Nationalekonomi, masterprogram

120 hp

I en globaliserad värld behövs nationalekonomer som kan analysera och dra slutsatser om ekonomiska förhållanden i ett ständigt föränderligt samhälle. Detta masterprogram i nationalekonomi ger dig verktyg för att ta dig an världens samhällsekonomiska utmaningar.

Som student vid denna master i nationalekonomi utrustas du med teoretiska och empiriska verktyg för att analysera ekonomiska samhällsproblem och samspelet mellan individer, företag, organisationer, stater och andra aktörer på olika marknader.

Programmet introducerar dig till avancerade empiriska metoder för deskriptiv statistisk analys, identifikation av kausala effekter och ekonomiska experiment, samt teoretiska verktyg för att förstå viktiga avvägningar i ekonomisk politik. Jämfört med studier på grundläggande nivå, byggs en djupare förståelse för hur ekonomin fungerar och hur ekonometri och statistik kan tillämpas på innovativa sätt. Under tredje terminen finns möjlighet att studera utomlands.

Efter programmet kommer du vara väl förberedd inför analytiska, beslutsfattande, rådgivande och utredande arbetsuppgifter inom både privat och offentlig sektor.

Karriär

Detta masterprogram i nationalekonomi passar dig som vill jobba med kvalificerade arbetsuppgifter som utredare och analytiker på exempelvis myndigheter, privata organisationer, företag och banker. Som nationalekonom kommer du att ha en allmän problemlösningsförmåga vilket är användbart i många olika yrken.

Du förbereds även för vidare forskningsstudier då utbildningen bedrivs i nära koppling till forskningsfronten inom olika delar av nationalekonomi.

Examen

Filosofie eller ekonomie masterexamen

Huvudområde: Nationalekonomi

Programmets struktur

Programmet omfattar två läsår. Under termin 1 (hösttermin) ska du tillägna dig grundläggande kunskaper inom matematiska metoder, ekonometri, och mikro- och makroekonomi. Termin 2 (vårtermin) ger en djupare förståelse för ekonometriska metoder. Du kommer också att introduceras till aktuell nationalekonomisk forskning och börja utveckla dina egna forskningsidéer. Termin 3 (hösttermin) låter dig välja kurser som förbereder dig för din framtida karriär, eller så kan du åka på utbyte till något av våra många partneruniversitet. Under termin 4 (vårtermin) skriver du ditt självständiga arbete.

För att förbereda dig för en intressant karriär som forskare, analytiker eller konsult inom privat eller offentlig sektor, erbjuder vi ett sällsynt och spännande kurspaket för termin 3, som täcker analys av big data. Detta inkluderar en integrerad uppsättning kurser som introducerar studenterna till statistiska och ekonometriska verktyg som datavisualisering, textanalys, maskininlärning, ekonomipolitisk analys och datainsamling med experiment och undersökningar.

Översikt över valbara kurser för termin 3.

Programmets lärare och deras forskning.

Magisterutgång efter ett år

Det finns möjlighet att avsluta programmet efter ett år (60 hp) genom att välja att skriva en magisteruppsats (15 hp) under termin 2.

Studenter som fullföljer ett år av programmets två år kan då erhålla en magisterexamen med Huvudområde: Nationalekonomi.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar även emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över.

Antagningsstatistik

Är du nyfiken på vilka antagningspoäng som behövs för att komma in på utbildningen? Här kan du hitta statistik från tidigare antagningsomgångar. Tänk på att poängen blir olika varje gång beroende på vilka som söker, så det är alltid värt att söka om du är behörig.

Antagningsstatistik på uhr.se

Så snabbt får ekonomistudenter jobb

Diagrammet visar hur många procent av studenter på Ekonomihögskolan som fick jobb inom en viss tid efter examen år 2017 och år 2020. 40% av studenterna har fått ett jobb redan innan de tog sin examen.

Informationen är hämtad från Linnéuniversitetets alumnundersökning.

