National­ekonom­programmet

180 hp

Nationalekonom är ett yrke för dig som är intresserad av samhällsfrågor och samtidigt har ett intresse för matematik och statistik, vilka är viktiga verktyg inom nationalekonomi.

Syftet med programmet är att ge studenterna teoretiska och praktiska kunskaper inom nationalekonomi och statistik samt orientering inom andra samhällsvetenskapliga områden. Inom nationalekonomi studeras samspelet mellan individer, företag och marknader samt andra aktörer som staten och riksbanken. Frågor som nationalekonomer intresserar sig för är arbetslöshet, tillväxt, inflation, skattepolitik och penningpolitik. Om man vill jobba med analyser av internationell och svensk ekonomi, enskilda marknader (t.ex. den finansiella marknaden) och utvärdera ekonomiska reformer och åtgärdsprogram är detta ett ändamålsenligt program. På tre år ger utbildningen grundläggande, fördjupade och avancerade kunskaper i nationalekonomins teori och praktik. Du kommer också lära dig hantera kvantitativa metoder inom statistik och matematik samt ges goda möjligheter att läsa utomlands. Du kommer att få lära dig att utföra självständiga arbeten genom uppsatser och ett examensarbete som kan innehålla praktik.

Karriär

Nationalekonom är ett framtidsyrke i en globaliserad värld där samhällsaktörer i allt högre utsträckning måste förhålla sig till den ekonomiska omgivningen och ekonomiska analyser utgör en viktig grund för informerat beslutsfattande. Studenterna på programmet utbildas till samhällsanalytiker med god kännedom om samhällsekonomiska frågor och utrustade med relevanta teoretiska och empiriska analysverktyg. Tänkbara framtida yrken kan vara utredare och analytiker på statliga myndigheter, privata organisationer, företag och banker m.m. En kandidatexamen i nationalekonomi vid Linnéuniversitet är även en utmärkt förberedelse inför vidare studier i nationalekonomi på avancerad nivå.

Examen

Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Nationalekonomi

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken