National­ekonom­programmet

180 hp

Nationalekonom är ett yrke för dig som är intresserad av samhällsfrågor och samtidigt har ett intresse för matematik och statistik, vilka är viktiga verktyg inom nationalekonomi.

Syftet med programmet är att ge studenterna teoretiska och praktiska kunskaper inom nationalekonomi och statistik samt orientering inom andra samhällsvetenskapliga områden. Inom nationalekonomi studeras samspelet mellan individer, företag och marknader samt andra aktörer som staten och riksbanken. Frågor som nationalekonomer intresserar sig för är arbetslöshet, tillväxt, inflation, skattepolitik och penningpolitik. Om man vill jobba med analyser av internationell och svensk ekonomi, enskilda marknader (t.ex. den finansiella marknaden) och utvärdera ekonomiska reformer och åtgärdsprogram är detta ett ändamålsenligt program. På tre år ger utbildningen grundläggande, fördjupade och avancerade kunskaper i nationalekonomins teori och praktik. Du kommer också lära dig hantera kvantitativa metoder inom statistik och matematik samt ges goda möjligheter att läsa utomlands. Du kommer att få lära dig att utföra självständiga arbeten genom uppsatser och ett examensarbete som kan innehålla praktik.

Nationalekonom är ett framtidsyrke i en globaliserad värld där samhällsaktörer i allt högre utsträckning måste förhålla sig till den ekonomiska omgivningen och ekonomiska analyser utgör en viktig grund för informerat beslutsfattande. Studenterna på programmet utbildas till samhällsanalytiker med god kännedom om samhällsekonomiska frågor och utrustade med relevanta teoretiska och empiriska analysverktyg.

Karriär

Tänkbara framtida yrken kan vara utredare och analytiker på statliga myndigheter, privata organisationer, företag och banker m.m. En kandidatexamen i nationalekonomi vid Linnéuniversitet är även en utmärkt förberedelse inför vidare studier i nationalekonomi på avancerad nivå.

Examen

Filosofie kandidatexamen,

Huvudområde: Nationalekonomi

Internationella möjligheter

Undervisningen sker till viss del på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. En ytterligare möjlighet till internationalisering på programmet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet.
Läs mer om de internationella möjligheter du har på Linnéuniversitetet.

#humansoflnu

Följ oss på Instagram.

Johan Karlsson

Med sitt brinnande intresse för samhällsekonomi och ekonomianalys, valde Johan att studera Nationalekonomiprogrammet. ”Det som gör att programmet sticker ut är den stora mängd ekonomi man djupdyker i. Det ställer en del krav på ens matematikfärdigheter, men vill man ha fokus i ekonomi är det perfekt!”. Som nationalekonom kan man arbeta i alla nivåer i samhället och möjligheterna är breda för att jobba privat som i såväl offentlig sektor. Internationellt och nationellt. Johan har siktet inställt: ”Min dröm är att arbeta som analytiker på Riksbanken”

Erika ville lära sig mer om Sveriges ekonomi

Erika på Linneuniversitetet

Erika har alltid vetat att hon vill studera ekonomi och efter hon började Nationalekonomprogrammet så förstod hon att det var nationell ekonomi som hon var mest intresserad av. Hon bodde snabbt in sig på Campus i Växjö där hon njuter av naturnära promenadstråk runt sjön.

Fabian har intresse för aktier och politik

Fabian Blixt

Det var ett starkt intresse för aktier och politisk ekonomi som lockade Fabian till att söka Nationalekonomprogrammet. I framtiden drömmer Fabian att arbeta med investeringar som förändrar samhället på riktigt. Men innan dess planerar han att göra dubbel examen för att optimera hans möjligheter på arbetsmarknaden.

Mer om programmet

Förbered dina matematiska kunskaper

Kunskaper i matematik är viktiga för att lyckas med studier i nationalekonomi. För dig som är intresserad att studera nationalekonomi rekommenderar vi starkt att du repeterar grundläggande matematik inom följande områden: algebra, förenkling av uttryck, ekvationslösning, funktioner, och derivata.

Vid positivt antagningsbesked kommer du att få ett antal uppgifter i matematik där du kan testa dina förkunskaper. Vi rekommenderar att du läser kapitel 1-6 i boken Sydsaeter, K. & Hammond, P. "Essential Mathematics for Economic Analysis" (Prentice Hall, senaste upplagan), eller motsvarande i någon annan bok inför programstart.

Thomas Giebe, docent: ”Nationalekonomi är för dig som är intresserad av att analysera hur världen fungerar"

Thomas Giebe

Som nationalekonom studerar du hur olika samhällsekonomiska aspekter påverkar varandra. Det låter brett och det är precis vad det är. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta både lokalt och globalt. Både inom privat och offentlig sektor. Nationalekonomi handlar om att kunna redovisa genomtänkta resonemang och statistik som ger så bra grund som möjligt för olika beslut i privat och offentlig sektor. Det kan handla om politiska beslut som påverkar landets invånare eller beslut som påverkar lönsamheten hos ett enskilt företag.
 
- Programmet förbereder dig inför att kunna påverka beslutsfattare med hjälp av siffror och logiska resonemang.
 
Nationalekonomer arbetar på många nivåer i samhället och det är vanligt att nationalekonomer gör internationella karriärer. Flertalet av lärarna på programmet har stor internationell erfarenhet och goda kontakter med utländska lärosäten. 
 
- För dig som är intresserad av matematik och hur samhället fungerar, är detta en bra match. Du lär dig värdefulla verktyg för att påverka ekonomin och samhället i en positiv riktning.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M