Nathalie vill bli VD eller egenföretagare i framtiden

Nathalie i biblioteket

Nathalie visste att hon inte ville plugga i sin hemstad, Stockholm, och att hon ville vara nära sitt lantställe i Småland. Därför föll valet på Linnéuniversitetet. Det som fångade hennes intresse var campusbubblan, att det är ett internationellt universitet med bra utbytesmöjligheter och att kurserna verkade hålla en hög standard.

Utbytesterminen gav Adam vänner för livet

Adam i biblioteket

Adam valde att läsa på Linnéuniversitetet då han hade hört från nära och kära att universitetet var bra. Att läsa vidare på masterprogrammet gjorde han eftersom han varit väldigt nöjd med sin kandidatutbildning vid universitetet.

Erika åker på utlandsstudier i Australien

Erika

Efter sin kandidatexamen i nationalekonomi, valde Erika att stanna kvar och fortsätta plugga nationalekonomi på masternivå. Masterprogrammet i Nationalekonomi är ett internationellt program till skillnad från kandidatprogrammet, någonting som Erika snabbt såg fördelarna med när hon fick vänner från både Rwanda, Pakistan och Bangladesh. Nu ser hon fram emot sina utlandsstudier i Australien.

Behnam arbetar som konsult

Behnam alumn från Linnéuniversitetet på sin arbetsplats

Behnam har tagit examen från masterutbildningen i nationalekonomi, vilket har gett honom en analytisk inställning. Idag arbetar han på Academic Work och trivs med att bli utmanad i sin roll som konsult.

Mer om programmet

Thomas Giebe, programansvarig: ”Nationalekonomi är för dig som är intresserad av att analysera hur världen fungerar"

 

Thomas Giebe

Som nationalekonom studerar du hur olika samhällsekonomiska aspekter påverkar varandra. Det låter brett och det är precis vad det är. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta både lokalt och globalt. Både inom privat och offentlig sektor. 

Samhällsrelevans

Nationalekonom är ett framtidsyrke i en globaliserad värld där samhällsaktörer i allt högre utsträckning måste förhålla sig till den ekonomiska omgivningen och ekonomiska analyser utgör en viktig grund för informerat beslutsfattande. Som student på programmet utbildas du till samhällsanalytiker med god kännedom om samhällsekonomiska frågor. Du utrustas med relevanta teoretiska och empiriska analysverktyg.

Utbildningen placerar särskilt fokus på att anlaysera aktuella samhällsekonomiska utmaningar, särskilt kopplingen mellan demografiska förändringar och offentlig politik. I en alltmer globaliserad värld kommer folkomflyttningar få en större och större betydelse för samhället och nya utmaningar kopplade till en åldrande befolkning ställer ökade krav på den offentliga sektorn. En masterexamen i nationalekonomi ger en bra grund för att analysera dessa, och många andra, samhällsutmaningar som vi står inför.

Perspektiv i utbildningen

All kurslitteratur i nationalekonomi har ett internationellt perspektiv och de kunskaper och färdigheter som du får är brett tillämpbara. Både teoretiska och praktiska tillämpningar hämtas från olika delar av världen. Dialog och erfarenhetsutbyte mellan studenter från olika delar av världen berikar utbildningen. I våra kurser i arbetsmarknadsekonomi belyser vi hur olika människors förutsättningar (såsom exempelvis etnisk bakgrund) påverkar utfall i arbetslivet. I våra kurser i offentlig ekonomi, analyseras statens roll i ekonom ur olika perspektiv. Exempelvis kan staten utjämna skillnader i utfall, men också skillnader i möjligheter (lika livschanser).

I våra tillämpningar av grundläggande ekonomisk teori tas också olika hållbarhetsperspektiv upp, exempelvis i relation till miljöfrågor och utformningen av offentlig politik. Programmet använder sig av undervisnings- och examinationsformer som stimulerar din förmåga för analys, kritiskt tänkande, abstraktion och teoretisering.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M