Nätverkssäkerhet

180 hp

Trojaner, root kits, phishing och liknande hot mot både privatpersoner och företag uppmärksammas allt mer. Vill du lära dig hur du stoppar dessa hot? Då passar programmet i nätverkssäkerhet dig!

Känslig och hemlig information, till exempel kontokortsnummer och patientjournaler, skickas mellan datorer världen över. Hur kan vi se till att informationen bara når dem som den är ämnad för?

För att bli expert på IT-säkerhet, särskilt nätverkssäkerhet, behövs en rad kompetenser. Du behöver naturligtvis bli duktig på att hantera en dator och förstå hur de olika delarna i ett datorsystem hänger ihop. Speciellt behöver du också kunna programmera datorn.

Datavetenskap innehåller även en rad andra områden, exempelvis operativsystem och databaser. Du kommer dock främst att fokusera på områdena datornät och IT-säkerhet. Det innebär att du kommer att läsa kurser som exempelvis administration av nätverk, mobil och trådlös säkerhet, samt distribuerade system. För att åstadkomma IT-säkerhet krävs kryptering och för att du ska förstå sådana verktyg ingår även kurser i matematik.

Karriär

Din utbildning ger dig kompetenser för en rad olika yrken. Exempel på arbeten som utbildningen kan leda till är programmerare, nätverksadministratör och säkerhetskonsult. Det finns jobb inom både små och stora företag. IT-världen är global, varför arbete utomlands kan vara lika troligt som arbete i Sverige.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot nätverkssäkerhet. Huvudområde: Datavetenskap.

Programmet ges i två varianter, en helt på engelska och en på svenska+engelska, vilken kräver behörighet i Svenska.

Studenter berättar

Henno Joosep

"Programmet Nätverkssäkerhet är internationellt och verklighetsnära"

För Henno Joosep var det naturligt att fortsätta studera sitt stora intresse datavetenskap. Nu drömmer han om ett jobb på Google.

Henno läste vid ett tekniskt gymnasium i Växjö innan han började utbildningen Nätverkssäkerhet vid Linnéuniversitetet.

Det som lockade Henno med utbildningen i datavetenskap med inriktning mot nätverkssäkerhet var att den är bred och ger en bas av olika ämnen. Han tycker att det ger honom möjlighet att satsa på ett område men att han ändå inte stänger några dörrar, ifall han skulle ändra sig.

– Dessutom känns det som att den här utbildningen leder till ett jobb med ständigt nya utmaningar, säger han.

Eftersom det är roligt att jobba med något man känner för blev det naturligt för mig att läsa datavetenskap. Utbildningen har teoretiska och praktiska moment i nästan alla kurser. Det har också varit gott om gästföreläsningar med olika företag. Den kurs som Henno tyckt varit bäst hittills är en kurs med ett case från verkligheten.

– När vi deltog i projektet Software Engineering tillsammans med utländska studenter ställdes vi inför ett verkligt scenario, berättar Henno.

Flera av kurserna på utbildningen har en internationell prägel.

– Engelska språket är en naturlig del av utbildningen, säger Henno. Därför ser jag inget som helst hinder att studera eller jobba utomlands efter examen. Vi har många utländska studenter så vi har dessutom möjlighet att jämföra och utbyta idéer på ett internationellt sätt även på plats i Växjö.

Henno tycker att universitetsstudierna har lärt honom att allt inte är förutsägbart och att överraskningar kan betyda att man har lärt sig någonting.

– Jag tycker också att jag har lärt mig mycket som inte är direkt kopplat till mitt ämne, till exempel på det sociala planet.

Om fem år hoppas Henno på att han har ett spännande jobb där han får jobba tillsammans med kreativa och roliga människor.

– Min dröm är att jobba på Google, men samtidigt är det viktigare med en arbetsplats med bra arbetsmiljö än med högst lön.

Tidigare studenter berättar

Martin jobbar som säkerhetskonsult

Ju längre Martin Jartelius kom i sina studier, desto mer intresserad blev han av IT-säkerhet. Nu är han säkerhetskonsult, med uppdrag att se till så att information inte hamnar i orätta händer.

