med musik. När hon fann Music and Event Management kände hon direkt att det var rätt. 

Vad lockade dig till just denna utbildning?
- Jag har alltid varit intresserad av musik och skrivit mycket musik själv på fritiden och känt att det skulle vara en dröm att jobba med musik, men inte på scen. Jag gick på SACO-mässan där jag letade upp alla utbildningar som hade koppling till musik och hittade Music and Event Management och kände direkt att det skulle passa mig perfekt. Jag sökte in och åkte även ner till Kalmar och träffade vår programansvarig Henric Lindström och fick ett väldigt gott intryck och ett halvår senare flyttade jag till Hultsfred, där första halvan av utbildningen är.

Hur är studentlivet?
- Att vara studiesocial är svårt att undvika under det första året, då alla bor väldigt nära in på varandra i Hultsfred. I och med att det är en relativt liten klass och att utbildningens första studietid är i Hultsfred så blir klassen väldigt tajt och detta tror jag bara är en fördel, speciellt till det yrket som vi sedan ska in i. Jag, tillsammans med några andra tjejer i klassen, nollningsansvarig för klassen under oss, vilket var väldigt roligt och gav oss chansen att lära känna den nya klassen lite bättre.

Vad kommer du ta med dig från programmet inför yrkeslivet?
- Jag kommer ta med mig en blandning av ekonomikurserna och musikbranschkunskapen. Det beror självklart på vilket jobb som jag hamnar i framöver, men i det stora hela har hela utbildningen varit givande inför framtiden. Framförallt skulle jag säga de kontaktnät som vi fått bygga upp och gemenskapen med klassen i och med att alla har samma intresse kring arbetsliv. Det tjatas en hel del om hur viktigt det är att skapa kontakter i denna branschen och det är verkligen sant.

Vad drömmer du om att göra efter dina studier?
- Det är en svår fråga, men just nu praktiserar jag på RMV Publishing som A&R och det är någonting som jag verkligen trivs med. Så jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba som A&R på musikförlag eller att jobba med upphovsrätten och musikjuridik.

"En bransch i ständig utveckling"

Björn Sjögren är student på Music & Event Management

Björn Sjögren fastnade direkt för Music & Event Management. Under gymnasietiden hade han ägnat sig åt att arrangera skolfester och konserter, och han ville gärna fortsätta inom branschen. Med den här utbildningen skulle det bli möjligt.

– Jag gillar att programmet har en väldig bredd. Det rör alla delar av musik- och eventbranschen. Vi har kurser i Music & Event Management, där vi har lärt oss om evenemangsskapande, digital musik-distribution, upphovsrätt och avtalsskrivning. På ekonomisidan har vi till exempel lärt oss om organisationsteori, marknadsföring, bokföring och kalkylering, säger Björn.

Marknadsförare på Rookiefestivalen

Björn har kunnat fortsätta att arbeta med festivaler även under sin studietid. Ett exempel är den årliga Rookiefestivalen som arrangeras av studenterna vid Music & Event Management. Björns uppgift var vid senaste upplagan att sköta marknadsföringen.

– Det var ett kul och lärorikt uppdrag. Sen så hör musikbranschen av sig med jämna mellanrum när det behövs folk till festivaler och andra evenemang. Det ger bra möjligheter att knyta viktiga kontakter och skaffa sig erfarenhet, menar Björn.

Indieklubb och eget bokningsbolag

På fritiden driver Björn dessutom indie-/electroklubben Lilla Klubben i Kalmar med fyra klasskamrater, där de också oftast står för DJ:andet. Han lägger också ner mycket tid på sitt egna bokningsbolag SeaWiik Music, som han driver tillsammans med en klasskamrat. Tillsammans planerar de europaturnéer för svenska upcoming-artister.

– Jag tycker att den här branschen är intressant för att den är i ständig utveckling. Det ger stora möjligheter för kreativitet. Det vi lär oss på programmet är dessutom applicerbart på många andra områden än just musik och event. Den flexibiliteten man måste ha är guld värd vart man än vill jobba senare, säger Björn.


Manager eller artistbokare

När han började på utbildningen var framtidsplanerna att fortsätta att arrangera festivaler efter examen. Men nu har han fler idéer.

– Idag är jag mer inne på att jobba med artister på olika sätt, antingen genom bokningssvängen eller som manager. Om det är genom anställning eller genom eget företag spelar ingen större roll.

Tidigare studenter berättar

"Studierna ledde till en karriär med Latinamerika som marknad"

Pedro

För Pedro Talavera var det lika viktigt att kunna göra skillnad i samhället som att få en internationell karriär. Efter att ha läst både en kandidat och en master på Linnéuniversitetet var Pedro redo att möta marknaden. Men det började på Music and Event Management i Kalmar.

Att kombinera teori med praktiska moment var en av de främsta anledningarna till att Pedro valde utbildningen.

