Musikvetenskap, magisterprogram

60 hp

Magisterprogrammet vänder sig till dig som har en kandidatexamen med musikvetenskap som huvudämne. I magisterprogrammet får du tillfälle att fördjupa dina kunskaper inom det musikvetenskapliga fältet, både genom obligatoriska kurser och i moment där du kan fördjupa dina specialintressen. Magisterexamen i musikvetenskap ger behörighet till forskarutbildning nationellt inom ämnet och förbereder också för varierande arbetsuppgifter inom det offentliga kultur- och musiklivet.

Programmet ges på helfart. Undervisningen genomförs i huvudsak som seminarier, som kan följas antingen på campus eller på distans genom live-sammankomster på nätet.

 

Kurser under höstterminen

På höstterminen läser du fyra obligatoriska kurser à 7,5 hp inom huvudområdet. En av kurserna om 7,5 hp kan ersättas av en valfri kurs inom Linnéuniversitetets utbud (under förutsättning att du uppfyller förkunskapskraven).

4MV206 Musikhistorieskrivning, 7,5 hp, halvfart.

I kursen studeras frågor kring historieskrivning inom olika musikområden och olika tider. Vilka artister finns med i populärmusikens historia? Vilka ideal styr vad som tas upp i en konstmusikalisk stilhistoria? Vilken vetenskaplig status har egentligen en biografi? Dessa och liknande frågor tas upp till diskussion och kritisk granskning i kursen, både utifrån källtexter från olika tider och från aktuell forskning.

4MV207 Svenskt musikliv idag: musiketnologiskt fältarbete, 7,5 hp, halvfart.

Syftet med kursen är att genom litteraturstudier kombinerat med fältarbete anlägga olika perspektiv på svenskt musikliv utifrån musiketnologisk teori och metod. I kursen diskuteras tidigare forskning om svenskt musikliv baserat på fältstudier och teoretiska och metodologiska aspekter av fältarbeten. Studenten genomför också ett mindre fältarbete inom fältet svenskt musikliv i vilket hen i praktiken får testa teoretiska och metodologiska perspektiv.

4MV205 Musik och medier, 7,5 hp, halvfart.

I kursen behandlas sätt att mediera musik i olika historiska sammanhang. Kursen tar upp notskriftens utveckling, editionsfrågor, inspelningar i radio, på fonogram och i digitala medier. Generella frågor kring medieringens betydelse för musikspridning samt utveckling av uppfattningar om verk, tradition och uppförandeideal granskas kritiskt.

4MV201 Musikanalytiska perspektiv, 7, 5hp, halvfart.

Musik ur olika genrer inom konstmusik, populärmusik och traditionell musik analyseras och diskuteras. Musikanalysens grundförutsättningar granskas i ett historiskt perspektiv.

Kurser under vårterminen

Under vårterminen skriver du ditt examensarbete på 15 hp, samt läser två kurser à 7,5 hp. En av kurserna om 7,5 hp kan ersättas av en valfri kurs inom Linnéuniversitetets utbud (under förutsättning att du uppfyller förkunskapskraven).

4MV20E Examensarbete, 15 hp, halvfart.

Examensarbetet ger möjlighet till fördjupning inom eget valt område inom musikforskningsfältet.

4MV202 Fördjupningsstudier inom musikvetenskaplig litteratur, 7, 5 hp, halvfart.

Kursen ger möjlighet till fördjupning inom ett eget valt musikvetenskapligt område, exempelvis musiksociologiska perspektiv, musikanalys, musikhistorieskrivning eller källtexter från olika tid och områden.

4MV200 Perspektiv inom dagens musikforskning, 7,5 hp, halvfart.

I kursen behandlas forskningstraditioner inom de humanistiska och konstnärliga forskningsområdena. Exempel hämtas från avhandlingar och från centrala texter inom respektive område. Relevanta teoretiska perspektiv diskuteras och används i egna självständiga uppgifter.

 

Samtliga kurser kan också sökas som fristående kurser.

 

Utbildningen ger mig möjlighet att fördjupa mig i mitt intresse

Sandy Fännfors vid Linnéuniversitetet.

Sandy uppskattar att studenternas intressen står i fokus under utbildningen och att seminarierna bidrar till intressanta och givande diskussioner.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M