Nya miljöer. Nya människor. Nya utmaningar. Ny spetskompetens. Att vara konsult innebär en ständig personlig utveckling. Därför stortrivs Martin Jartelius på Logica i Stockholm.

– Det är kul att lära sig nya saker. Jag hade tur att få det här jobbet tack vare rätt utbildning och en personlighet som passade såväl arbetet som teamet jag jobbar i.

Logica är ett internationellt IT-tjänsteföretag med 40 000 medarbetare, varav 5 500 i Sverige. Det innebär att Martin, trots ett stort personligt ansvar, alltid har uppbackning av specialister inom ett antal skilda områden.

Säkerhet på många sätt

I sitt arbete som säkerhetskonsult har Martin många olika typer av uppdrag.

– Jag arbetar med riskanalyser, säkerhetsutbildningar, incidentutredningar, IT-forensik, sårbarhetstester, införande av system för informationssäkerhet och mycket mer.

Martin läste datavetenskap i Växjö, med inriktning mot nätverk och säkerhet. I och med att hans arbete är så brett, är det just bredden på utbildningen han framhåller, liksom utbudet av valbara kurser inom ämnet.

– Utbildningen gav en god teoretisk grund med en så bred bas att jag klarar mig inom i stort sett hela IT-området. Som konsult är det viktigt att kunna sätta sig in i nya regelverk på kort tid, förstå varierande tekniska lösningar och vara flexibel.

Låt intresset styra

Martins utveckling har gått snabbare än han själv trott och hoppats. Han poängterar vikten av att välja en utbildning som leder till det man är intresserad av.

– Fundera på var du ser dig själv om fem eller tio år. Inte i form av ett arbete, men kanske en bransch eller något särskilt intresse som lockar. Fråga dig sedan vad som krävs för att ta dig dit.

Själv minns Martin när säkerhetschefen på företaget Boss Media besökte utbildningen.

– Att träffa honom formade till viss del min vision av vad jag själv ville arbeta med. Det syntes att han gick till jobbet med tillfredsställelsen av att arbeta med något han tyckte om.

Porträtt Fredrik Andersson.

Fredrik löser allt strul med datorn

Drift och felsökning låter kanske inte så spännande. Men är man som Fredrik Andersson intresserad av säkerhet, programmering och nätverk och av att lösa problem, ja, då har man sällan tråkigt på jobbet.

Fredrik Andersson drömmer om att arbeta som IT-arkitekt eller som IT-ansvarig på ett stort företag någon gång i framtiden.

Läs hela intervjun med Fredrik

– Det roligaste är när man får gräva ner sig bland servrar och konfigurationsfiler för att söka efter fel som kan ha dykt upp. Jag älskar att hjälpa människor, de blir så glada och tacksamma när man lyckas lösa deras problem.

Fredrik Andersson har alltid varit intresserad av säkerhet, programmering och nätverk, men visste inte inom vilket område han ville utbilda sig. Därför kändes programmet Nätverkssäkerhet i Växjö rätt.

– Utbildningen täcker många områden och är därför mycket bred. Efter hand bestämde jag mig för att inrikta mig mot nätverk. Samtidigt valde jag även kurser i Windows för att bredda mig, trots att dessa gavs i Kalmar.

Breda kunskaper

Nätverkssäkerhet, Fredrik Andersson 3Planen var att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden och den visade sig fungera. Fredrik fick jobb via ett bemanningsföretag som var ute efter någon som kunde nätverksadministration, Windows, Linux och SQL – precis vad han hade läst. Företaget han arbetar på heter HRM Software och har ett så kallat HR-system (human resources) som hanterar allt inom personal – tidrapportering, bemanning, lön etc. Fredrik har titeln IT-tekniker och har hand om driften av HR-systemet åt företagets kunder.

– Jag kopplar upp mig via fjärrskrivbord och kan på så vis jobba mot servrarna. Det kan handla om att installera och konfigurera systemet åt kunderna eller att ta hem databaser till våra lokala system som vi kan testa mot istället, ifall något skulle gå fel. En annan gång kan det vara fel på en användares dator på kontoret eller att nätverket inte vill samarbeta.

Rätt tankesätt

Nätverkssäkerhet, Fredrik Andersson 2I sitt arbete har Fredrik stor nytta av det tankesätt han fått genom programmet. Att lära sig hur man ska angripa ett fel och försöka lista ut vad det kan bero på är inte självklart, säger han, och menar att han lärt sig mycket om detta av alla laborationer och problemlösningskurser som ingått i utbildningen.

– Det jag minns bäst är också de kurser som vi läste tillsammans med utbytesstudenter. Det blev ofta grupparbeten där man fick samarbeta med människor ifrån hela världen, vilket var kul och lärorikt.

Mer om programmet

Mycket högt betyg av UKÄ

Linnéuniversitetets utbildning i datavetenskap på kandidatnivå får betyget "mycket hög kvalitet" i Universitetskanslersämbetets utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap.

I slutet av oktober 2013 presenterade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, en utvärdering av kvaliteten på 364 teknik- och ingenjörsutbildningar vid 24 universitet och högskolor. Av dessa fick endast 50 omdömet "mycket hög kvalitet", vilket är det högsta betyget. Däribland finns Linnéuniversitetets utbildning i datavetenskap som leder till examen på kandidatnivå, vilken ges i form av programmen Programvaruteknik och Nätverkssäkerhet.

För Linnéuniversitetets utbildning i datavetenskap skriver UKÄ bland annat:
"Arbetena visar på att studenterna har mycket goda kunskaper om områdets vetenskapliga grund och på betydande kunskap om tillämpliga metoder."
"Utbildningen är omfattande med olika inriktningar vilket indikerar att den vetenskapliga grunden mycket väl tillgodoses."
"Studenterna visar också på hög måluppfyllelse avseende att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer."
"Självvärderingen indikerar genom utbildningens upplägg och genomförande att måluppfyllelsen är mycket hög avseende studenternas muntliga förmåga samt förmåga till dialog med olika grupper."

– Resultatet av utvärderingen är en konsekvens av ämnets kontinuerliga förbättringsarbete. Vi gör rätt saker och erbjuder utbildningar av högsta klass, säger Jesper Andersson, prefekt vid Institutionen för datavetenskap.

Som grund till omdömena ligger granskningar av över 4 000 examensarbeten, vilka bedöms utifrån fyra mål. Studenterna ska inte bara visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för sin utbildning, utan även visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning, muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog, samt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
Mer information

Jesper Andersson, prefekt, 0470-70 84 60, jesper.andersson@lnu.se
Ola Flygt, programansvarig, 0470-70 86 49, ola.flygt@lnu.se

Pressmeddelandet från UKÄ

Läs utvärderingen från UKÄ

Kurser i programmet

Kurser på Nätverkssäkerhet

Följande kurser ingår i programmet Nätverkssäkerhet från och med ht 2013.
Samtliga kurser omfattar 7,5 hp om inget annat anges. Med reservation för att kurserna inom programmet kan komma att byta plats.

Lp = läsperiod

År 1
Lp 1 1MA441 Grundläggande matematik för dataloger, 1EN114 Engelska för akademiska studier alt. 1DV005 Problemlösning och modellering om du läser programmet med svenska som undervisningsspråk.
Lp 2 1DV510 Teknikkommunikation , 1DV506 Problemlösning och programmering
Lp 3 1DV700 Datorsäkerhet , 1DV507 Programmering och datastrukturer
Lp 4 1DV508 Projekt i datalogi , MA462 Diskret matematik

År 2
Lp 1 1DV607 Objektorienterad analys och design med UML , 1DT301 Datorteknik I
Lp 2 Valfri kurs, 1DV512 Operativsystem
Lp 3 1DV720 Serveradministration , 1DV701 Datornät – introduktion
Lp 4 1MA464 Kryptering och kodningsteori , 1DV702 Datornät – administration

År 3
Lp 1 1DV525 Introduktion till webbprogrammering, 2DV702 Internetsäkerhet
Lp 2 2DV513 Databasteori,  2DV703 Mobil och trådlös säkerhet
Lp 3 + Lp 4 2DV50E Examensarbete på kandidatnivå (15 hp) , valfria kurser

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken