National­ekonom­programmet

180 hp

Är du intresserad av samhällsfrågor samtidigt som du har ett intresse för matematik och statistik? Då är denna utbildning i nationalekonomi något för dig. Programmet rustar dig väl för ett jobb som nationalekonom med såväl teoretiska som praktiska kunskaper.

Nationalekonom är ett framtidsyrke i en globaliserad värld där samhällsaktörer i allt högre utsträckning måste förhålla sig till den ekonomiska omgivningen. Ekonomiska analyser och dataanalyser utgör en viktig grund för informerat beslutsfattande. Som student utbildas du till en samhällsanalytiker med god kännedom om finans och samhällsekonomiska frågor samt utrustas med relevanta teoretiska och empiriska analysverktyg.

Denna utbildning ger dig alltså inte bara teoretiska och praktiska kunskaper inom nationalekonomi och statistik, utan även orientering inom andra samhällsvetenskapliga områden. Vårt program i nationalekonomi studerar samspelet mellan individer, företag och marknader samt andra aktörer som staten och Riksbanken.

Frågor som nationalekonomer intresserar sig för är politisk ekonomi, arbetslöshet, tillväxt, inflation, skattepolitik och penningpolitik. Med en kandidatexamen i nationalekonomi kan du få jobb som analytiker av internationell och svensk ekonomi, enskilda marknader (exempelvis den finansiella marknaden) och utvärdera ekonomiska reformer och åtgärdsprogram.

På tre år ger utbildningen grundläggande, fördjupade och avancerade kunskaper i nationalekonomins teori och praktik. Du kommer också att lära dig hantera kvantitativa metoder inom statistik och matematik. Under utbildningen ges goda möjligheter att läsa utomlands. Du kommer att få lära dig att göra självständiga arbeten genom uppsatser och din kandidatuppsats i nationalekonomi kan även innehålla praktik.

Karriär

Som nationalekonom kan du få jobb som utredare och samhällsanalytiker. Framtida arbetsplatser kan vara statliga myndigheter, privata företag, internationella organisationer och inom finanssektorn på exempelvis en bank. En kandidatexamen i nationalekonomi vid Linnéuniversitet är en utmärkt förberedelse och ger dig också behörighet för vidare studier i nationalekonomi på avancerad nivå.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Huvudområde: Nationalekonomi

Du har möjlighet att ta ut både en filosofie kandidatexamen och en ekonomie kandidatexamen efter avslutat program. För att kunna ta ut en ekonomie kandidatexamen behöver du välja att läsa 30 hp i företagsekonomi och 7,5 hp i rättsvetenskap.

Internationella möjligheter

Undervisningen sker till viss del på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. En ytterligare möjlighet till internationalisering på programmet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet.
Läs mer om de internationella möjligheter du har på Linnéuniversitetet.

Förbered dig med matematik!

När din utbildning startar förväntas du ha goda kunskaper i matematik. Sommarkursen förberedande matematik vänder sig till dig som vill repetera de senare delarna av gymnasiematten och har tänkt läsa en utbildning inom data/IT, fysik, matematik, teknik eller ekonomi. 

Kursen ges på distans under sommaren och berättigar dig att söka studiemedel. Du anmäler dig via antagning.se: Förberedande matematik för högskolestudier III

Erika ville lära sig mer om Sveriges ekonomi

Erika på Linneuniversitetet

Erika har alltid vetat att hon vill studera ekonomi och efter hon började Nationalekonomprogrammet så förstod hon att det var nationell ekonomi som hon var mest intresserad av. Hon bodde snabbt in sig på Campus i Växjö där hon njuter av naturnära promenadstråk runt sjön.

Fabian har intresse för aktier och politik

Fabian Blixt

Det var ett starkt intresse för aktier och politisk ekonomi som lockade Fabian till att söka Nationalekonomprogrammet. I framtiden drömmer Fabian att arbeta med investeringar som förändrar samhället på riktigt. Men innan dess planerar han att göra dubbel examen för att optimera hans möjligheter på arbetsmarknaden.

#humansoflnu

Följ oss på Instagram.

Johan Karlsson

Med sitt brinnande intresse för samhällsekonomi och ekonomianalys, valde Johan att studera Nationalekonomiprogrammet. ”Det som gör att programmet sticker ut är den stora mängd ekonomi man djupdyker i. Det ställer en del krav på ens matematikfärdigheter, men vill man ha fokus i ekonomi är det perfekt!”. Som nationalekonom kan man arbeta i alla nivåer i samhället och möjligheterna är breda för att jobba privat som i såväl offentlig sektor. Internationellt och nationellt. Johan har siktet inställt: ”Min dröm är att arbeta som analytiker på Riksbanken”

Mer om programmet

Förbered dina matematiska kunskaper

Kunskaper i matematik är viktiga för att lyckas med studier i nationalekonomi. För dig som är intresserad att studera nationalekonomi rekommenderar vi starkt att du repeterar grundläggande matematik inom följande områden: algebra, förenkling av uttryck, ekvationslösning, funktioner, och derivata.

Vid positivt antagningsbesked kommer du att få ett antal uppgifter i matematik där du kan testa dina förkunskaper. Vi rekommenderar att du läser kapitel 1-6 i boken Sydsaeter, K. & Hammond, P. "Essential Mathematics for Economic Analysis" (Prentice Hall, senaste upplagan), eller motsvarande i någon annan bok inför programstart.

Thomas Giebe, docent: ”Nationalekonomi är för dig som är intresserad av att analysera hur världen fungerar"

Thomas Giebe

Som nationalekonom studerar du hur olika samhällsekonomiska aspekter påverkar varandra. Det låter brett och det är precis vad det är. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta både lokalt och globalt. Både inom privat och offentlig sektor. Nationalekonomi handlar om att kunna redovisa genomtänkta resonemang och statistik som ger så bra grund som möjligt för olika beslut i privat och offentlig sektor. Det kan handla om politiska beslut som påverkar landets invånare eller beslut som påverkar lönsamheten hos ett enskilt företag.
 
- Programmet förbereder dig inför att kunna påverka beslutsfattare med hjälp av siffror och logiska resonemang.
 
Nationalekonomer arbetar på många nivåer i samhället och det är vanligt att nationalekonomer gör internationella karriärer. Flertalet av lärarna på programmet har stor internationell erfarenhet och goda kontakter med utländska lärosäten. 
 
- För dig som är intresserad av matematik och hur samhället fungerar, är detta en bra match. Du lär dig värdefulla verktyg för att påverka ekonomin och samhället i en positiv riktning.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M