Music & Event Management

180 hp

Musikbranschen växer för varje år och blir dessutom allt mer internationell. Music & Event management förbereder dig inför morgondagens upplevelseindustri inom i synnerlighet musik, event och festival.

Programmet är inställt under 2019, men planeras anta studenter igen 2020.

Detta är musikbranschens unika universitetsutbildning och förbereder dig inför att skapa upplevelser som håller i tiden, internationellt och nationellt. Det unika med utbildningen är att du förbereds med förmågorna som musikindustrin kräver i en snabbväxande teknologisk värld. Du kommer under utbildningen ha möjlighet att arbeta med projekt inom branschen som förbereder dig inför din egen framtid. Du får stöd för att ta vara på din egen drivkraft och entreprenörskapsförmåga genom exempelvis att starta eget bolag eller involvera dig i redan existerande verksamheter inom musik och event.

Första delen av utbildningen fokuserar på allt från branschkunskap, musikjuridik till musikkulturstudier och du får även tillfälle att arrangera festivaler och andra musikarrangemang. Andra delen av utbildningen ges i Kalmar där du läser fördjupningskurser inom företagsekonomi. Med musik och event tillsammans med företagsekonomi står du stadigt inför vad branschen efterfrågar.

Karriär

Många av våra tidigare studenter är idag anställda eller egenföretagare inom musik – och eventbranschen, vilka är en del av det nätverk du skapar redan under utbildningen. Några yrkestitlar tidigare studenter har idag är arrangör, projektledare, Head of Festival, Artist Relations, Festivalgeneral, Product Manager, Marketing Coordinator, Controller, Music Coordinator, Creative Manager, artistbokare, press- och marknadsansvarig, bokningsagent, Label Manager, A&R (Artist och Repertoar) till VD, marknads – eller försäljningschef inom musikbranschen.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Music och Event Management, Huvudområde: Företagsekonomi

Kontakt­person

Ekonomihögskolans utbildningsadministration

Internationella möjligheter

Viss del av undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet har samarbete med utlandska lärosäten, och erbjuder därmed en mångkulturell läromiljö. Du erbjuds dessutom att delta i internationella samarbetsprojekt. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över.

Särskilt urval

Fem av platserna på programmet kan tillsättas efter särskilt urval. Behörig till denna grupp är du som har arbetat minst tre år på halvtid inom musik-, event- eller upplevelseindustrin (styrks genom intyg). Rangordning: högskoleprov, betyg. För att få delta i urvalet söker du programmet via antagning.se samt skickar merithandlingar till: Studerandeavdelningen vid Linnéuniversitetet 391 82 Kalmar Märk kuvertet: ''Särskilt urval''.

"Kontakter är det mest värdefulla"

Student

Victoria Jikander har alltid drömt att arbeta med musik. När hon fann Music and Event Management kände hon direkt att det var rätt. Hon upptäckte snabbt att klassen delade liknande visioner och intresse, och förstod att de skulle bli viktiga kontakter för hennes framtid.

"En bransch i ständig utveckling"

Björn Sjögren

Björn Sjögren fastnade direkt för Music & Event Management. Under gymnasietiden hade han ägnat sig åt att arrangera skolfester och konserter, och han ville gärna fortsätta inom branschen. Med den här utbildningen skulle det bli möjligt.

Karriär med Latinamerika som marknad

Pedro

För Pedro Talavera var det lika viktigt att kunna göra skillnad i samhället som att få en internationell karriär. Efter att ha läst både en kandidat och en master på Linnéuniversitetet var Pedro redo att möta marknaden. Men det började på Music and Event Management i Kalmar. Att kombinera teori med praktiska moment var en av de främsta anledningarna till att Pedro valde utbildningen.

Mer om programmet

Henric Lindström är programansvarig

"Vi har gjort en utbildning för upplevelseindustrin"

Music & Event Management är en unik utbildning för dig som siktar mot en framtid inom musik- och eventbranschen.

– Musik- och eventbranchen utvecklas och det kräver nya kunskaper tillsammans med traditionella och vi tillgodoser branschen med människor som har båda, säger programansvarig Henric Lindström.

Till Hultsfred

Du kommer att tillbringa den första halvan av din treåriga utbildning på Rock City i Hultsfred. Här får du en ovärderlig inblick i branschen och kan skapa kontakter genom samarbete med bland annat Campus Hultsfred, Hultsfredsfestivalen och Rookiefestivalen. Rookiefestivalen är en festival du som student har möjlighet att vara med och arrangera.
Du läser allt från ren branschkunskap och musikjuridik till musikkultursstudier kombinerat med grunderna i företagsekonomi. Under andra halvan av utbildningen läser du företagsekonomi i Kalmar.

Många möjligheter

Efter examen kan du jobba som det mesta inom uppelevelseindustrin. Många tidigare studenter är idag anställda eller egenföretagare inom branschen och jobbar som till exempel projektledare, marknadsassistent, artist manager, artistbokare, webbredaktör, label manager, ekonomiansvarig och marketing manager.
Som student på Music & Event ­Management har du tidig kontakt med företag i branschen samt möjlighet till praktik under ditt tredje år. Det nätverk du bygger upp genom kontakter med branschen samt andra studenter, som ju är dina framtida kolleger, är mycket värdefullt för din framtida karriär.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar