Nationalekonomi, masterprogram

120 hp

I en globaliserad värld behövs nationalekonomer som kan analysera och dra slutsatser om ekonomiska förhållanden i ett ständigt föränderligt samhälle. Detta masterprogram i nationalekonomi ger dig verktyg för att ta dig an världens samhällsekonomiska utmaningar.

Som student vid denna master i nationalekonomi utrustas du med teoretiska och empiriska verktyg för att analysera ekonomiska samhällsproblem och samspelet mellan individer, företag, organisationer, stater och andra aktörer på olika marknader.

Programmet introducerar dig till avancerade empiriska metoder för deskriptiv statistisk analys, identifikation av kausala effekter och ekonomiska experiment, samt teoretiska verktyg för att förstå viktiga avvägningar i ekonomisk politik. Jämfört med studier på grundläggande nivå, byggs en djupare förståelse för hur ekonomin fungerar och hur ekonometri och statistik kan tillämpas på innovativa sätt. Under tredje terminen finns möjlighet att studera utomlands.

Efter programmet kommer du vara väl förberedd inför analytiska, beslutsfattande, rådgivande och utredande arbetsuppgifter inom både privat och offentlig sektor.

Karriär

Detta masterprogram i nationalekonomi passar dig som vill jobba med kvalificerade arbetsuppgifter som utredare och analytiker på exempelvis myndigheter, privata organisationer, företag och banker. Som nationalekonom kommer du att ha en allmän problemlösningsförmåga vilket är användbart i många olika yrken.

Du förbereds även för vidare forskningsstudier då utbildningen bedrivs i nära koppling till forskningsfronten inom olika delar av nationalekonomi.

Examen

Filosofie eller ekonomie masterexamen

Huvudområde: Nationalekonomi

Magisterutgång efter ett år

Det finns möjlighet att avsluta programmet efter ett år (60 hp) genom att välja att skriva en magisteruppsats (15 hp) under termin 2.

Studenter som fullföljer ett år av programmets två år kan då erhålla en magisterexamen med Huvudområde: Nationalekonomi.

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar även emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över.

Erika åker på utlandsstudier i Australien

Erika

Efter sin kandidatexamen i nationalekonomi, valde Erika att stanna kvar och fortsätta plugga nationalekonomi på masternivå. Masterprogrammet i Nationalekonomi är ett internationellt program till skillnad från kandidatprogrammet, någonting som Erika snabbt såg fördelarna med när hon fick vänner från både Rwanda, Pakistan och Bangladesh. Nu ser hon fram emot sina utlandsstudier i Australien.

Mer om programmet

Thomas Giebe, programansvarig: ”Nationalekonomi är för dig som är intresserad av att analysera hur världen fungerar"

 

Thomas Giebe

Som nationalekonom studerar du hur olika samhällsekonomiska aspekter påverkar varandra. Det låter brett och det är precis vad det är. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta både lokalt och globalt. Både inom privat och offentlig sektor. Nationalekonomi handlar om att kunna redovisa genomtänkta resonemang och statistik som ger så bra grund som möjligt för olika beslut i privat och offentlig sektor. Det kan handla om politiska beslut som påverkar landets invånare eller beslut som påverkar lönsamheten hos ett enskilt företag.
 
- Programmet förbereder dig inför att kunna påverka beslutsfattare med hjälp av siffror och logiska resonemang.
 
Nationalekonomer arbetar på många nivåer i samhället och det är vanligt att nationalekonomer gör internationella karriärer. Flertalet av lärarna på programmet har stor internationell erfarenhet och goda kontakter med utländska lärosäten. 
 
- För dig som är intresserad av matematik och hur samhället fungerar, är detta en bra match. Du lär dig värdefulla verktyg för att påverka ekonomin och samhället i en positiv riktning.

Samhällsrelevans

Nationalekonom är ett framtidsyrke i en globaliserad värld där samhällsaktörer i allt högre utsträckning måste förhålla sig till den ekonomiska omgivningen och ekonomiska analyser utgör en viktig grund för informerat beslutsfattande. Studenterna på programmet utbildas till samhällsanalytiker med god kännedom om samhällsekonomiska frågor och utrustade med relevanta teoretiska och empiriska analysverktyg. Utbildningen placerar särskilt fokus på att anlaysera aktuella samhällsekonomiska utmaningar, särskilt kopplingen mellan demografiska förändringar och offentlig politik. I en alltmer globaliserad värld kommer folkomflyttningar få en större och större betydelse för samhället och nya utmaningar kopplade till en åldrande befolkning ställer ökade krav på den offentliga sektorn. En masterexamen i nationalekonomi ger en bra grund för att analysera dessa, och många andra, samhällsutmaningar som vi står inför.

Internationalisering

Studier utomlands kan genomföras under tredje terminen. Internationalisering är dessutom en integrerad del av programmets utbildningsplan och lärmiljö. Studenter kommer från många delar av världen vilket skapar möjligheter till internationellt erfarenhetsutbyte. Eftersom utvecklingen i ämnet nationalekonomi i stor utsträckning sker på internationell nivå är hela programperspektivet internationellt.

Perspektiv i utbildningen

All kurslitteratur i nationalekonomi har ett internationellt perspektiv och de kunskaper och färdigheter som erhålls är brett tillämpbara. Både teoretiska och praktiska tillämpningar hämtas från olika delar av världen. Dialog och erfarenhetsutbyte mellan studenter från olika delar av världen berikar utbildningen. I våra kurser i arbetsmarknadsekonomi belyser vi hur olika människors förutsättningar (såsom t.ex. etnisk bakgrund) påverkar utfall i arbetslivet. I våra kurser i offentlig ekonomi, analyseras statens roll i ekonom ur olika perspektiv. Exempelvis kan staten utjämna skillnader i utfall, men också skillnader i möjligheter (lika livschanser). I våra tillämpningar av grundläggande ekonomisk teori tas också olika hållbarhetsperspektiv upp, exempelvis i relation till miljöfrågor och utformningen av offentlig politik. Programmet använder sig av undervisnings- och examinationsformer som stimulerar studenternas förmåga för analys, kritiskt tänkande, abstraktion och teoretisering.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M