– Jag tyckte att utbildningen verkade lite flummig först, men insåg ganska snabbt hur alla bitarna hängde ihop och hur viktigt det var att få både den teoretiska delen, som till exempel kulturanalysen, med den praktiska sidan av utbildningen. Framförallt hur metadata används av företag som Spotify. Att det var en hel del praktik och fältarbete lyfte såklart utbildningen ytterligare.

Efter att ha tagit en examen i Music and Event Management valde Pedro att läsa vidare och började på masterprogrammet i marknadsföring på Linnéuniversitetet.

– Jag fick ett hederspris från den peruanska staten efter min kandidat, vilket fick mig att inse att jag behövde plugga vidare för att kunna klara av de nya uppmaningar som kom upp efter priset. Det var tack vare mina lärare som uppmuntrade och hjälpte mig att pusha mitt projekt som var grunden till att jag tilldelades priset. De trodde på mig och min idé, de gav mig stöd vilket lockade mig ytterligare att söka vidare. Att kandidatprogrammet var så fokuserat på ekonomi gjorde att jag hade en bra grund att stå på.

Idag arbetar Pedro som marknadsföringschef och manager men har även startat upp ett projekt för att engagera ungdomar i segregerade områden med musik i ett försök till att minska gatuvåldet. Med musikplattformen Lyssna På Oss hoppas han få ungdomar att satsa på musik.

– Musikutbildningen har hjälpt mig att hitta lösningar på dessa problem och masterutbildningen har gett mig verktygen, och framförallt självförtroendet till att våga göra skillnad!

På frågan vilka råd Pedro skulle ge nya studenter är han snabb.

– Våga ta för dig och prata med tidigare studenter och människor i branschen. Ta vara på chansen när gästföreläsare kommer. Bygg nätverk innan du kommer ut i arbetslivet. Musikbranschen är en bransch där kontakter är allt.

Mattias Hjortsberg studerade Music & Event Management

"Utbildningen gav mig ett stort kontaktnät inom branschen"

Mattias Hjortsberg trivdes inte med sina juridikstudier och beslutade sig för att göra någonting annat. Det blev Music & Event Management i Kalmar och det förde honom i sin tur till jobbet på Live Nation, Sveriges största konsert- och turnéarrangör.

– Jag jobbar som agent för en rad svenska band. Det innebär att jag sköter allt kring deras liveframträdanden – bokningar, ekonomi, administration, presskontakter.

Mattias minns Ekonomihögskolan i Kalmar som en avslappnad plats, med bra lokaler och resurser för studier. Han bodde i Kalmar under hela studietiden, trots att halva utbildningen är förlagd till Hultsfred. Det fungerade utmärkt, och Kalmar visade sig vara en lättöverskådlig stad med nära till det mesta.

– Utbildningen gav bra och grundläggande kunskaper i både ekonomi och om musikbranschen. För mig har nog det viktigaste ändå varit att jag kunde bygga upp ett kontaktnät som jag har stor nytta av idag.

De kontakter som Mattias skaffade sig under studietiden fanns både inom musikbranschen och bland studiekamrater som idag är aktörer i branschen. Att odla kontakter är något som Mattias varmt rekommenderar, men också att engagera sig utanför själva studierna. Det ger möjlighet till bra jobb efter examen.

Mer om programmet

Henric Lindström är programansvarig

"Vi har gjort en utbildning för upplevelseindustrin"

Music & Event Management är en unik utbildning för dig som siktar mot en framtid inom musik- och eventbranschen.

– Musik- och eventbranchen utvecklas och det kräver nya kunskaper tillsammans med traditionella och vi tillgodoser branschen med människor som har båda, säger programansvarig Henric Lindström.

Till Hultsfred

Du kommer att tillbringa den första halvan av din treåriga utbildning på Rock City i Hultsfred. Här får du en ovärderlig inblick i branschen och kan skapa kontakter genom samarbete med bland annat Campus Hultsfred, Hultsfredsfestivalen och Rookiefestivalen. Rookiefestivalen är en festival du som student har möjlighet att vara med och arrangera.
Du läser allt från ren branschkunskap och musikjuridik till musikkultursstudier kombinerat med grunderna i företagsekonomi. Under andra halvan av utbildningen läser du företagsekonomi i Kalmar.

Många möjligheter

Efter examen kan du jobba som det mesta inom uppelevelseindustrin. Många tidigare studenter är idag anställda eller egenföretagare inom branschen och jobbar som till exempel projektledare, marknadsassistent, artist manager, artistbokare, webbredaktör, label manager, ekonomiansvarig och marketing manager.
Som student på Music & Event ­Management har du tidig kontakt med företag i branschen samt möjlighet till praktik under ditt tredje år. Det nätverk du bygger upp genom kontakter med branschen samt andra studenter, som ju är dina framtida kolleger, är mycket värdefullt för din framtida karriär.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Sjöfartshögskolan i Kalmar